Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Чому Маріуполь став епіЦЕНТРОМ Європи-2010?


-3
Рейтинг
-3


Голосів "за"
0

Голосів "проти"
3

Справа у тому, що за традицією щорічний Всеукраїнський День Європи розділяють між собою 2 українські міста та, незмінно, Київ. На 2010 рік побратимом по Європі Маріуполя став Херсон

Чому Маріуполь став епіЦЕНТРОМ Європи-2010?
На написання такої замітки в контексті підготовки до Всеукраїнського Дня Європи-2010 (29 травня ц.р.) у Маріуполі мене, як представницю Ліги "ДИПКОРПУС", наштовхнула стаття Оксани Казакової у газеті "Гривна". Справа у тому, що за традицією щорічний Всеукраїнський День Європи розділяють між собою 2 українські міста та, незмінно, Київ. На 2010 рік побратимом по Європі Маріуполя став Херсон. І у газеті описано презентацію інформації про всеукраїнський день Європи в Херсоні приблизно так: "Депутаты горсовета, которым вице-мэр обосновывал необходимость выделения дополнительных 37 тысяч гривен, аргументы слушали внимательно. Финансировать Дни Европы они не против, но только самый ленивый из избранников НЕ задался вопросом, чем же Херсон приглянулся Еврокомиссии." (.- No.17 (798).- 22-29.04.2010.- стр.3)

Ну, добре, з відповіддю на питання: "Чому Херсон?" нехай розбираються у самому Херсоні. Ми поговоримо про Маріуполь і Європу. Звісно, Маріуполь – півмільйонний мегаполіс, становий хребет української економіки, у якому створюється до 10% ВВП та до 8% валютної виручки від українського експорту. Контакти підприємств-гігантів Маріуполя налічують багато десятків країн світу. Це – загальновідомий бік справи. З іншого боку традиції зв'язків з народами Європи мають коріння, що йде у сиву давнину.

У сучасному Маріуполі мешкають представники понад 100 національностей. Маріуполь – унікальний центр компактного проживання найбільшої у світі грецької діаспори, що часто так і називається – "маріупольські греки". Вже у першому столітті нашої ери землі Приазов'я увійшли до Римської імперії – першого глобального державного утворення, провісника ідеї Євросоюзу. Згідно даних численних географічних карт пізнього середньовіччя у районі Маріуполя зазначено одразу кілька генуезьких чи венеціанських торгових поселень-емборій. Свого часу знаний мандрівник та дослідник Тур Хейєрдал провів чимало досліджень, за наслідками яких вважав, що саме у Приазов'ї лежить коріння вікінгів. Землі Маріупольщини перебували у

складі Готського королівства у перших століттях нашої ери (його столиця розташовувалася в Криму). Більша частина мешканців королівства під час Великого переселення народів пройшли крізь всю Європу, зробивши свій внесок в історію численних країн Західної Європи (особливо на Піренеях та Аппенинському

півострові). А наприкінці 18 століття асимільовані нащадки кримських готів переселилися до Маріуполя разом з іншими представниками християнського населення Криму (як відомо, Кафайсько-Готфейська єпархія в Криму була ліквідована саме після виходу християн під проводом митрополита Ігнатія з Криму. На церковно-слов'янській мові готи називаються готфами,а у Старому Маріуполі і зараз є вулиця Готфейська (нарівні з вул. Грецькою та вул. Італійською). Саме з Приазовських степів навколо Маріуполя вирушили на Балканський півострів племена болгар під проводом хана Аспаруха. А наприкінці 8-го – на початку 9 століття на Приазовських землях мешкали племена угрів-пращури сучасних угорців. Усі ці факти поки що, нажаль, мало відомі сучасним європейцям.

Ще початку 20-го століття Маріуполь відігравав значну роль у міжнародних зв'язках тодішньої Російської імперії. У нас розташовувалися консульські установи Греції, Італії, Австро-Угорської імперії, Туреччини, Бельгії, Німеччини, Великобританії. Нажаль, буремні події 20-го століття змінили цю ситуацію. На разі в Маріуполі є Генеральне консульство Греції та Почесне консультво Републіки Кіпр. І сьогодні вельми відчутна потреба у розвитку співробітництва із більшою кількістю держав.

Але і це ще не все! Є і третя складова відповіді на питання: Від 2001 року у Маріупольському державному гуманітарному університеті ведеться навчання фахівців за спеціальністю "Міжнародні відносини", працює профільна кафедра, ведеться потужна наукова робота. Молоді міжнародники потребували самовираження, бажали повсякденною діяльністю розвивати співпрацю Маріуполя з країнами світу, поширювати знання про міжнародні справи серед інших городян. Коли у 2003 році вперше у Києві пройшли Дня Європи у сучасному форматі, подію одразу взяяли на замітку. У 2003 році ж студенти створили Лігу політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС", яка за всебічноїуніверситетської підтримки налагодила співпрацю з Представництвом Євросоюзу України, посольствами іноземних держав і почала проводити власні заходи за взірцем всеукраїнських. Можливо, Вам доводилося бувати у Маріупольському Євромістечку у минулі роки, збагачуватися знаннями про ЄС та сувенірами різних країн, можливо, Ви навіть виступали на ЄвроСцені чи відчули Євротатуаж "на власній шкірі". Тобто, основні елементи Всеукраїнського Дня Європи вже кілька років випробувані у Маріуполі. Поруч з цим майбутні дипломати кілька років вели потужну дипломатичну переписку, як з європейськими дипломатами, так і українськими можновладцями, лобіюючи кандидатуру Маріуполя як місця проведення офіційного загальнодержавного святкування Дня Європи.

Нарешті, у 2010 році всі козирі на користь Маріуполя перевершили критичну масу і ми маємо те, що маємо: надзвичайно піднесену атмосферу справжнього міжнародного свята. Навіть перелік загальноміських заходів до Дня Європи у Маріуполі сягає 3 сторінок тексту і вже активно втілюється у життя. Попереду ж кульмінація – ЄвроМістечко та зіркова ЄвроСцена.

Отже, нині і Ви в курсі відповіді на питання "Чому Маріуполь 29 травня 2010 року стане центром Європи"! Не проґавте нагоди "євроінтегруватися" в теплій компанії представників понад 20 країн нашого континенту!

Доценко Світлана Олександрівна

Директор Департаменту євроінтеграції

Ліги політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС"

тел.: (050) 059-52-19

е-пошта: dipcorpus-mdgu@ukr.net

www.dipcorpus.at.ua

Почему Мариуполь стал эпиЦЕНТРОМ Европы-2010?

На написание такой заметки в контексте подготовки к Всеукраинскому Дню Европы-2010 (29 мая с.г.) в Мариуполе меня, как представительницу Лиги "ДИПКОРПУС", натолкнула статья Оксаны Казаковой в газете "Гривна". Дело в том, что по традиции ежегодный Всеукраинский День Европы разделяют между собой 2 украинские города и, неизменно, Киев. На 2010 год собратом по Всеукраинским Дням Европы у Мариуполя стал Херсон. И в газете описана презентация информации о всеукраинском дне Европы в Херсоне примерно так: "Депутаты горсовета, которым вице-мэр обосновывал необходимость выделения дополнительных 37 тысяч гривен, аргументы слушали внимательно. Финансировать Дни Европы они не против, но только самый ленивый из избранников НЕ задался вопросом, чем же Херсон приглянулся Еврокомиссии. (– No. 17 (798) – 22-29.04.2010 – стр.3)

Ну хорошо, с ответом на вопрос: "Почему Херсон?" пусть разбираются в самом Херсоне. Мы поговорим про Мариуполь и Европу.

Конечно, Мариуполь – полумиллионный мегаполис, становой хребет украинской экономики, в котором создается до 10% ВВП и до 8% валютной выручки от украинского экспорта. Контакты предприятий-гигантов Мариуполя насчитывают многие десятки стран мира. Это – общеизвестная сторона дела. С другой стороны, традиции связей Мариупольщины с народами Европы имеют корни, которые уходит в седую древность.

В современном Мариуполе проживают представители более 100 национальностей. Мариуполь – уникальный центр компактного проживания крупнейшей в мире греческой диаспоры, которая часто так и называется – "мариупольские греки". Уже в первом веке нашей эры земли Приазовья вошли в Римской империи – первого глобального государственного образования, провозвестника идеи Евросоюза. Согласно данным многочисленных географических карт позднего средневековья в районе Мариуполя указаны сразу несколько генуэзских или венецианских торговых поселений-эмборий. В свое время известный путешественник и исследователь Тур Хейердал провел немало исследований, по результатам которых предполагал, что именно в Приазовье лежат корни викингов. Земли Мариупольщины находились в составе Готского королевства в первых веках нашей эры (его столица располагалась в Крыму). Большая часть жителей королевства во время Великого переселения народов прошла сквозь всю Европу, внеся свой вклад в историю многочисленных стран Западной Европы (особенно на Пиренеях и Аппенинском полуострове). А в конце 18 века ассимилированные потомки крымских готов переселились в Мариуполь вместе с другими представителями христианского населения Крыма – как известно, Кафайско-Готфейская епархия в Крыму была ликвидирована именно после выхода христиан под руководством митрополита Игнатия из Крыма. На церковно-славянском языке готы называются готфамы, а в Старом Мариуполе и сейчас есть улица Готфейская (наряду с ул. Греческой и ул. Итальянской). Именно из Приазовских степей вокруг Мариуполя отправились на Балканский полуостров племена болгар под предводительством хана Аспаруха. А в конце 8-го – начале 9 века на Приазовских землях жили племена угров-предки современных венгров. Все эти факты пока, к сожалению, мало известны современным европейцам.

Еще в начале 20-го века Мариуполь играл значительную роль в международных связях тогдашней Российской империи. У нас располагались консульские учреждения Греции, Италии, Австро-Венгерской империи, Турции, Бельгии, Германии, Великобритании. К сожалению, бурные события 20-го века изменили эту ситуацию. Сейчас в Мариуполе есть Генеральное консульство Греции и Почетное консультво Републики Кипр. И сегодня весьма ощутима потребность в развитии сотрудничества с большим количеством государств.

Но и это еще не все! Есть и третья составляющая ответа на вопрос:. С 2001 года в Мариупольском государственном гуманитарном университете проходит обучение специалистов по специальности "Международные отношения", работает профильная кафедра, ведется мощная научная работа. Молодые международники нуждались в самовыражении, желали повседневной деятельностью развивать сотрудничество Мариуполя со странами мира, распространять знания о международных делах среди других горожан. Когда в 2003 году впервые в Киеве прошли Дня Европы в современном формате, событие сразу взяли на заметку. В 2003 же году студенты создали Лигу политологов-международников "ДИПКОРПУС", которая при всесторонней университетской поддержке наладила сотрудничество с Представительством Евросоюза в Украине, посольствами иностранных государств и начала проводить собственные мероприятия по образцу всеукраинских. Возможно, Вам приходилось бывать в Мариупольском Еврогородке в прошлые годы, обогащаться знаниями о ЕС и сувенирами разных стран. Возможно, вы даже выступали на ЕвроСцене или на собственной коже Евротатуаж. То есть, основные элементы Всеукраинского Дня Европы уже несколько лет испытаны в Мариуполе. Наряду с этим будущие дипломаты несколько лет вели мощную дипломатическую переписку, как с европейскими дипломатами, так и украинскими власть имущими, лоббируя кандидатуру Мариуполя как места проведения официального общегосударственного празднования Дня Европы.

Наконец, в 2010 году все козыри в пользу Мариуполя превзошли критическую массу и мы имеем то, что имеем: чрезвычайно возвышенную атмосферу настоящего международного праздника. Сам перечень общегородских мероприятий ко Дню Европы в Мариуполе достигает 3 страниц текста и уже активно воплощается в жизнь. Впереди же кульминация – Еврогородке и звездная ЕвроСцена.

Итак, сейчас и Вы в курсе ответа на вопрос "Почему Мариуполь 29 мая 2010 станет центром Европы"! Не упустите великолепный случай "евроинтегрироваться" в теплой компании представителей более 20 стран нашего континента!

Доценко Светлана Александровна

Директор Департамента евроинтеграции

Лиги политологов-международников "ДИПКОРПУС"

тел.: (050) 059-52-19

е-пошта: dipcorpus-mdgu@ukr.net

www.dipcorpus.at.ua


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua