Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
депо   страйк   звернення   чорнобильські   заборговані зарплати

І знову затримка


0
Рейтинг
0


Голосів "за"
1

Голосів "проти"
1

З підстави довготривалої затримки виплати заробленого, у Білій Церкві нещодавно страйкували працівники тролейбусного депо і таки свого добились.
Зі свого боку я, пропонував для використання цілий ряд зразків документів. Однак вони ними не скористались.
Дещо з тоді пропонованого я і публікую. Можливо комусь стануть у нагоді.


Шановні друзі. Мої пропозиції складено виходячи з відсутності надання Вами мені, інформації. Через це, зразки пропонованих Вам документів є дещо не досконалими.

Одночасно маю пояснити, що отримавши од Вас добровільно, без застережень, надану інформацію, я матиму право використовувати її на свій розсуд. Тобто. Використовувати її в час од часу виготовлюваних мною самвидавівських листівках, в Інтернеті тощо. Разом з тим, при наявності застережень, я буду діяти в межах делегованих повноважень.

Зразок (написане курсивом – не писати)

Директорові КП БМР "Тролейбусний парк" (за посадою)

(написати правильну назву підприємства)

.,

(прізвище, ім'я та по батькові, адреса заявника)

вул. буд. кв.

м. Біла Церква Київської області

п. ін.: 091, д. тел.: 0456

(за наявності)

моб. т.:

(за бажанням заявника)

Заява

Виходячи з того, що мені, як і іншим членам трудового колективу, попри попередню обіцянку погасити заборгований заробіток за липень-серпень 2010 року, було видано лише зароблене за липень, я, приєднався (лась) до учасників страйку. Підставою для такого стало наступне.

Згідно п. розділу "Заробітна плата" колективного договору, останнім строком виплати заробітної плати є число наступного місяця. Тобто. Нараховану мені заробітну плату за серпень 2010 року у розмірі (гривень

(цифрами) (прописом)

коп.) я мав (ла) би отримати не пізніше.09.2010р. Однак, звідтоді і дотепер мені її не

(цифрами)

виплачено. Більше того. Навіть попри страйк, скидається на те, що ніхто її не поспішає виплачувати.

Разом з тим, згідно п. розділу "Заробітна плата" колективного договору, початком строку виплати заробітної плати є число наступного місяця. Отже. З цього самого часу нам вже мають почати виплачувати заробітну плати за вересень 2010 року.

З огляду на те, що заробітна плата для мене і членів моєї родини є єдиним джерелом для існування то її невиплата вважаю, що є ознакою примушування мене і членів моєї родини до голодування.

Відтак з.09.2010р. я, і моя сім'я опинились в надзвичайно скрутному становищі не з своєї вини. Таке є щонайгрубішим порушенням мого права з яким я аж ніяк не можу миритись.

Виходячи з викладеного вище та з обставин, які склались не з моєї вини,

Прошу:

1. Віднайти можливість для невідкладного погашення заборгованої мені заробітної плати за серпень і вересень 2010 року у розмірі:

- за серпень – грн. (грн.

(цифрами) (прописом)

коп.);

(цифрами)

- за вересень – грн. (грн.

(цифрами) (прописом)

коп.).

(цифрами)

2. Віднайти можливість для безумовного виконання умов колективного договору.

3. Невідкладно розглянути моє звернення і надати обґрунтовану відповідь.

4. Надати мені довідку про розмір заборгованої заробітної плати.

5. Невідкладно надати мені для ознайомлення і копіювання трудову книжку.

"" жовтня 2010 року....

(число) (підпис) (І. по Б. Прізвище)

Директорові КП БМР "Тролейбусний парк" (за посадою)

(написати правильну назву підприємства)

.,

(прізвище, ім'я та по батькові, адреса заявника)

вул. буд. кв.

м. Біла Церква Київської області

п. ін.: 091, д. тел.: 0456

(за наяявності)

моб. т.:

(за бажанням заявника)

Заява

Згідно запису Nтрудової книжки серії Nта наказу Nвід року я працюю на підприємстві.

Згідно пенсійного посвідчення серії за Nвід року починаючи з ""

року я є працюючим пенсіонером.

Згідно посвідчення серії за Nя є особою, потерпілою внаслідок катастрофи на ЧАЕС і з часу її настання й дотепер, проживаю і працюю на території зони посиленого радіологічного контролю. Дана інформація є у відділі кадрів підприємства.

Моє звернення до Вас продиктоване бажанням з'ясувати розміри нарахувань пов'язаних з даною обставиною та віднайденням можливості здійснення перерахунку у разі його не відповідності вимогам ст. 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 N796-ХІІ (далі – Закон).

Адже, як нещодавно стало мені відомо згідно Закону та Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"" вiд 06.06.1996р. З. N230/96-ВР (далі – Зміни) – ст. 39 має наступний вигляд:

Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення.

Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в таких розмірах:

- у зоні безумовного (обов'язкового) відселення – три мінімальні заробітні плати;

- у зоні гарантованого добровільного відселення – дві мінімальні заробітні плати;

- у зоні посиленого радіоекологічного контролю – одна мінімальна заробітна плата.

Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на цих територіях, і стипендії студентам, які там навчаються, підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. Пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, оплата праці додатково підвищується на 25 процентів від розміру мінімальної заробітної плати.

Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів, за рішенням Адміністрації зони відчуження, встановлюється доплата згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України".

Згідно абз.2 ч.1 ст. 48 Закону Розмір мінімальної заробітної плати визначається на момент виплати.

Згідно положень: ч.3 ст. 46 Конституції Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом і ч.4 ст. 43 Кожен має право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.; ч.2 ст.9 Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995р. N 108/95-ВР – Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб" від 14.12.2006р. N466-V – "Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров'я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої заробітної плати, продуктивності праці та рівня зайнятості.

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб".; ч.1 ст.1, ст. 5 Закону України "Про прожитковий мінімум" від 15 липня 1999 року N 966-XIV – "Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості" і ч.1, 2 ст. 5 Для спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики розраховує щомісяця фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення. Розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, оприлюднюються до 20 числа наступного місяця спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики на його офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, а також публікуються в офіційних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження.

Оскільки ж чинні нормативи дотепер є значно нижчими від їх фактичних значень то при розрахунках слід керуватись саме фактичними значеннями прожиткового мінімуму. Таким чином, на момент звернення, для обрахунку розміру нарахувань згідно ст. 39 Закону слід застосувати норматив фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на момент звернення складає 972 грн.

З огляду на те, що звідтоді і дотепер мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, як і його фактичне значення, ніколи не встановлювались у розмірі 5.2 грн. то виплата даної доплати саме в цьому розмірі потребує пояснень.

Наперед маю здогад, що Ви послуговувались постановою КМУ "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 26.07.1996р. N836 однак таке є протизаконним. Адже. Попри те, що дана постанова повністю суперечить підставам завдяки котрим її було постановлено то вона ще й є правочином нижчої юридичної сили в порівнянні з Законом.

Згідно ч.2 ст. 233 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. N322-VIII – У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Відтак, мої вимоги є законними, а їх правомірність неодноразово підтверджувалась рішеннями Конституційного Суду України.

На разі вважаю, що Ви ознайомлені з положенням ст. 60 Конституції України (далі – Конституції) Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Моя позиція полягає в наступному. Я не маю бажання створювати конфлікт підтвердженням чого і є дане звернення. Однак, прошу зважити на ту обставину, що пенсія для мене є єдиним джерелом для існування. Відтак, у разі порушення мого права, я буду шукати різні шляхи його поновлення для чого мені знадобиться наявна у Вас інформація про розмір відповідних вище зазначеним обставинам, помісячних нарахувань здійснених з часу набуття мною статусу непрацюючого пенсіонера.

Виходячи з викладеного вище,

Прошу:

1. Надати офіційну письмову інформацію щодо розмірів помісячних нарахувань здійснених згідно вимог ч.1, 2 ст. 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 N796-ХІІ за час моєї роботи на підприємстві.

2. Надати офіційну письмову інформацію щодо реквізитів документів, інших нормативних актів якими керувалось КП БМР "Тролейбусний парк" для нарахування мені доплати, як особі котра є потерпілою внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

3. У разі невідповідності нарахувань мені доплати визначеної ч.1, 2 ст. 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 N796-ХІІ за час моєї роботи на підприємстві, здійснити відповідний перерахунок взявши для розрахунку норматив фактичного розміру прожиткового мінімуму працездатної особи, який складеться на момент здійснення виплати.

4. Не допускати в подальшому неправомірних зменшень нарахувань доплати визначеної ч.1, 2 ст. 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 N796-ХІІ.

"" 2010 року....

(дата) (підпис) (І по Б Прізвище)

Дані звернення слід написати в двох примірниках і зареєструвати у відповідному підрозділі підприємства (канцелярії, секретаря директора чи відділі кадрів тощо). Один примірник має залишитись у посадовця, який зареєстрував Ваше звернення. Другий, з датою, штампом та реєстраційним номером, має залишитись у Вас. В такому вигляді з нього надалі можливо прийдеться робити копії при зверненні в прокуратуру, комісію по трудових спорах, суд тощо.

Зразок (написане курсивом – не писати)

Прокуророві м. Біла Церква Київської області (за посадою)

.

(прізвище, ім'я та по батькові, адреса заявника)

вул. буд. кв.

м. Біла Церква Київської області

п. ін.: 091, д. тел.: 0456

(за наявності)

моб. т.:

(за бажанням заявника)

Заява

Виходячи з того, що мені, як і іншим членам трудового колективу, попри попередню обіцянку погасити заборгований заробіток за липень-серпень 2010 року, було видано лише зароблене за липень, я, приєднався (лась) до учасників страйку. Підставою для такого стало наступне.

Згідно п. розділу "Заробітна плата" колективного договору, останнім строком виплати заробітної плати є число наступного місяця. Тобто. Нараховану мені заробітну плату за серпень 2010 року у розмірі (гривень

(цифрами) (прописом)

коп.) я мав (ла) би отримати не пізніше.09.2010р. Однак, звідтоді і дотепер мені її не (цифрами)

виплачено. Більше того. Навіть попри страйк, скидається на те, що ніхто її не поспішає виплачувати.

Разом з тим, згідно п. розділу "Заробітна плата" колективного договору, початком строку виплати заробітної плати є число наступного місяця. Отже. З цього самого часу нам вже мають почати виплачувати заробітну плати за вересень 2010 року у розмірі – грн. (

(цифрами) (прописом)

грн. коп.).

(прописом) (цифрами)

З огляду на те, що заробітна плата для мене і членів моєї родини є єдиним джерелом для існування то її невиплата вважаю, що є ознакою примушування мене і членів моєї родини до голодування.

Відтак з.09.2010р. я, і моя сім'я опинились в надзвичайно скрутному становищі не з своєї вини. Таке є щонайгрубішим порушенням мого права з яким я аж ніяк не можу миритись.

Виходячи з викладеного вище та з обставин, які склались не з моєї вини,

Прошу:

1. Порушити кримінальну справу по факту грубого порушення законодавства про оплату праці та примушування мене і членів моєї родини до голодування.

"" жовтня 2010 року....

(число) (підпис) (І. по Б. Прізвище)

Дане звернення слід написати в двох примірниках. До прокуратури необхідно йти з паспортом. Прокурор приймає по понеділках, зранку і до обіду. На прийомі слід наполягти аби Ваше звернення зареєстрували. В інший час, в приймальні просто візьмуть Ваше звернення, а зареєструють його лише через декілька днів. Однак, в будь-якому випадку у Вас має залишитись другий примірник. До прийому слід підготуватись щоб з пояснення можна було зрозуміти тяжкість становища в котрому Ви і Ваша сім'я, з незалежних від Вас причин, опинилися.

Підготував – Діхтяр Петро Семенович, д. тел.: 33 05 84

P.S. Це лише незначна частина того, що потрібно було вже давно зробити.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua