Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации
культура розуму та почуттів   спадщина поразок і перемог

Чи слабка Україна?


-1
Рейтинг
-1


Голосов "за"
6

Голосов "против"
7

Слабкість та сила нації і держави. Прокляття історичної спадщини. Автаркія слабких чи вихід у світ сильних? Фактори сили та славкості людей та націй.

Чи слабка Україна?
(З матеріалів інтернет-видання "Свет и тени" www.svetiteni.com.ua)

Скільки українців у Верховній Раді?

Відповідь коротка: 450 народних депутатів.

Все.

Це відповідь Тягнибоку та його недалеким та недалекоглядним друзям.

1. Саме з цього відправного пункту можна розглядати намагання тягни-боковців розколоти Українську спільноту – яка САМЕ ЗАРАЗ зливаеться в єдину українську націю.

Чи знає Олег, хто за радянські часи вважався "підкуркульником"? Це під час колективізації так називали бідних селян, що не хотіли йти в колгосп. Цебто такі ознаки "куркуля" як багатство та використання найманої праці відсутні – проте цей нещасний "підкуркульник" зазнавав репресій від влади як "жорстокий визискувач трудящих мас".

Я неодноразово питав прибічників Тягнибока: за якими ознаками грома-дян України будуть розрізняти на етнічних українців та не українців? Мені відповідали: "За метрикою". Отже

– якщо "правильна" метрика – такий громадянин має право на частку націо-нального багатства плюс ще дещо за рахунок не-українців;

- якщо "неправильна" – то на долі "гостей народу України" – жорства квота майна та влади.

Звісно, що будь-хто при нагоді може "збацати" добру "правильну метри-ку" чи паспорт – як на час добре розвинутих товарно-грошових відносин...

2. Отже про слабкість України як нації та держави:

Беззаперечно – що слабкість держави – є наслідком слабкості державоут-ворюючої нації. Тому одного, другого та іншого разу ми виявляємо, що голо-вні щаблі української ієрархії займають не-українці за походженням. Це – беззаперечний факт і він мені теж не подобається.

Але чи брали Олег Тягнибок та інші "патріоти" на себе труд проаналізу-вати – ЧОМУ так виходить? Які життєві обставини приводять у владу та на вищі щаблі економічної могутності саме представників інших національнос-тей?

Адже такий "броунівський рух" боротьби за місце під сонцем приводить знову і знову представників "клятих москалів та жидів"...

Вочевидь – це наслідок непомітного процесу, інстинктивного ніяк не за-планованого – який не можна назвати не тільки економічним, але навіть по-літичним. Цей процес самоствердження національності відбувається на ПОБУТОВОМУ рівні!

Отже – саме чинники культурної традиції, особливості виховання в сім,ї або й навіть в національній громаді є вирішальними. Політичні інструменти для "подолання несправедливості" неефективні та й надто грубі.

4. Мої спостереження підказують, що сильна українська нація мусить не так відштовхувати, як залучати представників інших націй до розвитку укра-їнського громадянського суспільства та держави.

Не автаркія мікрокосму, а поширення українства як типу особливої куль-тури.

Але для цього треба запозичити кращий досвід інших народів та держав. Я не раз доводив, що наш власний історичний досвід – різко негативний, не-вдалий – нема чого "консервувати". Адже це був шлях від поразки до пораз-ки – лише довготерплячість українського народу його зберегла.

Сумно.

Запозичити досвід інших народів – не соромно, соромно бути слабкими.

Але для цього треба переглянути самі засади нашої освіти та нашого ви-ховання саме вдома та в школі.

Захід своєму статусові та розвитку завдячує навіть не християнству, а ан-тичній культурній спадщині – через що він має надто довгу історію інтелек-туального культурного розвитку. Навіть християнство (католицизм та візан-тійське православ'я є синтез єресі іудаїзму в сполуці з античною спадщиною. Вчені, які займаються цим питанням – це добре знають.

Але не вони кричать з трибун на вулиці, в пресі та парламенті...

5.Якщо дуже коротко – то культури поділяються на ті що високо поважа-ють інтелектуальний та загальнокультурний розвиток в дітях – і на ті, що зводять виховання лише до задоволені елементарних потреб у їжі та одязі – інше їх не обходить. Як колишній учитель середньої школи можу засвідчити: якщо батьки дуже уважно ставилися до культурного та загального розвитку дітей – вони виходять у життя як високоякісні особистості.

І чим би вони не займалися – але загальний високий рівень виховання у сім,ї ЗАВЖДИ проявить себе. Друге: Сім,я, особливо уважна та розумна – ЗАВЖДИ сильніша за недолугу школу чи так звану "вулицю". Сім,я Нікіті-них довела, що чим раніше займаються загальним розвитком дітей – тим кращі результати.

Втрати виховання за віком часто вже НЕЗВОРОТНІ.

Отже склад парламенту або економічної еліти залежить переважно від не-видимого оку сімейного виховання.

Є ще наслідки спадковості – але це тема окремої бесіди – тут не торкатиме-мося.

Отже головна площина – не політична, навіть не бізнесова – а культурна.

6. Тому треба тягнибоковцям не злоститися на "клятих жидів" – а знати той простий факт, що представники цієї нації

А) приділяють вихованню та освіті таке ж значення як і фізичному вихован-ню або вмінню вести бізнес. Слабка особистість втратить найуспішіший біз-нес)

Б) вони багато приділяють уваги до так званої общинної солідарності – будь-яка держава стикається не так з окремими особами, а саме з їх общиною (про це непогано написав Солженіцин).

В) приклад євреїв – не поодинокий. У Південній Азії таку роль "євреїв" віді-грають... китайці, які більш розвинутіші, ніж мусульманське оточення. В Ін-дії таку роль євреїв відіграють сікхи, в дореволюційній Росії – так звані ста-рообрядці – які, незважаючи на подвійний податок – були багатші, ніж ото-чуюче населення.

А теж росіяни...

На Мадагаскарі місцеве населення підпорядковувалося владі та впливу... індійців... Хоч їх і меншість.

Отже підсумуємо: українська нація, щоб бути успішною – повинна стати СИНТЕЗОМ міжнаціональних взаємин. Це важко, непросто – але іншого ви-ходу для єдиної консолідованої української держави не існує. Росія як спад-коємиця золотоординського типу держави нам не приклад – вона примушена утримувати та тримати імперію насиллям – але все очевидніше – що у цієї імперії НЕ ВИСТАЧАЄ РЕСУРСІВ.

Ні економічних, ні військових, ні культурних.

7. Саме тому Росія як державний механізм разом з російським населенням переживають постійний психологічний стрес. І історично обумовлені невдачі вони налаштовані приписувати зовнішньому та внутрішнім ворогам.

Придивіться уважно до їх серіалів: вони просякнуті НЕНАВИСТЮ не тільки до нас – але й один до одного: суцільне роздратування та підозри.

8. Лиш наша власна українська ментальна слабкість не дозволяє нам кон-солідуватися проти вічного ворога – імперської Росії.

Одна з головних вад нашої ментальності – нездатність абстрагуватися від власних уподобань та несприйняття когось "іншого".

У нас часто говорять про "відсутність національного лідера". На сьогодні він НЕМОЖЛИВИЙ. Обама у нас неможливий – тягнибоки б з, їли його "на дальніх підступах". У нас за століття навчилися пригашати талант окремої особистості – але хочуть від неї фахової роботи...

Як свавільна жінка, наше населення часто хоче взаємно непоєднуваних якостей особистості... Досить почитати шлюбні об,яви – щось схоже...

9. Саме тому, що вік високої освіти та культури у нашого народу надто невеликий – у нас не було античної культурної спадщини – та і християнсь-кої філософської спадщини не засвоїли як слід... Сковорода як релігійний філософ з,явився історично пізно – коли Європа вже повним ходом секуляри-зувалася – тобто позбавлялася диктату церкви та догматів віри на світське життя.

10. Отже

– не тільки заробляння грошей та бізнес, але й розвиток, тренування розуму особистості

- не тільки і не стільки ворожнеча конкурентів – але й здатність до договір-них спільних дій

- тверді основні культурні засади – на базі світового досвіду

- не автаркія, а інтегрування у світ.

Отже тягнибоковці НЕ вірять у здатність української нації безушкодно всмоктати світовий досвід.

Так хто патріоти України?

А щодо етнічних росіян – у наступних статтях...

Комментарии

© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua