Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
Верхи уже не могут жить по-старому   средний класс уже не хочет так жить?   а национал-демократы грузутся за объедки со стола олигархов

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ – ПЕРЕБРАТИ ВЛАДУ У ОЛІГАРХИЧНО-КРИМІНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КЛАНІВ

amalik | 13.08.2009 19:12

12
Рейтинг
12


Голосів "за"
12

Голосів "проти"
0

Виконання цього завдання на 90% залежить від того, яку позицію займе середній клас. Бо саме середній класс (буржуазія) спроможний до зміни політичної системи і найбільш зацікавлений у остаточому встановленні демократичної форми влади в країні. (Продовження теми про три революції в Україні) http://narodna.pravda.com.ua/politics/4a8075549dd)

• Демократія – це баланс економічних інтересів.

Об'єктивний показник балансу інтересів – співвідношення доходів 20% найбагатших до доходів 20% найбідніших грома-дян. Див.: http://www.dniprograd.org/ua/articles/politics/839

В Євросоюзі цей показник – 4,8: 1.

Швеції – 3,5: 1

Японії – 4:1

Китаї – 7: 1

Португалії -7,3:1

Мексиці --------------14: 1

Бразилії -------------------24: 1

Гондурасі -----------------------------38: 1

В Україні -------------------------- Уряд тримае в таємниці цей показник, бо він, за оцінками експертів, коливається між Мексикою і Гондурасом.

Фахівці вважають, що співвідношення 10: 1 є критичним. В разі його перевищення, країна уже не може повноцінно розви-ватися, бо розвиток країни – це розвиток її громадян.

"Що є вигідним для Форда, то є вигідним і для Америки". А для Форда було вигідно аби його автомобілі були доступними за ціною для робітників, які ті автомобілі виготовляли. Таким чином, Форд, сам для себе, створював ринок збуту власної продукції.

А тому співвідношення доходів, що не виходить за межі розум-ного, є вигідним не лише для бідних, але й для багатих. При умові, що багаті не планують втекти з країни разом зі своїми грошима. (Дочка Кучми, наприклад, вкладає свої капітали, які було нажито непосильними трудами, в нерухомість – придбала самий доргий в Лондоні маєток за $ 160 млн.!) http://smi.liga.net/articles/IT081157.html

1. Питання про співвідношення доходів є найголовнішим питанням політики.Саме це співвідношення визначає рівень життя, перспективи розвитку країни, а також – рівень політичної культури, і рівень суспільної моралі.

В Україні уся політика робиться на "олігархічні" гроші. Правила гри в українській політиці зорієнтовані не на інтереси народу і держави, а на інтереси олігархів. Народ потрібен лише для того, щоб голосувати на виборах за олігархів і обслугову-вати між виборами їхні інтереси.

Суспільна мораль сьогодні продиктована гонитвою за грошима, а гонитва за грошима – "гондураським" співвідношенням доходів.

Чи можна говорити про демократію в країні, де між багатими і бідними пролягає прірва?

Демократію по-українськи можна звести до такої формули: "ми вас обікрали, обкрадаємо, і будемо обкрадати, але ви маєте право висловлювати своє обурення, яке ми ігнорували, ігноруємо і будемо ігнорувати".

Розмови про демократію що перемогла в сьогоднішній Україні – це зомбування людей з метою збереження існуючого стану ре-чей.

Таким чином, на питання – що робити?- Перша відповідь така: Національно-демократичні партії просто вімушені поставити на порядок денний питання співвідношення доходів і запропону-вати власне бачення шляхів вирішення даної проблеми. Тільки це дасть їм можливість прийти до влади і з повним правом формувати Уряд народної довіри!2. Теперь, когда ясно, кто виноват, и ясно, что делать, то нужно уяснить, кто это будет делать?

Готова ли та социально- политическая сила, которой предна-значено взять власть и применить её к радикальному рефоми-рованию экономических отношений?

Мнение ведущих єкспертов по поводу сформированности среднего класса и его политической активности и дискуссия, которую проводит на эту тему "ЗН", "УП", "Диалог.UA", сводится к следующему:

"Результаты для Украины довольно плачевны – у нас нет среднего класса в параметрах гражданского общества.

Но процесс приватизации все-таки создал класс буржуазии, класс собственников, не только – олигархов.

Буржуазия мало-помалу осознает свою социальную функцию, это происходит. Майдан – убедтельное тому свидельство!

Какие в связи с этим перспективы среднего класса в Украине?

"Если власть будет способствовать улучшению экономической ситуации, то лет через десять мы получим реальный средний класс." – говорит Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития.

Но мы ведь видим, что власть не только не способствует, а всячески препятствует формированию среднего класса. То есть получается замкнутый круг.

Как же действовать в этой обстановке?

Например, российский политиолог П. Милосердов советует своим национал – демократам:

"Идти от пустых разглагольствований к живым людям. В больших и малых городах борется за выживание и даже кое- чего добивается масса частных предпринимателей и просто высококвылифицированных и образованных наемных работ-ников – креативщиков, творцов...

Это самостоятельные, самодеятельные, ответственные, до-бившиеся всего в жизни своими трудом и смекалкой, не обя-занные власти ничем. Сумевшие встать на ноги не благодаря власти, а, как правило, вопреки ей.

Как правило, он недоволен властью, но воспринимает ее как маленькое зло, с которым лучше смириться, нежели бороться. Недоволен он в основном милицией, местными чиновниками. А еще – он недоволен тем, что он отодвинут от принятия реше-ний, касающихся его судьбы.

Его не в состоянии охватить, увлечь за собой никакая из существующих партий. Потому что он не верит в партии как тако-вые. И потому что такой партии попросту нет.

В итоге, он не участвует в политике непосредственно.

Вот на этих людей мы и должны сегодня делать ставку.

Несостоявшийся средний класс.

Главное состоит в том, что оппонент "образованных горожан" – это не пролетариат, не работники наемного труда, а олигар-хат (плутократия) – союз коррумпированных чиновников и сверхкрупной воровской буржуазии.

Да, "образованные горожане" могли бы быть средним классом. Как говорится, "на этом месте могла бы быть ваша реклама". Но они не стали. Почему? Да потому что это невыгодно власти, а называя вещи своими именами – союзу коррумпированных чиновников и сверхкрупной сырьевой буржуазии.

У нас построено общество "искусственно организованной бед-ности".

Иным словами, вы никогда не сможете реализовать себя в полной мере. Власть даже позволит Вам стать хозяином самому себе (хотя и за это еще придется побороться), НО НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛИТ СТАТЬ ХОЗЯИНОМ В СВОЕЙ СТРАНЕ. Потому как эта страна, т.н. "государство" спроектировано не для вас, а для узкой властной прослойки. Потому как эта страна – не ваша, не для вас построена. "Не для тебя ирод, мы нашу доченьку растили".

Часть образованных горожан готова сегодня побороться за свою страну. И она сегодня ищет ту политическую силу, которая помогла бы им в этой борьбе".

Актуальная задача национал-демократов – помочь среднему классу в организационно-партийном оформлении

Для этого нам надо стать политиками

"Разница между мышлением политика и политтехнолога очень простая: политик ориентирован на ценности, на идеи, и ищет людей, которые бы их разделяли, и были бы готовы до-верить ему отстаивать их во власти, с их же помощью.

А политтехнолог ищет электорат. Людей, которые будут спо-собны к одноразовому, не всегда осмысленному действию – будь то голосование на выборах или приход на митинг.

Так вот, политиков у нас практически нет. Одни политтехно-логи остались, особенно во власти, которые работают со стати-стическими категориями, НЕ В СОСТОЯНИИ ЧУВСТВЕННО ОСОЗНАВАТЬ ЛЮДЕЙ И ПОНИМАТЬ ИХ МОТИВАЦИИ, ЛЕЖАЩИЕ ВНЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. Отсюда вытекает наша задача – становиться политиками.

И буржуазии и простым людям труда действительно нужна страна с современной украинской и конкурентоспособной на мировой арене властью. Страна которая обеспечит будущее их детям. Из этого мы и должны исходить. Мы должны помочь им сформулировать их же интересы.

Но готовы ли они сегодня заявить: "Это наша страна!", гото-вы ли взять на себя ответственность за ее будущее? Пока еще нет. Пока они удачно научились жить вне государства и сми-рились с тем, что политических выразителей их, граждан, буд-то и нет вовсе.

Но хотят ли они того, чтобы их голос, голос самостоятельных, и ответственных граждан был услышан? Да, хотят.

И, я уверен, завтра они будут готовы освоить власть. Именно освоить, как осваивают инструменты или сферы знаний.

КТО ВОЗЬМЕТ ИХ СЕБЕ В СОЮЗНИКИ, СМОЖЕТ СФОРМУЛИРОВАТЬ ИМ ИХ ЖЕ ИНТЕРЕСЫ, ПОВЕСТИ ЗА СОБОЙ – ПОБЕДИТ. НЕ СРАЗУ, НО ГАРАНТИРОВАННО".

3. Средний класс начинает действовать! (не спрашивая на то разрешения ни у олигархов ни у властей)

В обществе уже сейчас зреют и распространяются целенаправ-ленные протестные настоения и призывы:

"Взять власть в свои руки – вот наша задача!"

"Необходимо объединить усилия среднего класса и неолигархического бизнеса. -пишет М. Соколов -http://www.pravda.com.ua/news/2009/2/2/88904.htm

Остановить губительный процесс возможно, только нейтрализовав Врага государства N1 – современную украинскую псевдо-элиту.

Украинская элита воспринимает общество как бесправных рабов, которых можно грабить и даже убивать.

Очевидно, что элита добровольно не откажется от возможности паразитировать на своих холопах и грабить их, будь они хоть трижды единственным локомотивом развития современ-ной инновационной экономики и демократического государст-ва. Единственный путь – заставить ее с нами считаться.

Ампутировать нельзя лечить

Но и продолжать жить, как раньше, мы тоже не можем.

Объединившись, мы можем не только добиваться принятия нужных нам законов, но и жестоко наказывать любого поли-тика, осмелившегося пойти против нас.

Сегодня идет процесс создания новых предпринимательских объединений, и не важно объединимся мы вокруг "Комитета национального спасения бизнеса", авторов "Манифеста сред-него класса", или кого-то другого, главное – сделаем мы это, или нет.

Только от нас зависит, сможет ли из нашей среды вырасти но-вая украинская элита, или мы окончательно превратимся в стадо холопов, тянущих ярмо, повешенное на нас постсовет-ской номенклатурой и ее пасынков-олигархов, безнадежно ожидающих, когда наш общий цинизм доведет страну до само-уничтожения".

• Средний класс начинает вооружаться, не только теориями, но и конкретными лозунгами и организационно-политическими действиями.

Вот, например, что предлагает и делает автор Манифеста среднего класса Украины Юрій Романенко: http://www.pravda.com.ua/news/2008/12/16/86225.htm

"Сколько мы будем еще мириться с этой мерзостью, которая через свои масс-медиа навязывает нам раздор, страх и бессилие?

Зачем платить нам, если это их государство. Оно и работает на них.

Мы платим налоги, а они покупают "Бентли".

Они забыли, что мы нанимаем, а не они нас. Раз они забыли, пришло время напомнить.

Еще лучше убрать их с дороги, пока они не убили всех нас окончательно.

Для этого нам нужно другое государство. Которое будет нашим и станет действовать в наших интересах.

Как, спросите вы, разве такое возможно, разве мы можем что-то изменить? Разве что-то от нас зависит?

Мы можем и должны защититься всеми формами протеста – забастовки, блокирование и т.д., в том числе, если этого требуют обстоятельства, с применением насилия.

Нужно создавать Комитеты Сопротивления по всей Украине.

Итогом этой борьбы должно быть появление групп контрэлиты.

Контрэлита должна будет создать партию, которая скон-центрирует протестный потенциал на себе.

В этой борьбе мы можем выиграть, а можем и проиграть. Естественно, никто нам не даст гарантию победы, да и сам поиск гарантий есть оправдание своего страха перед изменениями.

И все же любая попытка вырваться из нынешней клоаки выглядит предпочтительнее, чем безвольное мазохистское созер-цание как рушится то, что нам дорого".

Не густо, скажем откровенно. Но хорошо, что есть манифест и стратегия борьбы, есть осознание себя как движущей сили развития государства и общества у интеллектуальных представителей среднего класса. А средства и тактика будут ум-ножаться по мере развертывания этой борьбы.
© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua