Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Одне запитання до пана Кр-ка

Ігор Бурдяк | 5.05.2010 10:13

7
Рейтинг
7


Голосів "за"
8

Голосів "проти"
1

Чи був голодомор геноцидом? За що боролися українські повстанці?

Шановний п. Кр-к!

Повідомляю Вам, що президентські укази – це лише вершина айсбергу. Їм передує дослідницька праця багатьох науковців, в т. ч. академіків, докторів і кандидатів наук, спеціалістів з різних галузей досліджень.

Результати цих досліджень стали підставою для відповідних рішень Президента, Верховної Ради України, Київського суду.

Було підготовлено і видано масовими тиражами тематичні брошури українською, російською та англійською мовами, у яких розкривається геноцидна природа Голодомору 1932 – 1933 років, як масового вбивства голодом.

Голодомор 1932-1933: запорізький вимір /

Запоріжжя: Просвіта, 2008. – 320 с.

Kолекція документів Галузевого державного архіву Служби безпеки Україні на офіційному сайті СБУ

"Голодомор 1932-1933 рр. в Україні"

Kолекція документів Галузевого державного архіву Служби безпеки Україні на офіційному сайті СБУ

Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр.

Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр.: Науково-документальне видання /

М. М. Старовойтов, В. В. Михайличенко. – К.: ВД "Стилос", 2008. – 288 с., іл.

Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Матеріали до бібліографії документальних публікацій

Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 /

Матеріали до бібліографії документальних публікацій

Упорядники: Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський.

Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – 55 с.

Голодомори в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) /

Дослідження, спогади, документи / Кол. авт. та упоряд. – Одеса: Астропринт, 2007. – 460 с.

Файл у форматі pdf (16 Кб)

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів /

Кер. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг. – К.: Політвидав України, 1990. – 605 с.

Голодомор 1932-1933 років на Черкащині

Голодомор 1932-1933 років на Черкащині. Книга пам´яті в документах та спогадах. -

Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2007. – 484 с.

Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька област

Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька область: Документи і матеріали /

Авт.-упоряд.: Ф. А. Винокурова, Р. Ю. Подкур. – Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1998. – 224 с.

Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині

Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині /

Мовою архівних документів. Збірник документів і матеріалів. Державний архів Кіровоградської області. – Кіровоград, 2008. – 368 с.

Голод 1932-1933 років на Черкащині. Документи і матеріали /

Державний архів Черкаської обл.; Авт.-упоряд.: Т. А. Клименко, С. І. Кононенко, С. І. Кривенко. – Черкаси: 2002. – 224 с.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: Документи і матеріали

Голодомор 1932-1933 років в Україні: Документи і матеріали /

Упоряд.: Р. Я. Пиріг; НАН України, Інститут історії України. – К.:, Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 1128 с.

Голодомор в Україні:Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.).Спогади, документи, дослідження

Голодомор в Україні:

Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.).

Спогади, документи, дослідження /

Упор.: Л. Г. Білоусова, О. М. Барановська, Т. Є. Волкова, Г. Л. Малінова, Г. М. Паніван, В. В. Харковенко. – Одеса: "Чорномор´я", 2005. – 152 с.

Голодомор на Чернігівщині 1932-1933 рр. мовою документів: Тематичний перелік

Голодомор на Чернігівщині 1932-1933 рр. мовою документів: Тематичний перелік /

Упорядн.: Л. П. Коноваленко, А. В. Морозова, Н. М. Полетун. Ред. А. І. Неділя. [Державний архів Чернігівської області]. – Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги", 2003. – 72 с.

Дзеркало душі народної: Спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 років в Україні "Розсекречена память" /

Упор. В.Даниленко. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 767 с.

З історії голодомору 1932-1933 рр. на Сумщині: нарис-огляд /

Укладач переліку документів та списку фондів Л. А. Покидченко. Відповідальна за випуск Л. Я. Заїка. – Суми, 2002. – 61 с.

Імена, повернуті із забуття /

За матеріалами судових справ репресованих селян 1929-1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області. Державний архів Кіровоградської області. – Кіровоград, 2008. – 130 с.

Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині /

Центр по дослідженню історії та культури Полтавської облдержадміністрації; Державний архів Полтавської області. – Полтава, 1997. – 264 с.

Колективізація і голод на Україні: 1929-1933

Колективізація і голод на Україні: 1929-1933. Збірник матеріалів і документів /

АН України. Інститут історії України та ін.: Упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; Відп. ред.: Кульчицький С. В. – Київ: Наукова думка, 1992. – 736 с. – Додатки: 643-733 с.

Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

Національна книга Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні /

Миколаївська область. – Миколаїв: Видавництво "Шамрай", 2008 – 864 с.

Національна книга Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні /

Одеська область: [у 2 ч.] – Одеса: Астропринт, 2008. – Ч. 1 / Ред. кол. М. Д. Сердюк (голова) та ін. – 2008. – 1008 с.

Національна книга Пам´яті про жертви Голодомору 1932-1933 років в Україні: /

Український інститут національної пам´яті. Хмельницька обласна державна адміністрація. Державний архів Хмельницької області. Хмельницька область, Том 1, 2008. – 752 с.

Правда про голодомор на Одещині. Березівський район /

Упоряд. Ніточко І. І. – Одеса: Астропринт, 2008. – 220 с.

Спокута

Голодомори на Запоріжжі (1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 рр.) /

Статті, документи, спогади. – Запоріжжя: "Дніпровський металург", 2008. – 520 с.

Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. /

Сост.: О. В. Хлевнюк, Р. У. Дэвис, Л. П. Кошелева, Э. А. Рис, Л. А. Роговая. Федеральная архивная служба России; Российский государственный архив социально-политической истории. – М.: РОССПЭН, 2001. – 798 с.; ил.

Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців. Свідчення, комментарі /

Упор.: Т. Поліщук. – Харків-Нью-Йорк-Львів: "Березіль", 2006. – 416 с.

Як нас морили голодом

Володимир Сергійчук. Як нас морили голодом /

Вид. 3-е, доповнене /

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства. – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – 392 с.

Волинь пам'ятає

Волинь пам'ятає. Відлуння на Волині голодомору 1932-1933 років у радянській Україні /

Автори-упорядн. М. М. Кучерепа, В. В. Ткачук; за заг. ред. М. М. Кучерепи. – Луцьк: РВГ Науковий центр історичних студій Волині", 2008. – 264 с.: 36 іл.

Крапку в цій справі поставив Київський апеляційний суд, який постановив:

" Закрити кримінальну справу, порушену за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках відносно Сталіна (Джугашвілі) Йосипа Віссаріоновича, Молотова (Скрябіна) Вячеслава Михайловича, Кагановича Лазаря Мойсейовича, Постишева Павла Петровича, Косіора Станіслава Вікентійовича, Чубаря Власа Яковича і Хатаєвича Менделя Марковича, в зв'язку з їх смертю, які за висновком органу досудового слідства – Головного слідчого управління Служби безпеки України – з метою придушення національно-визвольного руху в Україні та недопущення побудови і утвердження незалежної української держави, шляхом створення життєвих умов, розрахованих на фізичне винищення частини українців спланованим ними Голодомором 1932-1933 років, умисно організували геноцид частини української національної групи, внаслідок чого було знищено 3 млн. 941 тис. осіб, тобто безпосередньо вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення можуть бути подані касаційні скарги, а прокурором – касаційне подання до Верховного Суду України."

http://khpg.org/index.php?id=1265039604

Постанова не була скасована і вступила в законну силу.

Що стосується національно-визвольних змагань, зокрема діяльності ОУН-УПА, то вченими були ретельно опрацьовані такі теми:

1. Протистояння українських націоналістів і радянської влади в 1939 – 1941 рр.

2. Ситуативний союз українських націоналістів з гітлерівською Німеччиною

3. Доля військових формувань "Нахтігаль" і "Роланд"

4. Плани А. Гітлера щодо України і ОУН

5. Акт 30 червня 1941 р.

6. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

7. Про час утворення УПА

8. Протинімецькі збройні акції УПА

9. Ставлення ОУН (Б) до Дивізії СС "Галичина"

10. Українсько-польське протистояння

11. Протистояння українських націоналістів і органів радянської влади в роки війни

12. Протистояння українських націоналістів і радянської влади у повоєнний період

13. Ідеологія українських націоналістів

Результатом опрацювання став фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА:

http://www.memory.gov.ua/ua/454.htm

НП знає, що Ви є найбільш послідовним прихильником Януковича, який ініціює ревізію рішень попередньої влади в гуманітарній сфері.

В ПАРЄ Янукович аргументував це так: "Мы считаем..."

Чи не могли б Ви пояснити, що стоїть за цим аргументом?

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua