Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Скрижаль організації життя Первинної громади. Частина друга "Земне життя громади". Розділи 13,14.

Пайташ Передрук | 26.06.2007 14:32

-12
Рейтинг
-12


Голосів "за"
5

Голосів "проти"
17

Приватна Власність та Власність Первинної громади та її вищих громадських обєднань. Творчість мешканця Первинної громади (Інтелектуальна Власність).

13.Приватна Власність та Власність Первинної

громади.

1. В Державі існує тільки дві форми Власності: Приватна Власність та Власність Первинної громади. 2. Власність може бути особиста і колективна. 3.Власність однієї Первинної громади є Особиста Власність Первинної громади. 4.Власність однієї особи є Особиста Приватна Власність. 5.Власність двох і більше Первинних громад є Колективною Власністю Первинних громад в дольовому вираженні. 6.Власність двох і більше осіб є Колективною Приватною Власністю в дольовому вираженні. 7.Власність може розміщуватися на території однієї Первинної громади – це Цілісна Власність. 8.Власність (будівля, споруда, виробничий комплекс) може розміщуватися на території двох і більше Первинних громад – це Множинна Власність. 9. На Цілісну Власність розповсюджується дія Законів тільки однієї Первинної громади, громади на землях якої знаходиться ця Власність. 10. На Множинну Власність розповсюджується дія всіх Законів тих Первинних громад на землях яких знаходиться ця Власність.

11.Власник може продавати, дарувати, передавати Власність у спадок за згодою Первинної громади (Первинних громад) на землях якої (яких) знаходиться ця Власність.

12.Власність не може бути використана на шкоду людині, тваринному та рослинному світу. 13. Власність, що використовується для знищення людей та наносить шкоду природному середовищу Первинних громад, громадських об'єднань, Держави, планеті Земля в цілому є противною Господу Богу і визнається поза Законом; така Власність підлягає негайному знищенню (знешкодженню), а Власник (колектив Власників) – ізоляції і Суду.

14.За використання Власності Власник сплачує Первинній громаді на землях якої знаходиться власність, до першого грудня, щорічний Податок на Власність у розмірі десяти відсотків від її встановленої вартості (не оподатковується по цій формулі особисте житло мешканців Первинної громади, розмір податку на житло визначає Первинна громада, але він не може перевищувати двох відсотків річного прибутку власника житла за минулий рік). 15.Отримана при використанні Власності продукція не є Власністю, а є Товаром.

16.Після реалізації Товару, але не пізніше п'ятнадцять днів після його реалізації, Власник сплачує Первинній громаді, на території якої вироблено Товар – Податок на Товар. 17.Податок на Товар сплачується:

- на Товар – продукцію сільськогосподарського виробництва у розмірі п'яти відсотків від її вартості;

- на Товар – продукцію промислових підприємств у розмірі десяти відсотків від її вартості;

- на Товар – продукцію отриману з надр Землі (за виключенням дорогоцінних і рідкоземельних металів, дорогоцінних і облицювальних каменів) у розмірі тридцяти п'яти відсотків від її вартості;

- на Товар – продукцію дорогоцінних і рідкоземельних металів, дорогоцінних і облицювальних каменів та інші види продукції науково-технічного високотехнологічного та шкідливого виробництва у розмірі п'ятидесяти відсотків від її вартості;

- за Товар відео – кіно – теле – радіо продукцію, друковану продукцію (книги, журнали і газети) та будь яку продукцію на інших інформаційних носіях вироблені на території Первинної громади на державній мові та материнській мові Первинної громади Податок на Товар не сплачується.

17.Якщо Товар вироблений за межами Первинної громади і виробництво його в межах Первинної громади неможливе, недоцільне або заборонене до виробництва Законом Первинної громади, то за реалізацію такого Товару його Власник сплачує Податок на Товар в розмірі трьох відсотків від його вартості. 18.Якщо Товаром є сільськогосподарська продукція, що виробляється в Первинній громаді, але в результаті неврожаю вона є в дефіциті в Первинній громаді, Власник може завезти такий Товар із-за меж Первинної громади і реалізовувати його в Первинній громаді по ціні, що встановлена на такий Товар – продукцію в Первинній громаді; в такому випадку, Власник сплачує Податок на Товар в розмірі п'яти відсотків від його вартості. 19. За Товар – кіно – теле – радіо продукцію, друковану продукцію (книги, журнали і газети) та будь яку продукцію на інших інформаційних носіях, що вироблені за межами Первинної громади не за її замовленням, Власник сплачує Первинній громаді Податок на Товар, проданий на території громади, в розмірі п'ятидесяти відсотків від її вартості. 20. За будь – який інший Товар, виготовлений за межами Первинної громади, але проданий Власником в Первинній громаді, Власником сплачується Первинній громаді Податок на Товар в розмірі тридцяти відсотків від його вартості.

21. Власність є недоторканою. 22. Відчуження або знищення (ліквідація) Власності здійснюється тільки в межах обумовлених Законами Первинної громади.

14.Творчість мешканця Первинної громади

(Інтелектуальна Власність).

1.Громадянину та мешканцю громади з статусом гостя гарантується свобода будь-якої творчості, що не заборонена Законом Первинної громади та не наносить шкоди іншим мешканцям та довкіллю Первинної громади. 2.Творчість мешканця Первинної громади є його Інтелектуальною Власністю і він має право поступати з нею на свій розсуд. 3.Якщо творчість набуває статусу потреби для громади, Держави в цілому, вона становиться Товаром і відношення до неї стає, як до Товару. 4.Така творчість стає роботою і за неї мешканцю громади належить оплата у відповідності до затраченого на неї часу. 5.З моменту оплати мешканцю громади за творчість визнану роботою вона стає Власністю Первинної громади і надається в користування іншим особам у відповідності до Законів громади. 6.Протягом життя, особа, творчість якої визнано роботою, отримує п'ятдесят відсотків від щорічного прибутку, який отримує Первинна громада, за надання цієї творчості у користування іншим особам або власникам, але не більше двадцяти кратної величини прожиткового рівня встановленого в Первинній громаді. 7.Плата за творчість не успадковується; творчість, що не стала Товаром за життя творця, може бути успадкована по заповіту творця (без заповіту, така творчість, після смерті творця, стає власністю Первинної громади, на території якої вона знаходилася). 8.Творчість, що не має цінності для громади, а тільки для окремих осіб, може бути продана зацікавленій особі за плату по домовленості; з моменту продажу, така творчість є Власністю особи, що купила цю творчість. 9.Відповідальність за збереження або ліквідацію творчості, що стала Власністю несе власник. 10.При неспроможності власника зберегти творчість, що не стала Товаром і існує в єдиному примірнику, він повідомляє про це Первинну громаду, на території якої знаходиться ця творчість, про можливе її знищення. 11.Первинна громада протягом трьох місяців зобов'язана знайти нового власника, творчості в єдиному примірнику, та повідомити власника, творчості в єдиному примірнику, про те, що або вона бере цю творчість у свою власність, або місцезнаходження нового бажаючого стати її власником, або дати дозвіл на ліквідацію, творчості в єдиному примірнику.

12. Творчість, що залишилася після смерті члена громади у його власності, стає Власністю Первинної громади, на території якої вона знаходилася на момент смерті творця, якщо інше не обумовлено в заповіті померлої особи.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua