Народные блоги
http://narodna.pravda.com.ua/rus/politics/4db9139ac799c/

Всеукрахнська громадська організація "Сила Країни": дерегуляція – важливий процес на шляху до економічної стабільності

Віктор Вікторович | 28.04.2011 10:13

Дерегуляція – це процес зменшення бюрократичних перешкод щодо введення підприємницької діяльності.

Всеукрахнська громадська організація ''Сила Країни'': дерегуляція – важливий процес на шляху до економічної стабільності
Дерегуляція – це процес зменшення бюрократичних перешкод щодо введення підприємницької діяльності.

Основною метою дерегуляції в Україні має стати створення сприятливих правових умов для підприємців у контексті лібералізації дозвільної системи.

На сьогодні важливими напрямами лібералізації є:

1. ліцензування;

2. державний контроль;

3. адміністративні послуги;

4. торгівля;

5. діяльність органів місцевого самоврядування.

Ліцензування. На цей час, у нашій державі існує 2 268 видів робіт і послуг на які необхідні видання спеціальних дозволів чи ліцензій. При цьому процедура видачі таких документів доволі ускладнена і заплутана. Зокрема, відсутні принцип мовчазної згоди введення бізнесу та декларативний принцип початку його ведення. Вирішення даних проблем можливе шляхом:

• зменшення видів підприємницької діяльності для яких необхідне надання ліцензій чи спеціальних дозволів;

• запровадження спрощеної процедури оформлення дозвільних документів, так доцільно запровадити принцип єдиного вікна;

• зменшення необхідних документів при реалізації підприємцями своїх функцій, зокрема скасування довідки про перелік видів діяльності (таку довідку замінює свідоцтво про держреєстрацію).

Державний контроль. В Україні спостерігається значна деформація у бік перевищення наявності державних контролюючих органів. Деякі із них навіть копіюють функції один одного. Не відповідає європейському рівню і національне законодавство. Нагляд за продукцією здійснюється лише під час її реалізації у торгових мережах. Ускладнює державний контроль і відсутність налагодженого механізму обміну даними між контролюючими органами. Вирішення даних проблем можливе шляхом:

• скорочення та об'єднанні контролюючих органів;

• здійснення контролю за якістю продукції під час її імпорту та виробництва;

• запровадження електронної системи звітності;

• вирішення питання щодо єдиної бази даних електронної звітності;

• спрощення процедури державної реєстрації та припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Адміністративні послуги. У зазначеному напрямі велике занепокоєння викликає наявність недосконалої нормативно-правової бази, у тому числі і з корупціогенним чинником. Покращення ситуації можливе шляхом:

• розробка і прийняття Закону України "Про адміністративні послуги";

• скасування недієвих та непотрібних платних адміністративних послуг.

Торгівля. Негативними аспектами даного напряму є неврегульованість відносин між власниками ринків і продавцями, що призводить до протистояння. Плата за оренду торгових приміщень та послуги є економічно необґрунтованою, що призводить до збитковості ринкової торгівлі. Порушення земельного законодавства під час відведення землі для ринків. Заходи яких необхідно вжити:

• доопрацювання та прийняття Закону України "Про внутрішню торгівлю";

• запровадження чітких тарифів за оренди приміщень та послуги ринків;

• внесення змін до Земельного кодексу України, які унеможливлять зловживання під час виділення землі, зокрема передбачити окрему категорію земель "землі торгівлі";

• розроблення методичних рекомендацій для контролюючих органів щодо посилення перевірок ринків на предмет дотримання власниками законодавства.

Діяльність органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування не йдуть на діалог із підприємцями, порушують законодавство під час видачі регуляторних актів. Існують "тіньові" схеми щодо передачі в оренду комунального майна. Шляхи вирішення ситуації:

• створення прозорих механізмів передачі комунального майна в оренду, насамперед обов'язковість проведення конкурсів і аукціонів;

• посилення ролі регіональних рад підприємців при прийнятті органами місцевого самоврядування рішень;

• встановити чіткий перелік регуляторних актів, які мають видавати органи місцевого самоврядування;

• посилення нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування при видачі регуляторних актів, у тому числі і зі сторони регіональних рад підприємців.

Більше інформації на сайті ВГО "Сила Країни": http://syla.org.ua/novyny/102_VGO-Sila-Krayini-deregulyatsiya-vazhliviy-protses-na-shlyakhu-do-ekonomichnoyi-stabil.html

Обговорення на форумі ВГО "Сила Країни": http://forum.syla.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=207


© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua