Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
Конституція України   В.Ющенко   Указ про розпуск Верховної Ради України

Нових дочасних виборів не буде – експерт

Виталий | 13.02.2008 15:30

1
Рейтинг
1


Голосів "за"
4

Голосів "проти"
3

Автор: Іван Герасименко
12 лютого 2008


Останнім часом досить часто у засобах масової інформації з'являються дискусії щодо можливого дострокового припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання. Причому почути можна як велику кількість аргументів "за", так і не меншу кількість – "проти". У цій статті буде наведено детальний правовий аналіз можливості (або неможливості) дострокового припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання.

Конституція України у ч. 4 ст. 90 встановлює, що повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.

Аналіз даного положення Основного Закону дозволяє зробити висновок, що повноваження ВРУ не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання лише за наявності 2-х конституційно встановлених умов:

Верховна Рада України має бути обрана на позачергових виборах (1-а умова);

позачергові вибори мали бути проведені після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України (2-а умова).

Таким чином, щоб дати відповідь на питання, чи має право Президент України припинити повноваження Верховної Ради України VI скликання протягом одного року з дня її обрання (безперечно, за умови виникнення встановлених Конституцією України підстав для дострокового припинення повноважень ВРУ), треба провести юридичний аналіз умов і підстав позачергових виборів до Верховної Ради України, що відбулись 30 вересня 2007 року.

Правовою підставою позачергових виборів до Верховної Ради України 30 вересня 2007 року став Указ Президента України N497/2007 від 05.06.2007 р.

В описовій частині цього Указу Президент як на підставу прийнятого ним рішення посилається на положення:

Ч. 6 ст. 81 Конституції України (дострокове припинення повноважень більше ніж 1/3 народних депутатів України);

Ч. 2 ст. 82 Конституції України (Верховна Рада України не є повноважною за умови обрання менш як двох третин від її конституційного складу);

Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 р. N17-рп/2002 (щодо неповноважності Верховної Ради України у випадку, коли депутатські повноваження мають менше двох третин народних депутатів України).

Мотивувальна частина Указу Президента від 05.06.2007 р. містить посилання на п. 7 ч. 1 ст. 106 Конституції України (Президент України призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією).

Крім того, Указ в описовій частині містить посилання на Спільну заяву Президента України, Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на розв'язання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, але ми не беремо її до уваги, оскільки розглядаємо не політичні, а правові підстави дострокових виборів.

Резолютивна частина Указу Президента від 05.06.2007 р. містить рішення Президента України призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 30 вересня 2007 року.

Так як згідно з Указом Президента від 05.06.2007 р. були призначені позачергові вибори до Верховної Ради України, то можна говорити, що існує 1-а умова для неможливості припинення повноважень ВРУ протягом одного року з дня її обрання (Верховна Рада України має бути обрана на позачергових виборах).

Постає закономірне питання, чи існує 2-а умова (чи проведені позачергові вибори після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України?). Тобто чи існував факт дострокового припинення повноважень Верховної Ради України?

Для відповіді на це питання слід звернутись до вже згадуваної правової підстави позачергових виборів до Верховної Ради України 30 вересня 2007 року – Указу Президента України N497/2007 від 05.06.2007 р.

Варто зазначити, що Президент України не посилається на пункти 1, 2 чи 3 ч. 2 ст. 90 Конституції України як на підставу прийнятого ним рішення (ці положення Конституції містять вичерпний перелік підстав, за яких Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України).

Крім того, навіть сам Указ Президента від 05.06.2007 р. не містить вказівки на те, що Президент України достроково припиняє повноваження Верховної Ради України. В Указі сказано лише, що Верховна Рада України V скликання є неповноважною (на підстави неповноважності вже вказано вище). І лише враховуючи неможливість відновлення двох третин від конституційного складу Верховної Ради України, Президентом прийнято рішення про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України.

Однак, здійснюючи правовий аналіз Указу Президента України N497/2007 від 05.06.2007 р., варто звернути увагу ще на один Указ. Мова іде про Указ Президента України N675/2007 від 31.07.2007 р. "Про внесення змін до Указу Президента України від 5 червня 2007 р. N497".

Вказаним Указом Президент змінив назву Указу N497/2007 від 05.06.2007 р. на Указ "Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у зв'язку з неповноважністю Верховної Ради України та достроковим припиненням її повноважень". Крім того, статтю 1 Указу N497/2007 від 05.06.2007 р. доповнено словами "у зв'язку з неповноважністю Верховної Ради України та неможливістю її відновлення, що спричинило дострокове припинення повноважень Верховної Ради України".

Таким чином, вказаними змінами Президент України вніс у текст свого Указу від 05.06.2007 р. положення про "дострокове припинення повноважень Верховної Ради України".

В контексті полеміки навколо питання, чи існував факт дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, варто нагадати ще раз положення ч. 4 ст. 90 Конституції України, де зазначено, що повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.

Як видно з наведеної конституційної норми, вона не містить вказівки на те, що дострокове припинення Президентом України повноважень ВРУ мало бути здійснене лише на підставі пунктів 1, 2 чи 3 ч. 2 ст. 90 Конституції України. А отже, положення ч. 4 ст. 90 Конституції України будуть застосовуватись і в тому випадку, коли позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються у зв'язку з неповноважністю Верховної Ради України та неможливістю її відновлення, що спричинило дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Тобто існує сам факт дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, а отже, дотримані всі формальні вимоги, що унеможливлюють припинення повноважень ВРУ протягом одного року з дня її обрання.

Підсумовуючи вищесказане, положення ч. 4 ст. 90 Конституції України (повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання) мають застосовуватись навіть за умови виникнення встановлених Конституцією України підстав для припинення повноважень ВРУ (наприклад, протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатись).

Крім того, Конституція України передбачає право (а не обов'язок!!!) Президента України за умови існування для того конституційних підстав достроково припинити повноваження Верховної Ради України, а ч. 4 ст. 90 Конституції України містить пряму заборону для Президента України достроково припиняти повноваження ВРУ, якої Глава держави має дотримуватись, оскільки органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції України).

Тобто, повноваження Верховної Ради України VI скликання не можуть бути достроково припинені протягом одного року з дня її обрання.

Враховуючи ту обставину, що повноваження Верховної Ради України VI скликання не можуть бути достроково припинені протягом одного року з дня її обрання, варто нагадати, що у випадку складення депутатських повноважень більш ніж 1/3 народних депутатів України (і за умови "обнулення" виборчих списків, як це мало місце у 2007 році) de-facto Верховна Рада України стане неповноважною, а це, в свою чергу, є підставою для проведення позачергових виборів до Верховної Ради України.

Однак, в контексті вищевикладеного, варто нагадати, що той випадок, який мав місце у 2007 році (мається на увазі складення депутатських повноважень більш ніж 1/3 народних депутатів і "обнулення" виборчих списків), став прецедентом в історії українського парламентаризму і був результатом політичних домовленостей Президента України, Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України. На сьогодні ж немає жодних підстав для складення депутатських повноважень, а тому розмови про можливі дострокові вибори на підставі складення депутатами своїх повноважень є нічим іншим, як політичними спекуляціями.

© Justus 2005-2006. При повному чи частковому використанні матеріалів посилання на www.justus.com.ua обов'язкове

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua