Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации

Інтернет-вікторина "All'italiana!" в рамках святкування 150-річчя об'єднання Італії


-1
Рейтинг
-1


Голосов "за"
0

Голосов "против"
1

В рамках святкування 150-річчя об'єднання Італії Ліга політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС" спільно з Італійським культурним центром Маріупольського державного університету проводить першу Інтернет-вікторину на тему: "Італія – від епохи об'єднання до сучасності: історико-політичний нарис".

Інтернет-вікторина ''All'italiana!'' в рамках святкування 150-річчя об'єднання Італії
В рамках святкування 150-річчя об'єднання Італії Ліга політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС" спільно з Італійським культурним центром Маріупольського державного університету проводить першу Інтернет-вікторину на тему: "Італія – від епохи об'єднання до сучасності: історико-політичний нарис".

Запрошуємо до участі студентів, старшокласників, а також УСІХ, хто цікавиться Італією, її історією, політикою та культурою.

Вікторина відбудеться в мережі Інтернет 23 жовтня 2010 року з 18.00 до 20.00.

1. РЕЄСТРАЦІЯ: до 20.00 22 жовтня 2010 року усі охочі мають зареєструватися шляхом надсилання заявки на адресу unita150italia@yahoo.it. У заявці мають бути такі відомості:

а) П.І.П.

б) місце проживання (місто/село/тощо)

в) місце навчання

г) місце роботи

д) контактний телефон

е) адреса електронної пошти, на яку будуть надіслані завдання Інтернет-вікторини "All'italiana!";

2. О 18.00 23 жовтня 2010 року зареєстровані учасники повинні мати доступ до мережі Інтернет. Саме у цей час вони отримають на зазначені в реєстраційній заявці скриньки завдання Інтернет-вікторини "All'italiana!". Копія анкети із запитаннями буде вивішена на порталі Ліги "ДИПКОРПУС" – www.dipcorpus.at.ua. Далі якнайшвидше потрібно видалити невірні варіанти завдань та повернути листа-питальника на адресу unita150italia@yahoo.it

3. До 20.00 23 жовтня 2010 року учасники мають завершити надсилання відповідей. Відповіді, надіслані після цього часу до розгляду не прийматимуться. У цей самий час на порталі Ліги "ДИПКОРПУС" будуть оприлюднені вірні відповіді на питання інтернет-вікторини.

4. Оргкомітет Інтернет-вікторини "All'italiana!" з 20.00 23 жовтня 2010 року починає обробку анкет з відповідями. До уваги беруться швидкість надсилання та кількість правильних відповідей. УВАГА! За практикою попередніх вікторин маємо досвід кількаразового надсилання тим самим учасником анкети з корегованими даними. У такому випадку анкета приймається до уваги, проте за час надходження відповідей вважатиметься час надходження останнього, а не першого з листів-відповідей цього учасника вікторини.

5. О 18.00 24 жовтня 2010 року на порталі Ліги "ДИПКОРПУС" – www.dipcorpus.at.ua будуть оприлюднені попередні результати інтернет-вікторини. Від цього часу і до 14.00 25 жовтня ми приймаємо апеляції учасників.

Нарешті, о 18.00 25 жовтня 2010 року Ліга "ДИПКОРПУС" оголосить імена кращих знавців всього італійського.

Переможець та призери Інтернет-вікторини "All'italiana!", за традицією Ліги "ДИПКОРПУС", не лише зарекомендують себе знавцями Італії, але й будуть урочисто нагороджені дипломами та ексклюзивними призами особисто професором Андрео Романо, деканом факультету політичних наук Мессінського університету, а також одержать літературу з міжнародних відносин від Ліги "ДИПКОРПУС".

Реєстрацію на Інтернет-вікторину "All'italiana!" розпочато, ласкаво просимо!

Організаційні та технічні питання:

тел.: +30 (050) 622-16-21

е-пошта: dipcorpus@ukr.net

сайт: www.dipcorpus.at.ua

Користуючись нагодою, Ліга "ДИПКОРПУС" нагадує про збір пропозицій та ідей щодо святкування в Україні 150-річчя об'єднання Італії (е-пошта: dipcorpus@ukr.net – для пропозицій)

Интернет-викторина "All'italiana! в рамках празднования

150-летия объединения Италии

В рамках празднования 150-летия объединения Италии Лига политологов-международников "ДИПКОРПУС" совместно с Итальянским культурным центром Мариупольского государственного университета проводит первую Интернет-викторину на тему: "Италия – от эпохи объединения до современности: историко-политический очерк".

Приглашаем к участию студентов, старшеклассников, а также ВСЕХ, кто интересуется Италией, ее историей, политикой и культурой.

Викторина пройдет в сети Интернет 23 октября 2010 с 18.00 до 20.00.

1. РЕГИСТРАЦИЯ: до 20.00 22 октября 2010 все желающие должны зарегистрироваться путем направления заявки на адрес unita150italia@yahoo.it. В заявке должны быть указаны такие сведения:

а) Ф.И.О.

б) место жительства (город / село / др.)

в) место учебы

г) место работы

д) контактный телефон

е) адрес электронной почты, на который будут высланы задания Интернет-викторины "All'italiana!";

2. В 18.00 23 октября 2010 зарегистрированные участники должны иметь доступ к сети Интернет. Именно в это время они получат на указанные в заявке ящики задания Интернет-викторины "All'italiana!" Копия анкеты с вопросами будет вывешена на портале Лиги "ДИПКОРПУС" – www.dipcorpus.at.ua. Далее следует как можно быстрее удалить неверные варианты ответов и вернуть письма-вопросники в адрес unita150italia@yahoo.it

3. До 20.00 23 октября 2010 участники должны завершить отправку ответов. Ответы, присланные после этого времени к рассмотрению не принимаются. В это же время на портале Лиги "ДИПКОРПУС" будут обнародованы верные ответы на вопросы интернет-викторины.

4. Оргкомитет Интернет-викторины "All'italiana! с 20.00 23 октября 2010 начинает обработку анкет с ответами. Учитываются скорость отправки и количество правильных ответов. ВНИМАНИЕ! Основываясь на практике предыдущих викторин, имеем опыт неоднократной отправки тем же самым участником анкеты с корректированным данными. В таком случае анкета принимается к рассмотрению, однако временем поступления ответов будет считаться момент поступления последнего, а не первого из писем-ответов этого участника викторины.

5. В 18.00 24 октября 2010 на портале Лиги "ДИПКОРПУС" – www.dipcorpus.at.ua будут обнародованы предварительные результаты интернет-викторины. С этого времени и до 14.00 25 октября мы принимаем апелляции участников.

Наконец, в 18.00 25 октября 2010 Лига "ДИПКОРПУС" объявит имена лучших знатоков всего итальянского.

Победитель и призеры Интернет-викторины "All'italiana!", по традиции Лиги "ДИПКОРПУС", не только зарекомендуют себя знатоками Италии, но и будут торжественно награждены дипломами и эксклюзивными призами лично профессором Андреа Романо, деканом факультета политических наук мессинским университета, а также получат литературу по международным отношениям от Лиги "ДИПКОРПУС".

Регистрация на Интернет-викторину "All'italiana! началась, добро пожаловать!

Организационные и технические вопросы:

тел: 30 (050) 622-16-21

е-почта: dipcorpus@ukr.net

сайт: www.dipcorpus.at.ua

Пользуясь случаем, Лига "ДИПКОРПУС" напоминает о сборе предложений и идей относительно празднования в Украине 150-летия объединения Италии (е-почта: dipcorpus@ukr.net – для предложений)


© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua