Народные блоги
http://narodna.pravda.com.ua/rus/politics/49366d5f8fc7b/

Чиновник на службі суспільству

ubdlsooa | 3.12.2008 13:28

Шляхи досягнення ефективної чиновницької роботи

На жаль сьогодні ця теза в позитивному її розумінні належить напевно що до жанру фантастики. Численні гасла можновладців про необхідність якісного удосконалення бюрократичного апарату держави так і залишилися гаслами.

Задеклароване функціональне обстеження органів влади якщо і проводиться, то його результати не відомі широкому загалу і навряд чи об'єктивні.

"Ефективність" роботи владних інституцій і "професійність" їх працівників стали в народі "притчей во языцех". А кількаразові за останні роки хвилі кадрових люстрацій ще більше погіршили ситуацію.

Проте, "армія" чиновників з року в рік невпинно зростає без об'єктивних на те підстав; а відтак суттєво зростають і так багатомільярдні бюджетні видатки на її утримання.

Офіційна статистика та поодинокі скандали на корупційну тематику й на долю відсотка не віддзеркалюють реального стану речей. Чи не кожен школяр знає, що корупційним вірусом уражена вся система державного управління.

На сьогодні практично не діють механізми противаг у системі функціонування усіх гілок влади, їх захлеснула виняткова заполітизованість.

Не зацікавленість чиновника у продукуванні якісного адміністративного продукту з однієї сторони, і повна безвідповідальність з іншої, фактично сформували систему заради системи – систему кругової бюрократичної поруки, яка "вміло" спрямовує бюджетні потоки, розподіляє залишки державних активів, відшкодовує ПДВ тощо і не менш вправно керує "розвитком" підприємництва. А для простого громадянина ця система відгороджена високим муром байдужості та чванства.

Залишається лише шкодувати, що не в наш час живуть великі сатирики Салтиков-Щедрін М.Є. чи Гоголь М.В.

"Патова ситуація", – скажуть песимісти. І очевидно, виходячи із реалій сьогоденні, будуть праві.

Не сподіваючись на розв'язання "чиновницької" проблеми навіть у середньостроковій перспективі все ж дозволимо запропонувати лише декілька самих простих кроків для того щоб розрубати "гордіїв вузол":

1. Запровадити публічну загальнодоступну персоніфіковану базу даних працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, яка обов'язково має містити дані про кожного чиновника щодо:

1.1 Доходів (з урахуванням членів його родини) в розрізі всіх джерел надходження.

1.2. Видатків (з урахуванням членів його родини) в розрізі всіх напрямків, в тому числі обов'язково – придбання необоротних активів.

1.3. Фінансово-майнового стану, тобто даних про те якими активами володіє чиновник і члени його родини.

Відхилення по вищезазначених показниках реальних даних від задекларованих більш ніж на 3 відсотка або невідповідність видатків доходам, а також допущення корупційного чи кримінального діяння має тягнути за собою: звільнення з роботи чиновника, безстрокову заборону працювати в органах влади і місцевого самоврядування, штраф у розмірі перевищеного відхилення реальних даних над задекларованими (в разі відмови його добровільної сплати – конфіскація майна на відповідну суму).

1.4. Скарг на дії чиновника. Допущення двох випадків неналежного виконання функцій (звісно без врахування випадків корупційного або злочинного діяння – див. попередній абзац), наприклад неналежний розгляд звернень громадян, будь-які неправомірні дії, зокрема зволікання, при видачі дозвільних документів суб'єктам підприємницької діяльності тощо має тягнути за собою обов'язкове звільнення з роботи чиновника.

2. Запровадити принциповий і абсолютно незалежний державний нагляд (новий конституційний орган) за доходами, видатками і фінансово-майновим станом чиновників і їх рідних. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, що здійснюватимуть такий нагляд, у відсотках від доведених сум відхилення задекларованих чиновниками даних або невідповідності їх видатків доходам.

3. Забезпечити матеріальне стимулювання громадян, що ініціативно сприяли викриттю фактів відхилення задекларованих чиновниками даних або невідповідності їх видатків доходам, у відсотках від доведених сум, а також корупційних діянь.

4. Запровадити кримінальну відповідальність за:

- допущення корупційних діянь;

- здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти при неправомірному обмеженні конкуренції та допущенні недобросовісної конкуренції, без застосування визначених законом процедур; неправомірне визначення переможця торгів; укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають вимогам тендерної документації.

5. Налагодити дієвий громадський контроль за діяльністю органів влади з обов'язковим запровадженням пропозицій за його результатами щодо удосконалення цієї діяльності.

6. Скоротити чисельність працівників органів влади не менше ніж на 15 відсотків. Зважаючи на високий рівень вакансій в цих органах цей захід практично не матиме негативних соціальних наслідків для конкретних працівників.

Закріпити законом граничну чисельність працівників органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів.

Можливо в далекому майбутньому нашим можновладцям все ж таки вистачить політичної волі для впровадження запропонованих заходів на практиці.


© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua