Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации

У кращому випадку інвалідам – Чорнобильцям – так, а у гіршому – самі знаєте

ZBZS | 18.04.2008 12:04

3
Рейтинг
3


Голосов "за"
3

Голосов "против"
0

Нетішинський міський суд в складі: головуючого-судді Свіреди І.С. при секретарі Нещадименко В.Л. розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Нетішині адміністративну справу за позовом Христиченка Євгена Володимировича до Управління Пенсійного фонду України в м. Нетішині про визнання неправомірною відмови в перерахунку пенсії та

У КРАЩОМУ ВИПАДКУ ІНВАЛІДАМ – ЧОРНОБИЛЬЦЯМ – ТАК, А У ГІРШОМУ – САМІ ЗНАЄТЕ

25 травня 2007 року, Нетішинський міський суд в складі: головуючого-судді Свіреди І.С. при секретарі Нещадименко В.Л. розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Нетішині адміністративну справу за позовом Христиченка Євгена Володимировича до Управління Пенсійного фонду України в м. Нетішині про визнання неправомірною відмови в перерахунку пенсії та права на пенсію, і встановив: Христиченко Є.В. звернувся до суду з адміністративним позовом про визнання права на пенсію та перерахунку пенсії, в обгрунтуванні якого вказав наступне: В 1086 році він Працював водієм Нетішинського АТП управління будівництва Хмельницької АЕС. В зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС він був у відрядженні в м.Чорнобилі, яке пов'язане з ліквідацією наслідків аварії.

З 24 липня по 07 серпня 1986 року він був зайнятий безпосередньо на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків катастрофи, що підтверджується довідкою "Южатоменергостройтранс" від 06 серпня 1986 року та маршрутним листом N6 від 06 серпня 1996 року.

В зв'язку з роботою з ліквідації аварії він захворів, що підтверджено, що підтверджено при лікуванні медико – лікувальній частині N148 при Хмельницькій АЕС /МЛЧ-148 і в подальшому іншими медичними закладами.

04 вересня 1995 року МСЕК Ленінського району м. Запоріжжя йому була встановлена третя група інвалідності за загальним захворюванням.

Відповідно до поданих ним заяви та документів з питань, пов'язаних з роботами з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 13 лютого 1997 року Дніпропетровською регіональною міжвідомчою експертною радою йому був встановлений діагноз та зроблений експсрінип висновок "захворювання пов'язане з впливом аварії на ЧАЕС".

На підставі цього висновку Донецькою обласною МСЕК йому була встановлена третя група інвалідності із зазначенням, що захворювання пов'язане з впливом аварії на ЧАЕС.

В 1997 році ири перереєстрації посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС йому був підтвердженнй статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС катгорії 1 -А.

Це вказує на те, що його захворювання та інвалідність пов'язані з роботами з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і йому була призначена пенсія з інвалідності із фактично отриманого заробітку за роботу в зоні відчуження в розмірі 268 грн. 46 коп.

Разом із тим, пенсію було перераховано невірно, оскільки відповідно до перерахунку заробітної плати, проведеному в 2006 році, його зарплата за час відрядження становила 1070 грн. 71 коп", що підтверджується довідкою ВАТ "УБ ХАЕС" N2322 від 15 вересня 2006 року

З проханням перерахувати йому пенсію відповідно до нового перерахунку зарплати він неодноразово звертався як в усній, так і в письмовій формі де начальника Управління Пенсійного фонду в м. Нетішнні.

Востаннє він звернувся з цим питанням 20 вересня 2006 року і додав довідку та розрахунок заробітної плати.

03 березня 2007 року отримав відповідь, яка вказує, шо його пенсія стала меншою і з 01 березня 2007 року становить 478 грн. 26 коп.

Христиченко на це вказав, що в констатуючій частині відповіді йому зазначена причина інвалідності – захворювання, пов'язане з впливом аварії на ЧАЕС і відповідає вимогам ст. 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Таким чином відповідач робить висновок про необхідність обчислення пенсії на підставі листа Пенсійного фонду України N1009/02-20 від 19 січня 2007 року, але ж, заперечив Христиченко – Закон України має вищу юридичну силу, ніж лист Пенсійного фонду України, а діями відповідача порушуються його законні права.

Представник Управління Пенсійчого фонду в м. Нетішині заперечувала проти позову і вказала, що:

- статтею дев'ятою ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постаждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначено коло осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема потерпілі, які зазнали впливу радіоак ивного опромінення;

- причинний зв'язок інвалідності з впливом аварії на ЧАЕС може встановлюватися до потерпілих, а не до ліквідаторів;

- за результатами перевірки головним управлінням Пенсійною фонду України в Хмельницькій області внаслідок звернення позивача була встановлена невідповідність висновку в довідці МСЕК.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд визнав позов таким, що підлягає задовільненню за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що Христиченко Є.В. приймав участь ь роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС з 25 липня по 07 серпня 1986 року як водій автомобіля-бетонозмішувача і відпрацював на ліквідації 14 днів – 178 годин в зоні відчуження в м. Чорнобиль, с. Копачі., гол. корпус ЧАЕС.

13 лютого 1997 року Дніпропетровською регіональною міжвідомчою експертною радою Христиченку Є.В. встановлений відповідний діагноз та зроблений висновок, що його захворювання, пов'язане з впливом аварії на ЧАЕС.

11 липня 1997 року тимчасова комісія з перевірки правильності видачі посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС підтвердила позивачу статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-А категорії.

За висновками Хмельницької обласної МСЕК від 24 листопада 2005 року Христиченку Є.В. встановлена третя група інвалідності за захворюванням, пов'язаним з впливом аварії на ЧАЕС.

23 квітня 2007 року серія А N434014, позивачу видане новепосвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії, яке дає право на пільги і компенсації, встановлені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Викладене, крім пояснень позивача, підтверджується довідкою ВАТ "УБ Хмельницької АЕС N2246 від 30 серпня 2006 року, довідкою ТОВ АТП "Хмельницької АЕС" N180 від 27 червня 2002 року, маршрутним листом N06 від 06 вересня 1996 року, експертним висновком N5164 від 13 лютого 1997 року, витягом з протоколу N41 від 11 липня1997 року, довідкою МСЕ N058029 від 24 листопада 2005 року і ніким не оспорюється.

Згідно ст. 9 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи є:

1. учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків;

2. потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи – громадани, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до ст. 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліціва чи захворювання і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.

Суд проаналізував вимоги Закону стосовно обставин справи дійсов висновку, що Закон дає підстави для висновку про безпідставність посилань Управління Пенсійного фонду України в м. Нетішині на те, що Христиченко Є.В. невправі отримувати пенсію, на яку він претендує.

Це полягає в тому, що йому фактично відмовлено в нарахуванні і отриманні пенсії як особі, яка постраждала внаслиок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Упередження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Оцінивши викладене суд дійшов висновку, що саме через формальне ставлення до його звернення він фактично позбавлений можливості скористатись ст. 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської каїасірофи"

Керуючись ст. ст. 9, 10, 11, 158 – 163 КАС України, ст. ст. 9, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", суд постановив: "Позов задовольнити. Визнати неправомірною відмову Управління Пенсійного фонду України в м. Нетішині щодо перерахування пенсії. Зобов'язати Управління Пенсійного фонду України в м. Негішині Хмельницької області здійснити перерахунок пенсії Христиченка Євгена Володимировича відповідно до Постанови КМ Українн N523 від 30 травня 1997 року та ст. 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які посіраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за весь період з моменту призначення пенсії, а саме з 13 лютого 1997 року".

Відповідач – Управління Пенсійного фонду в М. Нетішин подав апеляційну скаргу на рішення суду. Але Львівський апеляційний суд залишив рішення без змін.

Управління Пенсійного фонду потрапило у скрутне становище, не знало як виконати судове рішення, у нас же не звикли робити людям добре, бо вважають, що вперед треба вгодити державі, наче держава не для нас а ми для держави. І самий кращий в області Пенсійний фонд звернувся до суду за розясненням, та отримав 17 березня 2008 року ще одну ухвалу цього ж судді.

Управління Пенсійного фонду України в м, Нетішині звернулось до суду із заявою про роз'яснення рішення, в якій вказує, що незрозумілим є те, чому перерахунок необхідно проводити з 13 лютого 1997 року; в зв'язку з чим його необхідно проводити, який порядок перерахунку і які документи при цьому необхідно використовувати.

Відповідно до ч. І ст. 170 КАС України суд, який ухвалив рішення, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або державного виконавця ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту.

Перерахунок необхідно проводити з 13 лютого 1997 року, оскільки в своєму рішенні суд вказує на встановлення ним того факту, що саме 13 лютого 1997 року Дніпропетровською регіональною міжвідомчою експертною радою Христиченку Є.В. був встановлений діагноз та зроблений висновок про зв'язок між його захворюванням та впливом аварії на ЧАЕС, а 11 липня 1997 року тимчасова комісія з перевірки правильності видачі посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС підтвердила позивачу статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-А категорії.

Крім цього, резолютивна частина постанови свідчить про те, що перерахунок пенсії Христиченка Є.В. слід проводити відповідно до постанови КМУ N523 від 30 травня 1997 року та ст. 54. Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Євген Христиченко

Від редакції. Як бачите, усе дуже гарно. Взагалі, ГО ЗБЗС відзначає судійську здібність судді Свіреда І.С., було б добре, якби він її застосовував завжди отак справедливо.

Що ж до результату, то його ще кат-ма.

Євген Христиченко звернувся з заявою до начальника підрозділу примусового виконання рішень ДВС Головного Управління юстиції в Хмельницькійй області Купчишиної О.О., але хоч він звертався: з повагою, нічого та "повага" йому ще не виконала.

Може до 26 квітня виконають, повернуть пенсію інваліду – Чорнобильцю.


© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua