Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации

ВГО "Сила Країни" проводить громадське обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів"


-2
Рейтинг
-2


Голосов "за"
1

Голосов "против"
3

Всеукраїнська громадська організація "Сила Країни" проводить громадське обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" розроблений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

ВГО ''Сила Країни'' проводить громадське обговорення проекту Закону України ''Про внесення змін до Закону України ''Про благоустрій населених пунктів''
ВГО "Сила Країни": громадське обговорення

Всеукраїнська громадська організація "Сила Країни" проводить громадське обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" розроблений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Усі пропозиції та зауваження до нього просимо надавати на електронну адресу: sylakrainy@meta.ua. На їх основі будуть сформовані відповідні зміни до нього та надані до Кабінету Міністрів України.

Більше інформації на сайті ВГО "Сила Країни": http://syla.org.ua/novyny/42_VGO-Sila-Krayini-gromadske-obgovorennya.html

Обговорення на форумі ВГО "Сила Країни": http://forum.syla.org.ua/viewtopic.php?f=4&t=29

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Закону України "Про благоустрій

населених пунктів"

І. Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N49, ст. 517, 2008, N48, ст. 358, 2010, N5, ст. 41) такі зміни:

1) у абзаці третьому частини першої статті 1 слова "загального користування" замінити словом "благоустрою";

2) абзац п'ятий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

"вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, набережних, майданів, площ, а також вуличні автомобільні стоянки та майданчики для паркування, з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;";

3) пункт 3 частини першої статті 2 після слів "реалізації прав" доповнити словами "та виконання обов'язків";

4) пункт 4 частини першої статті 7 після слова "розроблення" доповнити словами "та затвердження";

5) пункт 2 частини першої статті 8 викласти у такій редакції:

"розроблення та затвердження регіональних програм, участь у розробленні та забезпечення реалізації загальнодержавних та місцевих програм благоустрою населених пунктів;";

6) у частині першій статті 9:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"розроблення та затвердження регіональних програм, участь у розробленні та забезпечення реалізації загальнодержавних та місцевих програм благоустрою населених пунктів;";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку.";

7) у статті 10:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів;";

у частині першій:

пункт 10 після слів "водних об'єктів тощо" доповнити словами "у тому числі шляхом створення служб з контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;";

пункт 11 після слів "стоянок транспортних засобів" доповнити словами "та майданчиків для паркування";

доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку.";

8) у статті 15:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах повноважень створюють спеціалізовані підприємства (балансоутримувачів) для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності. У випадку відсутності створених спеціалізованих підприємств органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об'єктів.

Конкурс з визначення балансоутримувачів об'єктів благоустрою проводиться не частіше ніж раз на п'ять років.

Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.";

9) частину другу статті 17 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"допускати на об'єкти благоустрою, що є у їх власності або користуванні, служби з ліквідації аварійних або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.";

10) у частині другій статті 18:

пункт 5 після слів "об'єктів благоустрою (їх частин) " доповнити словами "згідно з інструкціями, що затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.";

доповнити пунктом 8 такого змісту:

"допускати на об'єкти благоустрою, що є у їх власності або користуванні, служби з ліквідації аварійних або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.";

11) частину четверту статті 19 доповнити абзацом такого змісту:

"Відновна вартість зелених насаджень визначається за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.";

12) у частині першій статті 21:

абзац перший викласти у такій редакції:

"Елементи благоустрою є частинами об'єктів благоустрою і входять до їх складу. Елементами благоустрою є:";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"будівлі, споруди та обладнання системи збирання і вивезення відходів;";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"будівлі, споруди та обладнання системи інженерного захисту території (у тому числі поверхневого водовідведення);";

13) статтю 27 викласти у такій редакції:

"Стаття 27. Дозвіл на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

1. Розміщення на території об'єктів благоустрою населених пунктів будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Дозвіл на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі – Дозвіл) видається виконавчими органами сільських, селищних, міських рад на безоплатній основі.

3. Строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу становить десять робочих днів.

4. Підставами для відмови у видачі Дозволу є:

1) дійсний, раніше виданий дозвіл на розміщення будівель або споруд, місце розташування яких унеможливлює встановлення будівлі або споруди заявника;

2) віднесення запланованого місця розташування будівлі або споруди до аварійно небезпечної ділянки;

3) невідповідність запланованого місця розташування будівлі або споруди актам законодавства, державним стандартам і нормам, регіональним та місцевим правилам забудови, правилам благоустрою населеного пункту, планам розвитку населеного пункту;

4) перспектива реконструкції об'єкта благоустрою, що невідворотно призведе до демонтажу цієї будівлі або споруди;

5) встановлений факт наведення заявником недостовірних даних у документах, що додаються до заяви.

5. Підставами для анулювання Дозволу є:

1) заява власника будівлі або споруди про анулювання дозволу;

2) смерть власника будівлі або споруди;

3) припинення здійснення господарської діяльності;

4) припинення права користування об'єктом благоустрою;

5) визнання дозволу недійсним у судовому порядку;

6) невиконання вимог законодавства щодо утримання будівлі, споруди або прилеглої території;

7) невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб.

6. Підставами для відмови у переоформленні, видачі дубліката Дозволу є:

1) оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

2) встановлений факт наведення заявником недостовірних даних у документах, що додаються до заяви.

7. Дозвіл видається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено в заяві.";

14) доповнити статтями 28-1 та 28-2 такого змісту:

"Стаття 28-1 Утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів

1. Власники об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів забезпечують її утримання відповідно до Правил утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів та технічних засобів регулювання дорожнього руху, які затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

2. Власник або балансоутримувач об'єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі забезпечує утримання такого об'єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипочних матеріалів та реагентів.

3. Порядок підготовки вулично-дорожньої мережі до роботи у зимовий період затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

4. Паркування та стоянка на об'єктах благоустрою можуть бути платними або безоплатними відповідно до рішення їх власника.

Вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування визначається згідно з тарифом, затвердженим виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Органи місцевого самоврядування у межах населеного пункту створюють єдину систему оплати послуг для платного паркування.

У разі порушення правил паркування транспортних засобів особою, яка розмістила транспортний засіб, сплачується вартість застосування технічних засобів для перешкоджання виїзду, розраховану за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Стаття 28-2 Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів

1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється відповідно до правил, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

2. Функціонування та експлуатація споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюються згідно з вимогами державних стандартів норм і правил, а також з урахуванням встановленого режиму використання території.

3. У разі спостерігання небезпечних швидкоплинних геологічних процесів, безпосередньо пов'язаних з функціонуванням та експлуатацією споруд інженерного захисту територій, до складу робіт з їх утримання можуть бути включені заходи щодо протидії таким процесам.";

15) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Правила утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення на об'єктах благоустрою затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.";

16) статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту:

"Місцеві державні адміністрації та Рада міністрів Автономної Республіки Крим розробляють та затверджують схеми санітарного очищення у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, організовують роздільне збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини.";

17) доповнити статтею 30-1 такого змісту:

"Стаття 30-1. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин у межах населених пунктів

1. Органи місцевого самоврядування визначають необхідну кількість та місце розташування майданчиків або зон для вигулу домашніх тварин, організовують їх створення і облаштування, що включає в себе їх огородження, встановлення інформаційних табличок, мережі контейнерів для збирання екскрементів домашніх тварин, а також питання перевезення та утилізації таких екскрементів.

2. Для визначення необхідної кількості майданчиків або зон для вигулу домашніх тварин органами місцевого самоврядування здійснюється реєстрація та ідентифікація домашніх тварин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства.

При реєстрації тварин їх власникам видається реєстраційне посвідчення за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

3. При реєстрації та перереєстрації домашніх тварин стягується плата, яка спрямовується на оплату послуг, пов'язаних із реєстрацією та перереєстрацією домашніх тварин, створенням та облаштуванням майданчиків або зон для їх вигулу, функціонуванням мережі збирання, перевезення та утилізації екскрементів домашніх тварин. Розмір плати встановлюється відповідно до тарифів, затверджених органами місцевого самоврядування згідно з методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Від внесення плати при реєстрації та перереєстрації собак звільняються інваліди по зору, для яких собака слугує поводирем.

4. Перелік домашніх тварин, що підлягають реєстрації та ідентифікації, визначається центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства.";

18) у статті 34:

абзац другий частини першої після слів "органами місцевого самоврядування доповнити словами "на підставі типових правил благоустрою населених пунктів, затверджених Кабінетом Міністрів України.";

частину другу викласти у такій редакції:

"Правила крім текстової можуть містити і графічну частину.";

19) статтю 36 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних будинків забезпечується за рахунок коштів, отриманих за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.";

20) у статті 40:

частину 2 викласти у такій редакції:

"Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, дотриманням Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, міські ради або їх уповноважені органи, у містах із населенням понад 50 тисяч осіб утворюють служби з контролю за благоустроєм населених пунктів. В інших населених пунктах доцільність створення таких служб визначається органами місцевого самоврядування.";

19) частину 4 викласти у такій редакції:

"Положення про службу з контролю за благоустроєм населених пунктів затверджується відповідним виконавчим комітетом сільської, селищної або міської ради.";

20) статтю 42 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Власник об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за фінансування в повному обсязі затверджених заходів з утримання та ремонту цього об'єкта, зокрема у випадках завдання шкоди здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб.".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до N51, ст. 1122; 1997, N14, ст. 114) такі зміни:

1) абзац другий частини першої статті 150 викласти у такій редакції:

"тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладання штрафу на посадових осіб – від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) абзац другий частини першої статті 153 викласти у такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) у статті 154:

абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

"тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

абзац другий частини другої викласти у такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. Частину четверту статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N33, ст. 471; 2010, N46, ст. 548) доповнити абзацом такого змісту:

"роботи з утримання об'єктів благоустрою.".

3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N24, ст. 170; 2009, N32-33, ст. 485; 2010, N10, ст. 107) підпункт 4 пункту "а" частини першої статті 30 після слів "стоянок автомобільного транспорту" доповнити словами "та майданчиків для паркування.".

4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

5. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Верховної Ради України


© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua