Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Скрижаль організації життя Первинної громади. Частина друга "Земне життя громади". Розділ 21.

Пайташ Передрук | 27.06.2007 09:29

-10
Рейтинг
-10


Голосів "за"
4

Голосів "проти"
14

Права, свободи та обов'язки членів громад та мешканців з статусом гостя.

21.Права, свободи та обов'язки членів громад та

мешканців з статусом гостя.

1.Усі люди, на території Первинної громади, є вільними і рівними у своїй гідності та правах. 2.Права і свободи людини є непорушними, обмеження їх може здійснюватися тільки в судовому порядку. 3.При незгоді людини в обмеженні її прав в судовому порядку, людина має право залишити територію де здійснюється обмеження її прав. 4. Утримання людини в ізоляції на території Первинної громади допускається виключно згідно Законів, що діють на її території. 5.Права і свободи людини не можуть бути вищими за права і свободи інших людей. 6.Права і свободи людини не можуть бути вищими за права і свободи Первинної громади в цілому. 7.Кожна людина, на території Первинної громади, має право на вільний фізичний, освітній та духовний розвиток своєї особистості. 8.Розвиток особистості людини не може бути використаний для приниження честі і гідності інших людей. 9.Кожна людина на території Первинної громади має обов'язки перед Первинною громадою, вищими об'єднаннями громад та перед Державою, що є платою за забезпечення вільного і всебічного розвитку її особистості та безбідного життя. 10.Всі члени Первинної громади мають рівні права і свободи та є рівними перед Законом. 11.Жоден член Первинної громади не може мати виняткові права і свободи, що відрізняються від прав і свобод інших громадян. 12.Не може бути привілеїв чи обмежень по расовій та родовій належності, статі, соціальному походженню, майновому стану, місцю народження та проживання, за мовою спілкування, тілесними та іншими ознаками, політичним та релігійним переконанням, посадою. 13.Рівність прав жінок і чоловіків є умовними, і визначаються у відповідності до їх фізіологічних особливостей. 14.Первинна громада має право обмежити певні види робіт до виконання їх у відповідності до вікових, фізичних та статевих особливостей індивіду. 15.Не може бути обмеження у отриманні плати за виконувану роботу по вікових, фізичних та статевих ознаках людини. 16.Робота, що здійснюється членом громади, незалежно від його статі, по вихованню дітей у сім'ї або за її межами оцінується і оплачується Первинною громадою. 17.Первинна громада гарантує захист своїм членам, що тимчасово перебувають за межами Держави. 18.Іноземці при прибутті в Державу мають отримати дозвіл на проживання в одній з Первинних громад з отриманням статусу гостя. 19.В Первинній громаді може перебувати одночасно не більше десяти відсотків, від загальної кількості мешканців Первинної громади, іноземних громадян та осіб без громадянства з статусом гостя. 20. Мешканці Первинної громади з статусом гостя мають такі ж самі права як і члени громади, за виключенням:

- приймати участь у Віче Первинної громади;

- обирати Посадових Осіб всіх рівнів;

- бути обраними Посадовими Особами всіх рівнів;

- бути Воїнами Первинної громади;

- права законодавчої ініціативи (законотворчості);

- права вивозу назавжди своїх дітей, що народилися в Первинній громаді, за межі громади до досягнення ними чотиринадцятирічного віку;

- права захисту Первинною громадою при тимчасовому перебуванні за межами Держави.

21.Мешканці первинної громади з статусом гостя, що тимчасово виїжджають за межі Держави, зберігають свій статус за умови перебування за межами Держави не більше чотиринадцяти календарних днів (тристо тридцять шість годин) з дня виїзду з території Первинної громади де вони отримали цей статус. 22.Статус гостя не отримують такі іноземці:

- психічно хворі (душевнохворі);

- хворі на небезпечні (інфекційні) та генетичні хвороби;

- такі, що були засуджені за вбивство людини;

- військові інших держав, що приймали участь в бойових діях, під час яких було вбито людину;

- наркотично залежні (в тому числі і від дії алкоголю та тютюну);

- особи, що приймали участь в рекламі наркотичних засобів, алкоголю, тютюну або приймали участь в зйомці фільмів, що пропагують насилля та сексуальну розбещеність; письменники, журналісти, художники, фотографи, режисери кіно, радіо та телебачення, лицедії та співаки які в своїх творах (своєю творчістю) пропагують насилля, невіру в Бога (глумління) та інше зло;

- особи, що пропагують нетерпимість до релігії (войовничі атеїсти та релігійні фанатики);

- особи, що торгують зброєю масового знищення та наркотиками (включаючи чистий алкоголь та тютюн, за винятком лікувальних препаратів з наркотичних речовин).

23.Кожна людина має абсолютне право на життя і зобов'язана поважати право на життя інших людей. 24.Життя дається Богом і люди не вправі втручатися в Божий Промисел. 25.Смертна кара по людському присуду не допускається. 26.Найвищою мірою покарання за злочини скоєні проти людини та її власності є вигнання за межі Первинної громади (Держави) і повне відшкодування за вчинену шкоду за рахунок власності злочинця. 27.Первинна громада (Держава) зобов'язана, всіма доступними засобами, захищати життя людини. 28.Невиконання Посадовими особами (Первинної громади, вищих громадських об'єднань, Держави), що зобов'язані здійснювати захист життя людей, своїх обов'язків є найбільшим злочином, що карається так, як і вбивство людини. 29.Захист життя людей від озброєних зброєю смертельної дії та під час війни здійснюють Воїни Первинної громади (невиконання ними своїх обов'язків є важким злочином).

30.Кожна людина має право на повагу її гідності і зобов'язана поважати гідність інших людей.

31.Тортури людини іншою людиною із застосуванням фізичної сили чи спеціальних технічних пристроїв, тортури за допомогою слова чи нематеріального впливу – заборонені, винні караються довічним вигнанням.

32.Медичні та інші досліди над людьми та тваринами, що можуть спричинити смерть піддослідної особи – заборонені, винні караються довічним вигнанням.

33.Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість і зобов'язана поважати свободу і недоторканість інших людей.

34.Ніхто не може утримуватися в ізоляції на території Первинної громади (Держави), за виключенням вбивць та осіб хворих небезпечними хворобами. 35.Якщо особу, що звинувачувалася у вбивстві, буде оправдано Судом, то за кожний день перебування в ізоляції ця особа отримає від Первинної громади відшкодування в розмірі середньомісячного заробітку на момент її ізоляції, за рахунок особи (осіб), що винесли рішення про її ізоляцію. 36.Особа, що підозрівається в захворюванні небезпечною хворобою зобов'язана пройти медичне обслідування, а при підтвердженні діагнозу і лікування в закритих медичних спеціалізованих закладах. 37.Якщо по вині особи, що не звернула увагу на свою небезпечну захворюваність, захворіли інші люди то їх лікування проводиться за рахунок винної особи, а у випадку смерті людей, така особа несе покарання, як за вбивство людини.

38.Кожна людина, при застосуванні до неї неправомірних дій з боку інших людей, має право оскарженню таких дій в Суді з отриманням відповідних відшкодувань за причинені страждання. 39.Кожна людина має право на допомогу професійного захисника, а Первинна громада зобов'язана оплатити послуги такого захисника. 40.Кожна людина має право здійснювати свій захист у Суді самостійно.

41.У випадку термінової ізоляції людини, Первинна громада на території якої ізольована ця особа, зобов'язана негайно (протягом однієї години з моменту ізоляції) повідомити родичів та Посадових осіб Первинної громади членом якої є ця особа, у випадку неможливості повідомлення про ізоляцію особи негайно, протягом двадцять чотирьох годин направляється письмове повідомлення про ізоляцію в Первинну громаду членом якої є ця особа.

42.Кожному гарантується недоторканість житла та Приватної власності. 43.Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння (Приватної Власності) особи без згоди всіх співмешканців цього житла або всіх співвласників Приватної Власності. 44.При небезпеці з боку житла та Приватної Власності особи (осіб), що загрожує життю та спокою іншим мешканцям Первинної громади, Суд може винести рішення про примусовий огляд, обслідування житла та іншої Приватної Власності, а для усунення небезпеки прийняти рішення по знищенню житла та іншої Приватної Власності, що несе небезпеку для життя інших людей; якщо небезпека виникла не з вини власників житла та іншої Приватної Власності, вартість знищеного житла та іншої Приватної Власності компенсується Первинною громадою. 45.Обшук житла без рішення Суду не допускається. 46.Якщо при обшуку не отримано фактів, які були мотивом для отримання рішення Суду на обшук житла, власник житла отримує матеріальну компенсацію в розмірі величини річного сукупного заробітку (прибутку) всіх мешканців цього житла в попередньому році, за рахунок Посадової особи, що ініціювала отримання рішення Суду на обшук.

48.Кожна людина має право на таємницю свого власного життя. 49.Ніхто не має права читати, переглядати, прослуховувати особисті листи, щоденні та інші записи на будь-яких носіях інформації без згоди на це власника цих матеріалів. 50.Посмертне дослівне тиражування таких матеріалів без заповітного нотаріального дозволу їх власника не допускається. 51.Передача інформації іншим особам особою, що втаємничена в такі матеріали власником без письмової згоди власника суворо заборонена. 52.Таємне спостереження за життям інших людей заборонено. 53.У випадку підозри протиправних дій особи, що несе загрозу життю і діяльності мешканців Первинної громади (Держави) Суд може винести рішення на дозвіл Криміналісту-пошуковцю або групі Криміналістів-пошуковців провести таємне спостерігання за підозрюваною, у намаганні споєння злочину, особою з фіксацією цього на будь-яких носіях інформації; після завершення слідства вся інформація по відношенню осіб непричетних до злочину знищується, а до Судової справи підшивається інформація, що стосується тільки винних у злочині; передача такої інформації іншим особам, що не мають відношення до кримінальної пошукової роботи, згідно рішення Суду, тиражування такої інформації, написання на її базі літературних творів та постановки по ним театральних вистав, кіно фільмів, телевізійних передач, газетних і журнальних статей, матеріалів в інформаційній світовій комп'ютерній мережі – вважається злочином рівновеликим вбивству людини.

54.Ніхто не може зазнавати втручання в особисте життя, якщо особисте життя не створює загрозу для інших членів громади. 55.Виховання дітей в сім'ї є прозорим і не має бути таємницею для членів громади. 56.Суворо забороняється таємне збирання, зберігання, використання та розповсюдження інформації про особисте життя члена громади. 57.Вся інформація про громадянина надається самим громадянином в Реєстраційну службу (Реєстратору) Первинної громади згідно Опису Інформації про громадянина затвердженого на Віче Первинної громади. 58.Інформація про громадянина, без особистої згоди його, розголошенню не підлягає. 59.Кандидати на посади у Виконавчі та Судові органи зобов'язані, в індивідуальному порядку, надати про себе всю інформацію повнолітньому члену громади на його вимогу. 60.При відмові кандидата на посади у Виконавчі та Судові органи надати про себе інформацію, член громади якому було відмовлено в наданні інформації, публічно повідомляє про це інших членів громади. 61.Отриману інформацію громадянин без згоди на це особи яка її надала, не має права оприлюднювати або передавати іншим, за винятком, якщо така інформація відкриває таємницю по загрозі існування Первинної громади та життю людей. 62. Посадових осіб, що збирають інформацію про громадянина, яка не входить в Опис Інформації про громадянина Первинної громади, а також посадових осіб, що надають таку інформацію без згоди на це громадянина іншим особам та організаціям, за рішенням Суду, звільняється з посади, з відшкодуванням моральної та матеріальної шкоди на користь громадянина, якому ця шкода завдана.

63.Кожному громадянину Держави гарантується свобода пересування її територією у відповідності до Законів Первинних громад по суверенній території яких пересувається громадянин. 64.Пересування осіб з статусом гостя допускається тільки по шляхах державного або міжнародного значення у відповідності до Законів Первинної громади яка надала статус гостя. 65.Громадянин або особа з статусом гостя, якщо вони не скоїли злочину на території Держави, вправі вільно і безперешкодно залишати, в будь-який час територію Держави. Громадянин Держави, що перебував за її межами, якщо він не засуджений на вигнання за межі Держави, в будь-який час безперешкодно може повернутися на територію Держави. 66.Перехід кордону Держави допускається тільки в місцях узаконеного переходу. 67.Перехід кордону в не установленому місці на територію Держави однією особою або групою в кількості до п'яти осіб – вважається контрабандним, групою понад п'ять осіб – вважається ворожим наміром – актом агресії, а з території Держави однією особою або групою в кількості до п'яти осіб – вважається контрабандним, а групою в кількості понад п'ять осіб – вважається актом, що провокує війну (терористичним).

68.Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне, не емоційне і не агресивне вираження своїх поглядів і переконань. 69.Кожен має право вільно створювати, законним порядком збирати, зберігати, використовувати і поширювати технічну, наукову і теоретичну інформацію усно, письмово, на будь-яких носіях інформації – на свій власний вибір і розсуд. 70.Кожному гарантується право на не прив'язану до конкретної особи, що проживала або проживає, літературно опрацьовану фантазію думки та слова (в зв'язку з цим, не дозволяється називати народжених вигаданими іменами літературних героїв). 71. Обмеження цих свобод не допускається. 72.Первинна громада не вправі приймати Закони, що обмежували б ці свободи. 73.Збір будь-якої особистої інформації, її зберігання використання і поширення, про інших осіб або груп осіб, без нотаріально завіреної на це їх згоди не допускається.

74.Кожен має право на свободу світогляду та його ненасильницьку і ненав'язливу пропаганду. 75.Формування Первинних громад проводиться з осіб, що мають схожий світогляд і схожі політичні погляди. 76.Член Первинної громади має право безперешкодно підбирати для свого проживання будь-яку Первинну громаду де світогляд і політичні погляди збігаються з його власними. 77.Кожен громадянин має право на агітацію інших громадян по зміні світогляду і політичних поглядів Первинної громади, вносити по цих питаннях проект зміни до існуючих Законів Первинної громади. 78.Ніхто не може бути переслідуваним за власний світогляд, власні політичні погляди, якщо вони не носять агресивного войовничого характеру.

79.Кожен має право на свободу віросповідання. 80.В Первинній громаді існує єдина релігія. 81.Первинні громади з однаковою релігією об'єднуються в Церкву. 82.Обряд хрещення проводиться після народження дитини, але не пізніше сьомого дня після її народження. 83.Хрещення є свідченням віри людини в єдиного Бога, але не є свідченням до належності її до певної релігії. 84.Член Первинної громади є людина віруюча в єдиного Бога. 85.Належністю до певної релігії є обряд прийняття Першого Причастя, що здійснюється при досягненні людиною чотиринадцятирічного віку. 86.В Первинній громаді релігійне виховання і навчання є частиною загального виховання і навчання. 87.Культові споруди є власністю Первинної громади. 88.Первинна громада утримує культові споруди та служителів культу. 89.На території Первинної громади не може бути діючих культових споруд інших релігій. 90.Особи з статусом гостя, що не сповідують релігію Первинної громади можуть проводити свої релігійні відправи в будівлях, що належать їм на правах Особистої Власності. 91.Особи з статусом гостя зобов'язані притримуватися релігійних свят Первинної громади. 92.Жодна релігія не може бути визнана в Державі як обов'язкова.

93.Громадяни Держави мають право на свободу об'єднань у політичні партії та громадські організації для здійснення захисту своїх прав і свобод та утвердження політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. 94.Політичні партії та громадські організації утворюються за принципом політичного об'єднання Первинних громад, що мають схожий світогляд. 95.Первинна громада може одночасно бути членом кількох різних політичних або громадських об'єднань. 96.Член Первинної громади може приймати участь в одному або у декількох політичних або громадських об'єднань, членом яких є Первинна громада.

97.В Первинній громаді не існує постійної прив'язки її членів до певної професії, протягом життя, член Первинної громади займається безліччю робіт і має безліч професій. 98.Створення професійних спілок в Державі є недоцільним. 99.Захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Первинних громад та осіб з статусом гостя; незалежно від того, працюють вони в підприємствах Первинної громади, організаціях чи службах Первинної, Територіальної, Земельної, Регіональної громад та Держави або на Приватних підприємствах – здійснюють Виконавчі служби (Посадовці) Первинної громади на території якої проживають ці особи.

100. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян (партій) чи обмежений у правах за належність до такого об'єднання (партії). 101.Усі об'єднання громадян та партії рівні перед Законом. 102.Жодне об'єднання громадян, жодна партія не може нав'язувати свій погляд та ідеологію іншим. 103.Жодне об'єднання громадян, жодна партія не мають законодавчої ініціативи. 104.Ідеологія та світогляд об'єднань громадян та партій не можуть бути нав'язані для обов'язкового вивчення в учбових закладах будь-якого рівня. 105.Об'єднання громадян, партія підлягають негайному розпуску, якщо їх діяльність направлена на:

- ліквідацію незалежності, прав і свобод Первинної громади, Держави в цілому, підрив їх безпеки;

- зміну існуючого ладу насильницьким шляхом;

- спроби незаконного захоплення влади на окремих територіях або в Державі в цілому;

- пропаганду війни та насильства;

- терористичні дії;

- розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі;

- посягання на права і свободи людини;

- посягання на життя людини та підрив здоров'я населення окремих територій та Держави в цілому.

106.Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. 107.Членами партій та громадських об'єднань не можуть бути Посадові особи Виконавчої та Судової влади, Воїни Первинної громади, а також особи з статусом гостя. 108.Діяльність партій та громадських об'єднань допускається тільки за межами виробництва у вільний від роботи час. 109.Час участі у роботі партій та громадських організацій не зараховується до загального трудового часу (стажу) і не підлягає оплаті Первинною громадою або іншими вищими громадськими об'єднаннями (Державою), як суспільно корисна громадська робота та після виходу громадянина на пенсію.

110.Кожен громадянин, що мешкає в Первинній громаді має право бути обраним Посадовцем Виконавчої та Судової влади у відповідності до своєї професії та набутого практичного досвіду роботи, будь-якою Первинною громадою незважаючи на те, членом якої Первинної громади він є. 111.Всі громадяни, за винятком тих що перебувають на посадах у Виконавчій та Судовій владі та є Воїнами Первинної громади, мають право законодавчої ініціативи яке не може бути обмеженим поки громадянин не засуджений до довічного вигнання. 112.Обмеження права обрання Посадовцем Виконавчої та Судової влади визначається Законами Первинної громади.

113.Всі громадяни мають безперешкодне право на збори, мітинги, походи, демонстрації. 114.Наявність зброї, або предметів, що можуть нею стати у учасників зборів, мітингів, походів і демонстрацій – заборонено. 115.Охорону зборів, мітингів, походів, демонстрацій здійснює охоронна служба Первинної громади на території якої здійснюється цей захід. 116.Дозвіл на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій надає Начальник охоронної служби Первинної громади на письмову заяву організаторів цього заходу, що подається не менше як за сорок вісім годин до проведення цього заходу. 117.Не дозволяється проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що охоплювали б територію більше ніж однієї Первинної громади. 118.Можливе одночасне проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій на всій території Держави або території Територіальної громади, або території Земельної громади, або території Регіональної громади без права переміщення учасників цих заходів з території однієї Первинної громади на територію іншої Первинної громади. 119. При порушенні умов проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій захід припиняється на вимогу керівника охорони Первинної громади, а його учасники зобов'язані негайно покинути місце проведення заходу і розійтися по місцях свого постійного проживання.

120.Всі мешканці Первинної громади (Держави) мають право направляти індивідуальні або колективні звернення або особисто звертатися до Посадовців Виконавчої і Судової влади, які протягом сорока восьми годин зобов'язані розглянути звернення і дати письмову відповідь на нього. 121.Будь який член Первинної громади може дати запит (письмовий чи усний) Посадовцю Виконавчої і Судової влади, що стосується особистого життя цього Посадовця і протягом двадцяти чотирьох годин має отримати на нього ґрунтовну усну відповідь (або письмову); у випадку відмови посадовця на дачу відповіді по запиту, громадянин письмово звертається до Суду на порушення Посадовцем його прав. 122.Необґрунтована відмова Посадовця дати відповідь на запит громадянина або групи громадян веде до негайного звільнення Посадовця від посади і притягнення його до судової відповідальності.

123.Кожен повнолітній громадянин або повнолітня особа з статусом гостя має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю Особистою Власністю. 124.Діти до чотиринадцяти років користуються власністю своїх батьків, або власністю Первинної громади на утриманні якої вони знаходяться. 125.У випадку смерті обох батьків, їх власність знаходиться під опікою Первинної громади, до досягнення дітей, їх прямих спадкоємців, чотиринадцятирічного віку. 126.Особисту Приватну Власність особа може набути шляхом купівлі, отримання в спадок, отриманням у дарунок або створити цю власність своїми руками, своїм інтелектом (розумом). 127.Особиста Приватна Власність набута шляхом купівлі, отримання у спадок та отриманням у дарунок в обов'язковому порядку засвідчується нотаріально з оплатою відповідного мита, що сплачується відразу або на протязі певного періоду але не більше ніж на протязі десяти років з моменту його нотаріального засвідчення у розмірі: п'яти відсотків від оціночної вартості Власності при купівлі, та одного відсотку від оціночної вартості Власності при отриманні її в спадок або в подарунок. 128.Особиста Приватна Власність створена власними руками, своїм інтелектом (розумом) реєструється в Реєстраційній службі Первинної громади не пізніше як через місяць після її повного виготовлення, завершення або створення безоплатно. 129.Незареєстрована Особиста Приватна Власність створена власними руками не може бути проданою, переданою у спадок або подарованою, а після смерті особи, що її виготовила (створила) стає власністю Первинної громади. 130.Мешканці Первинної громади (Держави) для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права Власності Первинної громади (Колективної Власності Первинних громад) у відповідності до Законів Первинної громади (Держави). 131.Ніхто не може протиправно бути позбавленим права Особистої Приватної Власності. 132.Дії Посадових осіб, що сприяли незаконному позбавленню права Особистої Приватної Власності по злочинному задуму або по причині незнання чи невірного трактування Закону засуджуються на довічне вигнання цієї Посадової особи за межі Первинної громади (Держави) з конфіскацією її майна в розмірі вчиненої шкоди потерпілому, де б це майно не знаходилося. 133.Такі ж дії з боку Воїна Первинної громади засуджуються Абсолютною Ізоляцією та конфіскацією майна на користь потерпілих. 134.Дії інших громадян, що привели до незаконного позбавлення Особистої Приватної Власності підлягають Суду і повної компенсації з їх боку потерпілому (потерпілим) за шкоду нанесену Особистій Приватній Власності та недоотримання прибутку за час коли ця Власність була незаконно відібрана. 135.Використання Особистої Приватної Власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам Первинної громади (Держави), погіршувати навколишнє природне середовище (екологію), погіршувати родючість землі. 138.Використання такої Особистої Приватної Власності припиняється негайно до остаточного рішення Суду.

139.Будь-яка повнолітня, дієздатна особа, що не має обмежень згідно рішення Суду, має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена Законом Первинної громади на території якої буде здійснюватися ця підприємницька діяльність. 140.Перед початком здійснення підприємницької діяльності, особа зобов'язана заявити про це в Реєстраційну службу Первинної громади. 141.Якщо підприємницька діяльність стосується відомих професій і до неї буде залучено не більше п'яти осіб експертиза перспективного плану і реєстрація здійснюється протягом десяти календарних днів, з моменту реєстрації письмової заяви. 142.В інших випадках реєстрація проводиться після повного вивчення і експертизи всіх документів необхідних спеціалістам – експертам для видачі дозволу або винесення рішення про недоцільність (заборону) такої діяльності. 143.Експертиза не може перевищувати термін в дев'яносто календарних днів. 144.Якщо за дев'яносто календарних днів неможливо вивчити це питання то видається обґрунтована заборона на таку діяльність і вказуються причини та необхідні документи для повторного вивчення. 145.Реєстрація підприємницької діяльності є безоплатною. 146.Експертиза вивчення питання для видачі дозволу на реєстрацію підприємства є платною.

146.Посадові особи Виконавчої та Судової влади, Воїни Первинної громади не мають права займатися підприємницькою діяльністю до закінчення терміну їх повноважень; в цей же час вони не можуть бути консультантами приватних осіб, організацій, підприємств; не можуть займатися професійною оплачуваною літературною діяльністю; не можуть здійснювати професійну оплачувану викладацьку або наукову роботу або читати публічні платні лекції.

147.Первинна громада (Держава) забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності і здійснює контроль за добропорядністю підприємців і якістю Товару – продукту підприємницької діяльності. 148. Первинна громада (Держава) контролює точність відомостей про Товар. 149. Первинна громада (Держава) не допускає монопольності у підприємницькій діяльності. 150. В Первинній громаді має бути не менше трьох підприємців (підприємств), що виготовляють схожий Товар або здійснюють його завіз із – за меж Первинної громади (Держави); у випадку коли на території Первинної громади існує тільки одне підприємство воно визнається монополістом і ціни на Товар, що ним продаються, контролюються Реєстраційною службою Первинної громади і не можуть бути вищими за середній рівень цін на території Держави. 151.Первинна громада (Держава) захищає права споживачів Товару на своїй території.

152.Кожен, хто не займається підприємницькою діяльністю, або не є Посадовцем Виконавчої та Судової влади, Воїном Первинної громади, має право на найману працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується в залежності від своєї кваліфікації і досвіду. 153.Первинна громада зобов'язана забезпечити своїх членів та інших, що отримали дозвіл на проживання на території громади, найманою працею, на своїй території або за її межами на громадських та приватних підприємствах, організаціях чи закладах або в системі Виконавчої та Судової влади. 154. Первинна громада (Держава) контролює оплату найманих працівників на своїй території в організаціях і підприємствах всіх форм власності і не допускає щоб рівень оплати найманого працівника був нижчим за встановлені нормативи для даної професії, а для некваліфікованих робітників за встановлений в Первинній громаді (Державі), на даний час, прожитковий рівень. 155.Оплата для найманих працівників здійснюється за відпрацьований час в останній робочий день перед вихідним (святковим) днем. 156. Первинна громада (Держава) створює рівні умови і можливості для повного здійснення громадянами права на працю, вибору професії та роду трудової діяльності, забезпечує професійно-технічне навчання своїх громадян, організовує навчальні курси по професійній підготовці та перепідготовці у відповідності до нагальних потреб Первинної громади (Держави). 157.Кожен має право на безпечні і здорові умови праці. 158.На небезпечних для здоров'я ділянках роботи праця дозволяється тільки із застосуванням засобів охорони життя і здоров'я працюючого. 159.Праця осіб чоловічої статі до вісімнадцяти річного віку та осіб жіночої статі до двадцяти чотирьох річного віку, а також осіб жіночої статі в перед пологовий період та при наявності в них дітей до десяти річного віку на роботах пов'язаних з небезпекою для здоров'я людини – забороняється. 160.Роботодавці винні в цьому порушенні позбавляються права на керівництво (підприємницьку діяльність) і в Судовому порядку оплачують вартість лікування, незалежно від того через який період після використання особи на небезпечних роботах воно буде проведене. 161.Ніхто не може бути незаконно звільненим з роботи. 162.Використання примусової безоплатної праці забороняється. 163.При виконанні робіт пов'язаних з аваріями, катастрофами, ліквідацією наслідків природних катаклізмів (землетрус, виверження вулкану, цунамі, повінь, сель, схід лавини, буревії та інших згідно спеціального Закону Первинної громади) вона оплачується роботодавцем, що залучив до неї працівника не пізніше як через сім календарних днів після її виконання. 164.За затримку заробленої плати за виконану роботу більше ніж на тридцять календарних днів, керівництво на громадському підприємстві (організації, закладі) – звільняється, а на приватних підприємствах – припиняється дія дозволу на підприємницьку діяльність; відшкодування за нанесені збитки працівникам здійснюється за рішенням Суду Первинної громади.

165.Кожен має право на відпочинок. 166.Це право забезпечується наданням двох вихідних днів на тиждень: четвер та неділя і щорічної оплачуваної відпустки на тридцять календарних днів. 167.Відпустка надається один раз на рік, або через кожні півроку роботи – два рази на рік по п'ятнадцять календарних днів, або через кожні чотири місяці роботи – три рази на рік по десять календарних днів, або через кожні два місяці роботи – шість разів на рік по п'ять календарних днів. 168.Графік отримання відпустки узгоджується найманим працівником з роботодавцем при прийомі на роботу і може бути переглянутий після повного використання відпустки за попередній рік. 169.Порушення графіку відпусток вважається таким, що шкодить здоров'ю людини. 170.У випадку, якщо найманий працівник внаслідок порушення графіку відпусток захворів, лікування його здійснюється за рахунок роботодавця з виплатою за період хвороби середньомісячного заробітку за рахунок роботодавця.

171.Крім вихідних днів, на території Первинної громади встановлюються святкові дні. 172. До святкових днів відносяться: Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, Святе Богоявлення – Хрещення Спасителя нашого Ісуса Христа, Стрітення Спасителя нашого Ісуса Христа, Благовіщення Пресвятої Богородиці, Великий Четвер Любові Христової до людей перед Воскресінням Христовим, Світле Воскресіння Христове, Світлий Понеділок після Воскресіння Христового, Світлий Вівторок після Воскресіння Христового, День Роду Людського – День Батька і Матері – середа після Воскресіння Христового, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, День Святої Трійці, День Святого Духа, День Всіх Святих – День Славлення Доброчинства – Різдво Предтечі та Хрестителя Ісуса Христа – Іоана, День Утвердження Церкви Христової славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла, Преображення Спасителя нашого Ісуса Христа, Успіня Богородиці нашої і Приснодіви Марії, День Скорботи – День Пам'яті Предків – Усікновення голови пророка Хрестителя Ісусового Іоанна, Різдво Богородиці, Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього, Покрова Пресв'ятої Богородиці – День воїнів-захисників, Введення в храм Пресвятої Богородиці, Святого Миколая чудотворця свято – День дітей, День Утворення Первинної Громади; якщо свято припадає на вихідний день то перенос вихідного дня на робочий не проводиться. 173.Крім цих святкових днів, Первинна громада може встановлювати, на своїй території, і інші, але загальна кількість вихідних і святкових днів протягом року не має перевищувати число сто сорок чотири.

174. У святкові та вихідні дні будь-яка робота, за виключенням роботи, що забезпечує життєдіяльність і безпеку Первинної громади (Держави) та забезпечує неперервність виробничого циклу, на підприємствах з неперервним циклом роботи, не проводиться. 175.У святкові та вихідні дні члени громади приймають участь у службі Божій та відпочивають. 176.Особи, залучені до роботи у святкові та вихідні дні отримують подвійну оплату та день відпочинку в наступний після завершення роботи день.

177.Тривалість робочого дня встановлюється роботодавцем за згодою найманого працівника але не більше восьми годин на добу з перервою через чотири години роботи на обідній перерив, для звичайних робіт; та не більше шести годин на добу з перервою через три години роботи на обідній перерив, для робіт шкідливих для здоров'я та робіт з важкими умовами праці. 178.Якщо специфіка роботи не дозволяє робити перерву на обід, така робота має мати тривалість не більше п'яти годин на добу.

179.Всі мешканці Первинної громади, за виключенням важкохворих, недієздатних, осіб віком понад сімдесяти років та дітей віком до дванадцяти років, зобов'язані трудитися. 180. Кожен працюючий віком від чотиринадцяти до шістдесяти років зобов'язаний відпрацювати в рік не менше тисячу годин робочого часу в рік на підприємствах Громадської або Приватної власності (догляд за дітьми до дванадцятирічного віку прирівнюється до роботи на Громадському підприємстві з розрахунку: три години на добу при віці однієї дитини до чотирьох років і дві години на добу при віці однієї дитини від чотирьох до дванадцяти років). 181.Кожен працюючий віком від дванадцяти до чотиринадцяти років зобов'язаний відпрацювати не менше вісімсот годин робочого часу в рік (навчання є роботою). 182. Кожен працюючий віком від шістдесяти до сімдесяти років зобов'язаний відпрацювати не менше п'ятсот годин робочого часу в рік. 183.Кожен мешканець первинної громади віком понад сімдесяти років працювати не зобов'язаний, він знаходиться на повному утриманні Первинної громади по місцю свого проживання якщо попрацював на території цієї Первинної громади не менше п'ятнадцяти років загального трудового стажу або в Виконавчій та Судовій Владі будь-якого рівня від даної Первинної громади не менше дванадцяти років загального трудового стажу. 184.Кожен старше сімдесяти років має право на роботу, за власним бажанням, якщо він є фізично здоровим і може витримати трудовий цикл протягом чотирьох годин на добу. 185.Робота на власній присадибній ділянці, у власній садибі (будинку) тривалістю часу не обмежується, якщо вона (її інтенсивність) не шкодить здоров'ю працюючого.

186.Всі члени Первинної громади мають право на соціальний захист. 187.Мешканці Первинної громади з статусом гостя мають право на соціальний захист, якщо вони пропрацювали на території громади не менше п'ятнадцяти років і відпрацювали не менше п'ятнадцяти тисяч годин або якщо їм надано захист (притулок) на території Первинної громади рішенням Віче Первинної громади. 188.Соціальний захист здійснюється Первинною громадою по місцю постійного проживання громадянина. 189.До соціального захисту відноситься повне утримання громадянина за рахунок Первинної громади:

- при тимчасовій непрацездатності від хвороби або каліцтва, якщо вони не є умисною дією хворого (умисною дією вважається також симуляція хвороби);

- при повній інвалідності;

- при досягненні пенсійного віку;

- діти до чотиринадцяти років, що втратили своїх батьків;

- при тимчасовому безробіттю з незалежних від безробітного обставин;

- в інших випадках, згідно рішення Віче Первинної громади.

190.Первинна громада сама вирішує в якій формі здійснювати соціальний захист своїх мешканців. 191.Кожен має право відмовитися від соціального захисту з боку Первинної громади якщо має змогу утримувати себе сам, за рахунок своїх заощаджень або за рахунок інших осіб, що проживають, як в Державі, так і за її межами.

192.Кожен має право на відшкодування за рахунок винного матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними діями (рішеннями) Посадових осіб (власників-роботодавців), чи бездіяльністю Посадових осіб (власників-роботодавців) яка привела до нанесення матеріальної та моральної шкоди потерпілому, а також фізичної шкоди (каліцтва чи важкої хронічної хвороби).

193.Кожен має мати вільний доступ до знання Законів Первинної громади (Держави). Кожен зобов'язаний знати свої обов'язки. 194. Основні права та обов'язки (моральні принципи) мають бути відображені на щитах при в'їзді в Первинну громаду в яку в'їжджають та на мові Первинної громади (іноземної держави з якої в'їжджають). 195.На вимогу в'їжджаючого на територію Первинної громади (Держави), за окрему плату, йому, посадові особи Первинної громади, зобов'язані видати основні права та обов'язки Первинної громади на його рідній мові на носію інформації по його бажанню.

196.Заборонено давати і виконувати явно злочинні розпорядження, завдання, накази.

197.Ніхто не може бути притягнутий до Суду більше одного разу за одне і теж правопорушення. 198.Якщо після відбуття покарання скоєного раніше будуть виявлені факти ще тяжчого злочину, що був утаєний під час попереднього слідства, то вони розглядаються як інше правопорушення не пов'язане з порушенням за який порушник поніс покарання. 199.Судова відповідальність особи має суто індивідуальний характер. 200.Злочин скоєний групою осіб розглядається як злочин кожної окремої особи в єдиному Судовому виробництві. 201.Ніхто не зобов'язаний доводити свою непричетність у скоєні злочину. 202.Тільки Суд, на підставі доведених доказів, може вважати особу винною або не винною у скоєні злочину. 203.Розповсюдження інформації про людину як злочинця дозволяється тільки Суду. 204.Особа не має права утаювати свій або чужий злочин, має давати правдиві показання на питання дізнання (слідства) та Суду, але особа не зобов'язана давати показання на питання, що є припущеннями дізнання (слідства) або Суду.

205. Посадова особа не має права покидати територію де виконує покладені на неї функції крім вихідних днів і днів щорічної чергової відпустки. 206.Посадова особа на період її перебування на виборній посаді позбавлена права на додаткову безоплатну відпустку. 207.Інші громадяни, що не є посадовими особами мають право, при згоді роботодавця, на додаткову безоплатну відпустку. 208.Додаткова безоплатна відпустка не може зменшувати обов'язкову для відпрацювання кількість годин робочого часу на рік.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua