Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации
проблеми життя байдужисть людей пошук виришення проблеми

ПРОБЛЕМА УКРАIНСЬКОГО НАРОДУ I ШЛЯХ ВИРIШЕННЯ.

Олеко | 8.02.2011 15:40

0
Рейтинг
0


Голосов "за"
1

Голосов "против"
1

Хто ми? Ледацюги та боягузи? Чого i кого ждемо? Чи не краще вiд балаканини та стогону перейти до дiла? Ми самi себе зробили рабами!

...Спiвати: "...ми не раби, ми не козли..." – це ще не значить, що позбавились ярма, яке на себе надiли. Шiсть рокiв пiсля Майдану-2004 нiчого не змiнили у нашому ставленнi до свого життя, до того, що жде наших дiтей i онукiв, не кажучи про якiсь дii вирiшення Проблем життя.

Байдужiсть... Байдужа людина страшнiша за зрадника чи вбивцю, тому, що останнi дiються з мовчазноi згоди байдужих Вiд байдужостi кожну годину захворюють 18 осiб на онкозахворювання, 35 осiб на туберкульоз, а цi хвороби вiд злиденного життя. Смертнiсть у "вiльнiй" Украiнi уже перевищила у двiчi Голодомор 1932 – 33 рокiв?! Що далi? До 2030 року залишаться 36 мiльйонiв, а до 2050 – 25 мiльйонiв... Мене, якось, обiйде стороною? Це велика помилка.

Хто ми? Ледацюги та боягузи? Чого i кого ждемо? Чи не краще вiд балаканини та стогону перейти до дiла? Ми самi себе зробили рабами! Якщо ж не хочемо нести ярмо рабства, та щоб не стали нашi дiти i онуки спадкоемцями нашого ярма, тодi почнемо дiяти. Почнемо з вiдповiдi на чотири запитання.

Вiдповiвши на цi запитання, ми сформулюемо Проблему, а потiм знайдемо механiзм вирiшення Проблеми, яка б вона складною не була.

(Вiрно сформульована Проблема – наполовину вирiшена Проблема)

1). Де криеться головна Проблемa Украiни?

2). Чим визвана ця Проблема?

3). Якi маються можливостi вирiшення Проблеми?

4). Якi вашi пропозицii щодо вирiшення?.

Нижче поданi деякi поняття, якi допоможуть, у якiйсь мiрi, вiдповiсти на цi запитання.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ – захист прав та свобод людей, на основi права вирiшення конфлiктiв всерединi держави мiж громадянами. Влада мae усiляко сприяти спiльнiй дiяльностi членiв суспiльства збiльшувати экономiчний добробут.

Влада зобов'язана слугувати народу, а не навпаки. Тому не влада регулюе життя людей, а люди обмежують та регулюють дiяльнiсть влади.

ВЛАДА НЕ ВIЛЬНА САМА СОБI УСТАНОВЛЮВАТИ НОРМИ ПОВЕДIНКИ, НЕ ВIЛЬНА НI ПРИ ЯКИХ УМОВАХ ПОРУШУВАТИ КОНСТИТУЦIЮ I ЗАКОНИ ДЕРЖАВИ. Державна влада не володiе нiяким суверенiтетом. Вона повинна бути обмежена i введена у вiдповiднi дiяльностi межi! Власне, обмежена державна влада – запорука экономiчного прогресу, гарант прав i свобод людини.

СЛIД ПАМ'ЯТАТИ, що влада мае тенденцiю переходити утановленi для неi границi!!!

Стаття 5 Конституцiя Украiни: "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ... Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами".

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами".

ПОДУМАЙТЕ: Чому не спрацював МАЙДАН – 2004?

Це буде наш перший внесок на свою користь i свого народу

МЕТА: Створити та запровадити в життя МЕХАНIЗМ, за допомогою якого назавжди покiнчити з 20-ти рiчним полiтичним i экономiчним хаосом в Украiнi

УМОВИ: Тривалiсть обговорення один мiсяць (з 08.02.11. до 08.03.11.)

- не вiдхилятися вiд теми обговорення,

- думку формулюйте коротко i зрозумiло,

- замiсть критики – кращу пропозицiю, чи текст,

- коректнiсть i повага до учасникiв обговорення,

- мова – як украiнська, так i росiйська,

- думка про лiдерствo i Лiдера. Можливо це питання слiд обговорити окремо, адже це не менш важливе самого Механiзму.

Наше бачення головнои Проблеми Украини:


1.Головною Проблемою Украiни – ВЛАДА Вiдверта та безсормна УЗУРПАЦIЯ ДЕРЖАВНОI ВЛАДИ кланово-злочинними угрупуваннями, дiючих пiд прапорами полiтичних партiй.

- Ця антидемократична, корумпована влада не тiльки не виконуе призначенi iй державнi фунуцii; а й сама стала злiсним порушником конституцiйних прав i свобод громадян.

- Iгноруючи Конституцiю, демократичнi принципи розвитку суспiльства та делегованi народом належнi владнi функцii, потай вiд населення злочинно привласнила суспiльне багатство: пiдприества промисловостi i будiвництва, торгiвлi i грошi, когоспнi землi i продукти працi, печaтнi i электроннi ЗМI

Прикладiв не перелiчити...

.

Побажаемо нам успiху. Олексiй Бутко та друзi


© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua