Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

В чому основна ідея сучасного Українського козацтва?

Анатолій Грива | 29.10.2008 23:13

0
Рейтинг
0


Голосів "за"
7

Голосів "проти"
7

Шукаючи відповіді на запитання – які перспективи у сучасного Українського козацтва? – необхідно, в першу чергу, звернути увагу на внутрішній стан Українського козацтва: на стосунки між козаками в межах окремої козацької організації, а саме на стосунки між козацькою старшиною і козаками, на те, як приймаються рішення, як вони доводяться до козаків...

В чому основна ідея сучасного Українського козацтва?
Шукаючи відповіді на запитання – які перспективи у сучасного Українського козацтва? – необхідно, в першу чергу, звернути увагу на внутрішній стан Українського козацтва: на стосунки між козаками в межах окремої козацької організації, а саме на стосунки між козацькою старшиною і козаками, на те, як приймаються рішення, як вони доводяться до козаків і як контролюється виконання цих рішень. Також важливим є стосунки між козацькими організаціями.

Останнім часом дуже тішить те, що все більша увага питанням розвитку Українського козацтва приділяється як Секретаріатом Президента України, так і Кабінетом Міністрів України, а також стає легшим знайти порозуміння з представниками окремих міністерств. Однак непокоїть те, що в середовищі самих козаків дедалі важче дійти спільної думки.

Тішить також те, що нарешті козацька ідея від чисто корпоративної поволі стає загальнодержавною. Однак при цьому самі козаки залишаються дезорганізованими – і причин тому безліч: від відсутності чіткої ідеї існування сучасних козацьких організацій до відсутності української ідеології, спільної для всього козацького руху.

Згадаймо усім нам відомі проблеми козацького руху і звернімо увагу на ставлення Президента України Віктора Ющенка до козацького питання. Розгляньмо це за матеріалами Другої Великої всеукраїнської козацької ради.

Свій виступ 17 березня цього року на Другій Великій всеукраїнській козацькій раді Глава держави розпочав словами: "Для мене наша сьогоднішня Велика Рада є не просто обов'язком. Моя присутність тут продиктована цілою системою тих цінностей, які стоять за козацьким рухом" і висловив переконання, що "Козацький рух для України – це унікальна і надзвичайно оригінальна подія української історії. Аналога цьому в історіях інших країн немає. Ми говоримо про спосіб демократії у козацькій державі, про її державний устрій, про те, як 500 років тому вели себе держава та українська влада – надзвичайно шляхетно та демократично. Цінності, які сповідували наші предки, є сьогодні основою того, що ми називаємо європейськими цінностями".

Звертаючись до козаків, Президент України наголосив на тому, що українському народу потрібна не тільки ілюстрація його історії, але надзвичайно важливим сьогодні є усвідомлення тих цінностей, які плекали наші діди-прадіди і пронесли їх через століття. Значна частина цих цінностей уже давно є не тільки історично-українськими, а й європейськими.

Президент України під час свого виступу зупинився на деяких проблемах, які існують сьогодні в козацькому русі і поставив такі завдання:

• Розвиток традицій Українського козацтва та висвітлення її героїчної історії має сприяти усвідомленню українським народом свого майбутнього та правдивої української ідентифікації.

• Козацтво має допомогти державі відтворити дух визвольної боротьби українського козацтва, яку очолювали гетьмани І.Виговський і І.Мазепа.

• Козацтво має взяти активну участь у заходах, які будуть проводитися у 2008 році на відзначення 360-ї річниці подій, пов'язаних з початком Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття.

• Великою справою для козацтва і для кожного українця є відновлення "Київській фортеці", фортифікацію якої робив безпосередньо Іван Мазепа.

• Українські козаки мають бути прикладом для суспільства щодо української мови. Мова – це те, що нас ідентифікує як українців. Українське слово і наша віра є тим цементом, що може пов'язати традиції, культуру і історію, і створити основу соборності України. Переконаний в перспективі Української помісної церкви.

• Козацтво має внести свій внесок у створення української книги пам'яті, меморіалу, присвяченого жертвам великого голоду, у будівництво пам'ятників, достойних цієї трагедії.

• Суспільство, козацькі організації та політичні партії мають дати відповідь про те, як у сьогоднішніх складних світових координатах прописати формулу вічної України. В Європі немає країни, яка має можливість самостійно захистити свій суверенітет і свою незалежність, тому вони вибирають єдиний варіант – це приєднання до моделі колективної безпеки, яка дає найоптимальнішу, найвищу відповідь щодо національної безпеки кожної країни.

• Виховання молоді має відбуватися за козацькими цінностями та на прикладі діяльності сучасних козацьких організацій.

• Українське козацтво повинно мати єдиного зразка однострій, козацький реєстр, козацькі статути і багато-багато десятків інших речей, які можна врегулювати раз і назавжди тільки в законодавчому порядку.

З приводу проекту Закону України "Про засади відновлення та розвитку Українського козацтва, козацькі організації та їх об'єднання" Президент України підкреслив, що козацтву потрібен нормативний документ, який би регулював не тільки стосунки в козацькому середовищі, але і взаємовідносини козацтва з урядом, з територіями, з владою, з іншими суспільними організаціями.

Потрібен порядок у козацькому русі, а порядок починається з норми, норма ж фіксується законом.

Звертаючись до козаків, Президент України наголосив на тому, що, якщо на те буде їхня згода, то цей проект закону буде поданий ним

у Парламент у найближчий час, на що присутні в залі козаки відповіли голосним – "Згода!".

На завершення свого виступу Глава держави сказав, що для нього надзвичайно великою приємністю було бути присутнім на Великій козацькій Раді і мати можливість поспілкуватися з українськими козаками.

Все ж таки шляхи вирішення проблем козацького руху, на мою думку, потрібно шукати в самому козацькому середовищі. І розпочати це потрібно з пошуку відповідей на наведені нижче запитання.

Хто заважає козакам працювати за спільною програмою?

Які козацькі традиції сповідують сучасні козацькі організації і в якому документі про ці традиції можна прочитати?

Правонаступниками яких конкретно козацьких організацій найближчого минулого (XX ст.) є сучасні козацькі організації?

Чи є у козаків рада старійшин, яку б поважали і рішеннями якої керувалися б усі козацькі організації?

Чому козаки самі собі затверджують козацькі однострої, виготовляють самі для себе нагороди і самі собі присвоюють козацькі звання?

Хто навчає і виховує козацьку старшину і в яких спеціальних школах?

Хто навчає і виховує рядових козаків, які масово приймаються до козацьких організацій? Це явище в історії відомо, як покозачення населення.

Чи охоплені всі козаки і козацька старшина козацькою службою, якою саме і кому вони служать?

Можливо, відповіді на ці запитання допоможуть козакам і просто громадянам розібратися в цих питаннях і покласти край існуючим в козацькому русі проблемам.

Сьогодні постає питання не стільки про те, як навести поряд в козацькому русі, а як про те, де знайти козака?

Хто є козаком?

Які його ознаки?

Як відрізнити його в натовпі?

Чи знайдуться в Україні козаки, які добровільно зголосяться на козацьку службу? Бо козацька служба, яка буде запровадження згідно із законом і Державною програмою, – це відповідальність і перед державою, і перед людьми.

Можливо, знайти відповіді на всі ці запитання допоможуть викладені нижче матеріали.

Основна ідея сучасного Українського козацтва

1. Впровадження форм і методів управління козацькими організаціями, які базуються виключно на козацьких українських традиціях і звичаях (служіння інтересам самостійності та соборності України).

2. Відродження інституту козацьких старійшин як носіїв звичаєвого козацького права та правонаступництва родового козацтва та інституту суду козацької честі як гаранта чистоти козацьких лав, честі та достоїнства козацьких організацій та всіх українських козаків.

3. Розвиток козацьких організацій (їх організаційної структури та економічної бази).

4. Захист законних інтересів козаків.

5. Створення та забезпечення діяльності об'єднаних Рад козацьких організацій при центральних і місцевих органах влади з питань сприяння розвитку духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського народу, зміцнення фізичного здоров'я нації, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України.

6. Контроль діяльності козацьких організацій, які функціонують на підконтрольних цим Радам адміністративних територіях (село, місто, район, область України).

7. Сприяння захисту інтересів місцевих територіальних громад міст і сіл, розвитку української культури на місцевому рівні.

Завдання сучасного Українського козацтва

1. Кожен, хто вважає себе козаком і є членом козацької громади, повинен усвідомити, що поза всі свої громадські, професійні та посадові обов'язки в суспільстві, поза свої політичні, соціальні та інші вподобання, передусім він – Український козак – Лицар, а отже, людина гідна, самоповажна, самодостатня. А звідси – його манера поводження і мислення, стиль його життя, принцип його світобачення.

2. Усю пропаганду козацького відродження слід налагодити в такий спосіб, щоб вирвати його з площини фольклоризації та театральщини. Козацтво повинно об'єднати зусилля інших громадських організацій, які діють на теренах України, з метою впровадження в життя рішень Президента України Гетьмана України та Уряду України.

3. Щоб інтегрувати козацькі ідеали в міжнародний громадсько-політичний рух, в Європейську спільноту, слід далекоглядно поєднати жорстке самовиховання кожного з козаків із громадським та суспільним вихованням,

із козацько-лицарською ідеологією.

4. Всі козацькі організації повинні чітко виконувати рішення нашого найвищого органу – Ради Українського козацтва при Президентові України, а Рада має виробити дієві механізми для реалізації як оперативних завдань козацького життя, так і державних програм розвитку Українського козацтва.

5. Кожен, хто стає козаком, повинен запитати себе, чи готовий він до цього. Щоб стати козаком, потрібно прийняти передумови: це служба Українському народові, Гетьману України, козацькій громаді та дисципліна.

Ознаки українського козака

1. Членство в козацькій організації, підпорядкованість отаману певного підрозділу, чітке виконання рішень керівних органів козацької організації та активна участь у заходах, які вона проводить.

2. Складання козацької присяги та проходження духовної посвяти, придбання козацького однострою та обладунку, отримання козацького посвідчення.

3. Активне духовне та фізичне самовдосконалення, вивчення статутних документів Українського козацтва, історії України та Українського козацтва, української мови, українських традицій та звичаїв.

4. Активна участь у громадському житті місцевої територіальної громади міста чи села; посередництво між владою і місцевими жителями.

5. Усвідомлення свого правонаступництва, слави українських козаків минулих років і того, що будь-які його протиправні дії ганьблять честь і гідність не тільки його самого як козака, але й усього Українського козацтва, що може стати причиною виключення його з козацької організації, позбавлення козацького звання та всіх привілеїв, які він отримав від козацької організації.

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua