Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Психологічні портрети чотирьох

Пайташ | 26.06.2007 11:56

-14
Рейтинг
-14


Голосів "за"
5

Голосів "проти"
19

Надається психологічний портрет чотирьох українських лідерів: В.Ющенка, Ю.Тимошенко, В.Януковича, О.Мороза без симпатій і емоцій. Тільки холодний психологічний аналіз.

Психологічні портрети чотирьох
Психологічні портрети чотирьох.

В історії, роль особи відіграє провідну роль. Противники цього твердження часто заперечують його. Підставою для цього в них слугують ті історичні події коли при ефективних початках змін в суспільстві в кінцевому результаті зміни не відбувалися, а подеколи і здійснювався провал в минуле, на ще нижчі формаційні позиції історії, ніж які були до цього.

Насправді, роль особи в історії яскраво може проявитися тільки при диктаторських, деспотичних, авторитарних режимах. В період розвитку демократичних суспільств, роль особи так яскраво себе не проявляє, на перший план в таких суспільствах випливають стосунки між провідними особистостями – лідерами окремих суспільних груп.

Тому, розчарування мас в своїх кумирах після стихійного прояву невдоволення в Україні, яке тенденційно назвали "помаранчевою революцією" є закономірним, по причині низької психологічної освіченості переважної будь якого народу, а також недостатньої політичної освіченості українського народу, а особливо мешканців Півдня і Сходу України.

Для того щоб розібратися що народ всієї України захотів кардинальних змін в стосунках і в життєвому рівні, а самозвана еліта не спромоглася виконати ці зміни, необхідно проаналізувати стосунки між лідерами окремих політичних груп в Україні:

- лідером космополітичної групи – Віктором Януковичем (ВЯ);

- лідером групи національно-свідомих громадян – Віктором Ющенком (ВЮ);

- лідером групи громадян лівої орієнтації – Олександром Морозом (ОМ);

- лідером групи громадян прагматичної орієнтації – Юлією Тимошенко (ЮТ).

Сучасна наука психоаналізу особи і між особистих стосунків надає нам таку можливість.

Тому перейдемо безпосередньо до аналізу психологічних типів вищеназваних лідерів і стосунків між ними:

Вольова (чоловіча) якість ЮТ.

Великий динамізм в діях, рухливість, незначне сприйняття зовнішніх впливів (подразників), схильність активно впливати на інших людей і події, її мета і завдання лежить в області соціальних, об'єктивних стосунків. Їй властива здатність швидко реагувати на зміну зовнішніх обставин і відповідати на цю зміну дією, а при взаємодії з іншими людьми задавати загальний тон і напрям.

Свідома воля індивіду виражається в активності, самостійності, незалежності, почутті відповідальності за справу, не любить вчитися в інших, самостійність, ціле направленість, не вистачає терпіння, перешкоди намагається здолати з ходу, при невдачі настає спад активності, після чого міняє стратегію дії, проте може повернутися і до попереднього.

Спринтер. Не любить роздвоюватися в діях. Не любить підкорятися. Індивідуаліст.

Емоційна (жіноча) якість ВЮ, ВЯ, ОМ.

Велика стійкість перед труднощами і випробуваннями життя, постійність, велика витривалість і внутрішня міцність, тонка реакція на стан партнера, основні цінності – сім'я, домівка, сфера суб'єктивних людських стосунків, в соціальній сфері прагнуть до надійних міцних форм, співвідношення високого сприйняття світу інших людей і внутрішньої стабільної стійкості є протиріччям, але саме це дозволяє тонше реагувати на внутрішній світ інших людей не втрачаючи при цьому власного внутрішнього світу.

Чуттєвість і емоційність дозволяють легко пристосовуватися до нових подій і незнайомої обстановки. Вони більш схильні до занурення у внутрішній світ власних переживань, в них дуже розвинута уява, емоційні зв'язки для них важливіші за ділові, постійність в почуттях, можуть здійснювати не передбачувані (безглузді) вчинки, невміння вчасно зібрати свої думки, дуже залежні від оточення, але висока психологічна витривалість сприяє їм виконувати будь-яку роботу із-за почуття відповідальності.

Ініціатор – ВЯ.

Енергійний, честолюбивий, з почуттям власної гідності, підприємливий, діяльний, незалежний, в будь-якій справі намагається досягнути вершин, велика працелюбність, вміння переборювати перешкоди, пробивна здатність.

Суперідея – переживаю. Основне завдання – оберігання інших від напастей.

Надає будь-якій дії емоційне забарвлення і прискіпливо оберігає тили своїх партнерів в ході наступальних дій.

Недоліком є – "коротке дихання". Витрачаючи багато енергії на перших етапах боротьби, часто нездатний її завершити.

Адаптери (примирювачі) – ВЮ, ОМ.

Залежні від зовнішніх впливів, в діях керуються конкретною обстановкою, гнучкий розум, відмінне пристосування до обстановки, винахідництво, вміння застосовувати гнучку тактику, як правило виступають в ролі примирювачів протидіючих сторін, в кожній дії бачать як позитивний так і негативний прояв, часто нерішучі при прийнятті рішення, на себе часто беруть непосильну ношу (обов'язки) обіцяючи виконати те що виконати неможливо, твердо вірячи в посильність виконання своїх обіцянок. Їм до кінця не слід довіряти, тому що в складних ситуаціях вони завмирають не знаючи як себе вести, намагаються прямувати "по волі хвиль, за вітром", часто намагаються вислизнути від рішучого вибору "або-або".

Суперідея – вірую. Основне завдання – засвоєння.

При складних стосунках виявляють себе емоційно, активно, засвоюючи досвід в процесі дії, безперервно відшукуючи всі можливі напрямки, прагнучи до оптимального вирішення проблеми: "щоб вовки були ситі і вівці цілі".

Адаптер (примирювач) – ЮТ.

Залежна від зовнішніх впливів, в діях керується конкретними обставинами, гнучкий розум, відмінне пристосування до ситуації, винахідлива, має вміння застосовувати гнучку тактику, як правило виступає в ролі примирювача протидіючих сторін, в кожній дії бачать як позитивний так і негативний прояв, часто нерішуча при прийнятті рішення, на себе часто бере непосильну ношу (обов'язки) обіцяючи виконати те що виконати неможливо, твердо вірячи в посильність виконання своєї обіцянки. Їй до кінця не слід довіряти, тому що в складних ситуаціях вона завмирає не знаючи як себе вести, намагається прямувати "по волі хвиль, за вітром", часто намагається вислизнути від рішучого вибору "або-або".

Суперідея – сприймаю. Основне завдання – обґрунтовую.

Вникає в справу азартно, з розмахом, обов'язково підводячи під це теоретичну базу.

На основі сучасних наукових розробок психоаналізу дані психологічні типи ми відносимо до типу:

ЮТ – сенсорно-логічного екстраверта (Македонський, Генерал, Жуков).

ВЮ,ОМ – етично-сенсорного інтроверта (Драйзер, Мораліст).

ВЯ – етично-логічного інтроверта. При наявності у психотипа по функції мислення -етичних ознак, а по дійовій функції – логічних ознак; створюється внутрішнє психологічне протистояння (внутрішній конфлікт), що негативно може відобразитися на психічному здоров'ї, тому такі психотипи, з народження, ніби роздвоюються: в одних життєвих ситуаціях поступають, як етично-сенсорні інтроверти (Драйзер, Мораліст), а в інших життєвих ситуаціях, як етично-інтуїтивні інтроверти (Доктор Ватсон, Миротворець, Достоєвський) (назви психотипів по визначенню різних психоаналітичних шкіл).

В житті, між психотипами, по визначенню литовської дослідниці Аушри Аугустинавічуте та київської школи психоаналізу (Гуленко В.В., Молодцов А.В. та інші), можуть бути такі стосунки:

Між ВЯ (коли він виступає як етично-сенсорний інтроверт) і ЮТ – відносини соціальної ревізії. Ці ж відносини між ЮТ і ВЮ та ЮТ і ОМ; де ЮТ- ревізор; ВЯ, ВЮ, ОМ – ревізовані.

Між ВЯ (коли він виступає як етично-інтуїтивний інтроверт) і ЮТ – конфліктні.

Між ВЯ (коли він виступає як етично-сенсорний інтроверт) і ВЮ та ОМ – тотожні.

Між ВЯ (коли він виступає як етично-інтуїтивний інтроверт) і ВЮ та ОМ – родичні.

Відносини між психотипами, коли один з них простий (ЮТ, ВЮ, ОМ), а другий складний (ВЯ) завжди залежать від складного психотипу, від його взаємодії з простим психотипом (в ролі якого з двох можливих психотипів він в даний час виступає, якими функціями користується). В такій парі стосунків – складний психотип є ведучим, а простий психотип – веденим.

Тотожні стосунки.

При таких стосунках створюються умови повного взаєморозуміння, але неможливості допомогти один одному. Тотожні – співчутливі один до одного, бажають допомогти один одному. Правда, тотожні стосунки швидко набридають. Не отримуючи нової інформації від партнера, бачать всю безглуздість, марність, безкорисність таких стосунків. З часом між такими партнерами складаються холодні стосунки, це і не дивно, так як після обміну інформацією її вже не цікаво обговорювати, знаючи наперед, що до такого ж висновку можна прийти й самому.

Виключенням є випадок при великій різниці в досвіді і знаннях. Тоді можливо виникне велика зацікавленість один до одного, так як відбувається швидке і ефективне навчання – перекачування інформації. Це відносини – "учитель-учень". Спільна робота в такій парі ефективна, так як відбувається групування сил в одному напрямку.

Тотожні стосунки дозволяють, за допомогою партнера, поглянути на себе ніби то з боку.

Але бачити себе з боку не завжди приємно. Ці стосунки допомагають вибрати адекватну (вірну) поведінку.

Родичні стосунки.

Стосунки далеких родичів, які розмовляють про формально необхідні в даних умовах речах, дотримуючись законів ввічливості і гостинності, але не бажають особливо вникати в деталі взаємодії один з одним. З часом таке спілкування набридає, так як виникає думка, що людина береться за вирішення проблеми з протилежного боку, від твого розуміння її вирішення, і не хоче згодитися з твоєю думкою її вирішення. Тому в таких ситуаціях родичні партнери намагаються досягнути компромісу у вирішенні питання.

В колективному спілкуванні партнери вчаться один в одного – один стриманості, а інший навпаки – активності. Родичні партнери можуть звертатися один до одного за порадою, але потім стає явним, що порадник сам користується отриманою інформацією на свою користь. В зв'язку з цим, той хто звертався за порадою залишається ні з чим. Партнери бачать один в одному егоїзм хоча напряму і не заявляють свої претензії. Якщо вони рівні між собою це не причиняє їм шкоди, але коли один начальник іншому то такі стосунки приводять до заперечення і конфлікту, особливо якщо один інтроверт, а інший екстраверт.

Стосунки соціальної ревізії.

Це – асиметричні стосунки. Ревізор ніби постійно слідкує за ревізованим, звертаючи увагу на його слабе місце. Створюється думка, що ревізор постійно намагається вияснити, що і як робить ревізований. У ревізованого часто вкрадається в думку, що за ним постійно спостерігають, як за піддослідним кроликом. Але це не є підтвердженням, що ревізор обов'язково на словах вказує ревізованому на його недоліки. Ревізований внутрішньо відчуває, що ревізор може це зробити в будь яку мить і тому спочатку знаходиться в деякій напрузі. Підсвідомо ревізор ревізованим уявляється людиною значною, а його дії заслуговують на увагу. Підсвідомо, визнання ревізора ревізованому хочеться заслужити, похвала ревізора високо ціниться ревізованим, хоча це він намагається утаїти не тільки від інших але і від ревізора. Проте ревізор постійно недооцінює ревізованого, думки і діла ревізованого ревізору здаються незначними і це він постійно демонструє, що не може не викликати образи у ревізованого. Спочатку така поведінка ревізора стимулює ревізованого, ревізований намагається довести ревізору свою корисність, але всі намагання є марними. Ревізор уявляється самовпевненим і дріб'язковим, він придирається, намагається повчати і перевиховувати ревізованого. Ревізований ревізору уявляється цікавим і здібним, але при цьому ревізованому ніби чогось не вистачає. Ревізованому необхідно допомогти, підказати і ревізор це робить, але в результаті виявляє, що всі поради і допомога виявилися марними. Ревізований їх не сприймає, цим самим викликаючи у ревізора ще більше бажання перевиховання ревізованого. Ревізований уявляється бездарним, але не тому, що не може (насправді це так і є), а тому, що ревізору здається, що ревізований не хоче (а це ілюзія ревізора). Це викликає у ревізора періодичне роздратування. Стосунки соціальної ревізії є стосунками опіки ревізора над ревізованим, яка може бути занадто нав'язливою. Відчуваючи свою вразливість, ревізований на людях (публічно) схильний робити намагання вийти з під цієї опіки: постійно чіпляє ревізора, спорить з ним, намагається давати йому доручення. Проте такі намагання, зазвичай, нічим не закінчуються. Ревізор, зазвичай, не ображається на ревізованого, а продовжує і надалі його "виховувати". Ці стосунки добре порівняти як стосунки матері і неслухняної дитини. Ревізна пара, проте, часто буває дуже міцно з'єднаною. Вся справа в тім, що в такій парі обоє відчувають свою соціальну значність: ревізор як опікун-благодійник, без чиєї турботи і настанов ревізований пропаде (загубиться в морі життя), а ревізований – як об'єкт опіки, чия цінність, таким чином, признається. Такій парі найтяжче пережити перші 10 років, якщо вона проіснує цей термін, то після пара ревізор-ревізований соціально міцніша ніж дуальна пара (дуальна пара є ідеальною в соціумі).

Конфліктні стосунки.

Це стосунки лавиноподібного назрівання конфлікту. Ступінь психологічної сумісності при цих стосунках є найменшою. Проте це помітно не відразу. Конфліктер швидше привабливий ніж не привабливий. Він приводить в захват розвиненістю тих характерних рис які в протилежної сторони слаборозвинуті. Контакт і зближення, спочатку, обом сторонам здаються можливими, але на шляху зближення постійно щось не ладнається. Роздумуючи, чому спроби знайти спільну мову не вдаються, приходиш до висновку, що причина непорозуміння, буцімто, незначна, піддається виправленню, тільки трохи зусиль і протилежна сторона все зрозуміє. Хочеться все зробити щоб прихилити до себе протилежну сторону. Але ці зусилля намарно втрачений час, більш того – це схоже за балансування над прірвою. Завжди чатує небезпека бути втягнутим в безплідні вимотуючі спори. Причому в цих двобоях конфліктери словами б'ють один одного по найболючіших місцях. Конфліктеру завжди хочеться щось довести, уточнити, договорити, а протилежна сторона ніби на зло тебе не хоче зрозуміти. Це викликає з часом глухе внутрішнє роздратування і нервозність. Найгірше те, що у конфліктерів відсутнє взаєморозуміння насправді. Вони абсолютно не захищені психологічно від атак ззовні. Мається на увазі не словесний захист, а вміння виконати за партнера-конфліктера ту частину роботи, яка йому явно не під силу, приходиться на його слабкі функції. Відсутність захищеності особливо гостро сприймається в умовах ворожого зовнішнього середовища. Розлучившись з конфліктером після довгих спроб знайти спільну мову, отримується величезне полегшення, ніби "гора з плеч".

ПСИХОТИПИ.

ЕТИЧНО-СЕНСОРНИЙ ІНТРОВЕРТ (ДРАЙЗЕР, МОРАЛІСТ).

Критик-мораліст. Але вчинки людей критикує здебільшого у вузькому колі. Часто в оцінках – різкий. Почуття обов'язку розвинуто дуже сильно. Для себе визначає хто добрий а хто поганий. Поганий для нього і той, що особисто для нього нічого поганого не зробив, але про його поганство його впевнили друзі. Сильними рисами є вимогливість, наполегливість і послідовність. Людина волі і витримки. Може перебувати у постійній напрузі, не втрачаючи сили волі, протягом довгого часу, коли знає, що це дійсно необхідно. Людям, котрі намагаються пригнітити його, підкорити своєму впливу, проявляє твердість і непоступливість. Прагне не вирізнятися. Вимагає цього ж і від близьких, друзів. У роботі наполегливий, ретельний, статечний (посидючий) і сумлінний. Високо цінує і поважає традиційні та перевірені методи роботи. Якщо цим хтось нехтує, проявляє свою ініціативу то це викликає в нього роздратування і незадоволення. Проте роздратування, як правило, приховується всередині нього і це стає джерелом зайвого напруження. Йому не подобається робота в умовах непостійних і змінних правил. Теорії його не дуже цікавлять. Схильний діяти швидше на основі особистого уявлення про людину, ніж користуватися логічним міркуванням. Добре розуміє переваги пов'язані з титулом, положенням або званням і вміє практично це застосовувати. Йому добре зрозуміла цінність матеріальних ресурсів, вигод. Не терпить марнотратства. Йому властива здатність трудитися непомітно, наближаючи значні події і радіючи за інших. Обережний, стриманий, самозаглиблений, вміє працювати на самоті. На світ дивиться тверезо – реалістично, його використання та інтерпретація фактів визначається між особистими стосунками. Любить чітке планування. Смиренно несе тягар своїх обов'язків. Основні слова його життя – "необхідно" і "так має (мало) бути". Сильною його стороною є мало втомлюваність від рутини. Його не дратує деталізація справи. Дуже любить дотримуватися інструкцій.

ЕТИЧНО-ІНТУЇТИВНИЙ ІНТРОВЕРТ (ДОКТОР ВАТСОН, МИРОТВОРЕЦЬ,

ДОСТОЄВСЬКИЙ).

Доброта і співчуття – його сильні риси. Вміє з усіма підтримувати добрі, теплі взаємини. Миротворець. Йому властиві м'яка врівноваженість і спокійна поведінка. Якщо когось образив, то не заспокоїться, допоки не вибачиться і не компенсує збитки. Йому дуже важко не виконати прохання, засмутити друзів відмовою. Не любить гучних компліментів, висловлених прилюдно, – йому необхідне спокійне, тихе визнання. Чи не найголовніше для нього-гармонія в колі близьких, особливо в сім'ї. Добросердечний і веселий, дуже важко переносить конфлікти. Йому більше до душі не змагання, а співробітництво. Якщо взявся за справу – обов'язково мусить довести її до завершення. Любить порядок і красу. Багато мріє і фантазує. Але без оригінальності. Коли переймається якоюсь ідеєю, може бути дуже неуважний. Вразливий. Не переносить насильства. Не любить примушувати інших робити проти їхньої волі. Не вміє для свого просунення вперед, розштовхувати і топтати інших. Тому в тісноті і в єдиноборстві "пасе задніх". Люди цього типу особливо далекоглядні в оцінці подій минулого і майбутнього, їм властива особлива здатність передбачати майбутнє. Інтуїтивно розпізнають у людях добро і зло, хоча здебільшого не здатні пояснити, яким чином вони досягли такого розуміння. Зазвичай вони добре вчаться і працюють – скромно без зайвого галасу. Серйозно ставляться до своєї роботи і люблять самоосвіту. При вирішенні будь-яких проблем вони часто докладають більш зусиль, ніж цього вимагає завдання. Вони рідко стають яскравими лідерами, але їхній прихований вплив відчувається в усіх сферах їхньої діяльності. Важко проникнути в їх духовний світ. Вони не діляться секретами з тими, кому повністю не довіряють. Дуже вразливі, можливо, тому їм властива утаємниченість. Навіть люди які живуть з ними поряд, можуть виявити, згодом, у них незнайомі риси характеру. Люблять радувати людей, будь-який конфлікт вважають неприйнятним і руйнівним. Розвинена уява часто приводить їх у сферу мистецтва: музика, математичні системи, поезія, драматургія, балетристика стають для них справою життя. Можна сказати, що це-найбільш поетичні люди, не можна уявити ЕІІ, який не володіє інтуїцією. Ця властивість розповсюджується на людей, події, речі, приймаючи форму передбачень, пророцтв, аж до слухових і зорових галюцинацій. Вони часто вибирають вільні творчі професії і віддають перевагу діяльності, пов'язаній зі стосунками сам на сам. Вони – майстри метафор, їхня усна і письмова мова звичайно вирізняється витонченістю, елегантністю і складністю. Вони тонко відчувають і дотримуються норм спілкування з людьми. Здатні виконувати роботу, яка вимагає усамітненості і концентрування, хоча успішно трудяться і в контакті з іншими людьми, прагнучи при цьому до встановлення глибоких взаємин. Їхня увага спрямована вглиб, задумливі та схильні до розмірковувань, життя видається їм полігоном безмежних можливостей, наповнених нескінченими змістами і значеннями, які ставляться ними у зв'язок із загальною картиною в цілому. Їх стиль життя характеризований порядком, планомірністю і розміреністю. Здебільшого, це особистості з багатим внутрішнім світом, який виявляє себе у турботі і тривозі за інших. При цьому вони чітко організовані. Дуже стримані під час конфліктів і здебільшого передчувають конфлікт коли він тільки ще назріває. Їм властива вірність взятим на себе зобов'язанням, відданість власним ідеалам і людяність. Проте, не зважаючи на свій ідеалізм, вони можуть діяти досить реалістично і енергійно, якщо щось загрожує їх ідеалам.

СЕНСОРНО – ЛОГІЧНИЙ ЕКСТРАВЕРТ (МАКЕДОНСЬКИЙ, ГЕНЕРАЛ,

ЖУКОВ).

Вольова, цілеспрямована людина. Вміє зосередити сили в необхідний момент. Любить заводити бесіду про дисципліну, необхідність виховання вольового, цілеспрямованого характеру. Цьому психологічному типу властиві велика працездатність, наполегливість, що збільшуються пропорційно кількості перепон. У звичайних умовах не знаходить собі місця, не знає чим зайнятися, а з появою кризи, проблем – пожвавлюється, запалюється і активно приступає до їх вирішення. Вміє ризикувати, у слушну хвилину йде на все. Ніколи не йде відразу напролом. Загалом його тактика схожа на залізне кільце, що стискається. Силу застосовує тільки при крайній необхідності. Властиві риси – гнучкість, сміливість, сприйняття життя у реаліях. Сумніви, щодо права керувати людьми – відсутні. Вміє і любить брати на себе відповідальність. Вважає, що до людей необхідно ставитися не поблажливо, а вимогливо. Вмілий організатор. Підкреслено не демонстративний, враженням, яке справляє на інших, не переймається – "нехай собі думають, що хочуть". Суворо дотримується принципу: "Добре роби свою справу, а хороше про тебе обов'язково скажуть люди". Це людина справи. Безжалісний прагматик, має широке коло ділових знайомств. Легко дратується, тому уникає ситуацій з напруженими міжособистісними взаєминами. Активно прямує назустріч життю, величезними шматками відкушує від пирога задоволень, ризикових розваг, бойових пригод і спортивних змагань. Підприємливий і досить відчайдушний. Діловитий, любить тримати руки на пульсі декількох справ, любить коли від нього залежить чим більша кількість людей, тоді і життя для нього цікавіше. Життєвий стиль відзначають – гнучкість, непередбачуваність і швидкі реакції на вимоги ситуації, природні нахили мають характер об'єктивності і ухиляння від особистісного. Схильний до прямого, конкретного і безжалісного підходу до життя. Чітко розділяє роботу і дім, суспільне і особисте, пристрасне і об'єктивне. Володіє гострим відчуттям моменту, довіряє тільки сьогоденню.

ЮТ належить до групи, що зветься "квадра бета" – це синхронізатори або реалізатори ідеї.

ВЮ та ОМ належать до групи "квадра гама" – це стабілізатори або ті, що вдосконалюють.

ВЯ не належить до жодної з груп він є посередником між групою "квадра гама" (стабілізатори або ті, що вдосконалюють) та групою "квадра дельта" (завершаючі або ті що оптимізують).

Так як Україна вже відбулася і наступив час реалізувати це, то приведене вище тут говорить само за себе.

Вищевикладене яскраво свідчить хто на даному етапі з політиків-лідерів має залишитися на політичному Олімпі, а хто має відійти.

І це є незаперечним, що б хто не говорив і що б не робив. Тут не допоможуть ніякі фальсифікації і маніпуляції суспільною свідомістю. Героєм має стати той, кого хоче народ, а не самозвана еліта.

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua