Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
житло   охорона здоров'я   фізкультура та спорт

Скрижаль організації життя Первинної громади. Частина друга "Земне життя громади". Розділи 22,23,24.

Пайташ Передрук | 27.06.2007 11:26

-10
Рейтинг
-10


Голосів "за"
4

Голосів "проти"
14

Кожен мешканець Первинної громади має незаперечне право на житло. Кожен громадянин має право на охорону здоров'я за рахунок Первинної громади по місцю свого проживання. Гармонійний розвиток фізичного тіла людини нерозривно пов'язаний з її здоров'ям.

22.Житло.

1.Кожен мешканець Первинної громади має незаперечне право на житло. 2.Первинна громада зобов'язана створити такі умови щоб кожен її мешканець зміг побудувати своє власне житло. 3.Для будівництва житла Первинна громада зобов'язана виділити земельну ділянку з розрахунку сімсот квадратних метрів на одного члена сім'ї, але не більше трьох тисяч квадратних метрів в межах населеного пункту (села чи містечка). 4.В Первинних громадах міст зі старою багатоповерховою забудовою, де виділення земельних ділянок неможливе, все житло в багатоповерхових будівлях є колективною власністю Первинної громади. 5.Одно і двоповерхові будівлі в містах можуть бути як в Приватній Власності так і у власності Первинної громади. 6.Нове будівництво у містах проводиться тільки на місці ліквідованих (розібраних) старих, непридатних для використання і реконструкції будівель.7.Житлові будівлі не можуть використовуватися під будівлі виробничого призначення. 8.Житлові будівлі споруджуються з розрахунку шістдесят квадратних метрів (в об'ємі сто вісімдесят метрів кубічних) опалюваної площі на одного члена сім'ї, відстань між житловими будівлями сусідів має бути не менше шістнадцяти метрів (для новобудов), будь-яка будівля (житлова або господарська) має бути від межі іншої ділянки не ближче двох метрів. 9.Первинна громада забезпечує членам громади (громадянам) воду, паливо (енергію) згідно норм прийнятих в Первинній громаді на одну людину по цінам оптової закупівлі, це ж спожите вище встановлених норм оплачується у кратності, що перевищує спожите над встановленою нормою. 10.Мешканці – не члени громади забезпечуються водою, паливом (енергією) самостійно в продавця по ринкових цінах (продавцем може виступати і Первинна громада). 11.Сім'ї, що мають статус гостя, але мають дітей, що є членами громади отримують на них по нормах паливо (енергію), воду по цінах встановлених громадою для своїх членів. 12.З метою зниження завозу на свою територію палива (енергії), питної води, Первинна громада може обмежити понаднормове споживання води, палива (енергії) або багатократно збільшити плату за понаднормове споживання. 13.Житло, що є власністю Первинної громади надається в користування громадянам за оплату або безоплатно (згідно Закону Первинної громади), а особам з статусом гостя тільки за оплату. 14.Для сімей громадян, що мають більше шести дітей житло надається згідно норм за рахунок громади і є власністю Первинної громади. 15.Жодна людина не може бути позбавлена житла. 16.Догляд за житлом, ремонт житла здійснює власник житла. 17.Первинна громада здійснює постійний контроль за дотриманням житла власниками в належному порядку. 18.В одному будинку (в одній квартирі) не допускається довготривале (більше місяця) проживання членів різних сімей (особи старше 18 років по відношенню до своїх батьків є членами іншої сім'ї). 19.Власники приватного житла не можуть здавати його в найми вони можуть тільки продати житло, що належить їм на правах власності. 20.Право здавати житло в найм має право тільки Первинна громада. 21.Готелі, санаторії, будинки відпочинку не є житлом а є виробничими об'єктами. 22. В будь-якому житлі обов'язково мають бути такі приміщення: передпокій, кухня, ванна (душ), вбиральня (туалет), приміщення для зберігання запасу продуктів, батьківські покої (спальна кімната для батьків), дитячі покої (одна спальна кімната з розрахунку на двох одностатевих дітей), гостинна кімната. 23.В громадських гуртожитках готельного типу для осіб, що ще не створили свою сім'ю та для студентів (учнів) учбових закладів житло має бути окремим для кожної особи і в ньому обов'язково мають бути: передпокій, душ, туалет, жилі покої (кімната).

24.Дозвіл на будівництво житла надає Реєстраційна служба Первинної громади, вона ж і створює комісію по прийому житла в експлуатацію (комісія в своєму складі має мати обов'язково: представника Реєстраційної служби, представника Санітарної служби, представника-спеціаліста по будівництву житла; та інших по необхідності, що визначається Законом Первинної громади). 25.Не прийняте в експлуатацію житло використовувати не дозволяється. 26.Будівництво житла може виконуватися, як особисто майбутнім власником (під його керівництвом) так і найманими спеціалістами (будівельним підприємством) з дотриманням всіх будівельних норм і правил з дозволених на території Первинної громади матеріалів. 27.Первинна громада зобов'язана, на вимогу майбутнього власника, надати безвідсоткову довготермінову позику на будівництво житла. 28.Забудовник (майбутній власник житла) може не просити безвідсоткової довготермінової позики на будівництво житла, а будувати його за власні доходи (власні збереження).

23.Охорона здоров'я в Первинній громаді

(Державі)

1.Кожен громадянин має право на охорону здоров'я за рахунок Первинної громади по місцю свого проживання. 2.Охорона здоров'я осіб з статусом гостя, за рішенням Віче Первинної громади, здійснюється безоплатно або за певну оплату. 3.Кожен зобов'язаний виконувати поради лікарів по охороні свого здоров'я. 4.Ніхто не може спричиняти шкоду для свого здоров'я та здоров'я інших людей. 5.Дії особи, що наносять шкоду своєму здоров'ю або здоров'ю інших людей – недопустимі. 6.Особа, що заподіяла шкоду здоров'ю інших людей, зобов'язана оплатити лікування хворого. 7.Збереження свого здоров'я за рахунок здоров'я інших людей недопустиме. 2.В Первинній громаді має бути лікар з розрахунку – один лікар-терапевт (сімейний лікар широкого профілю) на п'ятдесят мешканців Первинної громади та один зубний лікар (дантист) на кожні сто мешканців (незалежно від їх віку); кожен лікар має мати помічниками, для виконання своїх обов'язків, двох молодших медичних співробітників – медсестру і санітарку. 3.На кожних сорок дітей Первинної громади має бути дитячий лікар. 4.В Первинній громаді будується лікарня з розрахунку три стаціонарні ліжко-місця на кожних п'ятдесят дорослих мешканців та три стаціонарні ліжко-місця на кожних сорок дітей (лікарняні палати мають бути розраховані тільки на одну людину). 5.Оплата праці лікарів та молодшого медичного персоналу здійснюється за рахунок Первинної громади. 6.Територіальні громади, для медичного обслуговування мешканців, що проживають в межах територіальної громади, створюють медичні комплекси по діагностиці та лікуванню захворювань різного напрямку. 7.При територіальних медичних комплексах створюються медичні школи. 8.Земельні громади, для медичного обслуговування мешканців, що проживають в межах земельної громади, створюють медичні спеціалізовані комплекси по діагностиці (кожного виду розповсюджених, на їх території, хвороб (захворювань)) та лікуванню цих захворювань. 9.При спеціалізованих комплексах земельної громади, створюються вищі медичні учбові заклади по видах захворювань. 10.Регіональні громади, для надання найвищої кваліфікованої медичної допомоги своїм мешканцям та з метою вдосконалення та розвитку медичної науки, створюють академічні, клінічні, науково-дослідні медичні містечка. 11.В цих містечках проходять, один раз на сім років, трьохмісячну перепідготовку лікарі всіх рівнів та завершується здобуття комплексної лікарської освіти з отриманням звання Кандидата Медичних Наук, а також тут здобувається звання Академіка.

12.Особливим підрозділом медицини є санітарно-епідеміологічна служба, що забезпечує профілактику захворювань; контроль за якістю продуктів харчування в торгових підприємствах, на підприємствах виробництва харчових продуктів та в підприємствах громадського харчування всіх форм власності; здійснює контроль охорони оточуючого середовища, впливу на оточуюче середовище промислових підприємств всіх форм власності та контролює лікувально-карантинні медичні заклади закритого типу. 13.Наявність санітарного лікаря-інспектора зумовлена з норм: один санітарний лікар-інспектор по профілактиці захворювань на п'ять тисяч осіб; один санітарний лікар-інспектор по контролю за виробництвом та реалізацією продуктів харчування на сто підприємств з чисельністю до десяти працюючих на них, або на п'ятдесят підприємств з чисельністю від десяти до п'ятидесяти працюючих на них, або на двадцять п'ять підприємств з чисельністю від п'ятидесяти до сто п'ятидесяти працюючих на них, або на десять підприємств з чисельністю від сто п'ятидесяти до тисячі працюючих на них, або на два підприємства з чисельністю понад тисяча працюючих на них; один санітарний лікар-інспектор по контролю за охороною оточуючого середовища на сто кілометрів квадратних площі; один лікар-токсиколог на сім тисяч осіб. 14.В кожній Територіальній громаді створюється хіміко-токсилогічна та радіологічна медична лабораторія. 15. В кожній Земельній громаді створюються карантинно-лікувальні заклади закритого типу. 16.В кожній Регіональній громаді створюється науково-дослідний інститут медичних хіміко-токсилогічних і радіаційних досліджень. 17.В Кожній Регіональній громаді створюється медичне містечко закритого лікувально-дослідницького типу для хворих на розлади психіки, дії яких небезпечні для оточення та для власного життя.

18. Всі медичні заклади є власністю громади (громад) і знаходяться під контролем Первинної громади (Первинних громад) на території якої (яких) вони розташовані. 19.Приватна власність в лікувально-профілактичній медицині не допускається. 20.Допускається приватна власність у виробництві лікувальних препаратів під повним контролем за продукцією з боку санітарних лікарів-інспекторів та лікарів лікувальних закладів, що здійснюють лікування. 21.Торгівля лікарськими препаратами не дозволяється. 22.Лікарські препарати видаються лікарями. 23.Закупівля лікарських препаратів проводиться Первинною громадою (через лікарський заклад) за кошти Первинної громади. 24.Відповідальність за правильність застосування лікарських препаратів покладається на лікарів.

25.На територіях Первинних громад з винятковими природними особливостями та мінеральними водами, що позитивно впливають на організм людини будуються санаторії-профілакторії лікувально-відновлювального типу. 26.Лікування в санаторіях-профілакторіях платне, за рахунок Первинних громад на території яких постійно проживають пацієнти-громадяни, або за власний рахунок для приватних осіб як Держави так і іноземних громадян. 27.Первинна громада зобов'язана оздоровити кожного свого члена один раз на рік у відповідності до медичних рекомендацій лікарів, період профілактичного лікування в санаторії не може бути меншим за дванадцять календарних днів. 28.Профілактичне оздоровлення сімей проводиться для всіх членів сім'ї одночасно в одному санаторному закладі. 29.Для дітей-членів Первинної громади віком від шести до чотиринадцяти років крім профілактичного оздоровлення з сім'єю передбачено щорічне оздоровлення протягом п'ятнадцяти календарних днів в літній період та дванадцяти календарних днів у зимовий період на базі санаторіїв-профілакторіїв та спеціальних таборів відпочинку в межах Первинної громади. 30.Бажаний обмін між Первинними громадами дітей в таборах відпочинку. 31.Табори відпочинку мають туристично-пізнавальну орієнтацію.

32.Основними застерегами в медичній практиці є:

- ніколи не застосовувати з лікувальною метою втручання в психіку людини, а саме – будь які форми гіпнотичного впливу та навіювань;

- намагатися здійснювати належну профілактику захворювань, що дало б змогу уникати хірургічних втручань, хірургічне втручання вважати крайнім заходом;

- при хірургічному втручанні заборонено заміна органів взята від інших живих істот та переливання чистої донорської крові, при значних втратах крові людиною дозволяється застосування тільки кровозамінників на основі хімічних речовин, що не пов'язані з препаратами виготовленими з крові живих істот;

- заборонено застосування лікарських препаратів виготовлених з тканин живих істот – це гріх і злочин;

- заборонені будь-які експерименти з людьми, що можуть привести до смерті в результаті цих експериментів, і в тих випадках коли смерть людини від хвороби або отриманих травм не може бути застережена;

- Навіть Господь, без згоди людини, не проникає в її душу, заборонено будь-які експерименти з психікою інших людей, вплив на мозок інших людей будь-якими технічними засобами – це гріх і злочин;

- Тільки Господь є Творцем, суворо заборонено будь-які експерименти з штучного розмноження (клонування) людини та по створенню біологічних (механічних) створінь наділених зачатками свідомості – це гріх і злочин;

- безпліддя – це довічна або тимчасова кара Божа, заборонено штучне запліднення людей так, як це є гріхом (злочином) і прелюбодійством;

- заборонено дострокове переривання вагітності навіть якщо лікар вважає що це загрожує життю матері, вбивство ненародженої дитини не виправдовує збереження життя матері (це припущення людське і воно не може бути істинним);

- після смерті людини тіло має бути передане землі, забороняється вилучення окремих частин тіла (органів), якщо необхідно для визначення хвороби або причини смерті провести певні дослідження, то після їх завершення всі частини тіла та препарати з них мають бути повернуті в тіло, з якого вони були взяті;

- спалення тіла людини, його бальзамування суперечить релігії Первинної громади і є гріхом (нетлінність тіла – це чудо Бога).

24.Фізична культура та спорт.

1.Гармонійний розвиток фізичного тіла людини нерозривно пов'язаний з її здоров'ям. 2.Мораль Первинної громади побудована на гармонійному не суперницькому співіснуванні всіх її мешканців. 3.Дух суперництва в Первинній громаді не культивується. 4.В Первинній громаді розвиваються почуття краси, любові до ближнього, доцільності, самодостатності, духовної єдності з Богом. 5.Фізична культура, в Первинній громаді, є способом зміцнення здоров'я та гармонійного розвитку тіла. 6.Фізична культура і спорт в громадському суспільстві не може бути джерелом прибутку. 7.В Первинній громаді культивуються такі види спорту, що загартовують організм, роблять організм людини більш витривалим, не приводять до швидкого старіння (зносу) органів та тіла людини в цілому. 8.Для пропаганди фізичної культури і спорту в день свят проводяться фестивалі спорту і фізичної краси. 9.Фізкультура і спорт не є професією, а є щоденною необхідністю кожного громадянина. 10.Фізкультура і спорт – нерозривні з філософським розумінням світу Первинної громади. 11.Спортивні ігри, що є причиною пошкоджень організму (травм) в Первинній громаді не дозволені, їх пропаганда вважається пропагандою, що загрожує життю і здоров'ю людини. 12.Заняття такими видами спорту дозволяється тільки Воїнам Первинної громади в програмі загального навчання Воїна. 13.Особи, що самостійно займаються недозволеними видами спорту, не забезпечуються Первинною громадою безплатним лікуванням та безплатним обов'язковим оздоровленням. 14.Участь у змаганнях за межами Держави у недозволених Первинною громадою видах спорту громадянам Держави не дозволяється. 15.Випуск, розповсюдження платне і безплатне спортивних журналів, газет, іншої літератури (телевізійних, радіо програм), інших видів інформаційної продукції, що пропагують спортивний азарт та пропагують недозволені види спорту на території Первинної громади забороняється. 16.Особам, що стали інвалідами в результаті зайняття недозволеними видами спорту, притулок, дозвіл на проживання та право стати членами Первинної громади, Первинна громада не надає.

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua