Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Конференція козаків України

Анатолій Грива | 9.10.2009 14:24

5
Рейтинг
5


Голосів "за"
6

Голосів "проти"
1

3 жовтня 2009 р. у м. Києві за ініціативою Ради козацьких отаманів України, яка була створена 28 серпня цього року як громадське об'єднання місцевих козацьких організацій, було проведено Конференцію козаків України.

Конференція козаків України
У роботі конференції взяли участь козацькі отамани та козаки з різних областей України, а саме з: Хмельницької, Львівської, Волинської, Київської, Сумської, Запорізької, Луганської, Одеської та м. Києва. На конференції також були присутні представники Секретаріату Президента України та інших патріотичних громадських організацій.

Порядок денний Конференції:

1.Проблеми та завдання Українського козацтва як Всеукраїнського козацького руху на поточний період.

2.Вимоги Українського козацтва до кандидатів у Президенти України.

3.Святкування Дня Українського козацтва (Київ, Запоріжжя, Чигирин).

Учасники конференції обговорили проблеми, які існують в Українському козацтві як Всеукраїнському козацькому русі, при цьому наголошувалося, що постійно відбувається змішування понять "Українське козацтво" як окрема міжнародна організація чи "Українське козацтво" як Всеукраїнський козацький рух.

"Українське козацтво" як Всеукраїнський козацький рух існує з 2005 року, з того часу коли козацькі організації обрали Гетьманом України Віктора Ющенка. Представниками цього руху є нащадки козацьких родів, окремі громадяни, які вважають себе козаками, та козацькі громадські організації, які відстоюють національну козацьку ідею, сприяють захисту політичних, економічних, культурних та історичних досягнень Українського народу, беруть участь у забезпеченні духовного розвитку, фізичного здоров'я та високої моральності українського суспільства, використовуючи набутки багатьох поколінь своїх попередників.

Всеукраїнський козацький рух є специфічною для України формою національно-патріотичної громадської активності, що має особливо великий вплив на становлення національної ідентичності сучасних українців. Цей рух вже набуває громадсько-державної форми та створює основу для використання у подальшому козацьких формувань як спеціальних військових.

Для забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування з козацькими організаціями, їх об'єднаннями у питаннях забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій Українського козацтва, залучення козацьких організацій до охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного та духовного виховання дітей і молоді Указом Президента України від 4 червня 2005 року N916/2005 утворено Раду Українського козацтва при Президентові України.

Згідно Регламенту Ради Українського козацтва діяльність Ради Українського козацтва при Президентові України в період між її засіданнями забезпечує Секретаріат Ради.

З метою забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади

і козацьких організацій та їх об'єднань при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях утворені та діють консультативно-дорадчі органи –

Ради Українського козацтва.

Сучасне Українське козацтво об'єднує понад 700 козацьких організацій (юридичних осіб) чисельністю більше 300 тис. осіб. Із них близько 40 організацій – міжнародні та всеукраїнські, більше 255 – обласні, 263 – районні (районні у містах) та 176 – міські. На базі існуючих козацьких організацій сформовано близько 300 козацьких громадських формувань з охорони громадського порядку чисельністю 10 620 осіб, які співпрацюють з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України та інших зацікавлених міністерств.

З іншого боку "Українське козацтво" як окрема міжнародна організація є лише одною із майже сорока однотипних організацій, але керівництво якої спекулює на поняттях, вводить в оману керівництво держави і присвоює собі всі кращі здобутки козацького руху. При цьому конфлікт за ниві лідерства між Ігорем Вардинцем і Миколою Пантелюком не тільки не сприяє зміцненню Міжнародної громадської організацій "Українське козацтво", але і дуже негативно впливає на імідж всіх інших козацьких організацій, підриваючи перспективи розвитку цілого козацького руху.

Розібравшись у цих питаннях, учасники конференції вирішили поставити крапку на проблемах двох "Гетьманів" і зосередитися на завданнях козацького руху. У першу чергу, діяльність Ради козацьких отаманів України дасть змогу об'єднати дієвих отаманів місцевих козацьких організацій, що дозволить скоординувати їхню діяльність.

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Зосередити власні зусилля козацьких організацій на вирішенні проблем, які існують у сфері внутрішнього розвитку Українського козацтва. Завдання цієї сфери вирішувати при сприянні Ради Українського козацтва при Президентові України та Ради козацьких отаманів України.

2. Використати початок виборчої кампанії Президента України для розв'язання проблем, які існують у сфері взаємодії Українського козацтва з державою і вирішення завдань цієї сфери. Звернутися до Віктора Ющенка як до кандидата у Президенти України з передвиборчими вимогами від Ради козацьких отаманів України. Запропонувати проведення найближчим часом Всеукраїнської козацької ради на якій досягнути домовленостей між кандидатом у Президенти України і козацькими організаціями на етапі проведення виборчої кампанії та після обрання Віктора Ющенка повторно Президентом України.

3. Святкування Дня Українського козацтва провести традиційно по всій Україні, взяти участь делегаціями від козацьких організаціях у заходах, які будуть проводитися у Києві, Запоріжжі та Чигирині.

При обговоренні першого питання конференції "Проблеми та завдання Українського козацтва як Всеукраїнського козацького руху на поточний період" учасники конференції виділили два окремі аспекти: взаємодія Українського козацтва з державою і внутрішній розвиток Українського козацтва.

ВИСНОВКИ:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА З ДЕРЖАВОЮ:

•відсутність системної підтримки відродження та розвитку Українського козацтва з боку держави;

•відсутність законодавчого врегулювання питань щодо особливостей утворення і діяльності козацьких організацій;

•не використання повною мірою потенціалу козацьких організацій, що негативно відображається на стані національної безпеки;

•відсутність цільового державного фінансування заходів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, які проводяться козацькими організаціями;

•низький рівень поінформованості суспільства про історію Українського козацтва, його традиції, сучасний стан розвитку та мету козацького руху;

•погана взаємодія органів державної влади і козацьких організацій при організації та проведенні державних святкових заходів, пов'язаних з подіями козацького минулого нашої країни;

•виникнення на теренах України великої кількості розрізнених козацьких організацій з ознаками військових формувань (власні козацькі звання, козацька зброя, у тому числі вогнепальна), які довільно тлумачать козацькі традиції, формують власну ідеологію і систему виховання;

•залучення козацьких організацій до участі у політичних процесах, які стають на заваді стабільності у суспільстві та сталому розвитку держави;

•діяльність в Україні козацьких організацій, які залежать від іноземного впливу та капіталу.

ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА:

•розрізненість та відсутність чітко сформованої мети козацького руху;

•відсутність чітко визначених козацьких традицій, які повинні відроджуватися в сучасній Україні, чітко визначеного змісту козацької ідеї та ідеології;

•відсутність постійно діючої системи вишколу козацької старшини та козаків;

•існування великої кількості розрізнених козацьких організацій, які довільно тлумачать козацькі традиції, формують власну ідеологію і систему виховання і, які не налагоджують взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування, не координують свою діяльність з іншими козацькими організаціями;

•існування на одній і тій же території (в області, в районі, в місті...) декількох козацьких організацій, які конкурують дона з одною

і здійснюють діяльність, що носить характер взаємного поборення;

•існування козацьких організацій, які були створені як прикриття власного бізнесу отаманів цих організацій.

ЗАВДАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО РУХУ:

Визначаючи завдання козацького руху було також враховано вищезазначені аспекти:

1. Завдання щодо взаємодії Українського козацтва з державою.

2. Завдання щодо внутрішнього розвитку Українського козацтва.

Держава у взаємодії з неурядовими організаціями в контексті забезпечення національної безпеки повинна керуватися двома основними принципами:

-контролю (має поширюватися на деструктивний чинник діяльності неурядових організацій);

-залучення (має поширюватися на конструктивний чинник діяльності неурядових організацій).

На вирішення всіх вищезазначених проблем козацького руху в Україні було направлено прийняття Закону України "Про засади відновлення та розвитку Українського козацтва, козацькі організації та їх об'єднання" (реєстр. N2441), який, на жаль, не був прийнятий Верховною Радою України 4 лютого цього року.

Цей законопроект буде поданий повторно на розгляд п'ятої сесії Верховної Ради України VI скликання.

Основні положення законопроекту передбачають:

принципи та порядок створення козацьких організацій та їх об'єднань, основні засади їх діяльності;

вимоги до членства в козацьких організаціях та їх об'єднаннях;

встановлення порядку співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з козацькими організаціями та їх об'єднаннями;

запровадження козацької служби;

особливості діяльності козацьких організацій та їх об'єднань у частині створення козацьких громадських формувань для охорони громадського порядку

і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Прийняття зазначеного закону матиме велике суспільно-політичне значення, оскільки сприятиме консолідації українського суспільства, реалізації державотворчого потенціалу українського козацтва, єднанню козацьких організацій та їх об'єднань навколо ідеї зміцнення державності України, відродження Українського козацтва, історичних традицій Українського народу.

Козацькі організації як один із суб'єктів національної безпеки мають також здійснювати функцію контролю за діяльністю силових структур та органів державної влади у сфері безпеки.

ВИСНОВКИ:

ЗАВДАННЯ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

З ДЕРЖАВОЮ:

•вироблення дієвих механізмів запобігання, контролю, взаємодії та залучення козацьких організацій до конструктивної співпраці з державою.

•налагодження ефективного механізму взаємодії козацьких організацій з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами і громадськими організаціями у втіленні традицій Українського козацтва в життя українського суспільства;

•зміна статусу Ради Українського козацтва як консультативно-дорадчого органу при Президентові України на Вищий керівний орган козацьких громадських організацій України при Президентові України із встановленням відповідних повноважень (створення державного органу);

•здійснення матеріально-фінансового забезпечення діяльності Ради Українського козацтва при Президентові України та козацьких рад при місцевих державних адміністраціях;

•створення у місті Києві об'єднаного Генерального штабу як організаційно-координаційного та методичного центру козацьких громадський організацій і виконавчого органу Ради Українського козацтва;

•затвердження єдиної територіальної організаційної структури Українського козацтва з врахуванням меж військово-сухопутних зон, які визначені Указом Президента України "Про військово-адміністративний поділ території України" від 2 червня 2006 року N469/20064;

•проведення перевірок на предмет законності існування в Україні козацьких організацій не лише на основі офіційно задекларованих цілей, але й з огляду на їх практичні дії та діяльність;

•проведення широкого обговорення (Президентські слухання) щодо проблем залучення козацьких організацій до контролю над сектором безпеки;

•запровадження патронату Президента України над козацькими організаціями, які опікуються проблемами безпеки України;

•розроблення для почесної варти Президентського полку зразків спеціальних козацьких одностроїв та іншої козацької атрибутики;

•прийняття закону, який би визначав єдині правові, соціальні, економічні, організаційні засади створення та функціонування козацьких організацій в Україні, форми та напрями їх діяльності, а також запроваджував принципи та шляхи їх взаємодії з органами влади, об'єднаннями громадян;

•затвердження Державної цільової національно-культурної програми розвитку Українського козацтва;

•вдосконалення нормативно-правової бази з питань Українського козацтва відповідно до завдань забезпечення обороноздатності і національної безпеки держави, національно-культурного розвитку, а також для створення умов ефективної господарської діяльності;

•залучення козацьких організацій до участі в оборонній системі України, охороні громадського порядку і державного кордону;

•здійснення фінансової підтримки діяльності козацьких організацій;

•сформування єдиної державної системи козацьких нагород і козацьких звань;

•створення єдиного реєстру козацьких громадських організацій України;

•затвердження для козацьких громадський організацій, внесених до реєстру, єдиного для України зразка спеціальних козацьких одностроїв (форми), нагород, погонів, шевронів, посвідчення козака та іншої козацької атрибутики;

•затвердження для козацьких громадський організацій, внесених до реєстру, єдиних для України спеціальних козацьких звань, встановлення єдиного порядку їх присвоєння у відповідності: з посадою, на яку призначено козака, з наявним військовим та іншим званням, освітою, професійними навиками та зважаючи на історичні традиції українського козацтва;

•створення козацьких громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону";

•формування на громадських засадах на базі козацьких громадський організацій, внесених до реєстру, резерву для державних силових структур;

•здійснення ґрунтовного дослідження історії Українського козацтва, його ролі в боротьбі за українську державність, популяризація його історичної і культурної спадщини, застосування у процесі виховання молоді кращих козацьких традицій;

•підготовка і видання наукових праць, науково-популярних творів з історії Українського козацтва;

•збереження і популяризація історичної та культурної спадщини Українського козацтва;

•розробка та запровадження екскурсійно-туристичних маршрутів "Козацькими шляхами";

•проведення наукових конференцій, семінарів, читань з історії та культури Українського козацтва, популяризація наукових досліджень, використання їх у сфері освіти та виховання;

•видання (перевидання) наукових і публіцистичних робіт з історії Українського козацтва та сучасних козацьких громадських організацій;

•запровадження теле- та радіопередач з історії Українського козацтва та розвитку сучасного козацького руху;

•удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей

і молоді;

•створення Центрів культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді;

•затвердження Положення про козацький рух у навчальних закладах системи загальної середньої освіти;

•видання навчально-методичних матеріалів щодо виховання учнів, вихованців на традиціях Українського козацтва для використання в навчально-виховному процесі навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

•затвердження курсу з історії Українського козацтва в загальноосвітніх навчальних закладах;

•впровадження у військових ліцеях і ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою курсу з історії воєнного мистецтва Українського козацтва;

•впровадження в навчальних закладах системи загальної середньої освіти дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру "Сокіл – Джура" Українського козацтва;

•розвиток і популяризація видів спорту, заснованих на козацьких традиціях;

•внесення козацьких видів спорту до Переліку видів спорту, що визнані в Україні та до Єдиного календарного плану спортивних змагань;

•розробка та видання посібника по козацьких видах спорту;

•створення козацьких Центрів фізкультурно-спортивної та туристично-краєзнавчої роботи серед дітей та молоді.

ЗАВДАННЯ ЩОДО ВНУТРІШНЬОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА:

•розробка Козацького звичаєвого права;

•затвердження напрямів розвитку Українського козацтва;

•зміцнення та згуртування козацьких організацій;

•відродження інституту козацьких старійшин як носіїв звичаєвого козацького права та правонаступництва родового козацтва та інституту суду козацької честі як гаранта чистоти козацьких лав, честі та достоїнства козацьких організацій та всіх українських козаків;

•сформування Всеукраїнської Ради старійшин, яку б поважали і рішеннями якої керувалися б усі козацькі організації;

•визначення основних рис, якими має володіти сучасний український козак

і методів їх набуття;

•створення на комерційній основі козацького неурядового аналітичного центру для забезпечення потреб діяльності козацьких організацій;

•створення системи виховання і вишколу козацької старшини та рядових козаків (активне духовне та фізичне самовдосконалення, вивчення статутних документів Українського козацтва, історії України та Українського козацтва, української мови, українських традицій та звичаїв);

•впровадження в козацьких організаціях виключно козацьких українських традицій і звичаїв (служіння інтересам самостійності та соборності України);

•розвиток організаційної структури та економічної бази козацьких організацій;

•захист законних інтересів козаків;

•формування в українському суспільстві особливого духовного, психологічного, фізичного й інтелектуального типу козака, який поєднував би в собі високі морально-етичні якості, почуття патріотизму з фізичною міццю, витривалістю та вишколом;

•залучення козацьких організацій до військово-патріотичного виховання, фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді, підготовки допризовної молоді до військової служби.

При обговоренні другого питання конференції "Вимоги Українського козацтва до кандидатів у Президенти України" учасники конференції наголошували на тому, що у 1710 році козацтвом Війська Запорозького була започаткована передова для того часу форма співпраці гетьмана як керівника козацької держави з козацтвом як основною опорою гетьмана на період приходу його до влади і на весь період його гетьманування. Така угода вперше була оформлена у вигляді Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

Українське козацтво в сучасній Україні докладає дуже багато зусиль для відродження історичних, патріотичних, господарських та куль¬турних традицій Українського козацтва.

Проте Українське козацтво в сучасній Україні у 18 році її незалежності залишається законодавчо не визначеним. Ми власними силами наших козацьких товариств проводимо величезну національно-патріотичну роботу серед дітей і молоді, досліджуємо невідомі сторінки української історії, самі видаємо книжки, долучаємося до охорони природних багатств нашої країни, допомагаємо силовим структурам України.

До цього часу Українське козацтво не має свого козацького закону та державної програми підтримки нашої праці. Козаків лише використовують спритні ділки для отримання чергового теплого місця в Раді чи в державних установах, нас залучають для масовості на державні заходи, але ніхто не запитаєу козаків чим живе Українське козацтво сьогодні та якої допомоги ми потребуємо для вирішення проблем козацького руху.

Сьогодні, в умовах мороку економічної кризи, зубожіння народу, політичного розбрату, коли політики ділять неньку Україну, єдиною консолідуючою силою в державі є козацтво. Тільки козацтво може об'єднати Україну, тільки козацтво з його побратимством спроможне захистити природне право Українського народу жити на своїй землі по-українськи та встановити в державі порядок.

Учасники конференції вирішили, що зважаючи на те, що Президент України відповідно до статті 102 Конституції України є главою держави і виступає від

її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, виробити єдині передвиборні вимоги козацьких організацій України до всіх кандидатів

у Президенти України:

Передвиборні вимоги

до кандидатів у Президенти України щодо розвитку і утвердження

Українського козацтва від Ради козацьких отаманів України

(прийнято на Конференції козаків України 3 жовтня 2009 року)

Розвиток і утвердження Українського козацтва за програмою

Кандидата у Президенти України________________________________________:1.Прийняття закону, який би визначав єдині правові, соціальні, економічні, організаційні засади створення та функціонування козацьких організацій в Україні, форми та напрями їх діяльності, а також запроваджував принципи та шляхи їх взаємодії з органами влади, об'єднаннями громадян.

2.Затвердження Державної цільової національно-культурної програми розвитку Українського козацтва на 2010-2015 роки.

3.Заборона продажу земель сільськогосподарського, земель реакреаційних, прибережних земель водойм, видобувничої галузі, земель відведених під електро, газо, нафтопостачання, трубопровідного транспорту та наземних шляхів автомобільного та залізничного сполучення. Земля є загальнодержавною власністю і знаходиться у володінні народу як суверену цього права, і надається на визначені терміни громадянам України, як користувачам в оренду як на платній основі, так і безкоштовно.

4.Зміна статусу Ради Українського козацтва як консультативно-дорадчого органу при Президентові України на Вищий керівний орган козацьких громадських організацій України при Президентові України із встановленням відповідних повноважень (створення державного органу).

5.Здійснення державного матеріально-фінансового забезпечення діяльності Ради Українського козацтва при Президентові України та козацьких рад при місцевих державних адміністраціях.

6.Створення у місті Києві об'єднаного Генерального штабу як організаційно-координаційного та методичного центру козацьких громадський організацій і виконавчого органу Ради Українського козацтва.

7.Затвердження єдиної територіальної організаційної структури Українського козацтва з врахуванням меж військово-сухопутних зон, які визначені Указом Президента України "Про військово-адміністративний поділ території України" від 2 червня 2006 року N469/20064.

8.Запровадження патронату Президента України над козацькими організаціями, які опікуються проблемами безпеки України.

9.Створення козацької почесної варти Президента України Гетьмана України.

10.Залучення козацьких організацій до участі в оборонній системі України, охороні громадського порядку і державного кордону.

11.Здійснення фінансової підтримки діяльності козацьких організацій.

12.Створення єдиного реєстру козацьких громадських організацій України.

13.Затвердження для козацьких громадський організацій, внесених до реєстру, єдиного для України зразка спеціальних козацьких одностроїв, нагород, погонів, шевронів, посвідчення козака та іншої козацької атрибутики;

14.Затвердження для козацьких громадський організацій, внесених до реєстру, єдиних для України спеціальних козацьких звань, встановлення єдиного порядку їх присвоєння у відповідності: з посадою, на яку призначено козака, з наявним військовим та іншим званням, освітою, професійними навиками та зважаючи на історичні традиції українського козацтва;

15.Формування на базі козацьких громадський організацій, внесених до реєстру, резерву для державних силових структур.

16.Створення козацьких поселень.

17.Здійснення ґрунтовного дослідження історії Українського козацтва, його ролі в боротьбі за українську державність, популяризація його історичної і культурної спадщини, застосування у процесі виховання молоді кращих козацьких традицій.

18.Запровадження постійнодіючих теле- та радіопередач з історії Українського козацтва та розвитку сучасного козацького руху.

19.Створення в АР Крим, в усіх областях, в містах Києві та Севастополі козацьких Центрів культурно-просвітницької, фізкультурно-спортивної та туристично-краєзнавчої роботи серед дітей та молоді.

20.Створення в АР Крим, в усіх областях, в містах Києві та Севастополі козацьких ліцеїв.

21.Впровадження в навчальних закладах системи загальної середньої освіти дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру "Сокіл – Джура" Українського козацтва.

22.Затвердження Положення про козацький рух у навчальних закладах системи загальної середньої освіти; видання навчально-методичних матеріалів щодо виховання учнів, вихованців на традиціях Українського козацтва для використання в навчально-виховному процесі; затвердження курсу з історії Українського козацтва.

23.Розвиток і популяризація видів спорту, заснованих на козацьких традиціях; внесення козацьких видів спорту до Переліку видів спорту, що визнані в Україні та до Єдиного календарного плану спортивних змагань; розробка та видання посібника по козацьких видах спорту.

На завершення Конференції її учасники акцентували на тому, що держава сама не розв'яже всі існуючі у козацькому русі проблеми. Козаки повинні самі зробити все можливе для стабілізації ситуації у козацькому русі.

З повагою та за дорученням членів Ради козацьких отаманів України

Голова Ради козацьких отаманів України А.М.ГРИВА


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua