Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
Суд   верховенство права   покарання за порушення Законів

Скрижаль організації життя Первинної громади. Частина друга "Земне життя громади" Розділи 6,7,8

Пайташ Передрук | 26.06.2007 11:05

-9
Рейтинг
-9


Голосів "за"
4

Голосів "проти"
13

Судова Влада, Верховенство права. Покарання за порушення Законів Первинної громади.

6.Судова влада.

1. Судова влада в Державі вільних об'єднаних Первинних громад складається з Суддів, Судових посадовців по приведенню рішення Суду до виконання (Судовиконавців), Криміналіста-пошуковця, Судових посадовців за виконанням вироку Суду (Наглядачів за засудженими) та Судових захисників обвинуваченого (Адвокатів). 2.Посадовці судової влади всіх рівнів незалежні від посадовців виконавчої влади всіх рівнів.

3. Судді – це знавці Закону Первинної громади, Законів вищих громадських об'єднань та міжнародного (світового) законодавства; Судді, що досягли пенсійного віку отримують ранг Судді-Радника. 4.Судді діляться на три рівні. 5.Суддя першого рівня – це знавець Законів Первинної, Територіальної і Земельної громад. 6.Суддя другого рівня – знавець Законів Первинної, Територіальної, Земельної, Регіональної громад та Законів Держави. 7.Суддя третього рівня – знавець Законів Первинної, Територіальної, Земельної, Регіональної громад, Законів Держави та міжнародного (світового) законодавства. 8. Суддя першого рівня має мати вищу юридичну освіту. 9. Суддя другого рівня має мати вищу юридичну та вищу базову економічну освіти. 10.Суддя третього рівня має мати вищу юридичну, вищу базову економічну та вищу базову технічну освіти.

11. Судовиконавці – це особи, що доводять рішення Суду до логічного виконання. 12.Судовиконавці мають мати спеціальну юридичну освіту та вміння захисту без зброї і вміти користуватися зброєю паралізуючої дії.

13. Криміналіст-пошуковець – це особа, що проводять досудовий пошук доказів вини підозрюваного у вчиненні злочину і здійснює обвинувачення в Суді від імені Первинної громади або Держави. 14. Криміналіст-пошуковець має мати одну із вищих освіт та спеціальну юридичну освіту, вміти захищатися без зброї та користуватися зброєю паралізуючої дії.

15.Наглядачі за засудженими – це особи, що наглядають за засудженими по місцю відбування покарання. 16.Наглядачі мають мати спеціальну освіту, вміти захищатися без зброї та користуватися зброєю паралізуючої дії.

17.Судові захисники обвинуваченого – це особи, що здійснюють правовий захист обвинуваченого, виступають від імені позивача при розгляді майнових та інших некримінальних справ в Суді. 18.Судові захисники мають мати вищу юридичну освіту. 19.Обвинувачений має право самостійно здійснювати свій захист у суді; обвинувачений, що здійснює судовий захист самостійно, може не мати спеціальної юридичної освіти.

20.Всі посадовці Судової влади є виборними. 21.Вибори посадовців Судової влади всіх рівнів здійснюються на віче Первинних громад у відповідності до виборів посадовців Виконавчої влади – двадцять другого грудня щорічно. 22.Посадовець Судової влади не може обиратися на одну і ту ж посаду більше трьох років підряд за виключенням Судді. 23.Суддя може обиратися, на посаду Судді Первинної громади, Судді Колегії Суддів Територіальної, Земельної, Регіональної громад, Судді Верховної Колегії Суддів Держави, до десяти років підряд.

24.Посадовці Судової влади в своїй діяльності керуються виключно буквою Закону. 25.Посадовці Судової влади не можуть тлумачити дію Закону на власний розсуд. 26.Посадовці Судової влади не можуть бути законотворцями. 27.За упереджене відношення при виконанні своїх службових обов'язків або скоєні злочини, посадовці Судової влади караються Судом Первинної громади від якої вони обрані. 28.Якщо злочин скоєно Суддею Первинної громади то такий суддя відсторонюється від обов'язків Судді з моменту завершення слідства і пред'явлення офіційного обвинувачення (це відноситься і до Суддів-Радників). 29.Обов'язки Судді, у випадку тривалої хвороби або звинуваченого в вчинені злочину, виконує один із Суддів-Радників, що проживають на території Первинної громади, або є її членом, але проживає за її межами, за рішенням Віче громади, до обрання нового Судді згідно Закону. 30.Дії Посадовця Судової влади, що привели до смерті людини підлягають покаранню довічним вигнання за межі Держави з повною конфіскацією особистої власності незалежно місця знаходження особистої власності на користь Первинної громади, членом якої був вбитий, та прямих родичів вбитого, якщо ті є громадянами або гостями Держави, в рівних долях: п'ятдесят відсотків Первинній громаді останнього місця проживання вбитого, п'ятдесят відсотків родичам загиблого у відповідності до Закону. 31.За вбивство по випадковості, скоєне посадовцем Судової влади, винний карається згідно Законів Первинної громади та позбавляється права займати будь-яку виборну посаду довічно.

32. Судова Влада Первинної громади складається з Судді Первинної громади, Судовиконавця, Криміналіста-пошуковця, Наглядача за засудженими, Судового захисника (Адвоката). 33.Можливе суміщення посад Судовиконавця і Наглядача за засудженими. 34. Суддя Первинної громади розглядає всі справи, що стосуються внутрішнього життя Первинної громади та злочини, що були скоєні на Території Первинної громади. 35.Посадовці Судової влади незалежні один від одного і від посадовців Судових влад вищих громадських об'єднань та Держави. 36.Посадовці Судової влади відповідальні тільки перед Законом та Віче Первинної громади, яким вони обрані. 37.Контроль за діяльністю посадовців Судової влади здійснює Контролер Первинної громади. 38.Контроль за дотриманням Законів і недопущенням їх довільного тлумачення здійснює Громадський Наглядач Законів.

39.Судова Влада Територіальної громади складається з Колегії Суддів Територіальної громади в складі – по одному Судді від кожної Первинної громади, що об'єдналися в Територіальну громаду. 40.Колегія Суддів Територіальної громади користується послугами Криміналістів-пошуковців та Судових захисників тих Первинних громад справу яких розглядається або на межах яких скоєно злочин. 41.Судовиконавцем рішення Судової Колегії призначається Судовиконавець однієї або декількох Первинних громад. 42.Наглядачем за засудженими за рішенням Колегії Суддів призначається Наглядач тієї Первинної громади членом якої є засуджений і в якій Первинній громаді він буде відбувати покарання. 43.Колегія Суддів Територіальної громади розглядає всі спірні судові справи між Первинними громадами та злочини скоєні на межах між Первинними громадами. 44.Колегія Суддів Територіальної громади, делегує (відряджає) по одному Судді для участі в роботі Колегії Суддів Земельної громади, почергово. 45.Всі Судді Територіальної громади незалежні один від одного і від посадовців Судових влад громадських об'єднань та Держави. 46.Всі Судді Колегії Суддів Територіальної громади рівні між собою в правах. 47.Контроль за діяльністю Суддів Колегії Суддів Територіальної громади здійснює Контрольна служба Територіальної громади. 48.Місцем роботи Колегії Суддів Територіальної громади є Палата Правосуддя, що знаходиться в адміністративному центрі Територіальної громади.

49.Судова Влада Земельної громади складається з Колегії Суддів Земельної громади в складі – по одному Судді від кожної Територіальної громади, що об'єдналися в Земельну громаду. 50.Колегія Суддів Земельної громади користується послугами Криміналістів-пошуковців та Судових захисників тих Первинних громад справу яких розглядається або на межах яких скоєно злочин. 51.Судовиконавцем рішення Колегії Суддів Земельної громади призначається Виконавець однієї або декількох Первинних громад на території яких було скоєно злочин. 52.Наглядачем за засудженими призначається Наглядач тієї Первинної громади членом якої є визнаний винним у злочині і на території якої Первинної громади він буде відбувати покарання. 53.Колегія Суддів Земельної громади розглядає всі спірні судові справи між Територіальними громадами та злочини скоєні на межах між Територіальними громадами. 54.Колегія Суддів Земельної громади, делегує (відряджає) по одному Судді для участі в роботі Колегії Суддів Регіональної громади, почергово. 55.Всі Судді Земельної громади незалежні один від одного і від посадовців Судових влад громадських об'єднань та Держави. 56.Всі Судді Колегії Суддів Земельної громади рівні між собою в правах. 57.Контроль за діяльністю Суддів Колегії Суддів Земельної громади здійснює Контрольна служба Земельної громади. 58.Місцем роботи Колегії Суддів Земельної громади є Палата Правосуддя, що знаходиться в адміністративному центрі Земельної громади.

59.Судова Влада Регіональної громади складається з Колегії Суддів Регіональної громади в складі – по одному Судді від кожної Земельної громади, що об'єдналися в Регіональну громаду. 60.Колегія Суддів Регіональної громади користується послугами Криміналістів-пошуковців та Судових захисників тих Первинних громад справу яких розглядається або на межах яких скоєно злочин. 61.Виконавцем судового рішення Колегії призначається Виконавець однієї або декількох Первинних громад. 62.Наглядачем за виконанням вироку призначається Наглядач тієї Первинної громади членом якої є визнаний винним у злочині і на території якої Первинної громади він буде відбувати покарання. 63.Колегія Суддів Регіональної громади розглядає всі спірні судові справи між Земельними громадами та злочини скоєні на межах між Земельними громадами та іноземними державами з якими межує Регіональна громада. 64.Всі Судді Регіональної громади незалежні один від одного і від посадовців Судових влад громадських об'єднань та Держави. 65.Всі Судді Колегії Суддів Регіональної громади рівні між собою в правах. 66.Контроль за діяльністю Суддів Колегії Суддів Регіональної громади здійснює Контрольна служба Регіональної громади. 67.Місцем роботи Колегії Суддів Регіональної громади є Палата Правосуддя, що знаходиться в адміністративному центрі Регіональної громади.

68. Щорічно, двадцять сьомого грудня всі, за винятком немічних, Судді-Радники, що проживають в Первинних громадах Держави збираються на Державне Віче Правосуддя. 69.На Державному Вічі Правосуддя таємним голосуванням обирається Вища Колегія Суддів Держави. 70. Вища Колегія Суддів Держави обирається з умовою, щоб від кожної Земельної громади був представлений Суддя-Радник, з числа тих, що проживають на території Земельної громади. 71. Члени Вищої Колегії Суддів Держави обираються терміном на один рік, з правом наступного переобрання, але не більше п'яти років підряд. 72.До своїх обов'язків Члени Вищої Колегії Суддів приступають з першого робочого дня нового року. 73.Місцем роботи Членів Вищої Колегії Суддів Держави є Державний Палац Суддів, що знаходиться в адміністративному центрі Держави. 74. До обов'язків Вищої Колегії Суддів Держави відносяться:

- контроль за правовою діяльністю Судової влади в державі;

- аналіз міжнародних правових документів і рекомендації законотворцям по їх застосуванню;

- розгляд спірних юридичних питань між Регіональними громадами та між Державою і іншими країнами, винесення рекомендацій з цих питань;

- вивчення необхідності у створенні нових Законів для успішної життєдіяльності Первинних громад, інших громадських об'єднань, Держави;

- розробка проектів необхідних Законів і передача цих проектів Первинним громадам для подальшої дії.

75.Контоль діяльності Суддів Вищої Колегії Суддів Держави здійснює Контрольна служба Держави.

7.Верховенство права

1.В Державі визнається і діє принцип верховенства права. 2.Роль Суду полягає у визначені: порушено Закон чи ні; порушено права і свободи людини чи ні; визначені розміру шкоди завданої в результаті порушення Закону Первинній громаді або окремій людині; визначення рівня вини порушника Закону та розміру відшкодування. 3.Якщо Судом доведено, що скоєно злочин за який належить покарання – позбавлення громадянства і вигнання за межі Первинної громади (Держави) – це рішення Суду має бути затверджено Віче Первинної громади у формі Закону. 4.Первинні громади, що утворюють Державу солідарні при виконанні рішення – вигнання за межі Первинної громади (Держави). 5.Жодна Первинна громада Держави не вправі надати притулок вигнанцю Первинної громади, що входить в Державу.

6.Скрижаль Організації Життя громади та Заповіти Божі мають найвищу юридичну і моральну силу в кожній Первинній громаді, у всіх вищих об'єднаннях громад. 7. Норми Скрижаля Організації Життя є нормами прямої дії. 8.Звернення до Суду для захисту прав і свобод Первинної громади, захисту прав і свобод мешканця громади, члена громади зокрема на підставі Скрижаля Організації Життя громади гарантується. 9.Всі інші Закони, що приймаються в Первинних громадах і діють в Державі в цілому приймаються на основі Скрижаля Організації Життя громади і не мають його заперечувати або вносити в нього зміни. 10.Жоден посадовець, жодна виконавча служба не має права на тлумачення Скрижаля Організації Життя громади та інших Законів громади. 11.Тлумачення Законів громади оформляються Законом і приймаються на Віче. 12.Захист прав і свобод громадянина іноземної держави здійснюються у відповідності до того як в державі, громадянином якої він є, захищаються права і свободи громадян Первинних громад, що утворюють Державу. 13.Для того щоб Держава була членом міжнародної організації, дія міжнародних договорів і угод має бути узаконена в кожній Первинній громаді Держави, в іншому випадку дія міжнародних договорів і угод діє тільки в Первинних громадах та вищих громадських об'єднаннях, що їх узаконили.

8.Покарання за порушення Законів Первинної

громади.

1.Порушення Законів Божих, Скрижаля Організації Життя громади та Законів Первинної громади є злочином перед Первинною громадою (Державою), людиною зокрема. 2.Вищим Судом над порушником (злочинцем) є Суд Божий. 3.Суд Первинної громади, в основному, є Судом, що матеріально карає злочинця – зобов'язуючи його матеріально відшкодувати скоєний злочин своєю працею та своєю Власністю (де б вона не знаходилася) на користь Первинної громади (Держави) та на користь особи (осіб) проти яких скоєно цей злочин. 4.Повне непідкорення Законам Первинної громади (Держави), невиконання рішення Суду, повторне вчинення одного і того ж злочину, вбивство людини, жорстоке поводження з людьми та тваринами, невиправна шкода заподіяна природному навколишньому середовищу або земним глибинам (надрам), торгівля наркотиками і людьми та інші важкі злочини (перелік важких злочинів затверджується Законом Первинної громади) караються позбавленням громадянства з вигнанням за межі Первинної громади (Держави) навічно та повного відшкодування за вчинений злочин Первинній громаді (Державі) і особам, по відношенню до яких вчинено цей злочин, за рахунок Власності злочинця (де б ця Власність не знаходилася і коли б вона ним не була набута до повного відшкодування матеріальної шкоди). 5.За важкі злочини економічного характеру, або вчинення одного і того ж економічного злочину повторно (перелік економічних злочинів затверджується Законом Первинної громади), передбачено вигнання за межі держави обмежене певним терміном (не довічне).

6.Утримання в ізоляції на території Первинної громади (Держави) здійснюється тільки в досудовий період терміном не більше шести місяців на період проведення розшуку доказів вини або в спеціальних лікувальних закладах для інфекційних хворих (психічнохворих- (душевнохворих) одержимих) до повного їх вилікування. 7.Всі інші засуджені знаходяться під наглядом Наглядача за засудженими Первинної громади і не позбавляються права на вільне пересування в Первинній громаді.

8. Вигнання.

8.1. Засуджений на вигнання протягом місячного терміну може звернутися в будь яку іноземну країну для отримання дозволу на проживання (засудженому на вигнання з обмеженим терміном країну перебування забезпечує Держава на основі міждержавних угод); право на вигнання в іншу країну не мають тільки особи, що покарані за зайняття винахідництвом та виробництвом зброї масового знищення та забороненими законом медичними дослідженнями (в тому числі генетичними дослідженнями будь-якого виду, винаходом і виробництвом наркотичних /психотропних/ ліків) – такі злочинці підлягають вигнанню виключно в Землі Вигнання. 8.2.Довічні вигнанці, що не отримали дозвіл на проживання в жодній з іноземних держав, мітяться тавром методом кольорового наколювання шкіри /татуюванням/ на правій щоці під правим оком розміром п'ять на п'ять сантиметрів латинською буквою Дубль Ве (W) і поселяються в Землях Вигнання. Колір букв тавра: для насильників – чорний; для насильників і вбивць – верхня половина букви чорна, а нижня половина букви – червона; для вбивць – червоний; для інших вигнанців – темний зелений або темний синій (Віче Первинної громади може визнати за необхідне додаткової мітки Довічним Вигнанцям для контролю їх переміщення на території Землі Вигнання за допомогою технічних засобів, такими ж мітками можуть визначатися психічно хворі з буйною поведінкою (одержимі) та хворі на невиліковні інфекційні хвороби – небезпечні для суспільства)

ВЖИВЛЕННЯ В ТІЛО АБО ПРИКРІПЛЕННЯ НА ТІЛІ ТА ОДЕЖІ МІТОК ПО ТЕХНІЧНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕСУВАННЯМ ІНШИХ ГРОМАДЯН ТА МЕШКАНЦІВ ДЕРЖАВИ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО – ЗА ПОРУШЕННЯ ЦІЄЇ ЗАБОРОНИ ВИННІ КАРАЮТЬСЯ ДОВІЧНИМ ВИГНАННЯМ.

8.3.Землі Вигнання це землі огороджені від іншої території Первинної громади; або землі на окремому острові в морі або океані, що є власністю Первинної громади (Держави); або землі, що є Міжнародними Землями Вигнання.

8.4.Землі Вигнання бувають трьох видів:

- для злочинців чоловічої статі,

- для злочинців жіночої статі,

- для злочинців обох статей (чоловіків і жінок).

8.5.Для розміщення осіб на Землях Вигнання для обох статей, за їх згодою, злочинці мають бути стерилізованими (для неможливості народжувати), якщо така згода злочинцем не дається то він поселяється в Землях Вигнання для певної статі. 8.6.На Землях Вигнання злочинцям будується просте житло для схову від негоди. 8.7.На Землях Вигнання для злочинців надається можливість вирощувати собі їжу примітивними сільськогосподарськими знаряддями. 8.8.Одежу, що була у вжитку, для злочинців на Землях Вигнання забезпечує Первинна громада (Держава), яку жертвують мешканці Первинної громади (Держави). 8.9.На Землях Вигнання заборонено використання будь-яких технічних засобів (пристроїв), крім примітивних сільськогосподарських знаряддь.

8.10.Споживання їжі з вбитих (загиблих) тварин, птахів, риби, плазунів, молюсків а також їх зародків на Землях Вигнання заборонено. 8.11.Вигнанці не мають мати доступу до великих річок, озер, моря чи океану.8.12.Знаряддя для приготування і прийому їжі мають бути виготовлені з матеріалів, що не мають ріжучих властивостей. 8.13.Первинна громада, на честь свят, дарує вигнанцям продукти рослинного походження в обмеженій кількості. 8.14.Лікування на Землях Вигнання є справою самих вигнанців. 8.15.Вигнанці мають право лікуватися тільки ліками з рослин, що ростуть в Землях Вигнання, які приготували особисто. 8.16.Хірургічна допомога вигнанцям заборонена.

8.17. Спілкування з вигнанцями заборонено. 8.18.Спілкування із вигнанцями, що проживають в Землях Вигнання, та за надання їм будь – якої допомоги (враховуючи передачу вигнанцям заборонених речей та їжі) – є злочином, за цей злочин покарання – Довічне Вигнання.

8.19.Охорону меж Земель Вигнання здійснюють спеціальні загони Воїнів Держави (Воїнів Первинної громади). 8.20.Землі Вигнання мають охоронятися з метою виключення можливості попадання на них тварин і сторонніх людей. 8.21.Охорона Земель Вигнання має право фізично знищувати будь-кого і будь-що, що насильно пересікає межу Землі Вигнання в будь-якому напрямку.

8.22.Поселення нових вигнанців в Землях Вигнання здійснюється з повітряного простору за допомогою спеціальних пристроїв; таким же чином вигнанцям поставляється одежа, посівний матеріал і продукти.

8.23.Будь-яке будівництво на Землях Вигнання, за виключенням будівель для захисту від негоди – заборонено і підлягає негайній ліквідації (знищенню). 8.24.Рубання дерев вигнанцями на Землях Вигнання заборонено. 8.25.Для опалення своїх приміщень, вигнанці мають право використовувати тільки сухі гілки дерев і кущів та висохлу траву, а також інше твердее паливо, що передається в Землю Вигнання за рахунок Держави. 8.26.Якщо вигнанець (вигнанці) зрубають живе дерево висотою більше метра і товщиною більше п'яти сантиметрів (повалять його в будь-який спосіб) то таке дерево має бути негайно ліквідоване на місці або видалене за межі Землі Вигнання (засторога проти виготовлення примітивної зброї).

8.7. Нащадки вигнанців до п'ятого покоління, що народилися в зарубіжніх країнах, для отримання громадянства в одній з Первинних громад мають прожити в цій громаді в статусі гостя не менше семи років без порушення Законів Первинної громади (Держави).

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua