Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Військові підтримують розвиток Всеукраїнської гри Джура

Анатолій Грива | 25.11.2012 14:10

0
Рейтинг
0


Голосів "за"
0

Голосів "проти"
0

Відбулася нарада з питань патріотичного виховання
у рамках засідання Координаційної ради
з питань розвитку козацтва в Україні


Військові підтримують розвиток Всеукраїнської гри Джура
26 вересня 2012 року в м. Києві в приміщенні Будинку офіцерів відбулося засідання Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні.

Координаційна рада була утворена Постановою Кабінеті Міністрів України від 01.08.2011 N885 для сприяння забезпеченню координації заходів з розвитку козацтва в Україні і діє як консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України.

Очолює Координаційну раду Міністр оборони України САЛАМАТІН Дмитро Альбертович, від центральних органів державної влади до її складу входять: заступник Міністра надзвичайних ситуацій України, заступник міністра культури України, директор Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, Перший заступник начальника Департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, заступник директора інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. До складу Координаційної ради входять також керівники громадських організацій статутна діяльність яких пов'язана з відродженням традицій козацтва в Україні.

Одним із питань було розглянуто шляхи покращення роботи з патріотичного виховання.

На нараді були присутні представники Міністерства оборони України, а саме, помічник Міністра оборони України – заступник Секретаря Координаційної ради з питань розвитку козацтва в України генерал-майор ЗС України ТАРАСЕНКО Олександр Іванович, начальник відділу роботи з громадськими, релігійними організаціями та шефських зв'язків Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України ЩЕРБІНІН Олександр Миколайович, ТВО начальника управління пропаганди та військово-патріотичного виховання Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України капітан 1-го рангу КОРЕНЬКО Андрій Васильович, начальник відділу виховної роботи Командування Сухопутних військ ЗС України підполковник ГЛІЗНУЦА Микола Іванович, інші представники Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України та керівники відділів виховної роботи Київських обласного, міського і районних військових комісаріатів.

Всі виступаючі акцентували увагу на необхідності побудови системної роботи з патріотичного виховання населення України. Ця робота має починатися ще з дитячих садків, далі школа, де особливу увагу потрібно приділити покращенню роти з навчальної дисципліни "Захист Вітчизни". В якості недоліків відмічалося, що викладачі з цієї дисципліни стали "лише читати навчальний матеріал у відведені програмою мінімальні навчальні години", і майже не проводять гурткової роботи. Викладачів з цієї дисципліни не вистачає, майже 70% це військові пенсіонери віком більше 65 років. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми пропонувалося залучити офіцерів більш молодшого віку, які останнім звільняються із лав ЗС України у зв'язку з їх реформуванням, або вже звільнилися. Але для цього ці офіцери мають пройти відповідну професійну перепідготовку.

У своїх виступах представники Міністерства оборони України висвітлили основні проблеми, які існують у сфері військово-патріотичного виховання і допризовної підготовки та зазначили шляхи їх вирішення.

Проблеми у сфері військово-патріотичного виховання і допризовної підготовки у держави:

- відсутність єдиних поглядів у державі, Збройних Силах України та серед громадськості щодо організаційних, методологічних і методичних основ військово-патріотичного виховання та побудови його системи, сучасних фундаментальних праць з проблем військово-патріотичного виховання молоді;

- недостатнє нормативно-правове визначення статусу патріотичного і військово-патріотичного виховання у державі;

- неповне використання потенціалу козацтва у військово-патріотичному вихованні та допризовній підготовці молоді;

- не завжди ефективна взаємодія суб'єктів військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки у вирішенні зазначених питань;

- проблеми, пов'язані із недостатнім фінансуванням заходів військово-патріотичного виховання і допризовної підготовки та ін.

Шляхи вирішення проблем у сфері військово-патріотичного виховання і допризовної підготовки:

- ініціювання на державному рівні питання щодо залучення провідних наукових установ під егідою Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, провідних вищих навчальних закладів та інших авторитетних структур до проведення фундаментальних досліджень з проблем козацтва та його ролі у підготовці молоді до виконання військового обов'язку, патріотичного виховання громадян, а також видання відповідних наукових праць (у тому, числі для потреб Збройних Сил України);

- вдосконалення нормативно-правової бази військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді;

- подальший розвиток співпраці військового відомства козацьких організацій, підняття ролі козацтва у військово-патріотичному вихованні та допризовній підготовці молоді шляхом більш активного залучення потенціалу козацьких організацій у допризовній підготовці юнаків та вихованні особового складу Збройних Сил України, проведенні заходів патріотичного, морального і духовного виховання, фізичної підготовки, спортивних змагань та інших напрямів діяльності;

- більш чітка координація діяльності козацьких організацій та військових частин Збройних Сил України;

- підняття ролі військових комісаріатів в організації військово-патріотичного виховання і допризовної підготовки у взаємодії із козацтвом;

- створення умов для завершення роботи над проектом типового Статуту козацької організації в Україні;

- вирішення питання щодо видання у необхідній кількості методичної літератури з проблем військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки для потреб військових комісаріатів і частин Збройних Сил України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, представників козацтва тощо;

- вдосконалення наукового супроводження впровадження засад військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді шляхом проведення наукових досліджень, науково-практичних конференцій (семінарів), круглих столів за вказаними питаннями у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах, пошуку єдиних методологічних поглядів на зазначену проблему та ін.

Військові також поінформували про співпрацю військових частин з козацькими та громадськими організаціями з організації та проведення у 2012 році Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця", Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Карпатська Січ: Джура-2012" і Військово-патріотичної гри "Козацькі ігри".

На цьому засіданні було проведено аналіз Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), її ролі та місця

у системі допризовної підготовки молоді. Відмічалося, що започаткована під час проведення заходів гри співпраця козацьких організацій з військовими підрозділами Збройних Сил України сприяє військово-патріотичному вихованню української молоді, розвитку фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи серед школярів, покращенню підготовки українських юнаків до військової служби.

На засідання Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні для виступу з питання співпраці козацьких і громадських організацій зі Збройними Силами України в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") був запрошений керівник Головного штабу гри – голова Ради козацьких отаманів України ГРИВА Анатолій Миколайович.

У своєму виступі Анатолій Грива наголосив, що Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура") має системний характер і являє собою Державну систему патріотичного виховання дітей і молоді. Складовими виховної системи гри є:

- виховні заходи протягом навчального року за Планом школи

(шкільний гурток "Джура");

- фінальні етапи гри: I етап – районний (міський) – у 2013 році (проводять районні штаби гри), II етап – обласний – у 2014 році (проводять обласні штаби гри), III етап – Всеукраїнський – у 2015 році (проводить Всеукраїнський штаб гри).

У ході організації фінальних етапів гри Анатолій Грива запропонував планувати виховні заходи за п'ятьма блоками, а саме: державницький, військово-патріотичний, туристично-краєзнавчий, історично-мистецький і козацький вишкіл. Для забезпечення проведення фінальних етапів створювати: групу від органів освіти, Головну суддівську комісію, козацьку старшину табору: похідний отаман, осавул, бунчужний, обозний, хорунжий, писар для виконання щоденної програми заходів, несення осавульської служби та організації несення козацької служби учасниками, а також групу волонтерів для проведення змагань і виховних заходів з учасниками етапу.

На завершення свого виступу Анатолій Грива охарактеризував тенденції участі роїв з різних областей України у Всеукраїнському етапі гри.

Учасники Всеукраїнського етапу гри:

- 2009 р. – м. Київ – 34 рої із них 24 рої від усіх 24-х областей України та 10 роїв від усіх 10-ти районів міста Києва – 340 учасників;

- 2010 р. – Закарпатська обл., Іршавський район, с. Осій – 23 рої – 230 учасників;

- 2011 р. – Черкаська обл. – 12 роїв – 120 учасників;

- 2012 р. – Закарпатська обл., Іршавський район, с. Осій – 21 рій – 210 учасників.

Резолюція круглого столу

"Військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка молоді, організація співпраці козацьких організацій з військовими комісаріатами

та частинами Збройних Сил України"

Козацькі організації, як і Збройні Сили України, прикладають максимум зусиль для військово-патріотичного виховання молоді.

Козацькі організації встановлюють зв'язок з військовими частинами

і проводять спільні заходи. В Україні проводяться збори, табори та військово-патріотичні ігри. Такі ігри, як "Сокіл-Джура", "Зірниця" та інші, об'єднують велику частину молоді. Важливо продовжити цю роботу.

Але не вся молодь охоплена військово-патріотичним вихованням. На жаль, сучасні соціологічні опитування демонструють послаблення патріотизму серед молоді. Велика частина молоді не хоче не тільки служити у війську, а й готова покинути Батьківщину. Щоб змінити цю ситуацію, всі здорові сили повинні об'єднати зусилля.

Козаки готові тісно співпрацювати і з Збройними Силами, і з закладами освіти, і з органами державної влади в усіх регіонах України. Повноваження козацтва у військово-патріотичному вихованні мають бути розширені. В Україні існують козацькі організації, які можуть проводити не тільки відбір молоді до війська, а і початкову військову підготовку.

Ми звертаємося до керівництва Міністерства Оборони України, Генерального Штабу Збройних Сил України, керівництва військових комісаріатів та військових частин з пропозицією налагодити співпрацю з козацькими та військово-патріотичними організаціями не тільки в рамках окремих заходів. Необхідно організувати постійну військово-патріотичну роботу на базі військових частин, проводити регулярні екскурсії та збори на їх базі. Така робота повинна стати масовою. Також треба відкрити у науково-дослідному центрі ЗСУ напрямок роботи по вивченню досвіду сучасних козацьких організацій.

Тісний зв'язок війська з козацькими та військово-патріотичними організаціями, взаємне шефство, комплектування військових частин призовниками з козацьких та військово-патріотичних організацій. Такі частини можуть носити почесні імена визначних особистостей різних історичних періодів України. Частини, які формуються з призовників-козаків, можуть приймати найменування козацьких.

Вкрай важливо сприяти тому, щоб військо було по-справжньому народним. Треба налагодити справжній зв'язок війська з козацькими та військово-патріотичними організаціями, взаємне шефство, комплектування військових частин призовниками з козацьких та військово-патріотичних організацій. Такі частини можуть носити почесні імена визначних особистостей різних історичних періодів України. Частини, які формуються з призовників-козаків, можуть приймати найменування козацьких.

Ми звертаємося до Кабінету Міністрів України з проханням виділити ресурси для такої системної військово-патріотичної роботи та передбачити таку роботу в планах і структурах органів державної влади.

Ми звертаємося до Міністерства освіти з пропозицією сприяти формуванню козацьких кадетських класів, шкіл джур та військово-патріотичних гуртків на базі закладів освіти із залученням козаків в якості керівників та педагогів.

Ми звертаємося до Президента України і Кабінету Міністрів з проханням

не згортати систему військових закладів культури, будинків офіцерів і військово-музичних центрів.

Маємо надію, що співпраця громадськості, козацьких та військово-патріотичних організацій, Збройних Сил України та органів державної влади буде сприяти укріпленню справжнього, здорового патріотизму у суспільстві.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua