Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
народ   мова   консолідація народу

Скрижаль організації життя Первинної громади. Частина друга "Земне життя громади". Розділи 9, 10, 11, 12.

Пайташ Передрук | 26.06.2007 13:20

-9
Рейтинг
-9


Голосів "за"
5

Голосів "проти"
14

Мова Держави. Народ. Консолідація народу. Неподільна власність.

9.Мова Держави.

1.В кожній Первинній, Територіальній, Земельній, Регіональній громаді, мовою спілкування є прабатьківська (материнська) мова Первинної, Територіальній, Земельній, Регіональній громади. 2.Для спілкування в межах Держави, ведення діловодства, розвитку науки і техніки, утвердження єдності культури і самобутності Держави приймається за державну мову – мова переважної більшості Первинних громад, що утворюють Державу. 3.Самобутність мови і культури – нерозривне ціле. 4.Існування в унітарній Державі двох державних мов так як і двох культур (моралей) – недопустиме. 5. Первинні громади та вищі громадські об'єднання широко використовують свої материнські мови у всіх сферах суспільно-громадського життя. 6.Діловодство всіх виконавчих служб і посадовців всіх рівнів, написання Законів, діловодство органів судової влади, діловодство всіх суб'єктів підприємницької діяльності, видання науково-технічної літератури ведеться на державній мові (або на державній мові і мові Первинної громади одночасно). 7.Первинні громади, що входять у відповідне об'єднання громад, своїм Законом можуть розширити рамки співіснування прабатьківської і державної мови. 8.Всі учбові заклади зобов'язані навчати учнів державної мови. 9.Кожен громадянин зобов'язаний вільно володіти державною мовою. 10.Громадянин, що не володіє вільно державною мовою, не може стати посадовцем Виконавчої або Судової влади. 11.Мешканець з статусом гостя не може стати членом Первинної громади, якщо не володіє вільно державною мовою. 12. Вільне володіння державною мовою – це вміння вільного словесного спілкування, вільного читання, вільного правопису на державній мові.

10.Народ.

1.Кожна Первинна громада або сукупність Первинних громад має свою самоназву (власне ім'я). 2.Кожен мешканець Первинної громади має своє власне ім'я, яке складається з власного імені (або декількох імен), родового імені (прозвища), самоназви Первинної громади. 3.Всі члени Первинної громади є народом Первинної громади (і йменуються самоназвою Первинної громади). 4. Всі члени Первинних громад, що утворюють Територіальну громаду є народом Територіальної громади (і йменуються самоназвою Території). 5.Всі члени Первинних громад, що входять до Земельної громади є народом Земельної громади (і йменуються самоназвою Землі). 6.Всі члени Первинних громад, що входять до Регіональної громади є народом Регіональної громади (і йменуються самоназвою Регіону). 7.Всі члени Первинних громад, що входять до Держави є народом Держави і є її громадянами (і йменуються самоназвою Держави). 8.Визначення народу, як нації невірне і надумане певними силами народів, що з волі Бога (за їх гріхи) були позбавлені державності і розпорошені по світу з метою їх поглинання (асиміляції) іншими народами. 9.В Державі не визнається визначення по національності так як Богом не визначено це у Скрижалях які він дав Мойсею. 10.Мешканці громади з статусом гостя, що мають громадянство іншої країни є представниками народу цієї країни. 11.Мешканці громади з статусом гостя, що не мають громадянства є представниками народу по місцю їх народження.

11.Гуртування (консолідація) народу Держави.

1. Кожна Первинна, Територіальна, Земельна, Регіональна громада, Держава сприяє гуртуванню та розвитку свого народу, його соціальної свідомості, історичних традицій і культури, розвиткові самобутності етносу та розвиткові, як материнської так і загальнодержавної мови. 2. Кожна Первинна громада дбає про становлення духовного релігійного начала, дбає про торжество морально-релігійних принципів.

3.Держава турбується і всесторонньо допомагає своїм громадянам, що проживають за її межами, у задоволенні їх культурних і мовних потреб. 4.Кожна Первинна, Територіальна, Земельна, Регіональна громада, Держава пропагують переваги моральних, мовних, релігійних цінностей, що їх мають громадяни Держави, серед мешканців і громадян інших Держав. 5.Мета народу Держави – не створювати прагнення народів до виїзду з своїх країн за пошуком кращого життя (емігрантські настрої серед населення інших держав), а цілеспрямовано демонструвати переваги соціального і духовного устрою Держави, спонукати інші народи до впровадження такого ж устрою і такої ж релігійної єдності в своїх країнах.

12.Неподільна власність.

1. Земля (в розумінні території), все що знаходиться під землею (корисні копалини, скарби і інші нерукотворні об'єкти), природні водні ресурси на цій землі (озера, ріки, моря або їх частина) є Неподільною Власністю Первинної громади, що проживає на цій території, по волі Божій, впродовж не менше трьохста років. 2.Неподільна Власність Первинної громади не може бути віддана на правах приватної власності жодній особі, жодній державі, жодній іншій громаді або громадському об'єднанню. 3.Неподільна Власність Первинної громади не може бути узурпована або завойована, така дія є проти Бога, який наділив нею пращурів членів громади і є протизаконною. 4.Якщо якась частина Неподільної Власності є спірною між сусідніми Первинними громадами, то використання її проводиться спільно в рівних дольових частинах, незалежно від кількісного складу цих Первинних громад. 5.Право власності на Неподільну Власність Первинної громади гарантується. Від імені Первинної громади права власника здійснюють її виконавчі органи, наділені таким правом Віче Первинної громади. 6.Частина Неподільної Власності надається членам первинної громади та іншим громадянам, що проживають на території Первинної громади, в довічне безоплатне користування для будівництва житла та ведення природного (натурального) господарства; для інших цілей земля надається в обмежене терміном користування (в аренду) за плату або безоплатно (по рішенню Віче Первинної громади).

6.1.ВСІ ПРАВА ОСОБИСТОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИВАТНИХ ОСІБ, ОРГАНІЗАЦІЙ АБО ОБ'ЄДНАНЬ ПРИВАТНИХ ОСІБ, ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТО-ЩО НА НЕПОДІЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ, В МЕЖАХ ПЕРВИННОЇ ГРОМАДИ ТА ВИЩИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПЕРВИННИХ ГРОМАД, НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ; ДОКУМЕТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ТАКЕ ПРАВО, ВВАЖАЮТЬСЯ НЕПРАВОМІРНИМИ.

7.Частина Неподільної Власності надається мешканцям Первинної громади з статусом гостя в термінове оплатне користування для будівництва житла та ведення природного господарства терміном на п'ятнадцять років, після закінчення якого, при відсутності заперечень у його продовженні термін користування може продовжуватися. 8.Під час дії терміну перегляд оплати в бік зростання не допускається. 9.Оплата за користування може бути збільшена на наступний термін при попередженні користувача за один рік (триста шістдесят п'ять днів) до дня закінчення терміну. 10.Дострокове припинення користування частиною Неподільної Власності Первинної громади наступає:

- у випадку фізичної смерті користувача;

- За рішенням Суду, у випадку вигнання користувача за межі Первинної громади (Держави);

- за рішенням Суду, у випадку порушення умов користування Неподільною Власністю Первинної громади, що привело до негативних наслідків.

11.Межі Неподільної Власності Первинної громади з іншими державами є межами (кордонами) Держави.

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua