Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Пам'ятники тоталітаризму як символіка деспотії і насилля

Артем Циганок | 8.07.2009 16:25

5
Рейтинг
5


Голосів "за"
11

Голосів "проти"
6

Пам'ятники в Україні мають нести виховне навантаження, бути носієм і символом добра і звершень, символізувати міць Української Держави, зміцнювати її Державну Незалежність.

Пам'ятники тоталітаризму як символіка деспотії і насилля
Пам'ятники не повинні бути носіями символіки зла і насилля, а на рівні підсвідомості сприяти збереженню, консервації чи зміцненню його позицій, і тим підважувати авторитет Державності України.

Україна не для того здобувала свою свободу і державність, щоби зберігати пам'ять про тих, хто цю свободу і Незалежність Нації знищував протягом всього періода панування над Україною, всіх років її тоталітарного поневолення.

Колишня партноменклатура, яка трансформувала себе у нинішню олігархічну владу, має геополітичне завдання, спрямоване на послаблення Державності України, будь-якими діями досягати зниження авторитету України, що в кінцевому результаті має полегшити провести процес ліквідації Української Державності.

Одним з напрямів виконання такого геополітичного завдання, спрямованій на підрив авторитету і Державності України, є блокування та саботаж у виконанні Указів Президента України, серед яких знаходиться Указ про демонтування пам'яток тоталітарному комуністичному режимові.

Яку символіку несуть пам'ятники особам, які докладали максимум зусиль до знищення Державності України?

Відповідь дають самі "вожді" тоталітарної ідеології. Завдання Леніна і Сталіна, спрямовані на пограбування України:

Ленин: "Запасы хлеба на Украине гигантские. Взять всё сразу нельзя. Мы послали на Украину наши лучшие советские силы и уже в один голос получили такое сообщение: "Запасы хлеба громадные, но всего сразу вывезти нельзя, нет аппарата".

"...Мы в Центральном Комитете нашей партии, обсудив это предложение, дали задание – сначала создать всё для постройки аппарата на Украине и взяться за работу, когда будет оружие в руках и будет аппарат (!), а к 1 июня получить за это 50 миллионов пудов хлеба".

(В.Ленин. Полн.собр.соч. 17 апреля 1919 г. т. 38. с.68, 69. Курсив наш.).

Сталин: "Не так давно было определено, что за прошлый урожай на Украине накопилось не менее 600 миллионов пудов хлеба. При известном напряжении эти шестьсот миллионов можно было бы взять...". (И.Сталин. Соч.т.4.с.299. Курсив мій. – Авт.).

Нам потрібні пам'ятники грабіжникам України?

Що собою являла компартія України і за яку "незалежну" Україну вели мову більшовики, ми бачимо з виступу одного з ідеєносів комуністичної імперії Я.Свердлова на з'їзді КПУ у 1918 році:

"...каждый из нас должен отдать себе точный отчёт в том, что те крепкие узы, которые нас сковывали, как членов единой коммунистической партии, что эти узы не могут быть расторгнуты. Если в настоящее время мы ещё будем настаивать на том, что формальная независимость Коммунистической партии Украины была сохранена, в то же саме время каждый из нас должен отдавать себе ясный отчёт в том, что это – формальная сторона дела. По существу мы были и останемся единой Российской коммунистической партией. /.../ Из каких бы частей эта партия ни состояла, центр рассматривает эти разрознённые части как части единого организма. У нас нет разделения между товарищами, ведущими коммунистическую работу здесь, или на Украине, или в Литве, или в Латвии". (II съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. 17-22 октября 1918 года. Протоколы. Киев.1991.с.11. Курсив наш).

Отже про яку ДержавністьУкраїни могла йти мова?

На памятнику В.Леніну, який розташовано в центрі Української столиці, вигравіровані наступні "достойні" слова щодо державності України:

"При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единства о ней не может быть и речи".

(В.Ленин. Критические заметки по национальному вопросу. Октябрь-декабрь 1913 г. Полн.собр.соч. т.24, стр. 128. Курсив В.Леніна. – прим. Р.М.)

Навіть "при єдиній дій пролетарів" незалежна Україна лише "можлива", тобто, зовсім не обов'язкова. А при інших обставинах "про неї не може бути й мови". Іншими словами, ще у 1913-у році досить відверто визначено: ні при яких обставинах щодо незалежності України "не может быть и речи".

І ця протидержавна та антиукраїнська за своєю суттю ідеологічна теза насаджується у свідомість громадян Незалежної України! І не десь на околицях держави, а в самому центрі, у столиці, де подібні антидержавні та протиукраїнські тези виписані на пам'ятнику ідеєносію комуністичної імперії! (Те саме ми бачимо в метро на станції "Театральна").

Нам потрібні пам'ятники діячам, які знищували Державність України, щоб полегшити пограбування її народу?

Про який добробут в Україні може йти мова, коли мета – "взять всё"?...

З якою метою відомі імпероорієнтовані іеології намагаються зберегти символи тоталітарному режиму?

Відповідь єдина і наступна: від проголошення Незалежності України нічого особливого не сталося – все ЗАЛИШАЄТЬСЯ на своїх місцях. Тобто, роз'яснюємо для не утаємничених: ні про яку незалежність України мова не йде, про неї (тобто – незалежність України) "не может быть и речи". Ось тут і згадаймо: "Украина – это даже не государство"... Тому для владних виконавців інтересів ідеї імперії збереження символів підневільного стану України означає: має безкарно сприйматися не тільки мета, а й будь-яка дія, спрямована на підрив авторитету України, на полегшення боротьби з Українською державністю.

Ми маємо спокійно споглядати як подібні пам'ятники ідеєносіям імперії сприяють руйнації основ Української Держаності?

* * *

Отже, ми добре бачимо і знаємо протидержавну та антиукраїнську позицію так званих "истинных защитников интересов трудового народа".

Виходячи з ПРАКТИКИ ідеології тоталітарного марксизму можна зробити наступний короткий висновок: оскiльки полiтика гітлерівських НАЦИСТIВ була спрямована на знищення iнших НАЦIЙ, а марксистська теорiя – на злиття нацiй, що мало на метi таке ж ЗНИЩЕННЯ нацiй, оскiльки полiтика НАЦИСТIВ спрямована була на знищення "неповноцiнних" згiдно расової теорiї, а марксистська теорiя – на основi приналежностi до "iдеологiчно неповноцінних", що лежить в основi марксистської теорії про "контрреволюцiйнi нацiї", то марксистську ідеологію слiд вважати IНТЕРНАЦИСТСЬКОЮ.

Чи було б знесення пам'ятників нацизму у Німеччині ознакою вандалізму?

Відповідь зрозуміла: символіка, яка пропагує деспотію і насилля мають бути прибрані з нашого повсякденного життя: зло не повинно нагадувати нам про себе, його неможна шанувати і увічнювати. З розкриттям злочиів періоду "культу особи", пам'ятники Сталіну, що стояли чи не на кожному кроці у кожному населенному пункті, як уособлення і символа зла, були знесені по всій імперії.

Чи знесення пам'ятників Сталіну було ознакою вандалізму? Куди запропастилися ідеєносії імперії та "борці" проти "вандалізму" у час знесення памятників Сталіну?

Чи може сьогодні відновимо знесені пам'ятники тиранам? Чому б і ні: в Одесі подібні пам'ятники де-кому вже відновлюють, а без портретів імперських деспотів не обходиться будь-яка імперо-орієнтована демонстрація, чи мітинг!

Ми виступаємо за беззастережне знесення з тіла Української Держави будь-яких символів тоталітарного зла і насилля, слідів підневільного стану Української Нації, символікою якої намагаються нині владні носії ідеї відновлення імперії, зберегти і увічнити безправний і бездержавний стан України. Збереженням пам'ятників на рівні підсвідомості прагнуть схвалити весь період знаходження України під владою "тюрми народів" та наступної її різновидності – "імперії ГУЛАГ".

Ми вимагаємо неухильного, усіма владними структурами, виконання Указу Президента України, спрямованого на знесення символіки тоталітаризму в Україні!

Саботаж у виконанні цього Указу Президента всебічно вказує, на яку мету спрямована діяльність відповідних владних структур.

Ми підтримуємо дії українських патріотів, які всупереч саботажу по виконанню Указів Президента з боку проімперських структур влади, приступили до виконання Указів Президента України, до зміцнення Державності України.

Роман МАТУЗКО,

член проводу
Київської міської організації ОУН

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua