Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Скрижаль організації життя Первинної громади. Частина друга "Земне життя громади". Розділи 18,19.

Пайташ Передрук | 26.06.2007 16:31

-11
Рейтинг
-11


Голосів "за"
5

Голосів "проти"
16

Воїни Первинної громади – Воїни Держави. Стосунки з іноземцями та іноземними державами.

18.Воїни Первинної громади – Воїни Держави.

1.Воїном Первинної громади – Воїном Держави може стати громадянин Держави, який досягнув двадцятип'ятирічного віку, пройшов спеціальний семирічний військовий вишкіл та погодився нести хрест відповідальності за можливе вбивство людини при захисті Держави від ворога. 2. Воїном Первинної громади – Воїном Держави може стати громадянин Держави, який досягнув вісімнадцятирічного віку і вчинив вбивство по неуважності або вбивство при захисті свого життя та життя інших громадян Держави і засуджений за це Судом на вигнання за межі Держави; при його згоді стати Воїном Первинної громади – вигнання за межі Держави не виконується, такий громадянин проходить спеціальний семирічний військовий вишкіл і по його закінченню стає Воїном Держави. 3.Громадяни Держави віком до чотиринадцяти років, що вчинили вбивство і не можуть по Закону бути засудженими на вигнання за межі Держави, направляються на перевиховання у спеціальні дитячі військові школи, а після досягнення ними вісімнадцяти річного віку проходять спеціальний семирічний військовий вишкіл, після чого стають Воїнами Держави. 4.Особа без громадянства, що погодилася нести хрест відповідальності за можливе вбивство людини при захисті Держави і бажає стати громадянином Держави проходять спеціальний семирічний військовий вишкіл, а після його закінчення, ставши членом однієї з Первинних громад, стає Воїном Держави. 5.Воїн Держави повинен бути душевно врівноваженим, не мати ніяких фізичних та душевних вад від народження, мати міцну будову тіла. 6.Воїном Держави не може бути особа з громадянством іншої країни. 7.Воїном Держави не може бути особа, що є визначним вченим або особа Духовного Сану. 8.Воїн Держави носить особливу мітку-тавро на шкірі чола: жовтий сонячний диск з чотирьом променями у вигляді хреста на фоні круглого щита діаметром три сантиметри темного синього, коричневого або чорного кольорів. 9.Воїни Держави рівні один перед одним і не мають військових відзнак. 10.Своїх командирів вони вибирають самостійно відкритим голосуванням терміном на один рік. 11.Військові з'єднання поділяються: на грона (вісім воїнів де поводир – гон), два грона є складовими круга (шістнадцять воїнів де поводир – куг), два круга є складовими жмені (тридцять два воїни де поводир – жен),дві жмені є складовими копи (шістдесят чотири воїни де поводир – коп), дві копи є складовими теліги (сто двадцять вісім воїнів де поводир – тел), дві теліги є складовими чумака (двісті п'ятдесят шість воїнів де поводир-чум), два чумака є складовими ковчега (п'ятсот дванадцять воїнів де поводир – коч), чотири ковчега складають Земельну армію, чотири Земельних армії складають армію Регіону, чотири і більше армій Регіону складають Армію Держави. 12.Армії очолюються Гетьманами. 13. Гетьман Армії Держави є Верховним Гетьманом – відповідальний за оборону Держави і підзвітний Воїнам Держави та Первинним громадам. 14.Всі військові звання присвоюються тільки на період виконання обов'язку і не є довічними. 15.Всі військові з'єднання розміщаються (дислокуються) в Первинних громадах і знаходяться на повному забезпеченні цими Первинними громадами за рахунок коштів, що виділяються на утримання Армії Держави всіма Первинними громадами Держави. 16.Воїни Держави підкоряються Законам Первинних громад по місцю своєї дислокації. 17.Контроль за діяльністю і вишколом Воїнів Держави здійснюють посадовці Виконавчої Влади – посадовці Контрольних Служб Первинних громад та вищих об'єднань громад. 17.Воїни Держави несуть чергування на технічних засобах первинного попередження агресії, утримують в бойовому стані всю військову техніку і зброю смертельної дії, проводять щоденні навчання по підтриманню свого бойового вишколу і освоюють нову техніку, створену вченими, для захисту Держави. 18.Воїни Держави не мають законодавчої ініціативи. 19.Воїни Держави не можуть обиратися посадовцями Виконавчої і Судової влади. 20.Воїни Держави не можуть залучатися до інших робіт за винятком пошуково-рятувальних та робіт по ліквідації аварій і катастроф. 21.Воїни Держави не можуть залучатися до охоронно-поліцейських заходів всередині Держави. 22.Звання Воїн Держави – є довічним. 23.Злочини скоєні Воїном Держави розглядає Суд тієї Первинної громади на території якої скоєно цей злочин. 24.Рішення Суду Первинної громади, по відношенню до скоєного злочину Воїном Держави, обов'язкове до перевірки Колегіями Суддів Території, Землі, Регіону та Верховної Колегії Суддів Держави. 25. На період слідства по справі Воїна Держави він ізолюється і перебуває в такому стані до завершення слідства. 26.Повторна спроба злочину під час слідства або Суду, з боку Воїна Держави (спроба на вбивство, спроба на втечу) позбавляє Воїна Держави обов'язкової перевірки Колегіями Суддів вищих об'єднань громад – рішення Суду Первинної громади, в цьому випадку є кінцевим і оскарженню не підлягає. 27.В зв'язку з особливою небезпечністю Воїна Держави, що став злочинцем, до нього не застосовується кара за злочин – вигнання за межі Держави, а застосовується кара на глуху повну ізоляцію без підтримки життєвих сил, що веде до його повільної смерті.

19.Стосунки з іноземцями та іноземними

державами.

1.Кожний член Первинної громади має право мати відносини з іншими державами та їх мешканцями на особистому побутовому та особистому виробничо-торговельному рівнях. 2.Зв'язки з владними структурами інших держав, на рівні Виконавчої та Судової влади можуть здійснюватися з рівня Первинної громади. 3.З рівня Земельної громади встановлюються міжнародні економічні зв'язки на рівні Постпредств (Постійних Торгових або Виробничих дипломатичних Представництв). 4.З рівня Регіональної громади встановлюються міжнародні зв'язки по Науці і Техніці та по Правовому захисту громадян на рівні дипломатичних Представництв. 5.Держава здійснює в інших країнах правовий захист своїх громадян та надає їм консульську допомогу; цю функцію здійснюють Посли Держави або Консули Держави. 6.Послом або Консулом може бути як громадянин Держави так і громадянин іншої країни. 7.Обираються Посли та Консули Віче Первинних громад. 8.Кожна Первинна громада має закріплене за нею місто за кордоном де знаходиться посольство або консульство. 9.Місцезнаходження посольства (консульства) за межами Держави визначається місцем проживання Посла (Консула), а його охорона здійснюється правоохоронними органами держави місцеперебування. 10.Місцезнаходження іноземного посольства (консульства) або Представництва в Державі визначається міжнародною угодою, будівля надається (будується) Первинною громадою місцеперебування посольства (консульства) або Представництва. 11.Охорона посольства (консульства) або Представництва іноземної держави здійснюється охоронними службами Первинної громади. 12.Кількісний склад працівників посольства (консульства) або Представництва в іноземній державі в одному населеному пункті так і іноземної держави в Територіальній громаді (населеному пункті) Держави не може перевищувати трьох осіб. 13.Професійна розвідувальна діяльність Послами, Консулами, Торговими та Виробничими Представниками, Представниками по Науці і Техніці, Захисниками Правових Представництв – не допускається (розвідувальна діяльність це право Армії Держави).

14.Первинні громади в особі Держави спрямовують свою діяльність на забезпечення своїх національних інтересів і безпеки шляхом мирного і вигідного співробітництва з іншими державами – членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua