Народні блоги
http://narodna.pravda.com.ua/ukr/foreign/4c23961c0d766/

Є у експертної дискусії початок – немає у дискусії кінця

Ліга "ДИПКОРПУС" | 24.06.2010 20:30

До Вашої уваги – фотовраження від експертної дискусії "Європейці прагнуть знати: як майбутнє України", що була організована Лігою політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС" спільно з Програмою сприяння Парламенту ІІ та Лігою Інтернів 18 червня 2010 року

Є у експертної дискусії початок – немає у дискусії кінця
До Вашої уваги – фотовраження від експертної дискусії "Європейці прагнуть знати: як майбутнє України", що була організована Лігою політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС" спільно з Програмою сприяння Парламенту ІІ та Лігою Інтернів 18 червня 2010 року.

Всі учасники знайшли спільну мову – рідко коли у стінах Українського парламенту лунало стільки промов англійською без жодного перекладу.

Українські учасники зустрічи через спілкування із науковцями у сфері міжнародних відносин з провідних європейських університетів: Жізель Боссе (Маастрихтський університет, Нідерланди) та Тома Каз'єра (Кентський університет в Брюселі, Бельгія) отримали макисмально розгорнену картину уявлень Європи про поточний стан відносин нашої держави з ЄС.

Водночас і закордонні експерти у ході особистого спілкування дізналися чимало цікавого: попереду систематизація українських думок про майбутнє Європи та чергові наукові розвідки.

Ліга "ДИПКОРПУС" докладатиме зусиль, аби і у майбутньому оперативно знайомити зацікавлені кола українських фахівців з новими дослідженнями Жізель Боссе та Тома Каз'єра.

Доречі, кожен учасник дискусії отримав додаткову порцію інформації для роздумів – завдяки співпраці Ліги "ДИПКОРПУС" із Сергієм Гриневецьким. Знаний український політик та науковець традиційно надав у якості подарунків надцікаву літературу з питань міжнародних відносин власного авторства. Бібліотечки учасників дискусії на цей раз збагатили 2 томи унікальної "Дунайської енциклопедії", а також книга "Геополітичне казино Причорномор'я", що прирікає фактично кожного читача не випускати її з рук аж до останньої сторінки.

Фотозвіт з експертної дискусії "Europeans wonder: what is the future of Ukraine?"

http://picasaweb.google.com/dipcorpus/EuropeansWonderWhatIsTheFutureOfUkraine

Київський департамент Ліги "ДИПКОРПУС"

dipcorpus-kyiv@ukr.net

Есть у экспертной дискуссии начало – нет у дискуссии конца

Вашему вниманию предлагаются фотовпечатления от экспертной дискуссии "Европейцы хотят знать: каково будущее Украины", организованной Лигой политологов-международников "ДИПКОРПУС" совместно с Программой содействия Парламенту II и Лигой Интернов 18 июня 2010 года.

Все участники нашли общий язык – редко в стенах Украинского парламента звучало столько речей английском без всякого перевода.

Украинские участники встречи через общение с учеными сферы международных отношений из ведущих европейских университетов Жизель Боссе (Маастрихтский университет, Нидерланды) и Тома Казьера (Кентский университет в Брюсселе, Бельгия) получили макисмально развернутую картину представлений Европы о текущем состоянии отношений нашего государства с ЕС.

Одновременно и зарубежные эксперты в ходе личного общения узнали немало интересного: впереди систематизация украинских мыслей о будущем Европы и очередные научные исследования.

Лига "ДИПКОРПУС" будет прилагать усилия, чтобы и в будущем оперативно знакомить заинтересованные круги украинских специалистов с новыми исследованиями Жизель Боссе и Тома Казьера.

Кстати, каждый участник дискуссии получил дополнительную порцию информации для размышления – благодаря сотрудничеству Лиги "ДИПКОРПУС" с Сергеем Гриневецким. Известный украинский политик и ученый традиционно предоставил в качестве подарков сверхинтересную литературу по международным отношениям собственного авторства. Библиотечки участников дискуссии на этот раз обогатили 2 тома уникальной "Дунайской энциклопедии", а также книга "Геополитическое казино Причерноморья", которая обрекает фактически каждого читателя не выпускать ее из рук до последней страницы.

Фотоотчет с экспертной дискуссии "Europeans wonder: what is the future of Ukraine?"

http://picasaweb.google.com/dipcorpus/EuropeansWonderWhatIsTheFutureOfUkraine

Киевский департамент Лиги "ДИПКОРПУС"

dipcorpus-kyiv@ukr.net


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua