Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации

Радянська символіка.

Leon | 30.11.2008 03:07

8
Рейтинг
8


Голосов "за"
13

Голосов "против"
5

7 грудня 1991 року в результаті підписання Біловезьких угод припинила своє існування наддержава, виникнення, становлення і діяльність якої у світі розглядається людською спільнотою досить неоднозначно, часом з цілком протилежними поглядами і висновками.

Радянська символіка.
Розпад Радянського Союзу для одних став святом волі, свободи і незалежності, до чого йшли століттями, втрачаючи найкращих синів і дочок своєї Батьківщини, для інших ця подія стала найбільшою трагедією... Але з розпадом Союзу не зникли ті сили, які сплять і бачать себе у реанімованому неоСоюзі. Не зникли, хоча їх ідеологія, здавалось, отримала нищівного удару в результаті викриття злодіянь, які залишили по собі "творці" і ідеологи "страньі Советов", які творили "світле майбутнє" на всьому протязі часу існування тієї держави і фактично на всій "її" території... Не зникли ані ідеологія, ані символіка, вони лишень пристосувались під новітні умови...

Ця стаття є спробою розібратись у значенні символіки СРСР, порівняти відомі значення елементів з офіційним тлумаченням.

Офіційне пояснення Державного герба СРСР (останній його варіант)."Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик является символом государственного суверенитета СССР, нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции, дружбы и братства трудящихся всех наций и народностей страны, государственного единства советского народа, строящего коммунистическое общество.

31 марта 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение о Государственном гербе СССР. 25 июня оно закреплено Законом СССР. Согласно этому Положению материки на гербе изображались светло-коричневыми, девизы – золотыми буквами по красной ленте. Серп и молот на гербе олицетворяли новую власть и мирный труд; колосья – жизнеспособность государства, процветание; солнце – свет идей Октября, источник силы советского государства, светлое будущее; красная звезда – пролетарский интернационализм и борьбу труда с капиталом на пяти континентах; а золотая кайма звезды – отблеск огня революции."

Одним із перших був прийнятий герб від 1923 р.:


Здавалося б – нормальний герб. Але якщо вдатися до розгляду подробиць і деталей – як раз там і є саме "цікаве", що на перший погляд необізнаній людині не спадає на думку. Справді, символізм цього герба не просто насторожує, а й відверто вражає. Незрозуміло? Поясню.

Перше, що попадає на очі – земна куля зі схрещеними над нею серпом і молотом. Континенти – червоні (колір крові); серп – означає жнива, смерть; молот (по своїй формі) є інструментом каменяра, а не коваля чи інших робітників – схрещення серп-молот нагадує спотворений хрест...- і цей "хрест" на символічній земній кулі...

Недарма на гербі зображена символічна земна куля. Ідеологи і практики більшовизму марили світовою революцією, нібито для блага всіх пригнічених людей праці. Саме поняття "революція" розглядалося як насильницька зміна влади, в результаті якої наступає диктатура пролетаріату з усіма непередбачуваними наслідками, знищенням "старого" світу і на його уламках розбудова "нового". Громадянська війна і хаос в наслідок цього розглядалась як "благо очищення" суспільства. В локальному (державному) маштабі це – ріки крові й море сліз і горя, у глобальному ж... Хаос, причому всесвітній. Ідеологи більшовизму переслідували таким чином мету Руйнації світу – зі всіма його народами, культурами, цінностями, надбанням. А от що там збудують, і чи збудують – це інше питання...Така от "Світова революція"...Більшовицька пропаганда майже у всіх приспала пильність, старанно втовкмачуючи своїй бездумній пастві, що Серп і Молот- це нібито символи держави робітників і селян,і нічого більше, це союз Серпа- селянства і Молота- робітників. Насправді все це лишень слова, хоч і насправді серп на той час дійсно був ледь не основним знаряддям селян. Бо сам серп здавна використовувався як знаряддя... оскоплення ворогів, тобто вважалося,що саме таким чином можна позбавити ворога здатності до рейнкарнації, відтворення, розмноження! Навіть у наш час є воїни племені галла (східна Африка), які носять з собою маленькі серпи, що згідно з давніми звичаями використовуються для оскоплення своїх ворогів. У СРСР символізм серпа мав приховане реальне значення. Ім"я його – Голодомор, репресії, жнива душ людських...

Ще дещо про серп. На зразку герба від 1923 р. ручка серпа вставлена іншою, тупішою стороною (див. малюнок). Що це означає? Те, що "творці щастя" трудового народу навіть не уявляли такого знаряддя як серп! Художник запросив зразок – йому його й доставили, але селянин, в якого той серп вилучили, не був йолопом, і замість справного надав несправний (цілий у господарстві згодиться, а несправний – хай забирають...) – із навпаки насадженою ручкою. Жоден член комісії, яка розглядала і приймала той проект не помітив цього! Отак "члени" самі себе пошили в дурні... Цей герб із несправним серпом проіснував аж 14 років, за той час пройшли хвилі репресій, розкуркулювань, колективізацій, голодоморів... Якщо ті "борці" від малого до великого за партійним рангом не помітили негаразду і запустили символіку у масове штампування, то постає питання про їх компетентність у тій "справі" і їх реальні цілі...

Молот здавна був не тільки знаряддям праці коваля, а й зброєю та зображався у руках Тора, Зевса і Гефеста (Вулкана). Це позитивний елемент, символ творення, але він таким може бути, коли сам по собі симетричний і розташований вертикально ручкою донизу. У разі нахилу, несиметрії він втрачає позитивне значення так само, як у разі маніпуляції зі спотворенням, нахилами і перевертанням сатанистами хреста – це є відверте плюндрування символу, він стає знаком падіння і руйнації. (помста Богу й зневага до нього)... До речі- симетричний вздовж ручки молот нагадує хреста. Позбавивши молот симетрії і нахиливши його більшовики зробили те ж саме, що й витворяють окультисти-сатанисти...

Сонце є світилом, і має за всіма звичними законами перебувати нагорі – на гербі ж Сонце є внизу і так би мовити "підсмажує" Землю. Якщо хтось скаже, що там Сонце "сходить" – не вірте. На гербі Сонце падає в прірву, що означає одне – світло "перемагається" темрявою...

На вершині, де повинно було бути Сонце розташована червона пятикутна зірка. Згідно з офіційним трактуванням червона зірка мала значення боротьби трудящих за звільнення "от голода..., войны, нищеты и рабства", символ "рабоче-крестьянской Советской власти, защитницы бедноты и равенства всех трудящихся". П"ять променів червоної зірки позначали як солідарність трудящих п"яти частин світу.

За версією дослідників така зірка символізує не що інше, як людину – або Героя (позитивне), або ж Надлюдину – з надзвичайними здібностями і можливостями (а вместо сердца – пламенный мотор... (пісенн)). Якщо символ "хрест" асоціюється із Боголюдиною (Ісусом Христом у християнстві), то Надлюдина – це той, хто кидає виклик Боголюдині, намагаючись стати "вище" за вищого, створює спроби замінити Закони Божі на власні – Надлюдські (чи нелюдські...). За біблією це не хто інший як Антихрист, і зірка в такому випадку має сатанинське значення...

Пятиконечна зірка – знак військовослужбовців Червоної Армії, вперше введений наказом Наркомату по військових справах від 19 квітня 1918 року як нагрудний знак червоноармійців і командирів. Ношення цього знаку було підтверджено наказом Реввоєнради Радянської Республіки N 310 від 7 травня 1918 р. Згідно наказу Наркомату по військових справах N 321 від 7 травня 1918 р. за підписами Троцького, Мехашоніна, Подвойского и Склянського "красноармейский значок есть принадлежность лиц, состоящих на службе в войсках Красной армии. Лицам, не состоящим на службе в составе Красной армии, указанные знаки предлагается немедленно снять. За неисполнение сего приказа виновные будут преданы суду военного трибунала".

Ф. Іванов: "В 1917 году эмблемой поверженной России стала пятиконечная звезда масонства, которая должна ниспровергнуть крест Христов, погасить свет православной христианской веры и просветить русский народ "истинным" светом учения масонов".

Г. Шварц-Бостунич стверджував, що більшовики для приховування істинного сенсу свого вчення, використали в пятиконечную зірку повернену догори. Але при накладанні на неї схрещеного серпа і молота зірка прийме сатанинске розташування. Він же виявив приховані форми перевернутого пентакля в радянській знаковій системі нагород (орден Червоного Прапора), мундирів (зірки на буденовках), татуювань (клеймень в 1919 червоноармійців зіркою на лівій руці), клеймень побутових предметів. Словосполучення "молот – серп" при зворотньому читанні звучить "престолом", що на погляд Г. Шварц-Бостунича вказує на владні амбіції керувати світом. Відоме також зображення пентаграми на плакаті 1919 р. роботи Д. Моора "Советская Россия – осаждённый лагерь":Перевернута пентаграма має руйнівний, негативний зміст, за деякими тлумаченнями це ніби символічне відображення Бафомета – зверху два роги, внизу – борода і вуха, інше трактування – людина, перевернута догори ногами...В оккультно-містичному плані вибір пятиконечної зірки емблемою Республіки Рад ніби вказує на початок Нового Царства, Царства людини. Насправді ж сама людина пресувалась у тоталітарному пресі до стану біоробота, або ж знищувалась, як непридатний для такого процесу матеріал... Царство людини? Чи когось іншого?

"... Человек шагает как хозяин

Необьятной Родины своей...".

Колосся пшениці, оповиті червоними стрічками... При цьому видно, що колоски – зрізані, і двома дугами (півмісяцями-серпами?) тягнуться до пятикутної зірки. Відомо чим зрізаються колосся – серпом. Згідно до офіційного тлумачення " колосья – жизнеспособность государства...". Як відомо – життєздатність держави забезпечують її громадяни. Колосся зрізане – жнива зібрані і направлені до "закромів родіни" – пятикутної зірки... Цим забезпечується життєздатність держави? Червона ж стрічка є скріплюючим елементом для колосся (щоб не розпалося) – це більшовицько-комуністична ідеологія. Поглянемо на колосся і стрічку без інших елементів герба (останнього його варіанту):Стійка асоціація з траурним вінком...Нанесений на червону стрічку ідеології напис на мовах народів республік Союзу "Пролетарі всіх країн єднайтеся" нагадує в такому випадку..."Вставай, проклятьем заклеймённый..." Саме такими словами починається перший гімн Радянської Росії і СРСР (з 1918 по 1944рр.).Звісно, це – той самий "Інтернаціонал" Ежена Потьє, перекладений на російську мову, і який до цього часу використовують у якості партійного комуністи і соціалісти. Вдумайтесь в значення його перших слів...

Є люди, котрі мають здатність не тільки бачити майбутнє. Таких здавна називають пророками, прозорливцями, провидцями. Іоан Кронштадтський перед своєю смертю (1908р.) призивав із амвону: "Кайтесь, кайтесь! Приближается ужасное время, столь опасное, что вы и представить себе не можете... И паче Господь отнимет у России царя и даст ей сатанинских правителей, которые всю землю русскую зальют кровью... Я прихожу в тихий трепет – что будет с грешным миром! Гнев Божий постигнет скоро нежданно за наше окаянство. Руки мои дрожат, слезы покрывают мое лицо". "Вот вижу массу людей, старые и молодые, всех в страшном одеянии, вывесили пятиконечную звезду огромную; на каждом углу по двенадцати бесов; на середине сам сатана со страшными рогами, испускал он зловредную пену на весь народ; выраженную в словах "Вставай проклятьем заклейменный..."

Ще у ХVІ столітті Мішель Нострадамус в "Великому Апокаліпсісі" передбачив події ХХ століття:

"Століття двадцяте, жорстоке й страшне,

Дві війни, самовластя рабів,

І наука в кривавій пожежі

З безвір'я воздвигне богів".

В тому числі й картину жовтневого перевороту: "... І в жовтні спалахне велика революція, котру багато хто буде вважати найстрашнішою в історії людства. Життя на землі перестане розвиватися вільно... І буде продовжуватись це 73 роки і 7 місяців".

Варто згадати і таке його передбачення:

"Догматиком створена нова віра

Усі видовища славлять великий обман.

Звірів благородною міряють мірою.

І зло як добро підноситься нам".

......................................................

P.S.Українці ж (такі як В.Цимбал, автор календаря гумору і сатири "Мітла") бачили радянський герб у дещо іншому вигляді:Комментарии

© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua