Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации

Хто винен? Що робити?

digger | 24.04.2007 20:48

3
Рейтинг
3


Голосов "за"
3

Голосов "против"
0

Східна людина в своєму житті керується правилами та нормами свого клану (корпорації), до людей з іншого клану – бажанням перемоги свого клану. Західна керується законами які повинні бути однаковими для всіх і бажанням досягти індивідуального успіху. Чи не в цьому лежить відмінність між прихильниками Януковича та Ющенко?

На відміну від Герцена и Ко я почну з питання, а чи варто щось робити чи щось писати? Варто, спробую обгрунтувати:

1. Помаранчевим прикро дивитись як Янукович и Ко захоплюють владу, зводять на нівець демократію, віддаляються від західу.

2. Біло-сині бажають повернутись до ексСРСР, навіть нехай він Україною зветься.

3. Нейтралам набридло дивитись як мітингуючі гадять у під'їздах та вулицях.

3. Україні треба розв'язати внутрішні проблеми та як новій державі зробити внесок у світову культуру, а не стояти осторонь прогресу.

4. Світу треба знайти формулу порозуміння між сходом і західом, щоб не виникла/поширилась холодна/гаряча війна.

Ну і звичайно якщо вам це все байдуже то і не читайте далі.

Таким чином до цього місця дочитали ті хто відчуває що треба щось робити. Зрозуміло що спочатку у них виникає питання "Хто винен?". Гадаю що не треба займатись эпігонством і оглядати навкруги у пошуках москалів, американців чи жидомассонів, треба спочатку подивитись в середину себе. І що ми там побачимо?

А те що можна багато говорити про окремі недоліки чи якості, наприклад, Януковича чи Ющенка, але спитайте в себе – чи в них справа? Чи має значення що Янукович не має якісної освіти (Зварича он навіть без освіти підтримують)? Чи має значення що у Ющенко дружина з Америки (консультанти Януковича з виборів американці, і що?). До речі багато чув – "ваш Ющенко такий що доводиться за цю гидоту Януковича голосувати". А що скажуть помаранчеві про схильність до компромісів свого лідера? Як на мене це доводить що причина не в окремих якостях чи недоліках, справа в іншому, вона лежить значно глибше.

Спитайте помаранчевих, а є моральною людиною Янукович? А тепер спитайте теж саме у прихильників ПР? Що невже в Україні 40-50% аморальних людей які не можуть відрізнити моральну і аморальну людину? Так отож. Той самий дослід можна провести і навпаки – думаю що з тими самими результатами. Мені здається ми дійшли до суті, чим відрізняються помаранчеві і біло-сині – моральними імперативами, тобто у них різні моральні принципи. Це не означає що вони аморальні (аморальних людей взагалі не багато) а означає тільки те що у них інші моральні принципи. Постає питання у чому вони відмінні, де суть тих відмінностей.

Років 10 тому я читав про відмінності між східними і західними моральними принципами. Якщо коротко основна відмінність полягає у відношенні до права та законів. Східна людина в своєму житті керується правилами та нормами свого клану (корпорації), до людей з іншого клану – бажанням перемоги свого клану. Західна керується законами які повинні бути однаковими для всіх і бажанням досягти індивідуального успіху. Чи не в цьому лежить відмінність між прихильниками Януковича та Ющенко? Я не фахівець з філософії чи соціології тому для обгрунтування звернувся до гуглу а не книжок і от що я отримав:

__________________________________________________________________________

Віталій Бохняк

Зіткнення цивілізацій? Моральний вимір

http://www.ji-magazine.lviv.ua/ji-junior/N30-1/bohniak.htm

Аналізований конфлікт існує і на рівні пануючих ідеологій та доктрин. Для християно-европейського типу цивілізації характерна ліберально-індивідуалістична ідеологічна концепція, що цілком суперечить ісламській традиціоналістсько-корпоративній концепції, де колектив, "корпорація", а не атомізований індивід, виступає суб'єктом політичних, економічних та суспільних відносин. Звідси різне розуміння місця людини, індивіда в соціокультурній системі.

Філософія (курс лекцій) – Буслинський

Авторський колектив.

http://www.vuzlib.net/filosofy/09.htm

Цінності у них ті ж самі, способи ж освоєння – різні: на Заході переважав раціоналістичний підхід до цінностей, сприйняття їх функціонування через науку, на Сході освоєння цінностей здійснюється на основі релігійно-філософських традицій.

Західна цивілізація розвивалась під меншим впливом монолітних культових структур і єдиноначальства, вона активніше змінювалась під впливом науки, мистецтва, політики.

Далі, для Східної цивілізації характерне засвоєння матеріальних і духовних цінностей в умовах авторитаризму, всезагальної слухняності, особливого особистісного сприйняття держави, старшого в общині та сім'ї тощо. Тому формування людини як слухняної і доброчесної, відобразилося на всій життєдіяльності людини східних країн, на самій культурі і способах її засвоєння.

Едвард Кінан

Традиції московської політичної культури

http://litopys.org.ua/keenan/keen06.htm

Ясно, що, крім дуже вузької групи дисидентів – людей вестернізованих, а тому не зовсім "із цієї культури", і політичні лідери, й маси шукають та знаходять "порядок і значення" в такій системі. Після довгого періоду соціального та політичного хаосу переважна більшість російського населення поділяє зі своїми лідерами переконаність у тому, що лише потужно централізований та олігархічний уряд здатний забезпечити порядок, якого всі прагнуть. Маючи надто мало контактів чи досвіду, щоб скласти уявлення про демократичний виборчий конституціоналізм, вони переконані, що можна з більшою певністю покладатися на неформальні й особисті зв'язки, ніж на чіткі принципи законності, якими так захоплюється решта цивілізованого світу.

Правова культура в українських регіональних вимірах

Віктор Степаненко кандидат філософських наук, доктор соціології (Ph.D.) Манчестерського університету, виконувач обов'язків завідувача відділу Інституту соціології НАН України

http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/conf06/papers/Stepanenko.html

Етос місцевої громади, яка досліджується Бенфілдом, характеризується неможливістю вийти за коло безпосередніх матеріальних інтересів родини, діяти разом для спільного блага, і визначається ним як "аморальна родинність" (amoral familism) [9]. Деякі гіпотези щодо практичного функціонування етосу "аморальної родинності", що їх висуває дослідник і згодом підтверджує своїм аналізом, є наступними [10]:

В суспільстві аморальної родинності, закон буде знехтувано, якщо відсутні причини остраху за покарання. Тому є природним при можливості обдурити з податками, робити це. Як наслідок через проекцію таких стратегій на іншого індивіда такі суспільства чи громади характеризуються також високим рівнем взаємної недовіри.

Носій етосу аморальної родинності, коли він є службовцем, напевне буде брати хабарі. В суспільстві такого типу хабарництво вважається "раціональною стратегією" поведінки (через проекцію своєї власної гіпотетичної поведінки), навіть тоді, коли службовець не бере хабарі.

В суспільстві аморальної родинності, слабка суспільна воля заохочує режим, який підтримує порядок "сильною рукою".

Для того щоб бути впевненим що такий поділ існує не тільки в українських джерелах звернемось до російських:

К вопросу о кросскультурных исследованиях: Восток-Запад

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2005-2/irxin.pdf

Выступление проф. Ирхина Ю.В. на круглом столе по обсуждению итогов выхода"Социологической энциклопедии" в институте философии РАН 22 декабря 2003 г

Есть основания полагать, что на поверхностном уровне многое из западной культуры в той или иной степени воспринимается остальным миром. Но на глубинном уровне западные идеи и представления значительно отличаются от тех, которые присущи другим цивилизациям. "В исламской, конфуцианской, японской, индуистской и православных культурах, – замечал С. Хантингтон, – почти не находят отклика такие западные идеи, как индивидуализм, либерализм, конституционализм, права человека, равенство, свобода, верховенство закона, демократия, свободный рынок, отделение церкви от государства. Усилия Запада, направленные напропаганду этих идей, зачастую вызывают враждебную реакцию против "империализма правчеловека" и способствует укреплению исконных ценностей и собственной культуре" [8, с. 43]. Как показали исследования значимости ста ценностных установок в различных обществах, "ценности, имеющие первостепенное значение на Западе, гораздо менее важны в остальноммире" [15, p. 41].

...

Если на Западе социальноориентированная экономика и сложившаяся демократия зиждилась на ценностях индивидуализма и рациональности, то на Востоке эти же процессы основывались преимущественно на коллективистских принципах и ценностях.

Тема 3.6. СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ РОССИЙСКОГО ЭТОСА

Алексина Т.А. Курс лекций: "Этика"

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1631

В основе европейского этоса лежат идеи индивидуальной свободы, достоинства и самоценности каждого человека как личности, заложенные еще в античности и максимально реализованные в этике Канта с ее образом "морального человека", а также идеями универсальной рациональности и равенства всех людей. 8 Именно этика Канта лежит в основе модели правового государства, конечным фундаментом которого выступают ценности личностного достоинства и свободы.

Совсем иные основания лежат в фундаменте Восточных цивилизаций, где от человека не требуется самому решать нравственные проблемы, где индивидуальная свобода скорее осуждается, чем одобряется. Классическим примером восточного менталитета может служить китайская цивилизация с ее патриархальной моралью и всеобщей инфантильностью, описываемой в ставшем классическим образе "старого ребенка". Старый ребенок – человек, в любом возрасте подчиняющемся авторитету "старшего". Каждый китаец обязан повиноваться более старшему, он всегда, даже в зрелом возрасте, остается "старым ребенком", опирающемся на авторитет вышестоящего. Такой авторитаризм – типичное явление для всего Востока.

Таким образом, западная мораль и восточная имеют принципиальные различия, они образуют две противоположные регулятивные системы.

Западная мораль и право укоренены в человеческой рациональности, основаны на вере в способность человека быть самому себе законодателем.

Восточная нравственность опирается на авторитет традиции, на патриархальную систему ценностей, она укоренена не в развитом личностном самосознании, а в социальной среде.

ДИЛЕММА "ЗАПАД – ВОСТОК": ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗЛИЧИЙ

Малков Сергей Юрьевич – д.т.н., профессор, ЦНИИ Минобороны России Действительный член Академии военных наук

http://spkurdyumov.narod.ru/Mlk.htm

В работе методами математического моделирования исследуются причины отличия обществ Западного и Восточного типа. Показано, что эти отличия закономерны и являются следствием процессов социальной самоорганизации. Исследованы вопросы устойчивости и генезиса рассматриваемых социальных структур.

Что имеют в виду, когда говорят о принадлежности общества к Западной цивилизации? – Прежде всего, предполагается его приверженность ряду основополагающих ценностей, к которым относятся:

а) экономическая и политическая свобода, "права человека";

б) священная и неприкосновенная частная собственность;

в) демократия;

г) правовой характер общества, равенство всех перед законом;

д) разделение законодательной, исполнительной и судебной власти.

Соответственно, считается, что для Восточного общества характерны:

а) ограничение личных свобод;

б) примат общественной и государственной собственности над частной;

в) авторитаризм в политике;

г) неправовой характер общественных отношений, жизнь по традициям и "по понятиям", а не по формальным законам;

д) концентрация различных видов власти в одних руках.

В цій роботі навіть проведене математичне моделювання моральних принципів як принципів самоорганізації суспільства і доведен поділ. Треба сказати що в радянському союзі люди сприймали державу як один великий клан і по відношенню до іншіх країн (кланів) можна було застосовувати будь які способи.

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ЕВРОПЫ ИЛИ ЗАПАДНАЯ ОКОНЕЧНОСТЬ АЗИИ?

Алексей Георгиевич Арбатов

http://www.yabloko.ru/Publ/Articles/arbat-17.html

Советская внешняя политика никогда по-настоящему не признавала верховенства международного права или моральных норм как таковых для поведения на международной арене. Эти правила соблюдались лишь постольку, поскольку они соответствовали геополитическим, военным или идеологическим целям СССР, или же использовались для оправдания его акций. Ни один представитель советской правящей элиты не был наказан или хотя бы подвергнут критике за нарушение этих норм или пренебрежение ими ради прагматических государственных интересов. Игнорирование права и опора на силу, практиковавшиеся внутри страны, определяли и ее поведение во внешнем мире.

Цікаво що ще багато людей помітило цю різницю, чого варта тільки гілка ФУПу:

Учение об ахтунгах и танунахах.

http://forum.pravda.com.ua/read.php?2,2062587,page=1

Ахтунг – человек, комфортно чувствующий себя в иерархической структуре. Конфигурация сообщества ахтунгов – пирамида. Взаимодействуют между собой по принципу "я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак".

Танунах – человек, чувствующий себя комфортно вне иерархической структуры. Конфигурация сообщества танунахов – сеть, но чаще всего разрознены. Взаимодействуют между собой с помощью равноправного обмена информацией, товарами, услугами и деньгами. Не любят начальство, не стремятся довлеть над подчиненными, строят отношения по принципу равноправного сотрудничества.

_______________________________________________________________________

Тепер, я сподіваюсь ми всі (ті хто згоден з наведеним, решта, гадаю таких небагато, вже кинули читати цю маячню знаємо відповідь на питання "Хто винен?". До речі я відкидаю звинувачення у розділенні країни через те що перш за все поділ проходить у наших головах, а не територіально. Просто на деяких територіях більше носіїв однієї моральності, на інших – іншої.

І тут ми підходимо до питання "Що робити?".

Звичайно можна кинути все і сказати "нехай політики або час самі вирішують цю глобальну проблему". На жаль це невірна відповідь:

1. Останній час людство показує загострення цивілізаційних конфліктів, проблема не вирішується, а загострюється.

2. Не бачу я щось багато розумних політиків, які переймаються чимось крім свого гаманця.

3. Розділення відбувається в наших головах, ви ж не хочете щоб там хтось колупався?

Інші скажуть – давайте подивимось як в інших країнах розв'язувалась ця проблема – тигри Азії, Китай, та ж сама Японія, чи навіть Росія. Не вийде, шановні:

1. В цих країнах не існувало стільки носіїв західної моралі.

2. Та ж сама Японія змогла по всій країні створити з кланів сучасні ентерпрайзи тільки завдяки тому що керівники та володарі не крали, а будували та виробляли. Як Ви собі уявляєте щоб працівники заводу в Україні відчували себе частиною підприємства, наприклад, Пінчука і переймались його розбудовую. Самим смішно, так?

3. Росія – не досягла вона ще успіхів ніде крім руйнування демократії. Да і неможливо у нас таке зробити – 2004 рік показав як у нас виглядає "марш несогласних".

4. Китай – пізно нам вже йти цим комуністичним шляхом. Некрасиво будуть виглядати публічні страти на "день дитини" (це дійсно так і у них це проходить на ура і відвідують ці міроприємства товпи співгромадян).

Залишається третій варіант, а саме облаштувати самостійно свою оселю. Зараз виникла ситуація коли всі визнають вади Конституції. Чому б нам не запропонувати свій варіант Конституції і спробувати ії пролобіювати так як лобіювали Євгена Захарова? Думаю що цей процес і буде внеском України у світове співтовариство. Поясню чому:

1. Це буде єдина в світі Конституція яку розробили неурядові організації.

2. Це буде єдина в світі Конституція в якій буде закладено східний і західний моральні принципи (гадаю це нам вдасться).

Ну ще є одне. Завдяки комп'ютеризації, сотовим телефонам і т.д. продуктивні сили останнім часом значно зросли, що не знайшло відображення в продуктивних відношеннях в Конституціях західних чи східних країн (через те що вони давно приймались). Гадаю що це треба врахувати в сучасній Конституції України.

До речі, мабуть це може стати нагодою об'єднання світоглядів про які писав DADDY

З повагаю,

digger.

Стаття вперше публікується на форумі майдану, всі права копілефт.

Комментарии

© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua