Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
закон   зміни у законодавстві   корупція   забудова

Новий закон: дієвий інструмент чи декорація?


-4
Рейтинг
-4


Голосів "за"
0

Голосів "проти"
4

16 вересня Верховною Радою був прийнятий, а 14 жовтня вступив в силу Закон "Про внесенння змін в деякі законодавчі акти України, щодо сприяння будівництву". Експерти різко розішлися в оцінках наслідків приняття цього закону – від прогнозу різкого покра-щення ситуації в сфері містобудування, до суттєвого зростання рівня корупції.

Прокоментувати нововведення ми попросили доцента кафедри менеджменту Східноукра-їнського національного университету ім. В.Даля, члена ради громадської організації "Схі-дноукраїнський Центр Громадських Ініціатив" Віктора Филиповського. Його думка є ці-кавою ще й тому, що Віктор Миколайович має досвід успішної протидії свавіллю забудо-вників і влади: минулого року ініціативній групі на чолі з Віктором Филиповським вдало-ся попередити незаконну забудову своєї придомової території бізнес-структурою, близ-кою до дружини заступника прокурора Луганської області. Отже, слово експерту:

Вікторе Миколайовичу, як ви оцінюєте прийняті нещодавно зміни до національного законодавства в сфері містобудування?

Пакет змін було підготовлено Міністерством регіонального розвитку і будівництва. Після голосування в Верховній Раді, зміни були внесені до 12 законів: Кодекс адміністративних правопорушень, Земельний кодекс, Закон "Про основи містобудування", Закон "Про міс-цеве самоврядування", "Про архітектурну діяльність" та інші. Змінилася відповідальність за правопорушення та порядок оплати за землю. Багато змін стосуються процесу плану-вання й забудови територій, охорони та аренди земель.

Я оцінив би ухвалені зміни як позитивні. Завдяки їм, під час планування й зазабудови територій тепер мають враховуватися інтереси місцевих громад. Закон написаний таким чином, що в ньому взагалі виключається можливість уникнення суспільного обговорення проектів забудови та дуже чітко прописаний порядок такого обговорення.

Але високим є ризик того, що ці закони просто не будут виконуватися. Треба визнати, на сьогодні склалася практика невиконання законів посадовцями...

Закон не передбачає відповідальності посадовців за порушення?

Відповідальність передбачена. Але санкції стосовно порушників дуже слабкі. Припусти-мо, що під час відводу землі під забудову за корупційними схемами мають місце дуже ве-ликі "транзакційні витрати" з боку забудовника. Ціна питання набагато вища, ніж перед-бачені законом санкції. Цілком природньо, що це створює ситуацію, коли багатий забу-довник може дозволити собі збудувати об'єкт не там, де можна будувати за законом, а там, де він вважає вигідним для себе. Передбачених законодавством норм та правил при цьому можна не дотримуватися.

Приняті зміни досить прогресивні. Згідно цього Закону, посадовці мають рахуватися й з думкою спільноти, але допоки немає відповідальності чиновників, доти й немає впевненості в тому, що закони будуть виконуватися. Сьогодні Україна знаходиться в такому-собі проміжному стані: це вже не планова економіка, але ще й не ринок. Це так званий "мережевий капіталізм" – формація, при якій керує не закон, а гроші.

Що потрібно,аби ухвалені зміни стали дієвими?

Перш за все необхідно, аби суспільство більш активно впливала на владу. А для цього по-трібно, щоби громадяни знали закони, щоби вміли захищати свої права у суді. Треба на-вчати людей.

Інший дуже важливий момент: треба, щоби й сама держава впровадила більш жорсткий контроль дотримання законів посадовцями, більш ефективно боролася з корупцією.

У моїй практиці, на жаль, є безліч очевидних прикладів, коли держава не реагує на факти порушень.

Сьогодні в багатьох містах закон порушується вже тим, що не існує місцевих правил за-будови. Їх неможливо ухвалити, якщо не затверджено генеральний план забудови міста. У Луганську, наприклад, він є – його було ухвалено в 1981 році. Проте закон вимагає не лише існування, але й доступності генплану. Будь-який громадянин або представник органу самоорганізації населення повинен мати можливість ознайомитися з ним. Це необхідно, щоб викреслити межі прибудинкових територій, вільних земель, щоб зрозуміти, чи можна використовувати для забудови ту чи іншу ділянку. Але луганчани не мають можливості ознайомитися з генеральним планом, пому що на ньому стоїть гриф " для службового користування". Це грубе порушення закону.

Містобудівна документація та місцеві правила забудови мають обговорюватися з громад-ськістю. У Луганську цього немає. Якщо й відбуваються якісь узгодження, то проходять вони вузьким колом лояльних до місцевої влади організацій. В пресі має бути оприлюдне-но проект та забезпечено зворотній зв'язок для всіх, хто бажає висловити свої зауваження та пропозиції. Пропозиції мають бути розглянуті, проект – доопрацьований з урахуванням потреб та побажань місцевої громади. Далі він знову має бути оприлюднений та обгово-рений. Нажаль, цього немає. Луганський держвиконком стверджує, що узгодження три-вають, але представники спільноти, які "не догодили" службовцям та депутатам, брати участь в цьому обговоренні не можуть. Але подібні інсинуації, вкупі з отписками у відпо-відь на звернення ініціативних груп, порушують Закон "Про боротьбу з корупцією" (ст.5 п Г), що класифікує відмову чиновника в наданні інформації, наданні неповної або ви-кривленої інформації громадянам як корупційні дії. Посадовці мають знати закони, пова-жати й виконувати їх. Вони мають бути прикладом правової поведінки.

Отже, складових дієвості закону дві: влада має створити ефективні інструменти конт-ролю, а суспільство має активно впливати на чиновників, вимагаючи дотримання своїх законних інтересів.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua