Народні блоги
http://narodna.pravda.com.ua/politics/4bd6f5ee43d2c/

Земельні афери на Київщині

andreo | 27.04.2010 17:34

Інтерв'ю заступника начальника Головного управління Держкомзему України в Київській області Вязьмітінова Юрія Володимировича.

Земельні афери на Київщині
Інтерв'ю заступника начальника Головного управління Держкомзему України в Київській області Вязьмітінова Юрія Володимировича.

1. Що сьогодні відбувається в органах Держкомзему України?

Протягом майже 19 років, що минули від започаткування земельної реформи, пройдено складний шлях роздержавлення і приватизації земель, становлення нового земельного ладу. На це були спрямовані численні законодавчі та нормативні акти щодо регулювання земельних відносин.

Відповідно до чинного законодавства на Держкомзем України покладено в галузі земельних відносин завдання щодо забезпечення реалізації державної земельної політики, ведення державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок, здійснення землеустрою та заходів щодо розвитку ринку земель, розроблення економічного і правового механізмів регулювання земельних відносин. Проте роль цього органу з 2009 року звелась до організації видачі державних актів громадянам та проведення державної експертизи землевпорядної документації.

В 2009 році посилилася політизація державного управління земельними ресурсами, тотальна корупція в земельних відносинах, хаос із посвідченням прав на земельні ділянки. Зростає занедбаність державного обліку земель і в результаті біля мільйона гектарів угідь використовуються в сільському господарстві та інших сферах без обліку. З 2000 року – року активного перерозподілу земель – Держкомземом України жодного разу не організовано державної інвентаризації земель.

Реальним засобом відновлення порядку у землекористуванні країни є планування і організація раціонального використання та охорони земель. В системі державного управління земельними ресурсами будь-якої країни землевпорядні механізми обов'язково використовуються при реалізації державної земельної політики, зокрема при розподілі земель виходячи з перспектив розвитку економіки в гармонійному поєднанні загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів. Тотальне спрощення, примітивізм землевпорядних дій обумовлюють прийняття рішень щодо надання земельних ділянок всупереч вимог закону, зокрема щодо вилучення особливо цінних сільськогосподарських земель та лісів під забудову.

Ситуація в галузі земельних відносин також ускладнилася в останній рік із-за непрофесійності керівництва Держкомзему України, зростання його корумпованості, звільнення професійних фахівців, знищення єдиної в Україні системи інститутів землеустрою (зокрема, протягом 2009 року було призначено 8 виконуючих обов'язки директора головного інституту землеустрою), майже повної відсутності державних та галузевих стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, охорони та оцінки земель, державного земельного кадастру.

Непрофесійність сьогоднішнього керівництва Держкомзему України підтверджується підготовкою та реалізацією Постанови КМУ від 05.08.2009 року N844 "Про деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році", до якої в подальшому чотири рази вносилися зміни (від 26 серпня 2009 р. N 901, від 9 вересня 2009 р. N951, від 21.10.2009 р. N1112, від 16.12.2009 р. N 1350) для можливості її реалізації. Разом з тим, як показали час і практика, розрахунки щодо ресурсного забезпечення заходів Постанови та організація їх виконання нанесли більше моральної і правової шкоди людям ніж добрі наміри.

2. 05.08.2009р. пролунали гучні заяви Уряду та Держкомзему України щодо підвищення ефективності та прозорості роботи державних земельних органів i недопущення зловживань при оформленні державних актів на землю у зв'язку з прийняттям постанови КМУ від 05.08.2009 року N844 "Про деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році". Чи покращилась ситуація у цій сфері після прийняття постанови?

Ситуація у цій сфері тільки погіршилась.

З прийняттям постанови N844 Уряд та голова Держкомзему України обіцяли видати громадянам України 7 млн. актів на право власності на земельні ділянки, а на кінець 2009 року було видано тільки близько 700 тис. актів.

Минулий уряд та голова Держкомзему України так i не спромігся дати вiдповiдь на ряд проблемних питань, які виникають при реалiзацiї урядових рішень та були мною описані у відкритому листі до Президента України та Прем'єр-міністра України (http://unian.net/ukr/news/news-346047.html).

Зокрема вони не передбачили необхiднi кошти на безоплатне надання 7 млн. державних актів.

Так, постановою КМУ N844 "Деякі питання реалiзацiї права власності на землю громадянами України у 2009 році" Уряд Ю.Тимошенко зі Стабiлiзацiйного фонду на безповоротній основі передбачив виділити 5,95 млрд. гривень на оформлення та видачу державних актів. Проте наступним рішенням (постанова N951) Кабінет Мiнiстрiв України зменшив у 12 разів видатки з державного бюджету на безоплатне виготовлення державних актів для громадян України – до 0,5 млрд. грн.

Фактично вартість оформлення та видачу державних актів становить 600-800 грн. (Вiдповiдно до спільного наказу Держкомзему, Мiнфiну, Мiнекономiки від 15 червня 2001 року N97/298/124 "Про затвердження Розмiрiв оплати земельно-кадастрових робіт та послуг"). Вiдповiдно кінцево виділених коштів вистачить на оформлення та видачі менше 9 % задекларованої кiлькостi державних актів (лише 625 – 833 тис. державних актів замість 7 мiльйонiв).

Якщо чиновники Держкомзему України при обґрунтуванні коштів вважають, що 0,5 млрд. грн. достатньо для видання 7 млрд. актів – це значить, що вартість виконання зазначених робіт була завищена. Постає питання: хто компенсує понесені затрати громадян, особливо тих, хто оплатив виконання вiдповiдних робіт, проте ще не отримав акти.

Поза увагою минулого Уряду і чиновників Держкомзему лишилися селяни, котрі отримали землю як пай у результаті лiквiдацiї колгоспів, та громадяни України, земельні ділянки яких знаходяться за межами населених пунктів, з використанням їх для ведення особистого селянського господарства i дачного будівництва.

Отже, Уряд Ю.В. Тимошенко та Держкомзем України постановою КМУ N844 не захищали, а навпаки – порушили права добросовісних оформлювачів. Крім того, постановою КМУ від 05.08.09 N844 усі ресурси Держкомзему та державних землевпорядних органiзацiй спрямовано лише на безоплатне виготовлення державних актів на землю (Відкритий лист землевпорядних організацій Макарівського району http://unian.net/ukr/news/news-346047.html).

За таких умов бланки державних актів можуть використовуватися виключно для безоплатного оформлення. Інакше – такі бланки мають бути визнані зіпсованими (наказ голови Держкомзему України).

Територіальним органам заборонено передавати комплекти бланків державних актів пiдроздiлам земельних ресурсів органів місцевого самоврядування та іншим юридичним i фізичним особам. Порушення цієї заборони (про що може не знати громадянин – "добросовісний оформлювач") є підставою для визнання такого бланку акта зіпсованим, а його реєстрація підлягає скасуванню.

Тобто якщо, починаючи з 26.10.2009 року, до територіальних органів громадяни або землевпорядні органiзацiї передадуть отримані раніше бланки державних актів, які раніше пройшли процедуру погодження та підписання в структурних пiдроздiлах місцевих адмiнiстрацiй, органи ДКЗ повинні визнати їх зіпсованими.

Таким чином, замість системного підходу до вирішення актуальних проблем оформлення прав власності на землю, Уряд Ю.В. Тимошенко разом з головою Держкомзему України продовжує практику прийняття популістських, сумнівних щодо перспективності рішень.3. Чи правда, що в Держкомземі України відбувається цілеспрямована руйнація системи професійних кадрів?


22 грудня 2009 року під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Р.Богатирьової відбулось засідання Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель, де було розглянуто питання "Про формування кадрової політики в органах земельних ресурсів та стан створення автоматизованої системи ведення земельного кадастру".

Розглянувши інформацію Держкомзему із цього питання, було зазначено, що в земельних відносинах зневажаються питання соціального захисту прав власників землі та землекористувачів, охорони природних ресурсів, збереження навколишнього природного середовища, причиною чого є цілеспрямована руйнація системи професійних кадрів у державних органах земельних ресурсів, що сприяє безконтрольним оборудкам із землею.

Це відбувається тому, що Урядом вкотре проігноровано рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо зміцнення кадрового складу керівництва Державного комітету України із земельних ресурсів та його територіальних органів, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення і в довершення ліквідовується Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель та її територіальні органи, що призведе до послаблення державного контролю з боку держави за використанням і охороною земель.

Розбудова ринкового земельного ладу в країні неможлива без рішучого очищення державних органів земельних ресурсів від некваліфікованих кадрів із сумнівною мораллю. На керівні посади мають залучатись лише особи із спеціальною освітою, практичним стажем роботи за фахом.

Держкомземом та його державним підприємством "Центр державного земельного кадастру", яке діє на засадах самофінансування і має забезпечувати надання послуг як з реєстрації, так і з формування земельного кадастру, не запроваджено автоматизовану систему ведення державного земельного кадастру та систему ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень.

Існуюча система реєстрації правовстановлюючих документів на земельні ділянки спричиняє невдоволення громадян в регіонах, призводить до поширення фактів порушення конституційних прав та інтересів громадян України, обмежує їх можливості щодо розпорядження, належними їм на праві власності, земельними ділянками.

Ураховуючи, що наведені проблеми послаблюють систему державного регулювання і контролю у сфері земельних відносин, сприяють поширенню корупції, хабарництва, уповільнюють темпи відтворювальних процесів в економіці, Комісія РНБО України відмітила незадовільну діяльність Держкомзему України на чолі з Кулінічем О.М. щодо формування кадрової політики, створення і запровадження автоматизованої системи ведення земельного кадастру та системи реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень та прийняла відповідні рішення, які були проігноровані Урядом Ю.Тимошенко та головою Держкомзему України Кулінічем О.М.4. Чи є в системі Держкомзему України проблеми збереження, відтворення та раціонального використання земель?


Проблема збереження, відтворення, раціонального використання земель в Україні останніми роками надзвичайно загострилася. Заходи з охорони земель, а саме сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, не здійснюються, внаслідок чого їхній стан катастрофічно погіршується, що є свідченням незадовільного управління в галузі використання та охорони земель Держкомземом.

У нашій державі втрачено джерело формування коштів для фінансування робіт зі збереження, відтворення та раціонального використання земель. Це відбулося через те, що із закону "Про плату за землю" було виключено ст.3, за якою плата за землю (а це сумарно орендна плата за землю і земельний податок) мала використовуватися, зокрема, і на охорону земель. Кошти від плати за землю зараховуються до "загального кошику" місцевих бюджетів, а видатки на заходи з охорони земель як на державному, так і місцевому рівнях передбачаються за залишковим принципом і становлять останніми роками менше одного відсотка від таких надходжень.

Через відсутність державного фінансування Кабінетом Міністрів України – Держкомземом не проводиться моніторинг земель, своєчасно не виявляються зміни їхнього стану, внаслідок чого не забезпечуються попередження та ліквідація наслідків негативних процесів.

Суперечливим є законодавче і нормативно-правове поле, яке регламентує виконання органами виконавчої влади функцій з управління в галузі використання та охорони земель. Відтак зростає кількість порушень земельного законодавства, інформація про кількісний облік земель в Україні залишається викривленою та недостовірною.

Через бездіяльність Держкомзему України українська земля бездумно експлуатується і катастрофічно втрачає свій природній потенціал. Як сказав з цього приводу 09.02.2010р. Голова Рахункової палати В.Симоненко: "Хто у нашій державі відповідає за збереження земель? На ділі – ніхто. Хто дбає про раціональне використання і так вкрай збіднених ґрунтів? Ніхто. Хто наглядає за порятунком земель від незаконного розбазарювання? І знову відповідь – ніхто. Хоча є один "розпорядник"... Це правовий хаос та господарський безлад, на який лише споглядає Кабінет Міністрів".

5. Напередодні виборів Президента України і по теперішній час представниками БЮТ активно розкручується земельна тема "Межигір'я" і ТОВ "ДОМ ЛЕСНИКА". Чи відповідають дійсності факти, представлені БЮТ?

Коментувати земельну тему "Межигір'я" взагалі неетично після того, як по заяві Уряду Тимошенко Ю.В. Генеральна прокуратура України провела перевірку по даному факту, відмовила в порушенні кримінальної справи та визнала законність виділення земель.

У замовних статтях Сергія Лещенка, зокрема "Межигір'я": рай для Януковича" та "З життя державної еліти: мисливське князівство Януковича" я прочитав неправдиві факти, які пересічний читач сприймає за правду. В ході перевірок, проведених Головним управлінням Держкомзему у Київській області було встановлено, що дійсно у Вишгородському районі є Дніпровсько-Тетерівське державне лісомисливське господарство, яке знаходиться за адресою 07320, Київська обл., Вишгородський р-н., с.Сухолуччя. Організація є бюджетною, неприбутковою, заснованою на державній формі власності, яка утримується за рахунок загального та спеціального фонду та входить до сфери управління Київського обласного управління лісового та мисливського господарства. Загальна площа господарства складає – 30,4 тис. га, з них вкрита лісом 19,8 тис. га, вода – 10,6 тис. га, болота – 1,8 тис. га. Господарство розташоване на території Вишгородського та Іванівського районів. До складу господарства входить 5 лісництв: Богданівське, Пилявське, Овдієво-Нивське, Рихтянське, Сухолуцьке та Ремонтно-механічний цех. Кількість штатних працівників – 153 чол. В складі лісового фонду переважають соснові насадження І групи лісів. Мисливські угіддя заселені тваринами: лось – 60 голів, олень – 260, козуля – 230, кабан – 250, заєць – русак – 150.

Господарство створено з метою:

- Організації ведення лісового і мисливського господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів та відтворення лісів, що знаходяться в його користуванні.

- Охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, закріплених за Господарством; додержання встановленого режиму на заповідних територіях, що перебувають у його віданні.

Для читачів хочу виділити, що господарство є державним, а не – "Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство на півночі Вишгородського району – це закрита територія" (як пише у своїх статтях С.Лещенко). Думаю, що журналісту треба знати різницю між господарством та державним господарством, та чому державна територія знаходиться під охороною і є закритою, а сторонні – допускаються туди через спеціальну перепустку.

Головною людиною в с. Сухолуччя є голова сільської ради та громада села, а не як не В.Ф.Янукович, хоча місцеві жителі шанують Президента держави за його турботу та вклад в розвиток інфраструктури цього району.

Згідно запиту народного депутата України Омельченка Г.О. від 22.04.2009р. щодо дотримання вимог земельного законодавства при наданні та зміні цільового призначення земельних ділянок на території Вишгородського району Київської області ТОВ "ДОМ ЛЕСНИКА" Головним управлінням Держкомзему у Київській області та Держземінспекцією з контролю за використанням і охороною земель у Київській області була проведена ретельна перевірка по даному питанню. В процесі перевірки було встановлено:

ТОВ "ДОМ ЛЕСНИКА" зареєстровано виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області 28 листопада 2006 року, ідентифікаційний код – 34702553. Місцезнаходження Товариства (адреса): 07401, Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Кірова 90, офіс 16.

Основними видами діяльності Товариства є:

– сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги;

– здавання в оренду власного нерухомого та іншого майна;

– купівля -продаж нерухомості;

– загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення;

– будівництво майданчиків;

– будівництво споруд;

– зовнішньоекономічна діяльність.

ТОВ "ДОМ ЛЕСНИКА" має у власності на підставі державних актів земельні ділянки загальною площею – 17,4791 га, які розташовані за адресою: Київська область, Вишгородський район, Сухолуцька сільська рада.

Всі проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ТОВ "ДОМ ЛЕСНИКА", цільове призначення яких змінюється з ведення особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва та обслуговування готельно-ресторанного комплексу на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області загальною площею 17,4791 га відповідає вимогам чинного законодавства України та встановленим нормам та правилам. Проект землеустрою погоджений: Управлінням земельних ресурсів у Вишгородському районі Київської області від 18.04.2008р., Вишгородським районним відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства від 20.03.2008р., Київською обласною санітарно-епідеміологічною станцією від 16.04.2008, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Київські області від 10.07.2008р., Управлінням культури та туризму від 25.03.2008р., а 11.11.2008р. Головним управлінням Держкомзему у Київській області були надані позитивні висновки державної експертизи землевпорядної документації за N8-565е, N8-566е.

Для ознайомлення надаємо копії деяких документів із зазначеного проекту землеустрою:03.03.2009р. за N137 та N138 було видано розпорядження Київської обласної державної адміністрації "Про зміну цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності ТОВ "ДОМ ЛЕСНИКА".

По даній перевірці була надана відповідь голові Держкомзему України і народному депутату України.

Дивно, але досі голова Держкомзему України ніяк не прокоментував розповсюдження неправдивої інформації стосовно того, що ТОВ "ДОМ ЛЕСНИКА", "Дніпровсько-Тетерівське державне лісомисливське господарство" та прізвище Президента України потрібно сприймати, як єдине ціле.6. В своєму інтерв'ю Ю.Тимошенко вказала, що дані землевідводи будуть "заповідниками абсолютного хамства, патологічної жадібності і безпрецедентної зневаги до власної країни, до людей" і додала: "а справедливість... зачекає. Сподіваюсь – недовго". Як Ви це прокоментуєте?


Я також думаю, що справедливість чекала не довго. 12.03.2009р. в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег" я розповів, як самі БЮТовці аж ніяк не гребували своїм владним становищем, і без особливої сором'язливості "нарізали собі земельку" в реліктовому масиві "Чернечий ліс", де ростуть червонокнижні рослини. Дані ділянки, на відміну від земельних ділянок ТОВ "ДОМ ЛЕСНИКА", були оформлені по підробленим рішенням Лісниківської сільської ради.

"Лісниківською сільською радою Держземінспекцію повідомлено листом за N091573 від 28 липня 2009 року, що рішення Лісниківської сільської ради щодо надання у власність земельних ділянок по вул. Підлісній в с.Лісники у сільській раді відсутні".

В проекті землеустрою при наданні 16-ти громадянам України земельних ділянок лісового фонду вказувались прізвища: Вишневська Р.В. (сестра дружини екс-Першого Віце-прем'єр-міністра України О.Турчинова) Крупко В.П. (син міністра Кабінету Міністрів України Ю.Тимошенко) та Чеботар О.С. (донька заступника міністра Кабінету Міністрів України Ю.Тимошенко).

Всі ці факти мною були вказані в статтях інтернет-видання "Лівий берег" "Вважаю, що голова Держкомзему виконував кримінальні доручення Кабміну" від 10.03.2010р. та "Якщо влада продовжує уникати відповідальності, то потрібно її оновити" від 17.03.2010р., http://umoloda.kiev.ua/print/84/45/46154, http://umoloda.kiev.ua/print/84/45/46485, http://umoloda.kiev.ua/print/84/45/46580, а також листі від 07.09.2009р. за N07-01-3/3349 на ім'я першого Віце-прем'єр-міністра України, голови урядової комісії з питань захисту інтересів держави під час розпорядження землями державної власності Турчинова О.В. від Головного управління Держкомзему у Київській області по зверненню Національного екологічного центру України стосовно проведення перевірки щодо можливого протиправного захоплення земель лісового фонду на території с. Лісники Києво-Святошинського району Київської області.

На цей лист відповіді до цього часу не надано, а на мене після цього почався тиск з боку голови Держкомзему України Кулініча О.М. та погрози звільнення у зв'язку з оприлюдненням мною незаконних дій чиновників попереднього Уряду по відчуженню територій реліктових лісів.

Також, я дуже хочу задати питання Ю.Тимошенко: як тоді називати дане протиправне захоплення земель реліктових лісів і обнесення цієї території парканом? Я назвав би так само: "заповідником абсолютного хамства, патологічної жадібності і безпрецедентної зневаги до власної країни, до людей"!7. Були випадки незаконного відчуженя землі через рішення судів?


Протягом 2006-2007 років земельні ділянки сільськогосподарського виробництва площею близько 700 га з використанням судових рішень Бориспільського міськрайсуду (судді Корнієць М.І., Луценко М.О.) в с. Княжичі та с. Зазим'я Броварського району Київської області були скуплені фізичними особами, підконтрольними депутату Броварської міської ради (фракція БЮТ) Піддубняку С.В., який діяв в інтересах народних депутатів ВР України Б.Губського та І.Савченка, в обхід мораторію на відчуження земельних ділянок (паїв), про що постійно писали запити народні депутати України на ім'я Президента України та Прем'єр-міністра України, і що було висвітлено у ЗМІ (http://umoloda.kiev.ua/print/84/45/46154, http://umoloda.kiev.ua/print/84/45/46485, http://umoloda.kiev.ua/print/84/45/46580, та ін.)

Механізм полягав у виготовленні фіктивних боргових розписок між селянами і покупцями, підконтрольними вказаним народним депутатам, після чого суд, у зв'язку з неможливістю боржника (селян) повернути борг, виносить рішення на користь кредиторів шляхом відчуження земельних ділянок.

Зазначені земельні ділянки були набуті громадянами України: Ковальовим Олександром Георгійовичем, Бурянчиком Василем Миколайовичем, Байзаном Олегом Івановичем шляхом винесення судового рішення Бориспільським міськрайсудом (суддя Корнієць М.І.) на їх користь із застосуванням виготовлених фіктивних боргових розписок між селянами і покупцями (земельні ділянки передаються в рахунок погашення заборгованості).

Довідково: протиправні дії завуальованого відчуження земельних ділянок, які підпадають під дію п.15 розділу 10 "Перехідні положення" Земельного кодексу України в редакції від 19.12.2006 року та не можуть бути відчужені будь-яким способом, крім випадків, визначених вказаним кодексом, і полягали у винесені на користь фізичної особи судового рішення на підставі наданих позивачем фіктивних боргових розписок та неможливістю боржників-мешканців села Княжичі повернути боргові зобов 'язання.

Крім цього, інструктивним листом Верховного Суду України, N6-3/2007 від 12.10.2007 року, нижчестоящим судам наголошено, що передача відповідачем у власність позивача земельної ділянки (яка підпадає під п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України) з метою погашення грошового зобов'язання суперечить чинному законодавству України.

Судові засідання під головуванням судді Луценка М.О. або Корнійця М.І., на яких виносилось дане рішення, проходили без участі і відома боржників на підставі наданих до суду фіктивних заяв, матеріали справи не вивчались.

Для підтвердження сказаного мною надаю копію листа Служби безпеки України на прокурора Київської області від 20.09.2007р., витяг з листа народного депутата України на голову Апеляційного суду Київської області із зазначенням справ, в яких фігурують Ковальов О.Г., Бурянчик В.М. та Байзан О.І., та витяг з відповіді в.о. прокурора Київської області про підтвердження факту підроблення документів вищезазначеними особами. Також, вищевказані особи на той час являлися помічниками народних депутатів від фракції БЮТ.

З метою унеможливлення скасування органами прокуратури фіктивних угод вказаними особами здійснено повторна реалізація частини незаконно отриманих земельних ділянок (всього 143 ділянки площею більше ніж 170 га), на користь комерційних структур: ТОВ "Девелопмент-Технологія" (лі. Бориспіль), ТОВ "Біт-інвест" (м. Бориспіль) та ТОВ "Інвестбуд-систем" (лі. Бориспіль).

Механізм подальшого відчуження земельних ділянок, полягає у винесені на користь комерційних структур-кредиторів судових рішень Бориспільського міськрайонного суду на підставі наданих позивачем боргових документів та неможливістю боржників (Байзана О.І., Ковальова О.Г. та Бурянчика В.М.) – власників земельних ділянок розташованих у Броварському районі Київської області, повернути борг.

Вказані фірми 10 жовтня 2007 року (через 13 днів після їх реєстрації) надали фізичним особам (Ковальову О.Г., Бурянчику В.М. та Байзану О.І.) поворотну фінансову допомогу всього в сумі 1,24 млн. грн. на 5 днів.

В зв'язку з неможливістю повернути борг, кредитори через судові рішення здійснили відчуження належних боржникам земельних ділянок.

Зазначені дії здійснені в обхід мораторію на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, (п.15 Перехідних положень Земельного кодексу України в редакції від 19.12.2006 року) переоформлення права власності на сільгоспугіддя.

Таким чином, рішеннями Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 26.10.2007 року за справами N2-3082\17, N2-3087\17, N2-3076\17, N2-3099\17, N2-3102\17 право власності на земельні ділянки товарного сільськогосподарського виробництва (паї) з громадян України Байзана О.І., Ковальова О.Г. та Бурянчика В.М. (всього 143 ділянки площею більше ніж 170 га), на користь вказаних комерційних структур, здійснено з ознаками порушення вимог чинного законодавства України.

Крім цього, державним підприємством "Київський науково-дослідний інститут землеустрою", відповідно до рішень Бориспільського міжрайонного суду Київської області від 26.10.2007 року за справами N2-3082\17, N2-3087\17, N2-3076\17, N2-3099\17 і N2-3102\17, розроблена технічна документація щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки ТОВ "Девелопмент-Технологія", ТОВ "Інвестбуд-систем" та ТОВ "Біт-інвест". На початку листопада 2007 року ця технічна документація вилучена по постанові виїмки слідчого Київської обласної прокуратури в управлінні земельних ресурсів у Броварському районі Київської області.

Аналіз викладеної інформації свідчить про те, що вказані особи отримали земельні ділянки шляхом фальсифікації документів, без відома і доручення власників, в порушення чинного законодавства України.

Крім того, ними за аналогічною схемою, продано вказані земельні ділянки комерційним структурам що свідчить про легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ст. 209 КК України).8. Що Ви можете сказати про факт виділення земельної ділянки ВАТ "Київрибгосп"?


Протягом 2002-2008 років групою депутатів Верховної Ради України проведено операцію по захвату відкритого акціонерного товариства "Київрибгосп" (м. Київ) та його двох дочірніх підприємств (ДП "Канівське нерестово-виросне рибне господарство" (Обухівський район) та ДП "Толокунський рибгосп" (Вишгородський район).

Загальна площа земель, яка складається з поверхні ставків та передана державою у постійне користування, складає близько 1 тис. 300 га, з них у Обухівському районі близько 344 га, Вишгородському 888 га, у м. Києві 50 га.

Спосіб незаконного заволодіння майном підприємств можна навести на прикладі ДП "Канівське нерестово-виросне рибне господарство".

У 2008 році ТОВ "Плесо-2006" (Київська область, Обухівський район, с. Таценки, вул. Лісова, буд. 140, засновником якого є Бурянчик В.М. – один із фігурантів протиправного захоплення земельних паїв в селах Княжичі та Зазим'я Броварського району отримало від Обухівської районної державної адміністрації дозволи на розробку проектів землеустрою щодо надання в оренду земельних ділянок водного фонду загальною площею 343,45 га.

Вищевказані земельні ділянки, а саме 84 об'єкти гідротехнічних споруд (канали, ставки, дамби, тощо), що розташовані у м. Києві та Київській області під час приватизації Київського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства "Київрибгосп" (код ЄДРПОУ 21524641, м. Київ, вул. Промислова, буд.4), не було включено до статутного фонду ВАТ "Київрибгосп".

Згідно листів Національного аграрного університету до ФДМУ (N1558від 07.10.2002 року) та до РВ ФДМУ по Київській області (N48 від 15.01.2003 року), за погодженням з Державним департаментом рибного господарства, Міністерством аграрної політики України (N30-4-9-13/182 від 27.01.2003 року), за згодою ВАТ "Київрибгосп" (N46 від 08.10.2002 року та N2 від 15.01.2003 року) та відповідно до розпорядження РВ ФДМУ в Київській області від 03.02.2003 року N2, комісійно було передано до статутного фонду ВАТ "Київрибгосп" (72 об'єкти), а частина майна (12 об'єктів) була передана на баланс Національного аграрного університету України, як учбова база для підготовки фахівців рибної промисловості.

У подальшому, відповідно до спільного наказу Міністерства аграрної політики України та ФДМ України від 06.05.2003 року N126/752 "Про передачу гідротехнічних споруд", 72 об'єкта (ставки з гідроспорудами) передані 01.07.2003 року на баланс державного підприємства "Укрриба" (м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 82-а, орган управління – Державний комітет рибного господарства України), з них 26 об'єктів державного підприємства "Укрриба", розташованих в Обухівському районі, використовуються на безоплатній основі дочірнім підприємством ВАТ "Київрибгосп" (ДП) "Канівське нерестово-виросне рибне господарство" без відповідних договорів оренди, на підставі договорів зберігання та користування N1\1 від 01.01.2004 року та N29 від 01.11.2004 року.

З метою отримання контролю над інвестиційно-привабливими земельними ділянками площею в 343,45 га – ТОВ "Плесо-2006" згідно з укладеним з ВАТ "Київрибгосп" договором купівлі-продажу корпоративних прав, стало з 13.03.2007 року, правонаступником (власником) дочірнього підприємства "Канівське нерестово-виросне рибне господарство".

На підставі вказаної угоди, товариство, як правонаступник, отримало в користування 26 об'єктів нерухомості, що раніше знаходились у користуванні Канівського нерестово-виросного рибного господарства, власником яких є ДП "Укрриба".

Службові особи ТОВ "Плесо-2006", не маючи прав власності на штучні ставки та інші гідроспоруди, здійснюють заходи спрямовані на оформлення зазначеного майна в довгострокове користування.

Зокрема, розпорядженнями Обухівської районної державної адміністрації N943 і N944 від 08.08.2007 року та NN1188-1193 від 07.09.2007 року ТОВ "Плесо-2006" надано дозвіл на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо передачі вказаному товариству земельних ділянок для виробничих потреб та ведення водного господарства, за рахунок земель державної власності, в адміністративних межах:

• Української міської ради 78,2 га;

• Красненської сільської ради 23,94 га;

• Обухівської міської ради 185,4 га;

• Семенівської сільської ради 24,03 га;

• Деремезнянської сільської ради 10,24 га;

• Перегонівської сільської ради 21,64 га.

Разом з тим, відповідно до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", ДП "Канівське нерестово-вирощувальне рибне господарство" та ДП "Толокунський рибгосп" не підлягали приватизації.

З огляду на викладене, у діях службових осіб РВ ФДМУ по Київській області та ВАТ "Київрибгосп" вбачаються окремі ознаки вчинення злочинів у сфері службової діяльності.

Крім того, статутний капітал ВАТ "Київрибгосп" після "приватизації" розподіляється наступним чином:

- 24,97% дочірне підприємство "Лідер 2000" (головна компанія

"ЮРОПІЕН СЕРВІЗІС ІНК" м. Тортола);

-20% Компанія "ЛУГАНУС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (м. Лімасол, Республіка Кіпр);

- 24,5% ТОВ "Еталонінвест ЛТД (м. Київ).

Слід відмітити, що у всіх вказаних компаніях одним із засновників або керівником підприємства є Байзан Олег Іванович – один із фігурантів протиправного захоплення земельних паїв в селах Княжичі та Зазим'я Броварського району.

Крім того, ВАТ "Київрибгосп" 01.10.2007 року згідно з рішенням Київської міської ради N431/3265 отримало у довгострокову оренду 64,5 га земель в прибережній смузі річки Дніпро на території Голосіївського району на вул. Промисловій 4, під будівництво та експлуатацію офісних, розважальних комплексів.

Незважаючи на те, що матеріали від СБУ щодо незаконної приватизації ВАТ "Київрибгосп" та його дочірніх підприємств отримані прокуратурою м.Києва 22 квітня 2008 року, до сьогоднішнього дня не прийнято ні якого рішення.9. Чи є докази того, що до цих оборудків причетні народні депутати України?


Про це ви можете дізнатися в Управлінні СБ України в Київській області. Чому, саме, в них? Тому що, в мене є інформація, що по цьому факту надавав пояснення начальнику Управління Грицаку В.С. голова Обухівської РДА Остринський В.К. ще 25.04.2008р., в його поясненнях і були вказані прізвища народних депутатів від БЮТ.

10. Чи можете Ви навести приклади, де в схемах незаконного відчуження землі фігурували "мертві души"?

Головним управлінням Держкомзему у Київській області була проведена перевірка фактів щодо анулювання державного акту на земельну ділянку загальною площею 87,652 га, яка виділялася в адміністративних межах Сеньківської сільської ради колишнім працівникам радгоспу "Промінь" для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

У ході перевірки встановлено, що на підставі розпорядження Бориспільської РДА від 09.02.2005 гр. Вовкушевському В.С. 05.04.2005 виданий Державний акт серії ЯА N222095 на право власності на земельну ділянку площею 87,652 га, яка розташована у адміністративних межах Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Співвласниками даної земельної ділянки є колишні члени радгоспу "Промінь", про що зазначено в акті.

09.12.2006 гр. Вовкушевський В.М. на підставі усного договору уповноважив гр. Костиліна О.Я. бути своїм представником в усіх органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших підприємствах та організаціях, також надано право розписуватися за нього, термін дії довіреності до 09.12.2007.

03.12.2007 гр. Костилін О.Я. звернувся із заявою до Бориспільської РДА про те, що він від імені Вовкушевського В.М. просить анулювати державний акт на зазначену земельну ділянку в зв'язку з відмовою її власників. До заяви він додав список громадян, які відмовляються від належних їм часток для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Зазначений список завірений головою Сеньківської сільської ради Гончаренко В.М.

У ході перевірки встановлений факт, що громадяни, зазначені в списку, який надав Костилін О.Я., а саме:

- Бойко Парасковія Опанасівна померла 01.06.2007,

- Грудініна Надія Єгорівна померла 02.07.2007,

- Гордійчук Іван Онуфрійович помер 12.07.2007,

- Краснопір Марія Миколаївна померла 20.02.2007,

- Краснопір Марія Семенівна померла 15.10.2007,

- Аксюта Ганна Тимофіївна померла 05.09.2007,

- Менько Євдокія Григорівна померла 28.02.2007,

- Краснопір Ольга Іванівна померла 28.02.2007,

- Маринець Катерина Петрівна померла 12.11.2007,

- Мозкова Людмила Федорівна померла 21.04.2007,

- Нещерет Борис Омелянович помер 24.12.2007.

Таким чином зазначені громадяни не могли надати свої заяви про відмову від належних їм часток для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і до зазначеного списку були внесені неправдиві відомості, які завірені посадовою особою органу місцевого самоврядування.

20.02.2008 Бориспільський міськрайонний суд Київської області по справі N2-552/2008 за позовом громадян, серед яких встановлені "мертві душі" перелічені вище, приймає рішення про виділення для ведення садівництва належні позивачам частки зі складу земельної ділянки площею 87,652 га, яка розташована у межах Сеньківської сільської ради, право власності на яку підтверджується державним актом серії ЯА N222095 від 05.04.2005 та зобов'язує державні органи видати розпорядження на виготовлення технічної документації, її затвердження, виготовлення державних актів, їх підписання та внесення даних в земельно-облікові документи.

Технічна документація із землеустрою по виготовленню державних актів на земельні ділянки у власність була виготовлена в березні 2008 року і на померлих осіб, які зазначені вище.

Встановлено факт, використання гр. Костиліним О.Я. та Косяк В.Ю. підробленого документу, а саме списку громадян, з метою незаконного заволодіння земельними ділянками.

У діях зазначених громадян вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

За вказаним фактом 25.09.2008 Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу N24-37 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України. На даний час, ця, як і багато інших подібних кримінальних справ, вкривається пилом десь в архівах слідчого відділу МВС. Хочу запевнити, таких "загублених" кримінальних справ по незаконних оборудках із землею, в яких фігурують "мертві душі", особливо по Київській області, – сотні!

11. Хто з високопоставлених осіб, на Вашу думку, стоїть за цією земельною аферою?

За даною земельною аферою, як розповідають жителі Сеньківської сільської ради, стоїть Ю.Павлов – депутат Київської обласної ради, який 20 квітня 2010 року на сесії ради оголосив про створення групи "За розвиток Київщини" з метою співпраці з новою владою. При цьому наголосив: "Зараз до влади прийшла політична сила (Партія Регіонів), здатна навести лад. Чому б нам їм не допомогти?".

Я хочу застерегти голову Київської ОДА Присяжнюка А.Й.: не дай Боже такої допомоги, як розбазарювання земель запасу, лісів, земель водного фонду та заповідників, якою займались окремі депутати Київради разом з колишнім головою Київської обласної державної адміністрації!

12. Як би Ви в цілому охарактеризували ситуацію з незаконним відчуженням гектарів землі, що склалась, та які виходи з даної ситуації на Вашу думку є?

Ситуація, що склалась, є показовим прикладом того, до чого призводить жадоба влади політичного лідера та членів його партії, яких не зупиняє ні закон, ні совість, а коли народ своїм волевиявленням відмовляється від керування лідера цієї політичної сили, то останнє, що залишається такому лідеру – це задурювати голову громадянам своєї країни всілякими обвинувачувальними балачками та неперевіреними фактами в адресу нової влади, щоб відвести увагу від своїх недобросовісних вчинків.

Я б хотів запитати Ю.В. Тимошенко, якщо Вона вже підіймає питання незаконного відчуження землі, чи спростує Вона факти виділення близько 6 га лісу родині екс-депутата Верховної Ради України Поживанова М.А., 4,35 га землі народному депутату України Богдану Р.Д. в смт.Козин, а також фактично повної приватизації цілого кварталу в м.Буча по вул. Рози Люксембург народним депутатом О.В.Ляшком? Дані факти потребують негайної перевірки на предмет законності виділення земельних ділянок.

Таких прикладів можна навести безліч, особливо в м.Ірпінь – вотчині народного депутата С.Осики, в Бориспільському районі – вотчині народного депутата С.Міщенка та його кума – Байчаса В.М. та багато інших.

Хочу відмітити неперевершений талант Ю.В. Тимошенко відволікати увагу громадськості від проблем із законом її партійних соратників кожен раз, коли народними депутатами України, правоохоронними органами та ЗМІ піднімались питання незаконного відчуження земель державної власності: то в діях Президента України раптом знаходились якісь сумнівні, на погляд Прем'єр-міністра України, обставини, то "крайня" необхідність введення надзвичайного стану через свинячий грип та неймовірні пригоди із багатотонними закупками медичних препаратів для лікування останнього... А потім, за чашкою чаю в колі своїх довірених осіб, спостерігати за тим, як вся Верховна Рада України "ведеться" на "лоховской развод" часів 90-х років м.Дніпропетровська, придуманий тендітною жінкою, яку в народі нарікли "залізною леді".

Я переконаний, що якби працівники Секретаріату Міністра Кабінету Міністрів України добросовісно відносились до виконання своїх обов'язків (а не приховували свої земельні афери), своєчасно доповідали Ю.В.Тимошенко по фактах незаконних захоплень земель депутатами Верховної Ради України фракції БЮТ та близьким до них оточенням, а Прем'єр-міністр України – неупереджено реагувала на це, то "Вона" б не тільки "працювала", а ще й вживала б всі, передбачені законом заходи, щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розбазарювання земель, про що вона неодноразово обіцяла у своїх зверненнях. Тоді б і Генеральна прокуратура України виконувала б свої прямі обов'язки – вживала б відповідні заходи щодо виконавців незаконних земельних оборудок, а останні – безперечно давали б свідчення на тих високопосадовців та народних депутатів України, які є організаторами цих злочинних схем. Тоді, Генеральній прокуратурі України не приходилось би надавати тисячі відписок як народним депутатам України, так і громадянам з приводу затягування розслідування кримінальних справ по цих питаннях.

Особливо цікавою є реакція голови Держкомзему України Кулініча О.М. на всі публікації в ЗМІ та звернення громадян і посадових осіб по незаконному виділенню земельних ділянок в період передвиборчої компанії та після виборів Президента України. Його поведінка нагадує мені фільм "Весілля в Малинівці", де постійно відбувається зміна влади, а герой повинен пристосовуватися до нових обставин.

Не треба бути провидцем, щоб зрозуміти, що всі вищезазначені мною факти незаконних оборудків із землею були відомі голові Держкомзему України Кулінічу О.М., якщо не від самого початку їх реалізації, то в ході розпочатих перевірок – це безсумнівно!

Замовчування цих фактів – це така собі спроба всидіти на стільці одночасно при трьох "правителях", не ображаючи жодного з них. Але всім вгодити важко – народ, яким так сильно "опікалась" Леді Ю., залишився на задвірках інтересів високих посадових осіб. Проте, особиста продажність та нехтування законами держави голову Держкомзему не бентежить і досі, наявність доказової бази стосовно порушень законодавства – теж. Єдине, що його бентежить – чи залишиться він у своєму "кріслі" за нової влади.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua