Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации

VIVA ITALIA! Ліга "ДИПКОРПУС" закликає співгромадян весело та яскраво відсвяткувати 150-річчя об'єднання Італії в Україні!


-1
Рейтинг
-1


Голосов "за"
0

Голосов "против"
1

Наступного року країна, яка так близька українцям – Італія – святкує 150 років національного об'єднання у єдину державу. Ліга політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС", як завжди, не може залишатися осторонь такого знаменного свята та започатковує підготовку низки тематичних заходів до 150-річчя об'єднання Італійської держави.

VIVA ITALIA! Ліга ''ДИПКОРПУС'' закликає співгромадян весело та яскраво відсвяткувати 150-річчя об'єднання Італії в Україні!
Наступного року країна, яка так близька українцям – Італія – святкує 150 років національного об'єднання у єдину державу. Ліга політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС", як завжди, не може залишатися осторонь такого знаменного свята та започатковує підготовку низки тематичних заходів до 150-річчя об'єднання Італійської держави.

На разі ми щиро запрошуємо усіх зацікавлених та небайдужих долучатися із ідеями та пропозиціями та сформувати кістяк громадського оргкомітету відзначення славного ювілею італійської державності. Координатором проекту від Ліги "ДИПКОРПУС" визначено Тарселлі Вітторіо Вітторійовича. (тел.: +38 (050) 622-16-21, е-пошта: dipcorpus@ukr.net)

Центром святкувань стане Маріуполь і не лише як місце знаходження штаб-квартири Ліги "ДИПКОРПУС". Історія Маріуполя протягом століть тісно пов'язана з італійцями – на початку християнської ери землі Приазов'я входили до складу Римської імперії, згодом, на місці теперішнього мегаполісу у середньовіччя розташовувалися венеціансько-генуезькі торгівельні колонії – емборії, а у 19 столітті почалося масове заселення міста мігрантами з теренів сучасної Італії.

На той час багато мешканців міста носили типові італійські прізвища: Джербуліні, Пініоні, Галлеано, Пеллагаті, Сангвінетті, Мерелло, тощо. Показовим також є те, що Маріуполь є містом-побратимом з італійською Савоною. Таке взаємне визнання стало результатом співробітництва маріупольців з першими іноземними інвесторами в місті – італійською компанією "Галлеано ді Маріо Ваньола".

Доречі, поки навколо всі говорять про українську діаспору в Італії, Ліга "ДИПКОРПУС" вважає за доцільне відкрити широкому загалу новий прецікавий факт – чималеньку італійську громаду в Україні та, зокрема, Маріуполі.

Додає тісного звя'язку України та Маріуполя з ювілеєм об'єднання Італії той факт, що у Маріуполі в юності, як юнга торгового судна, бував сам Джузеппе Гарібальді – провідник збройної боротьби за визволення та воз'єднання Італійських земель. А в середині 19 століття маріупольці з італійським корінням самі направилися на Апенинський півострів, аби зі зброєю в руках здобувати свободу для землі пращурів.

Нині в Маріуполі вже почався бум на італійську мову, моду та культуру, що пов'язаний із відкриттям Італійського культурного центру та спеціальності "Італійська філологія" у Маріупольському державному університеті. І ми із задоволенням прагнемо ділитися цим скарбом з усіма українцями.

Першим кроком до початку ювілейного року 150-річчя об'єднання Італії в Україні стане тиждень італійської мови, що пройде на базы Марыуполського державного університету у листопаді 2010 року. До цієї події Ліга "ДИПКОРПУС" під керівництвом В.Тарселлі готує Всеукраїнську інтернет-вікторину з суспільно-політичних реалій сучасної Італії. Невдовзі усі подробиці стануть відомі для усіх бажаючих.

Уся інформація щодо святкувань 150-річчя об'єднання Італії відображатиметься на інтернет-порталі Ліги "ДИПКОРПУС" www.dipcorpus.at.ua

VIVA ITALIA! Лига "ДИПКОРПУС" призывает сограждан весело и ярко отпраздновать 150-летие объединения Италии в Украине!

В следующем году страна, которая так близка сердцам украинцев – Италия – празднует 150 лет национального объединения в единое государство. Лига политологов-международников "ДИПКОРПУС", как всегда, не может оставаться в стороне такого знаменательного праздника и начинает подготовку ряда тематических мероприятий к 150-летию объединения Итальянского государства.

В данный момент мы приглашаем всех заинтересованных и неравнодушных присоединиться с идеями и предложениями и сформировать костяк общественного оргкомитета празднования славного юбилея итальянской государственности. Координатором проекта от Лиги "ДИПКОРПУС" определено Тарселли Витторио Витториевича. (Тел.: +38 (050) 622-16-21, е-почта: dipcorpus@ukr.net)

Центром торжеств станет Мариуполь и не только как место нахождения штаб-квартиры Лиги "ДИПКОРПУС". История Мариуполя в течение столетий тесно связана с итальянцами – в начале христианской эры земли Приазовья входили в состав Римской империи, впоследствии, на месте нынешнего мегаполиса в средневековье располагались венецианско-генуэзские торговые колонии – эмбории, а в 19 веке началось массовое заселение города мигрантами с территории современной Италии.

К тому времени многие жители города носили типичные итальянские фамилии: Джербулини, Пиниони, Галлеано, Пеллагати, Сангвинетти, Мерелли и т.д. Показательным также является то, что Мариуполь является городом-побратимом с итальянской Савоной. Такое взаимное признание стало результатом сотрудничества мариупольцев с первыми иностранными инвесторами в городе – итальянской компанией "Галлеано ди Марио Ваньола".

Кстати, пока вокруг все говорят об украинской диаспоре в Италии, Лига "ДИПКОРПУС" считает целесообразным открыть широкой публике новый интереснейший факт – немаленькую итальянскую общину в Украине и, в частности, Мариуполе.

Добавляет тесной связи Украине и Мариуполю с юбилеем объединения Италии тот факт, что в Мариуполе в юности, как юнга торгового судна, бывал сам Джузеппе Гарибальди – проводник вооруженной борьбы за освобождение и воссоединение Итальянских земель. А в середине 19 века мариупольцы с итальянским корнями сами направились на Апенинский полуостров, чтобы с оружием в руках добывать свободу для земли предков.

Сейчас в Мариуполе уже начался бум заинтересованности итальянским языком, модой и культурой, связанный с открытием Итальянского культурного центра и специальности "Итальянская филология" в Мариупольском государственном университете. И мы с удовольствием хотим делиться этим сокровищем со всеми украинцами.

Первым шагом к началу юбилейного года 150-летия объединения Италии в Украину станет неделя итальянского языка, которая пройдет на базе Мариупольского государственного университета в ноябре 2010 года. К этому событию Лига "ДИПКОРПУС" под руководством В. Тарселли готовит Всеукраинскую интернет-викторину с общественно-политическими реалиями современной Италии. Вскоре все подробности станут известны для всех желающих.

Вся информация о праздновании 150-летия объединения Италии будет отображаться на интернет-портале Лиги "ДИПКОРПУС" www.dipcorpus.at.ua


© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua