Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

ДЖУРА-2010. Закарпатська Школа Джур здійснює підготовку вихователів і активістів дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва "Сокіл" ("Джура")

Анатолій Грива | 21.02.2010 17:28

5
Рейтинг
5


Голосів "за"
6

Голосів "проти"
1

З 15 лютого по 7 березня 2010 року в Закарпатській області в селі Осій Іршавського району на базі Центрального табору туристського активу учнів України проходить Збір активістів дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва "Сокіл" ("Джура") – Школа Джур козацьких

ДЖУРА-2010. Закарпатська Школа Джур здійснює підготовку вихователів і активістів дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва ''Сокіл'' (''Джура'')
У жодній країні світу немає виховання "взагалі". Воно завжди має конкретно-історичну національно-державну форму вираження і спрямоване на формування громадянина конкретної держави, яка не може бути безнаціональною.

В Україні, як і в інших країнах світу, історично склалася своя система виховання, що максимально враховує національні риси і самобутність українського народу. Це – українська козацька педагогіка.

Відомо, що український козацький визвольний рух – одна з найяскравіших сторінок боротьби нашого народу за політичну і державну незалежність. Багатогранною була діяльність козаків – як звитяжних воїнів, вільнолюбних громадян, політичних і державних діячів, умілих господарів землі, досвідчених хліборобів, мистців, мудрих вихователів дітей. Українське козацтво у своїй більшості було аристократією національного духу, високоідейною і високоморальною елітою нації.

Безідейні громадяни не виховуються в жодній країні світу. Наш народ, як і всі народи світу, споконвіку виховував підростаючі покоління на ідеях, цінностях етноідеології.

Складовою частиною української національної ідеології є козацько-лицарська ідеологія, в якій найвищий статус мають ідеї любові до рідного народу, землі, Батьківщини, героїчної боротьби за її свободу і, в разі необхідності, жертовної діяльності в ім'я визволення рідного краю, побудови національної держави.

Сучасний дитячий, юнацький і молодіжний рух все більшою мірою бере на своє озброєння як дорогоцінну національну естафету кращі козацько-лицарські ідеї, вартості, що плекалися і шліфувалися в безперервній, часто нерівній боротьбі з переважаючими політичними, військовими, агресивно-лженауковими силами ворогів незалежності України.

Козацько-лицарська ідеологія – це система філософських, політичних, правових, економічних, моральних, релігійних, естетичних ідей, принципів, ідеалів, інших вартостей, покликаних захищати демократичний лад, волелюбні традиції предків, політичний устрій України, її національну державність, органи самоврядування, правову систему, звичаєве право.

Козацько-лицарська ідеологія постійно формувала в підростаючих поколіннях стійкий характер, що не гнеться і не ламається в небезпечних для життя умовах. Козацька система ідей утверджувала в серцях і душах народу дух боротьби, ритми переможних військових походів, жагу вигнати ворога-загарбника, чужинців, щоб вони не ганьбили гідності і честі Матері-України.

Представники сучасного дитячого і молодіжного руху переконуються

в тому, що козаки мислили масштабно, на високому рівні узагальнення відомих їм знань, народних і наукових, про взаємовідношення особистості і народу, особистості і держави, права і обов'язки, свободи і необхідності.

Метою дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва "Сокіл" ("Джура") є:

виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно-патріотичних переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту своєї Батьківщини України шляхом залучення широкого загалу молоді до оборонно-масової та військово-спортивної патріотичної роботи;

формування і виховання у молоді високих морально-психологічних та морально-бойових якостей; мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості і ініціативності на теренах відновлених національних козацьких педагогічних традицій;

виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління суверенної України на історично сформованих засадах козацького світогляду та здорового способу життя;

виховання нових поколінь України у дусі відданості Батьківщині та її народу на основі відродження національних і загальнолюдських духовних і моральних цінностей.

Метою змагань є реалізація завдань гри "Сокіл" ("Джура") щодо поширення військово-спортивного та національно-патріотичного виховання серед української молоді на основі козацьких традицій.

Школа проводиться з метою залучення учнівської та студентської молоді до участі у грі "Сокіл" ("Джура"), систематичної пошуково-дослідницької, наукової діяльності з краєзнавства, удосконалення роботи із збереження, відновлення та примноження традицій і обрядів українського народу, виховання дітей та молоді на засадах сімейної народної козацької педагогіки, поглиблення знань з історичного, географічного, літературного, етнографічного краєзнавства та оздоровлення учнів.

Програмою Школи передбачено проведення практикумів (лекції та практичні заняття за програмою козацького вишколу) як з вихователями, так і з учнівською молоддю, конференцій (обмін досвідом між учасниками гри з різних областей), подорожей в межах Регіонального ландшафтного парку "Зачарований край", екскурсій та ін.

Програмою козацького вишколу Закарпатської Школи Джур передбачено вивчення таких тем:

•Національно-патріотичне виховання в системі освіти.

•Українська козацька педагогіка. Концепція.

•Напрями, форми, методи та прийоми козацько-лицарського виховання.

•Функціональні обов'язки педагогічних працівників у царині козацько-лицарського виховання.

•Гра "Джура": історія, мета, завдання, основні напрямки, перспективи розвитку. Ідейні основи гри. Виховний ідеал гри.

•Основи виховання волі та характеру.

•Основи провідництва. Чому нам найперше треба плекати провідників. Самовиховання.

•Структура гри "Джура". Керівництво грою.

•Основи створення та діяльності рою. Гурткова система (ідея малої групи).

•Сходини рою як основна форма виховання в грі "Джура".

•Як створити і організувати діяльність куреня навчального закладу.

•Основні форми діяльності куреня. Козацькі табори.

•Планування річної програми діяльності козацького куреня в школі.

•Роль виховника в діяльності рою та куреня. Співпраця з батьками, козацькими та іншими громадськими організаціями.

•Атрибути гри "Джура". Козацький однострій.

•Козацький впоряд та проведення масових заходів.

•Безпека занять.

•Обласні та районні змагання гри "Джура". Види змагань, вимоги до учасників, особливості організації.

Школа Джур козацьких успішно стартувала 15 лютого. Учасники Закарпатська Школа Джур стали рої учасників гри "Сокіл" ("Джура") – це активісти руху учнівської молоді "Моя земля – земля моїх батьків" загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Кожна область представила свої команди у складі 5-8 чоловік. Перша зміна прийняла юнаків і дівчат з Автономної Республіки Крим, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Миколаївської, Одеської, Полтавської та Харківської областей, а також з міста Севастополь.

Головним господарем і розпорядником Школи є Олег Бондарчук завідувач відділом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.


Крім представників закладів освіти у першій зміні заняття з учасниками Школи проводили:

- Віктор Павлів (Міжнародна федерація Бойового Гопака (Івано-Франківськ);

- Павло Данильчук (Національний Альянс (Луцьк);

- Микола Бігус (ПЛАСТ, Київ).

Закарпатська Школа Джур є складовою у системі заходів, запланованих Головним штабом гри на 2010 рік. Починаючи з 2009 року патріотичні громадські організації, які опікуються питаннями виховання дітей і молоді, а саме козацькі організації, організації "Пласту", Спілка Української молоді та інші, активно включилися в процес запровадження в навчальні заклади України дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва "Сокіл" ("Джура").

Організаційним і координуючим центром впровадження гри "Сокіл" ("Джура") на всеукраїнському рівні є Головний штаб гри, а на регіональному рівні – згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.09 N1011

та Дорученням Секретаріату Президента України від 30.07.09 N03-02/64 створюються і діють обласні (республіканський – в АР Крим, міські – у містах Києві та Севастополі) та районні штаби гри.

Головними організаторами гри "Сокіл" ("Джура") є Міністерство освіти і науки України, Рада Українського козацтва при Президентові України та МБУ "Національний Центр Відродження". Співорганізаторами цих заходів стали Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України та Служба безпеки України.

На цей час запроваджені та проводяться заходи за програмами "Нащадки козацької слави", "Патріот", "Котигорошко", шкільна програма по лінії допризовної підготовки школярів та ін. Ці програми мають свої районні, обласні та всеукраїнські етапи і проводяться паралельно в одні і ті самі терміни, залучаючи часто одних і тих самих дітей. Як правило, всеукраїнські фінали плануються на травень-червень. Тому організатори гри "Сокіл" ("Джура") роблять спроби об'єднання всіх вже апробованих заходів у межах однієї програми. Заходи такої єдиної програми національно-патріотичного виховання молоді будуть розподілені між трьома віковими категоріями: молодші класи, середні та старші. Кожна така категорія шкільних команд буде брати участь в окремих для своєї категорії районних, обласних і всеукраїнських змаганнях.Справедливим, історично об'єктивним є твердження багатьох вітчизняних

і зарубіжних учених: доки Україна була козацькою, доти вона була незалежною чи автономною (в умовах безперервної агресії – військової, ідеологічної, мовної, культурної шовіністично-мілітарних держав).

Козацько-лицарські ідеї, непересічні морально-духовні вартості, подвижництво і героїка рятували нашу націю і в пізніші часи панування на нашій території чужоземної мови, культури, шовіністично-пригноблюючої ідеології сусідніх агресивних держав.

У ХІХ і ХХ століттях козацько-лицарська ідейність, духовність жили

в серцях і душах нашого народу, його інтелігенції, еліти. Козацька ідеологія і лицарський дух в тій чи іншій формі завжди були притаманні національно свідомим українцям, набували нових життєво важливих, національно-державницьких форм.

Українська молодь має глибоко усвідомлювати, що козацько-лицарська духовність – одна з найвищих вершин національної духовності.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua