Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Свиняче життя та свинячий грип


6
Рейтинг
6


Голосів "за"
12

Голосів "проти"
6

"В результаті різнопланових заходів до 2000 року, – мовилося в меморандумі, – людей стане менше на 500 мільйонів, а до 2050-го – на 3 мільярди". Для досягнення намічених результатів в прихованій війні з "зайвим людством", що спонтанно розмножується, успішно використовується генетична зброя. Це вірусна пневмонія- люди стають безплідними!

Свиняче життя та свинячий грип
Глобальні проблеми людства

Світ у другій половині XX століття та на початку XXI зіткнувся з системою глобальних проблем і це стало зрозуміло більшості дослідників суспільних і політичних наук та, навіть, обивателям. Ще досі перелік глобальних проблем залишається (навіть в роботах фахівців) відносно хаотичним і безсистемним. До цієї пори, як правило, дослідники роблять акцент на одній з глобальних проблем людства займаючись її вивченням або вивченням одного з її аспектів. На першому місці до недавнього часу стояли екологічні проблеми: виснаження природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, порушення балансу між природою і суспільством. Останнім часом серед домінуючих глобальних проблем звичайно називають бідність і розбіжності, що загострилися, між Північчю і Півднем, коли постійне відставання значної частини країн третього світу від розвинутих держав загрожує загостренням геополітичних суперечностей соціального розвитку розвинутих країн (зокрема, пов'язаних з неконтрольованою міграцією з бідних країн в країни з достатньо високим рівнем соціальних гарантій).

Традиційно є також проблема війни і миру, яка загострюється не тільки у зв'язку із слабо контрольованим розповсюдженням зброї масового знищення, загрозою його використовування, або неконтрольованого зберігання, але і наростанням "локальних конфліктів", що є слідством загострення названих вище суперечностей глобальної гегемонії капіталу в геополітичній сфері.

Нарешті, до цього комплексу звичайно додаються проблеми перенаселення, пов'язані з неможливістю забезпечення економічного зростання за панування існуючої моделі задоволення потреб і супроводжуючі всі ці проблеми неконтрольованої міграції.

Крім того, в країнах третього світу розвиток примітивних індустріальних технологій приводить до неконтрольованого зростання населення. Останній, у свою чергу, викликає цілу систему більш локальних за змістом, але загальнопланетарних по обсягу, проблем:

• загальної деградації людства, унаслідок його чисельного зростання за рахунок найвідсталіших і бідних соціально-етнічних груп.

• загострення геополітичних конфліктів, унаслідок перенаселення в країнах третього світу і неконтрольованої міграції.

Зайве населення

Нас, люб'язний читачу, насамперед, буде більше цікавити проблеми з перенаселенням, яке на думку урядів розвинутих країн є проблемою номер один у світі, так як викликає безробіття, нестачу продовольства, бідність, масові захворювання, що переходять у пандемії, які загрожують стабільності розвитку та виводять світ із рівноваги. Зверніть увагу як змістилися акценти. Перенаселення пов'язується не з територією та щільністю населення, а з неможливістю подолати соціальні проблеми. На мою думку, війни та пандемії, які останнім часом викошують населення світу, зокрема Китаю, Росії та України мають штучне походження і є засобом, що скорочують населення, а разом з тим, зменшують соціальну напруженість у суспільстві та світі.

Американські вчені-дослідники прийшли висновку, що, існуючи на даний момент у світі, посіви придатних в їжу рослин можуть прогодувати тільки 10 мільярдів жителів Землі... До 2050 року населення Землі, за прогнозами демографів, складе 15 мільярдів. Величезна кількість людей стане зайвою на святі життя. Саме тому пандемії корегують чисельність світового населення, щоб забезпечити виживання розвинутим країнам у жорсткій конкурентній боротьбі. У зв'язку з цим уряд України зобов'язаний подбати про те, щоб в цих похмурих планах знайшлося містечко не тільки українським олігархам, але так само для національної буржуазії і робітників, не говорячи вже про безробітних, пенсіонерів, хворих та дітей. Вважаючи на те, що вірус HINI, що накрив західні області України у 2009 році, має в Україні цілеспрямовану, вибіркову дію, вражаючи людей репродуктивного віку, вагітних жінок та дітей, доречно буде читачам нагадати про меморандум – NSSM – 200.

- NSSM – 200

27 квітня 1974 р. в основні відомства США: Міністерство оборони, ЦРУ, Міністерство сільського господарства, Агентство міжнародного розвитку – був відправлений запит, підписаний держсекретарем Генрі Киссинджером: "Президент розпорядився вивчити вплив зростання світового народонаселення на безпеку США і дотримання наших міжнародних інтересів " – мовилося в запиті. І не тільки вивчити, але і запропонувати конкретні заходи: як зменшити населення в суверенних державах, не викликаючи сильної протидії влади і громадян. Внаслідок цього з'явився документ /National Security Study Memorandum/ – NSSM – 200. Він був складений Радою з національної безпеки, яка є вищим рівнем керівництва в уряді США. Очолює Раду безпеки сам президент. В меморандумі визначалася глобальна політика США щодо "вимирання" зайвих людей аж до 2050 року. "В останні десятиріччя Сполучені Штати все більше залежать від імпорту корисних копалин з країн, що розвиваються... тому США все більше зацікавлені в підтримці політичної, економічної і соціальної стабільності в країнах-постачальниках... оскільки, знижуючи народжуваність, ми можемо поліпшити перспективи такої стабільності, політика у галузі народонаселення стає вельми важливою для дотримання економічних інтересів США.

Швидке зростання населення в країнах, що розвиваються... завдає збитку їх внутрішньої стабільності, створюючи, таким чином, політичні проблеми або навіть загрозу національної безпеки США".

"В результаті різнопланових заходів до 2000 року, – мовилося в меморандумі, – людей стане менше на 500 мільйонів, а до 2050-го – на 3 мільярди".

Для досягнення намічених результатів в прихованій війні з "зайвим людством", що спонтанно розмножується, успішно використовується генетична зброя.

Генетична зброя (ГЗ)

Що ж собою являє генетична зброя? Фахівці з безпеки вважають, що це штучно створені штами бактерій і вірусів, змінені за допомогою технологій генної інженерії таким чином, що можуть викликати негативні зміни в організмі людини. Генетична зброя діє залежно від статі, віку і різних антропологічних ознак, які можна виявити шляхом аналізу структури ДНК, що зберігає генетичний код (оскільки відмінності між окремими людьми і популяціями пов'язані з нерівномірним розподілом білків в їх відмітних генах). Генетично обумовлені (закодовані в ДНК) зовнішній вигляд людини, поведінка, тривалість життя і безліч інших характеристик. Генна інженерія дозволяє також створювати копії ДНК – на цьому принципі будуються всі експерименти по клонуванню, що викликають спротив і неприйняття з боку громадськості і церкви. Безліч організацій у всьому світі зайняті сьогодні дослідженнями в галузі ідентифікації відмітних генів. На сьогоднішній день відомо, наприклад, близько 50 людських етносів, відзначених на генетичному рівні. Може бути, що, опинись у терористів генетична зброя, під загрозою фізичного зникнення, постане цілий етнос. Британська медична асоціація (БМА) попереджає, що за допомогою ГЗ можливо знищувати навіть окремі групи усередині цих етносів. Про реальність створення генетичної зброї відкрито заявляють фахівці БМА: "В найближче десятиріччя може бути створений ГЗ масового знищення. Швидко прогресуючий розвиток генетики здатний вже в найближчі роки стати причиною проведення небачених за масштабом етнічних чищень" – мовиться в звіті асоціації.

"Файненшнл Таймс" інформувала свого часу, що у Південній Африканській Республіці нещодавно припинені роботи по розведенню бактерій, здатних зробити людей з чорною шкірою безплідними. Хоча відносно ГЗ іноді висловлюються скептичні думки, створити цю зброю за допомогою сучасних технологій не уявляється справою безперспективною. Наприклад, це так само просто (відносно просто), як отримати антибіотик, який вибірково впливає на конкретну хворобу, і навіть простіше, оскільки завданням бойових штамів є не лікування, а навпаки – руйнування.

ГЗ по своїй сумарній дії сьогодні значно перевершує всі інші види зброї масового ураження – її легко розповсюдити (достатньо розпиляти вміст невеликої ампули в місцях масового скупчення людей), штами ГЗ можуть долати по повітрю великі відстані у пошуках суб'єкта з потрібними генетичними відмінностями, а виявити і відстежити ці штами і уражені ними істоти, не володіючи відповідними технологіями, дуже складно. Український уряд, що запровадив карантин у Тернопільський, Івано-франківський та Львівській областях, повинен звернути увагу на те, що захворюють на каліфорнійський грип люди, які не виїздили за кордон, а це близько 150 тисяч людей. Ймовірно, що особи які перехворіли, захворіють, або зробили щеплення закордонною сироваткою, назавжди втратять можливість мати дітей. Автор вважає, що вірус розповсюджується у повітряному просторі України під час змагань повітряних куль, тому що завжди після змагань, які щорічно проводяться у Кам'янці Подільскому (а в цьому році чомусь в Києві, в кінці жовтня) роза вітрів така, що саме накривала території, де виникали епідемії, а в жовтні 2009 року – пандемія.

Небезпечна голуба куля

Ось вже багато років безперешкодно кружляють у небі Росії та України повітряні кулі вітчизняного та зарубіжного виробництва, вартістю від 25 до 30 тис. доларів США. Для однієї кулі кожний політ обходиться приблизно 150 доларів США.

Є і свій президент, який керує Федерацією повітроплавання України. Споруду куль і фінансування польотів здійснюють в основному іноземні фірми, в тому числі і фармацевтичні міжнародні компанії. Пілотів готують у Литві і у феодосійській школі в Україні. Вартість навчання 2 тис. дол. США. "З вулиці" в школу пілотів не приймають, обов'язково мати відмінне здоров'я і добрі рекомендації, не страждати фобіями.

В численних етапних змаганнях беруть участь команди з України, Росії і обов'язково США. Крім прольотів під мостами, аеронавти займаються аерофотозніманням, виміряють параметри атмосфери, звіряють карти повітряних течій, беруть участь у повітроплавних шоу і святах. Цікава деталь, що посади керівника польотів не існує, а за все відповідає інспектор безпеки, якого затверджують на посаду в Лозанні /Швейцарія/, де знаходиться президія Міжнародної організації повітряного плавання. Туди ж передаються, з метою забезпечення безпеки польотів, польотні мапи. Повітряні течії мають важливе значення не тільки для аеронавтів, а також для секретних служб, що мають на меті виконувати таємні плани по скороченню населення проблемних країн. Повітряний апарат, в умовах демографічної війни, перетворюється на надійний, що не викликає підозр, засіб для використовування ГЗ. Повітряний напад припускає вживання 50 кг інфекційної субстанції у вигляді аерозолю, розпиленого протягом

2-х кілометрів при польотах аерозондів і куль на заздалегідь обраних висотах.

У фантастичних романах минулого багато писалося про "пурпурну чуму" або інші інфекційні хвороби, які "раптово" з'явившись, знищили велику частину людства.

У реальній дійсності, окрім чуми і епідемій грипу, в XXI столітті з'являються нові хвороби і нові види мікроорганізмів. Світ свого часу був наляканий коров'ячим сказом та пташиним грипом, а вчені прогнозували масову смерть вже не десяткам тисяч, а мільйонам людей. Цікаво, що пандемії каліфорнійського грипу прогнозувались, тобто планувались для України ще з квітня 2009 року. А планується тільки те, що має штучну природу, а не стихійні лиха. Тому велика вірогідність того, що віруси каліфорнійського грипу вироблені у лабораторіях Австралії, Англії та США. Визиває також подив дуже швидке закриття профільних лабораторій у Австралії як раз напередодні поширення вірусу HINI. Зрозуміло, що ці дослідження секретні, проте просочилася інформація, принаймні, про три лабораторії такого профілю в США, Англії і Австралії. Доставка інфекційного матеріалу, з розвитком демократії і вітрового плавання, не представляє складності. Для цього застосовується широкий діапазон природних та стихійних явищ від пожеж лісів до штучних опадів. З теплим повітрям матеріал попадає до вищих слоїв атмосфери і починає свою небезпечну мандрівку на радість фармацевтичним монополіям.

"ЩОБ ВЧЕНІ НЕ РОБИЛИ, У НИХ ЗАВЖДИ

ВИЙДЕ ЗБРОЯ".О. Шерман. "Інтернет-газета".

Так, шановний читаче, враховуючи Меморандум Киссенджера і секретний план NSSM-200, у учених, що працюють у сфері репродуктивної медицини /репрогенія/, завжди виходитиме зброя. Якщо ми пам'ятатимемо, що мир – це пасивна фаза війни, то всі "випадкові відкриття" в цій галузі шикуються в стрункий логічний ланцюг, вкований ковалями однополюсного світу. Огляд сучасних військово-біологічних програм у США і інших країнах НАТО свідчить про зміну підходів до біологічної зброї.

Не слід нам також жити ілюзіями відносно Міжнародної конвенції по біологічній зброї від 1972 р. і сумісній американо-російській заяві "Про протокол до Конвенції про заборону біологічної зброї" від 02.09.1998 р. Оскільки в ринковій економіці повноцінний контроль за біотехнологіями і генною терапією практично неможливий, безрозсудно ставити під сумнів штучну природу СНІДу, лихоманки Ебола, деяких клонів гепатиту і грипу. Так, наприклад, отримання вірусу, що руйнує імунну систему, пов'язано з дослідженнями, що впливають на репродукцію мишей в Австралії.

"Нещодавно австралійські учені з Австралійського Національного Університету в Канбере, працюючи під керівництвом доктора Рональда Джексона, повідомили про те, що ними випадково створений новий вірус, смертельний для мишей через свою здатність специфічно руйнувати імунну систему тваринного організму".

"По слідах Ескулапа" Радіо Свобода.

Вчені Австралії "випадково" намагалися за допомогою генно-інженерних маніпуляцій так змінити властивості вірусу мишачої віспи, щоб він при зараженні мишей позбавляв би їх здатності розмножуватися. З репрогенних дослідів виходить, що включення деяких людських генів /зокрема, гена інтерлейкіна – 4, як це зробили австралійці/ до складу нешкідливих вірусів, наприклад, нежиті, перетворює їх в страшну біологічну зброю, що руйнує подібно ВІЧ – інфекції імунну і репродуктивну системи людського організму. Також це стосується вірусної пневмонії, перехворівши на яку людина втрачає можливість мати дітей.

Якщо читач думає, що "випадкові досліди" обмежуються мушками дрозофілами і мишами, то він дуже і дуже помиляється.

Ранньою весною 1953 р. в Англії, в Кембріджі Джеймс Уотсон і Френсис Крик "несподівано" розробили хімічну структуру ДНК. Сучасні учені, зосереджені в двох центрах, що фінансуються американським урядом, проекті Humen Genome Project і приватній компанії СеIera Genomics успішно розгадали генетичний код людини, що визначає нашу з вами унікальність і можливість продовжувати рід. Мета цього проекту полягала у визначенні повної структури генома людини. Фармацевтичні фірми готові платити, як і Пентагон, великі гроші за інформацію, яка дозволяє їм створювати нові ліки, вбиваючи відразу двох зайців. Прикладом такого роду може служити, що завоювала світ, пігулка любові – Віагра. Як "випадково" виявилося, всесвітньо відома Віагра і деякі популярні засоби від імпотенції не підвищують активність сперматозоїдів, як це очікували, а "гальмують" її, що негативно позначається на заплідненні.Вчені знайшли, що при достатньо високій концентрації Віагри рухливість сперми зменшувалася удвічі, а інший популярний препарат – Фентолмін, який звичайно вводиться безпосередньо в статевий член, повністю блокував рух сперматозоїдів, Ця інформація не плід фантазії автора, а результат копіткої роботи учених з американського міста Балтімор, що зацікавилися падінням репродукції чоловіків, що приймали вищезгадані засоби.

Для того, щоб створювати ефективні засоби для зниження репродуктивної здатності населення в нестабільних країнах в обчислювальних центрах біоінформацій них лабораторій, досліджують анонімні зразки крові і сперми представників самих різних національностей. Біоінформатика стає галуззю, тісно пов'язаною з національною безпекою країни. Інженерам-генетикам вже відомо, яка ділянка ДНК відповідає за репродукцію, який за довжину ніг, а який за функції мозку. Розкодовані гени перетворюються на продукт, який можна запатентувати або продати фармацевтичній фірмі.

Службам, що стоять на захисті інтересів держави і нації, слід звернути найпильнішу увагу на незвичайні фірми, що скуповують "нетрадиційну сировину" в населення. Інтерес американських посередницьких фірм до російського і українського "матеріалу" величезний, як і мета Натовських стратегів – скоротити до 2050 р. населення Росії до 60 – 80 мільйонів, а України, відповідно, до 10 – 15 мільйонів чоловік. Вже не здається фантазією припущення, що розкодований національний геном вже повернувся в Україну у вигляді безкоштовних вакцин для щеплення, що викликали вже не одну смерть цілком здорових українців.

Безтурботні співвітчизники відвідують ресторани швидкої їжі, роблять щеплення від віспи і туберкульозу, хворіють на тривіальний грип і "таємничим" чином зростає кількість безплідних пар. За статистикою, на сьогоднішній день з 100 подружніх пар вже 50 виявляються безплідними, а на 100,що народилися в Україні, доводиться 80 хворих дітей!!!

Вважаючи на те, що в аптеках по всій Україні на кінець жовтня 2009 року відсутні навіть марлеві пов'язки, щеплення пропонуються безкоштовно та примусово, а населення скорочується швидкими темпами, можна зробити припущення, що небезпечні віруси є тими дієвими засобами, які допомагають урядам бідних та нестабільних країн вирішувати проблеми безробіття, житла, бідності, нестачі продовольства, та політичної нестабільності.

Михайло Волгін, шеф- редактор журналу "Альтернативна історія"


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua