Народные блоги
http://narodna.pravda.com.ua/rus/politics/4ea82ed593d50/

Всеукраїнська громадська організація "Сила Країни": державно-приватне партнерство – перспетива співробітництва між бізнесом і владою

Віктор Вікторович | 26.10.2011 19:01

Підприємницька діяльність в сучасній Україні потребує нових підходів у її реалізації та здійсненні. Важливе місце при цьому замає такий фактор як діалог влади і бізнесу, який складає своєрідні державно-приватні партнерські взаємовідносини. Такі відносини є тільки тоді ефективними, якщо вони засновані на взаєморозумінні.

Всеукраїнська громадська організація ''Сила Країни'': державно-приватне партнерство – перспетива співробітництва між бізнесом і владою
Підприємницька діяльність в сучасній Україні потребує нових підходів у її реалізації та здійсненні. Важливе місце при цьому замає такий фактор як діалог влади і бізнесу, який складає своєрідні державно-приватні партнерські взаємовідносини. Такі відносини є тільки тоді ефективними, якщо вони засновані на взаєморозумінні.

Сьогодні, зазначений діалог ускладнений багатьма чинниками. Серед них найбільш виокремлюються такі як відсутність єдиного представницького громадського об'єднання підприємців та чітко сформованої мети такого діалогу. Нажаль, підприємці намагаються відстоювати свої права поодинці, а держава у свою чергу не надто переймається інтересами кожного із них.

Такий стан речей призвів до значного дисбалансу та відсутності взаєморозуміння між владою і підприємцями. Тому, на цей час, основним завданням є налагодження своєрідної рівноваги у стосунках між державною владою та представниками ділових кіл, яка має ґрунтуватися на принципах європейських країн: субсидіарності і солідарності.

Впровадження таких засад діалогу означає забезпечення відповідальності як влади, так і бізнесу. Влада має взяти на себе функції сприяння та допомоги підприємцям, їх стимулювання, здійснення захисту їхніх прав, а також створити належні умови для легальної діяльності і виходу з "тіні".

Бізнес, у свою чергу, повинен забезпечення дотримання соціальних гарантій, покращувати умови праці та її оплати, а також надавати всебічну підтримку у проведенні владою реформ.

Отже, між владою та бізнесом має відбуватися взаємовигідна співпраця із врахуванням як інтересів держави, так і інтересів підприємців. Поки що таке співробітництво йде доволі повільними кроками.

Важливе місце у дискусіях між владою та бізнесом має належати і формуванню сприятливих умов для малого та середнього бізнесу. Тут варто звернути увагу на досвід країн Європейського Союзу, де середня кількість малих та середніх підприємств становить 62 підприємства на сто тисяч мешканців. Для порівняння в Україні такий показник становить 6 підприємств на сто тисяч мешканців.

У першу чергу слід здійснити впровадження надання консультаційних послуг з боку державної влади малому та середньому бізнесу. При цьому визначити єдиний орган державної влади, який відповідатиме за підтримку розвитку малого та середнього бізнесу.

Державі слід подбати про заохочення малих та середніх підприємств до такого виду діяльності як субпідряд. У європейських країнах підприємства завдяки субпідряду можуть досягти налагодження виробництва власного кінцевого продукту і стати у результаті самостійними його виробниками.

Сприятиме розвитку малого та середнього підприємництва і зняття бар'єрів для здійснення міжнародної торгівлі. При цьому, важливим фактом є запровадження спеціальної програми підтримки просування продукції зазначених підприємств на іноземні ринки.

Несприятливим для розвитку не тільки малого та середнього бізнесу, а й підприємництва загалом є відсутність якісного законодавства. Особливо це виявляється у дублюванні різними нормативно-правовими актами подібних положень. Доволі чітко простежується така тенденція щодо Господарського та Цивільного кодексів України. Тому, доцільно здійснити уніфікацію підприємницького законодавства. Для цього має бути створена відповідна робоча група із представників органів державної влади та громадських об'єднань підприємців.

Важливим кроком на покращення державно-підприємницьких відносин стало прийняття Закону України "Про державно-приватне партнерство". Даний акт врегулював основні принципи здійснення партнерських відносин між державними органами і приватними підприємцями, визначив їх принципи, встановив договірні засади взаємодії.

Проте, згаданий Закон України досі не запрацював, а підприємці і надалі залишаються незахищеними перед бездіяльністю чиновників і корупцією. Для захисту своїх інтересів підприємцям варто об'єднуватись у громадські організації і виступати єдиним фронтом.

Доволі активно у цій сфері виступає Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, яка є дорадчим органом при Уряді. До складу Ради входять представники більшості громадських організацій підприємців і великих бізнес-структур. За минулий рік Рада надала юридичну допомогу більше 340 підприємцям, які до не звернулась.

Рада підприємців також бере участь у законотворчому процесі. Зокрема, експертами Ради та громадськими діячами, підприємцями, яка входять до її складу, було надано пропозиції до проектів Податкового і Митного кодексів, законів про спрощену систему оподаткування тощо. Було винесено на розгляд Уряду України проблемні питання українських підприємців. Рада також брала активну участь у підготовці вищезазначеного Закону України і надала своє бачення державно-приватного партнерства.

Експертами Ради підприємців було запропоновано такі кроки для покращення системи державно-приватного партнерства:

створення єдиної державної системи управління державно-приватним партнерством;

забезпечення економічної стабільності на ринку;

боротьба з проявами корупції;

створення сталих механізмів фінансування державно-приватного партнерства.

Таким чином, Рада підприємців виступає своєрідним містком між підприємцями і державою. Отже, для стабільного функціонування системи державно-приватного партнерства доцільно залучити створення громадських організацій підприємців, які захищатимуть їхні інтереси перед державою.

Більше інформації на сайті ВГО "Сила Країни": http://syla.org.ua/novyny/163_Derzhavnoprivatne-partnerstvo-perspetiva-spivrobitnitstva-mizh-biznesom-i-vladoyu.html


© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua