Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации
вакцинація   Здорова Україна

Вакцинація в Україні – Наше здоров'я

Oleksij | 16.12.2010 11:57

2
Рейтинг
2


Голосов "за"
2

Голосов "против"
0

Обмеженість інформації щодо вакцинації, суперечливі висловлювання медиків, непоодинокі поствакцинальні смертельні випадки здорових дітей та практично відсутня поінформованість співгромадян стали причиною прийняття нашою громадською організацією "Програми інформування населення про вакцинацію в Україні" – питання, яке стосується...

Обмеженість інформації щодо вакцинації, суперечливі висловлювання медиків, непоодинокі поствакцинальні смертельні випадки здорових дітей та практично відсутня поінформованість співгромадян стали причиною прийняття нашою громадською організацією "Програми інформування населення про вакцинацію в Україні" – питання, яке стосується практично кожної української родини, бо там вже є або ще будуть народжуватись діти, які підлягають обов'язковій вакцинації.

Що таке сучасна вакцинація? Відповідь слід давати, розділивши дану тему на дві складові: медичну і юридичну. Підґрунтям медичної складової можна вважати надзвичайно швидкий, потужний розвиток науки, в тому числі медицини, який відбувається завдяки розвитку новітніх технологій та потужним капіталовкладенням (з відповідним зацікавленням). Результатом стало відкриття та формування промисловості імунобіологічних препаратів (крок, наступний після антибіотиків). Рушієм вакцинації в Україні можна з впевненістю назвати ВООЗ (Всесвітню Організацію Охорони Здоров'я), оскільки наші керівники медичної галузі, як основний аргумент необхідності проведення вакцинації (щеплень), наводять рекомендації ВООЗ. Принагідно нагадаємо, що в ЗМІ практично відсутні висновки і виступи вітчизняних науковців-медиків, попри достатню (значну) кількість наукових медичних закладів в Україні.

Висвітлюючи медичну складову вакцинації, нагадаємо, що це один з підрозділів науки імунології, яка є новітнім напрямом розвитку медицини, що тільки розвивається і відповідно потребує детальних глибинних вивчень і довготривалих, ретельних перевірок практичного застосування.

Вакциною називають препарат, який містить антиген (антигени) мікроорганізмів і який після введення викликає специфічну імунну відповідь, котра захищає від зараження даним мікроорганізмом (підручник "Імунологія" Р-26 проф. М. Якобисяк "Нова книга" 2004р). Визначення чітке і переконливе, проте загальновідомо, що практична дія вакцинування полягає у зараженні людини (немовляти) ослабленим чи видозміненим збудником хвороби. В зв'язку з чим постає просте логічне запитання – яка необхідність і доцільність вакцинування в 1-й день від народження – "Гепатит В"; 3-7-й день – "Туберкульоз"... щойно народженої дитини (в Англії, доприкладу, вакцинація дітей проводиться з 2-х місячного віку).

Юридична сторона вакцинації (імунопрофілактики) в Україні регулюється законами України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб", ст. 12 якого гласить: профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не досягли 15-річного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників...Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків.

Основним регламентуючим документом є проект наказу МОЗ України "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів". У "Календарі профілактичних щеплень" (див. на нашому сайті zdorovaukr.org.ua та сайті МОЗ),закладено проведення сімнадцяти щеплень дитині до півторарічного віку, починаючи з першого дня від народження, загалом від 11-ти збудників. Сумарна кількість щеплень (включно з повторними), що проводяться дитині до 17-ти років, складає 26, є обов'язковими і класифікуються як "Щеплення за віком". Загалом до "календаря" включено 4 розділи: щеплення за віком, щеплення за станом здоров'я, щеплення, які проводяться на ендемічних та ензоотичних територіях та за епідемічними показами, рекомндовані щеплення.

Певною мірою вразливим виглядає момент зберігання, транспортування вакцин, який визначається "Порядком забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку медичних імунобіологічних препаратів (МІБП) в Україні" (див. на нашому сайті zdorovaukr.org.ua та сайті МОЗ), враховуючи часті відключення електропостачання та загальний не надто високий рівень виконавчої дисципліни в нашій країні, наслідками чого стають практично регулярні повідомлення про харчові отруєння дітей в школах і на відпочинку, вибухи в лікарнях кисневих балонів, газового обладнання в будинках наших міст. Принагідно звернемо увагу читача, що при придбанні вакцин, в тому числі МІБП, слід обов'язково користуватись термоконтейнером (яким може бути звичайний термос) під час транспортування додому чи медичного закладу (п.6 "Порядку відпуску громадянам МІБП"), а п.4.7 зазначається, що вакцина, яка зберігалась в умовах порушення холодового ланцюга не може бути використана і підлягає знищенню (температура зберігання вакцин, згідно із п.4.2. – від 2 до 80 С).

Найбільшу увагу привертає "Інструкція щодо організації епідемічного нагляду за побічною дією імунобіологічних препаратів" (див. на нашому сайті zdorovaukr.org.ua та сайті МОЗ), . Пунктом 1.2 зазначається: "Моніторинг післявакцинальних реакцій та ускладнень – це система постійного стеження за безпекою МІБП в умовах їх практичного використання". Пунктом 1.4 дано визначення:

- поствакцинальних реакцій (ПВР) – це клінічні та лабораторні ознаки нестійких патологічних (функціональних) змін в організмі, що виникають у зв'язку з проведенням щеплення;

- післявакцинальні ускладнення (ПВУ) – це стійкі функціональні морфологічні зміни в організмі, що виходять за межі фізіологічних коливань і приводять до значних порушень стану здоров'я. В додатку N1 "Інструкції..." подано перелік післявакцинальних реакцій та ускладнень (див. на сайті zdorovaukr.org.ua та сайті МОЗ), очевидно, що можливих, але висновки робити слід всім, кого стосується дане питання.

Проводима кампанія вакцинації в Україні, крім медичних ризиків, несе в собі певні соціально-дискримінаційні ознаки, (оскільки діти належать батькам, а не МОЗу і ВООЗу), що полягають в наступному. Виходячи з Закону України "Про захист населення він інфекційних хвороб" (ст. 15 – Запобігання інфекційним захворюванням в дитячих закладах) "дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється". В той час як Конституція України (ст. 53) проголошує, що повна загальна середня освіта є обов'язковою, держава забезпечує доступність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах. Крім того, статтею 12 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб", статтею 27 ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (див. на сайті zdorovaukr.org.ua та сайті ВР – zakon.rada.gov.ua) обов'язковими профілактичними щепленнями в Україні визначено лише 6 (шість) щеплень, а саме: від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правцю та кору. Варто звернути увагу на ефективність вищезазначеної процедури профілактики, враховуючи масовість захворюваності на туберкульоз в Україні, попри вакцинацію від туберкульозу (БЦЖ) довгі роки, ще з радянських часів.

Підсумовуючи, хотів би реально зорієнтувати читача: немає на сьогоднішній день і не може бути чіткого, аргументованого і впевненого висновку "за" чи "проти" вакцинації і дана постановка питання є некоректною. Вакцинація загалом є чином (дією) захисту, але слід враховувати та оцінювати, в першу чергу готовність, відповідність загального стану медицини, її матеріально-технічної бази до таких широкомаштабних дійств. Від більшості авторитетних фахівців походить висновок, що порядок проведення "обов'язкових щеплень за віком" потребує коректування з огляду на питання безпечності (ризиків) та законодавчого врегулювання (див. статтю "Актуальные аспекты современной иммунопрофилактики: необходимость тонкого баланса между интересами общества и человека" проф. В.Є.Казмирчук, Д.В.Мальцев, журнал "Клиничекская имунология. Алергология. Инфектология" N2, 2010 р.) А на мою думку відсутність альтернативи вакцинації, що подається одним з основних аргументів, не повинно ставати умовою загрози життю чи здоров'ю дитини внаслідок ризиків поствакцинальних ускладнень.

Післямова

Формування здоров'я дитини шляхом, що здійснювався за радянських часів, ми, сьогоднішнє зріле покоління, чудово знаємо і пам'ятаємо. Пам'ятаємо своє щасливе дитинство, де не було сексу, клею, подіуму, реклам..., а були піонерські табори в наймальовничіших лісах, безкоштовні спортивні, музичні, технічні секції, здорове повноцінне харчування, існувало поняття загартування, що є елементом загальної природної імунопрофілактики. Зараз все це названо тоталітаризмом. Таких термінів як аутизм, дитяча лейкемія, поліомієліт ми не чули, на фізкультурі свідомість не втрачали і не вмирали. Задумаймось, де шукати причини сьогоднішнього масового дитячого каліцтва.

ГО "Здорова Україна" О.Гарон

Базовий матеріал прийнято загальними зборами ЗУР громадської організації "Здорова Україна".

Підписи осіб – медиків, юристів, громадських діячів, які підтримали вищевикладене (20 підписів).


© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua