Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
українська мова   англійська мова в Україні   російська мова в Україні

На теренах України російська мова має конкурувати не з державною мовою, а з англійською

Olexandr | 24.07.2012 08:59

0
Рейтинг
0


Голосів "за"
3

Голосів "проти"
3

В результаті поширення у нашій країні англійської мови російська мова займе в Україні адекватне місце, а не те, яке для неї штучно створюють прибічники особливого статусу російської мови в нашій країні.

На теренах України російська мова має конкурувати не з державною мовою, а з англійською
На теренах України російська мова має конкурувати не з державною мовою, а з англійською

Проголосований недавно у Верховній Раді України Закон "Про засади державної мовної політики" є таким, що необґрунтовано наділяє російську мову значними преференціями. І це в умовах, коли українська мова в Україні довгий час піддавалася дискримінації імперськими русифікаторами, які намагалися викоренити її, зокрема, з допомогою Валуєвського циркуляру 1863 року і Емського указу 1876 року. З врахуванням штучної русифікації України, наслідки якої даються взнаки до сих пір і матимуть місце ще певний час, Закон України "Про засади державної мовної політики" не сприятиме цивілізованому вирішенню мовних проблем у нашому суспільстві.

В той же час, вирішення цих проблем сприяло б усуненню штучно створюваної Законом "Про засади державної мовної політики" конкуренції українській мові з боку російської та вдосконаленню мовної політики в Україні в умовах сучасного процесу входження її у світовий простір.

Російська мова – "великий русский язык" – справді є унікальною у світовій мовній культурі. Внесок російськомовної літератури у світову культурну традицію – безспірний. Але чи дає це підстави для так званої "агресивної" мовної політики за межами Росії, тобто для штучного створення особливого правового статусу російської мови в інших країнах?

Прибічники якогось особливого статусу російської мови в Україні (поряд з українською як державною) часто апелюють до банальної тези про те, що "володіння кількома мовами збагачує людину духовно". З самою по собі цією тезою не можна не погодитися, от тільки виникає питання: чому ці ревнителі російської мови на теренах України вважають, що духовне збагачення українцям здатна принести лише російська мова, а не англійська чи якась інша іноземна мова. Російська мова – це мова, яка має державний статус у державі Російська Федерація, тобто для України це така ж іноземна мова, як і інші іноземні мови, тому вона повинна мати в Україні рівний статус з іншими іноземними мовами. Наділення її якимось особливим статусом порівняно з іншими іноземними мовами – це порушення принципу рівності іноземних мов. З цього має виходити мовна політика, визначаючи статус російської мови в Україні.

Згідно з міжнародними стандартами російськомовні особи мають право користуватися російською мовою в Україні вільно, нарівні з англомовними чи іншомовними особами, але в тих межах, в яких не порушується статус української як єдиної державної мови.

І ось тут слід було також звернути увагу на те, що в умовах входження України як суверенної держави у світовий процес для неї гостро постає нова проблема для мовної політики – ПРОБЛЕМА МОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ. Тут є певна закономірність: прогрес в Україні не можливий без інтеграції у світовий простір, а ця інтеграція, у свою чергу, не можлива без використання мови міжнародного спілкування. Ця мова просто необхідна для розвитку економічного, політичного, правового і морального співіснування між народами, їх взаєморозуміння і співробітництва. Так вже історично склалося, що сьогодні цією мовою є англійська.

Будучи мовою міжнародного спілкування (як у свій час латина), англійська мова сьогодні є каналом для залучення українського народу до цивілізаційного прогресу, що відбувається в усіх сферах життя людей. Оволодіння англійською мовою широкими колами громадян України стимулюватиме імплементацію в українське суспільство світових досягнень економічної, політичної, правової, моральної культури, що конче необхідно для модернізації суспільного життя людей в Україні. Зокрема, це безумовно сприяло б поліпшенню інвестиційного клімату, а також активізації участі української економіки на світовому ринку. Отже, необхідність визнання англійської мовою міжнародного спілкування – це факт, який має враховуватися у мовній політиці України.

Оскільки не російська, а англійська мова є мовою міжнародного спілкування, то саме їй в України має бути надано відповідний статус МОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ.

Цей статус може передбачати, зокрема, наступне:

1. Роль англійської мови у модернізації України слід визначити як одного з інструментів "просвітницької революції" в Україні, оскільки з її допомогою громадяни України будуть залучатися до надбань економічної, політичної, правової, моральної культури сучасної цивілізації. Тому англійська мова має вивчатися як обов'язковий компонент усіх стандартних освітніх програм в Україні.

2. Держава створює достатні умови для оволодіння усіма громадянами України англійською мовою в межах, визначених певними стандартами.

3. В конкурсах на заняття вакансій в державних органах пріоритет має надаватися особам, які не лише володіють державною мовою, а й успішно склали іспит з англійської мови.

4. Особам, які працюють в державних органах серед підстав для просування по службі має бути володіння англійською і використання її у своїй роботі.

5. Держава має сприяти співпраці українських ЗМІ з англомовними засобами інформації.

6. Держава має сприяти поширенню в Україні оригінальних англомовних просвітницьких програм, що знайомлять з надбаннями народів світу в усіх сферах суспільного життя.

7. Держава має підтримувати інституції громадянського суспільства, що ініціюють заходи, спрямовані на оволодіння англійською мовою.

Для закріплення в Україні за англійською мовою статусу мови міжнародного спілкування слід розробити і прийняти Закон України "Про мову міжнародного спілкування в Україні". При підготовці відповідного законопроекту варто використати досвід мовної політики у Грузії, Литві та інших країнах.

У мовній політиці України слід також враховувати, що під впливом логіки розвитку світової цивілізації громадяни України мають зрозуміти, що перспективним для них є пріоритет оволодіння англійською як мовою міжнародного спілкування, а не російською. Це сприятиме тому, що в результаті поширення у нашій країні англійської мови російська мова займе в Україні адекватне місце, а не те, яке для неї штучно створюють прибічники особливого статусу російської мови в нашій країні.

Як показує досвід мовної політики Грузії і Литви, закріплення статусу англійської як мови міжнародного спілкування може сприяти захисту державної мови від штучно створеної конкуренції їй з боку російської мови.

Олександр КОСТЕНКО

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua