Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации

СУДДІ БОЯТЬСЯ ГРОМАДСЬКІСТЬ

ZBZS | 11.03.2009 14:58

-4
Рейтинг
-4


Голосов "за"
0

Голосов "против"
4

За власним бажанням, для спільного захисту від беззаконня влади своїх прав, свобод та законних інтересів я, Іван Побитий, став членом "З'єднання борців "За справедливість" (далі ЗБЗС). Що таке можливе, я дізнався із

СУДДІ БОЯТЬСЯ ГРОМАДСЬКІСТЬ
За власним бажанням, для спільного захисту від беззаконня влади своїх прав, свобод та законних інтересів я, Іван Побитий, став членом "З'єднання борців "За справедливість" (далі ЗБЗС). Що таке можливе, я дізнався із Статуту цієї громадської організації (далі ГО), у ньому чітко написано право звертатися з позовом до суду в інтересах членів організації, а це є діючий договір між мною і організацією, якого не вправі порушувати ніхто (ч.1 ст. 13 Цивільного Кодексу України – далі ЦК), бо Статут не відмінено і діяльність організації судом не припинялася. Проте, Славутським міськрайонним судом Хмельницької області відмовлено у прийнятті до розгляду скарги ГО "З'єднання борців "За справедливість" в моїх інтересах, як члена організації. Ухвала залишена без змін апеляційним судом Хмельницької області та апеляційним судом Житомирської області, як касаційною інстанцією. Причина відмов – відсутність права у правозахисної організації звертатися з позовом до суду в інтересах членів організації. Тобто, право дали – право забрали. З дня заснування (15 березня 1999р.) ЗБЗС бореться з цим, перемагає, але... 25.12.2008р., в порушення вимог ЦК ст.333 ч.4, без присутності на розгляді сторони ЗБЗС, Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України (далі ВСУ) в складі 17 суддів: Гнатенка А.В. (головуючий), Борсукової В.М., Григор'євої Л.І., Данчука В.Г., Жайворонок Т.Є., Косенка В.Й., Костенка А.В., Левченка Є.Ф., Лихути Л.М., Ляшенко Н.П., Мазурка В.А., Патрюка М.В., Перепічая В.С., Прокопчука Ю.В., Пшонки М.П., Романюка Я.М., Сеніна Ю.Л., прийняла до розгляду касаційну скаргу, розглянула, але ухвалила – касацію відхилити, підтвердивши, що ЗБЗС з позовом в інтересах її членів не може звертатися до суду. Звертаю увагу читача на те, що і апеляційний і касаційний суди взяли до розгляду скарги від ЗБЗС (виходить є право) і розглядали, а перша інстанція позов – ні. Законно відмовити у прийняті позовної заяви від особи – ГО ЗБЗС, суд може в однім випадку, коли в законі знайде заборону звертатися громадській організації з позовом до суду в інтересах її членів. Такого нема. І навпаки, я, як будь-який інший громадянин, вільний здійснювати свої цивільні права на власний розсуд (частини 1 ст.ст.11-16, 19-20 ЦК України), мене ж в порушення ст.ст.13 ч.3, 14 ч.2 ЦК України змушують звертатися до суду не так, як я хочу, не шляхом позову ГО ЗБЗС в моїх інтересах. Також порушується право кожного члена об'єднаних фізичних осіб для спільного захисту, записане в ст.19 ч.1 ЦК України, та юридичної особи, якою є ГО ЗБЗС, – на самозахист цивільного права іншої особи (мого і вашого) від порушень і протиправних посягань. Те що борці за справедливість юридична особа, дає їй право (ст.80, 91-92,94 ЦК України) бути позивачем у судді, мати такі ж цивільні права, як і фізична особа, бо, об'єднавшись не втрачає, набуває тих самих природних прав та додатково прав наданих об'єднанням громадян законом і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно установчих документів та закону. Який, крім уже сказаного, говорить наступне.

Згідно зі статтею 27 Конституції України, кожен має право захищати життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Ми, я і інші громадяни, для цього об'єдналися – для спільного захисту.

Згідно зі статтею 36 Конституції України громадяни України мають право на свободу об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Згідно ст.ст. 31, 32 Закону України "Про об'єднання громадян", тимчасова заборона (зупинення) окремих видів чи всієї діяльності об'єднання громадян, допускається лише за рішенням суду. Такого рішення – заборонити діяльність, не було. Навпаки. Діяльність ЗБЗС, визначена Статутом, основою якої є захист у судах, і вона практично не припиняється.

Згідно з частиною 2 статті 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюванних прав, свобод чи інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси.

- Таке право надане Законом і Статутом. По-перше, неправда, що закон вимагає звертатися до суду особі особисто, бо у ст.119 ЦПК закладено право звертатися через представника. А усі члени організації для цього об'єднуються, щоб їхні інтереси представляла організація. По-друге, відповідно до статті 20 Закону України "Про об'єднання громадян" для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, зареєстровані об'єднання громадян користуються правом представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах. – Особливі форми такого представництва і захисту законом не встановлені.

Згідно з Статутом громадської організації "З'єднання борців "За справедливість", завданням організації є, зокрема, "сприяти забезпеченню правового захисту законних прав, свобод та законних інтересів учасників (членів) З'єднання і здійснювати їх позасудовий і судовий захист; звертатися з позовом до суду та представляти інтереси членів З'єднання в суді". Хіба для судді це не Закон?

Отже, члени ЗБЗС не об'єдналися пити пиво. Статут, це діючий договір між фізичною особою – громадянином і юридичною особою – організацією, якого не вправі порушувати ніхто (ч.1 ст. 13 ЦК України), бо Статут не відмінено і діяльність організації судом не припинялася. Здійснено втручання в діяльність ЗБЗС, від якого я постраждав.

Відповідно до статті 45 ЦПК України у випадках, встановлених законом, юридичні особи можуть звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб та брати участь у цих справах. У свою чергу, звернення до суду є однією з форм захисту прав особи, передбаченою частиною 2 статті 3 ЦПК України. Все в Законі добре розжовано Право ГО "З'єднання борців "За справедливість" подавати до суду позови в інтересах членів організації підтверджене і листом Міністерства юстиції України від 27 серпня 2004 року N32-45-1020, і Статут ЗБЗС затверджений обласним Управлінням Юстиції. Проте.

Не дивлячись на те, що всі члени Колегії зобов'язані судити на свій розсуд лише в межах закону (ст.19 Конституції України), вище наведене свідчить, що приймаючи це рішення вони не діяли по закону, чим порушили моє законне право надане мені багатьма нормами Конституції України, Статут ГО ЗБЗС, Закону України "Про об'єднання громадян", ЦК України, ЦПК України – бути захищеним громадською організацією, шляхом позову до суду в моїх інтересах, спотворили саму ціль мого вступу до цієї правозахисної організації. І це є підставою мого спору з ними. Адже, Колегія суддів ВСУ, по відношенню до суддів першої і апеляційної інстанцій, має вплив на них – передбачене законом право, приймаючи своє рішення, визнавати чи не визнавати законними їхні професійні дії, а це є, по відношенню до суддів нижчих судів, ніщо інше, як функція управління, керування, розпорядна, – від якої мені завдається шкода. Закон (ЦПК ст.3ч.3) заохочує звернення до суду: "відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною".

То скажіть, Люди добрі, як мені:

а) – визнати незаконними дії і бездіяльність посадових осіб державної влади – Колегія суддів Судової палати у цивільних справах ВСУ в складі 17 суддів: Гнатенка А.В. (головуючий), Борсукової В.М., Григор'євої Л.І., Данчука В.Г., Жайворонок Т.Є., Косенка В.Й., Костенка А.В., Шевченка Є.Ф., Лихути Л.М., Ляшенко Н.П., Мазурка В.А., Патрюка М.В., Перепічая В.С., Прокопчика Ю.В., Пшонки М.П., Романюка Я.М., Сеніна Ю.Л., під час виконання службових обов'язків з використанням службового становища – незаконними. Які виявилися у тому, що:

б) – встановити, що судді ВСУ свідомо і зумисне, розглядаючи справу не керувалися вказаними нормами закону і, використавши службове становище, винесли завідомо неправосудну ухвалу, діючи і без діючи при цьому:

1) не на підставі, не у межах повноважень та не у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) з перевищенням повноважень, які їм надані законом;

3) необґрунтовано, без урахування усіх обставин, що мають значення для вчинення дії;

4) небезсторонньо та упереджено;

5) недобросовісно;

6) нерозсудливо;

7) без дотримання принципу рівності перед законом;

8) без дотримання необхідного балансу між: несприятливими наслідками для моїх прав і прав громадської організації "З'єднання борців "За справедливість", моїх свобод та інтересів – і цілями, на досягнення яких спрямована ця дія – позбавити мене права на судовий захист моїх інтересів, шляхом подання позову до суду в моїх інтересах громадською організацією, до якої я для того вступив.

- згідно ст.10 Закону України "Про статус суддів" судді певне урочисто присягали: "чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути об'єктивним і справедливим ". Згідно ст.1 Кодексу професійної етики судді "Суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду".

Чому прийнято вважати, що суддя не підсудний, адже закон передбачає його підсудність (ЦПК ст. 108, ст. 110 ч.4). За незаконне рішення суддя повинен відповідати, так передбачено цими нормами, але де в Україні той, хто каже: цей суддя прийняв незаконне рішення? – Адміністративний суд заявляє: є інший порядок для цього. Так, для першої і апеляційної інстанцій, але для рішень суддів Верховного Суду України, цей порядок, згідно ст. 108 ч.2 повинен бути за загальними правилами! Бо іншого нема.

При зверненню з позовом до суду в інтересах членів організації, громадська організація "З'єднання борців "За справедливість", постійно здійснюючи судовий захист у судах, тобто передбачену її Статутом правозахисну діяльність, постійно стикається з протилежним їх застосуванням при точно однакових обставинах, а іноді одними й тими самими суддями.

Правозахисна діяльність деяким суддям у деяких справах у чомусь явно на перешкоді і вони не перестали шукати варіанти відмов у прийняті позовів від ЗБЗС в інтересах членів ЗБЗС.

21 вересня 2007 року громадська організація "З'єднання борців "За справедливість" надіслала голові ВСУ, скаргу про обмеження деякими судами права громадської організації представляти і захищати права членів своєї організації шляхом позову в їх інтересах до суду.

1 листопада 2007 року організація отримала з ВСУ лист-відписку, підписану начальником управління забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах ВСУ, у якому не повідомлялося жодного слова по суті скарги організації.

С тих пір боротьба з судами, до якої долучалося Міністерство юстиції і комітет Верховної Ради України, іноді затухає. В кінці 2007 року заявляли і у першій половині 2008р., що питання вирішене і заявляли, що більше таких випадків не буде. Але, поновлюється з новою силою.

ЗБЗС за 2007 рік робили аналіз справ, в яких були учасниками і виявили 14 випадків, коли одні й ті ж судді судили в одній справі так, а в іншій протилежно. Ось витяг з таблиці, з прізвищами тих суддів ВСУ, які увалили, що судам належить приймати позови ГО ЗБЗС в інтересах членів ГО ЗБЗС: Сенін Ю.Л.- Ухвала від 23.02.2007р. в інтересах колективу ВП "Меблевик"; Гнатенко А.В., Балюк М.І.,Барсукова В.М., Григор'єва Л.І., Косенко В.Й. – Ухвала від 31.10.2007р. в інтересах В.Грабарчука; Ярема А.Г., Левченко Є.Ф., Лихута Л.М., Охрімчук Л.І., Сенін Ю.Л. – Ухвала від 07.11.2007р. в інтересах Грипич Т.С.; Ярема А.Г., Левченко Є.Ф.,Лихута Л.М., Охрімчук Л.І., Сенін Ю.Л. - Ухвала від 19.12.2007р. в інтересах Саприкіної Р.Д.

Чому ще тоді, в одному випадку апеляційний суд Хмельницької області та апеляційний суд Житомирської області, як касаційна інстанція, розглядали звернення ГО ЗБЗС в інтересах членів організації, в іншому випадку – не розглядали? Тому, що ВСУ є органом по впровадженню беззаконня. Ось у мене Ухвала ВСУ від 31 жовтня 2007 року м. Київ. Усі п'ять прізвищ (Гнатенко А.В. – головуючий, Балюк М.І., Барсукова В.М., Григор'єва Л.І., Косенко В.Й.) Колегії суддів судової палати ті ж, що я тут уже двічі писав серед тих, що ухвалили не брати позовів від ГО ЗБЗС, і знаєте, що вони тоді ухвалили щодо відмови судами першої та апеляційної інстанцій взяти позов від ГО ЗБЗС в інтересах члена організації В. Грабарчука? Цитую: Ухвалу Нетішинського міського суду Хмельницької області від1 грудня 2006 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Хмельницької області від 18 квітня 2007 року скасувати..." (справа N6-5529 св 07). І знаєте, хто у цій справі був суддею першої інстанції? – Той самий Ходоровський Б.В... Зробіть далі самі аналіз скільки у цій таблиці прізвищ суддів ВСУ тих самих, що підписали ухвалу не брати позов від ЗБЗС в моїх інтересах. То чим я гірший? Сьогодні, судами, тими ж суддями, створюються все нові штучні перешкоди для реалізації громадською організацією права представляти інтереси членів своєї організації в судах шляхом подання в їхніх інтересах позовів і при цьому грубо порушуються права громадян – членів громадської організації на представництво їх інтересів безпосередньо громадською організацією, яка створена щоб мати обов'язок захищати законні інтереси громадян спільно в їхніх (кожного) інтересах і в інтересах європейської демократизації суспільства – загалом.

Коли ж судді діють законно – якщо приймають і розглядають звернення ГО "З'єднання борців "За справедливість" в інтересах членів організації, чи якщо відмовляють у їх прийнятті та розгляді? На одні закони посилаються одні і другі, і ті самі – раз так, інший – так. У останнім випадку відмови Верховним Судом України, той суддя який відмовив у прийняті позову і його підтримали всі інстанції, сьогодні, у іншій справі, розглядує позов в інтересах тих самих членів організації. У цього судді (Нетішинського міського суду – Ходоровського Б.В.) три випадки взяття позовів і п'ять випадків повернення позовів, що однаково подавалися, однією організацією в інтересах членів тієї ж організації.

Скажіть мені люди, щоб зі мною, зробили судді, прокуратура, якби я так ставився до Закону?

Хто цьому покладе край?

Іван Побитий,

у свій час, нізащо сидів

2 місяці в "СІЗО".

http://zbzs.at.ua/


© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua