Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
виконавча влада Первинної громади   виконавча влада Територіальної громади   виконавча влада Земельної громади   виконавча влада Регіональної громади   виконавча влада Держави

Скрижаль організації життя Первинної громади. Розділ 5. Частина друга "Земне життя громади"

Пайташ Передрук | 26.06.2007 08:16

-12
Рейтинг
-12


Голосів "за"
4

Голосів "проти"
16

Виконавча влада Первинної громади та вищих громадських обєднань.

5.Виконавчі владні служби.

5.1.Виконавчі служби Первинної громади.

1.Первинна громада має виконавчі органи (посадовців). 2.Всі виконавчі органи (посадовці) незалежні один від одного, непідзвітні один одному. 3.Всі виконавчі органи (посадовці) обираються на Віче Первинної громади і підзвітні Віче Первинної громади. 4.Контроль за діяльністю посадових осіб виконавчих органів (посадовців) здійснює Контролер (Контрольна Служба) Первинної громади, Контролер (Керівник Контрольної Служби) щорічно складає письмовий звіт про діяльність Служби – кожного посадовця (в тому числі і свою) і передає його в Контрольну Службу до першого грудня. 5.Всі посадовці виконавчих органів обираються на Віче терміном на один рік, загальний неперервний термін перебування на одній і тій же посаді не може перевищувати трьох років підряд.

6.Обов'язковими посадовцями в Первинній громаді є:

- Реєстратор Первинної громади;

- Громадський Наглядач Законів;

- Нотаріус;

- Збирач податків;

- Розпорядник фонду власності (майна) Первинної громади;

- Контролер Первинної громади;

- Хранитель архіву Первинної громади;

- Начальник охоронної служби Первинної громади;

- Скарбник Первинної громади;

- Комірник Первинної громади;

- Інші (за рішенням Віче Первинної громади).

7.Всі посадовці мають мати закінчену вищу освіту (у окремих випадках спеціальну освіту і обов'язково, з моменту обрання посадовцем, навчатися з метою здобуття вищої освіти). 8.За рішенням Віче Первинної громади посадовці можуть мати помічників, підконтрольних посадовцю, в кількості визначеній Віче громади. 9.Помічники посадовців мають мати спеціальну освіту.

10.Громада має власні виробничі підприємства. 11.Керівники підприємств обираються в тому ж порядку як і посадовці Первинної громади і є Виробничими посадовцями Первинної громади. 12.На Віче обирається керівник підприємства і два його заступники. 13.Керівник підприємства має мати вищу технічну освіту по профілю підприємства. 14.Один із заступників керівника підприємства має мати вищу базову економічну освіту або спеціальну економічну освіту по профілю підприємства. 15.Другий із заступників керівника підприємства має мати вищу базову юридичну освіту або спеціальну юридичну освіту по профілю підприємства. 16.На підприємствах Первинної громади керівництвом визначається апарат управління підприємством. 17.Кількісний склад

апарату управління (включаючи керівника і його заступників) не має перевищувати семи відсотків від всіх працюючих на підприємстві. 18.Фонд заробітної плати керівника, його заступників та управлінського апарату не має перевищувати десяти відсотків від фонду заробітної плати всіх працюючих. 19.Члени управлінського апарату мають мати спеціальну освіту згідно посади, що її займають.

20.Вибори посадовців Первинної громади проводяться на Віче Первинної громади таємним голосуванням будь-якої форми (за рішенням простої більшості присутніх на Віче). 21.Участь у Віче Первинної громади приймають всі громадяни Держави, що на момент проведення Віче проживають (зареєстровані) на території Первинної громади. 22.Кандидат на посаду вважається обраним, якщо за нього проголосувала проста більшість громадян, що проживають в Первинній громаді. 23.Кандидат на посаду може бути заявлений будь-яким громадянином, що проживає на території Первинної громади до першого грудня щорічно. 24.Реєстр кандидатів веде Реєстратор Первинної громади (Реєстраційна служба Первинної громади). 25.Реєстратор до п'ятого грудня повідомляє всіх кандидатів про реєстрацію їх кандидатами на посаду. 26.Кандидат на посаду до десятого грудня визначається з посадою на яку він бажає залишитися в списках і письмово повідомляє про це Реєстратора. 27.Кандидат на посаду може відмовитися від участі по всіх списках де його зареєстровано, за винятком, якщо в якомусь із списків претендентом на посаду зареєстровано тільки його одного. 28.Кандидатом на посаду може бути будь-який громадянин Держави, незалежно від того чи є він членом цієї Первинної громади. 29.Не може бути зареєстрованим кандидатом на посаду особа, що досягла пенсійного віку. 30.Реєстратор слідкує щоб кандидатами на посаду не були зареєстровані: громадяни, що займали цю посаду три рази підряд; громадяни, що мають обмеження в правах; особи з статусом гостя; неповнолітні громадяни; пенсіонери; Судді; Воїни Первинної громади та інші громадяни на яких діє обмеження згідно Закону Первинної громади. 31.Реєстратор Первинної громади з своїми помічниками проводить підготовку до проведення Віче по виборах посадових осіб Первинної громади.

32.Віче по виборах посадових осіб Первинної громади проводиться двадцять другого грудня щорічно. 33.Членами лічильної комісії по підрахунку голосів на Віче Первинної громади обираються громадяни з числа членів Первинної громади. 34.Протокол Віче веде Реєстратор Первинної громади. 35.Протокол Віче підписується і на ньому ставиться відтиск подушечки вказівного пальця правої руки Реєстратором Первинної громади і всіма членами лічильної комісії. 36.Підписаний протокол Віче передається новообраному Хранителю архіву Первинної громади. 37.Передача справ від старих посадовців новообраним посадовцям проводиться у період з двадцять третього грудня по тридцять перше грудня. 38.В період передачі справ всі документи, що видаються посадовцями підписуються як старим так і новим посадовцем. 39.Новообраний посадовець приступає до самостійного виконання своїх обов'язків з першого дня нового року.

40. Робочі місця посадовців визначаються Віче Первинної громади. 41.Для всіх посадовців Первинної громади може бути побудована єдина будівля, за виключенням Архіву, Скарбниці та Комори Первинної громади. 42.Архів, Скарбниця і Комора (складські приміщення резерву) Первинної громади мають бути окремими будівлями у підземному або наземному виконанні, з сухими приміщеннями, з відповідною температурою.

5.2.Виконавчі служби Територіальної громади.

1.Територіальна громада має виконавчі служби (посадовців). 2.Всі виконавчі служби (посадовці) незалежні один від одного, непідзвітні один одному. 3.Всі виконавчі служби (посадовці) обираються на Віче Первинних громад, що входять в Територіальну громаду і підзвітні Віче Первинних громад. 4.При виборі посадовців виконавчих служб Територіальної громади кількість їх у виконавчій службі Територіальної громади має відповідати кількості Первинних громад, що входять в цю Територіальну громаду, або кратна їм. 5.Контроль за діяльністю посадових осіб виконавчих служб (посадовців) здійснює Контрольна Служба Територіальної громади, яка щорічно до двадцятого листопада надсилає звіт про діяльність посадовця в Первинну громаду, що його обрала; звіт надсилається Контролеру Первинної громади; член Контрольної служби не може контролювати роботу посадовців від Первинної громади, що його обрала. 6.Всі посадовці виконавчих служб обираються на Віче терміном на один рік, загальний неперервний термін перебування на одній і тій же посаді не може перевищувати трьох років підряд.

7.Обов'язковими службами в Територіальній громаді є:

- Реєстраційна служба Території;

- Територіальна служба нагляду за Законами;

- Служба охорони лісів та земельних угідь Території;

- Служба охорони шляхів сполучення Території;

- Служба охорони правопорядку Території;

- Служба охорони власності Первинних громад та приватної власності;

- Контрольна служба Території;

- Архівна служба Території;

8.Всі посадовці мають мати закінчену вищу освіту. 9.Всі посадовці виконавчих служб Території підзвітні Первинним громадам, що їх обрали. 10. Посадовці Первинних громад непідзвітні посадовцям виконавчих служб Територіальної громади.

11.Вибори посадовців виконавчих служб Територіальної громади проводяться на Віче Первинної громади таємним голосуванням будь-якої форми (за рішенням простої більшості присутніх на Віче). 12.Участь у Віче Первинної громади приймають всі громадяни Держави, що на момент проведення Віче проживають (зареєстровані) на території Первинної громади. 13.Кандидат на посаду вважається обраним, якщо за нього проголосувала проста більшість громадян, що проживають в Первинній громаді. 14.Кандидат на посаду може бути заявлений будь-яким громадянином, що проживає на території Первинної громади до першого грудня щорічно. 15.Реєстр кандидатів веде Реєстратор Первинної громади (Реєстраційна служба Первинної громади). 16.Реєстратор до п'ятого грудня повідомляє всіх кандидатів про реєстрацію їх кандидатами на посаду. 17.Кандидат на посаду до десятого грудня визначається з посадою на яку він бажає залишитися в списках і письмово повідомляє про це Реєстратора. 18.Кандидат на посаду може відмовитися від участі по всіх списках де його зареєстровано, за винятком, якщо в якомусь із списків претендентом на посаду зареєстровано тільки його одного. 19.Кандидатом на посаду може бути будь-який громадянин Держави, незалежно від того чи є він членом цієї Первинної громади. 20.Не може бути зареєстрованим кандидатом на посаду особа, що досягла пенсійного віку. 21.Реєстратор слідкує щоб кандидатами на посаду не були зареєстровані: громадяни, що займали цю посаду три рази підряд; громадяни обмежені в своїх правах; особи з статусом гостя; неповнолітні громадяни; пенсіонери; Судді; Воїни Первинної громади та інші громадяни на яких діє обмеження згідно Закону Територіальної громади. 22.Реєстратор Первинної громади з своїми помічниками проводить підготовку до проведення Віче по виборах посадових осіб виконавчих служб Територіальної громади. 23.Вибори посадових осіб виконавчих органів Територіальної громади проводяться на Віче одночасно з виборами посадових осіб Первинної громади і в порядку передбаченому по виборах посадових осіб Первинної громади. 24. Обраним посадовим особам виконавчих служб Територіальної громади Реєстратором Первинної громади видається посвідчення єдиного зразка.

25.Нотаріально завірена копія протоколу Віче Первинної громади передається в Архівну службу Територіальної громади. 26.Передача справ від старих посадовців новообраним посадовцям проводиться у період з двадцять третього грудня по тридцять перше грудня. 27.В період передачі справ всі документи, що видаються посадовцями підписуються як старим так і новим посадовцем. 28.Новообраний посадовець приступає до самостійного виконання своїх обов'язків з першого дня нового року.

29. Двадцять третього грудня, обраний посадовець переїжджає в адміністративний центр Територіальної громади для прийняття справ. 30. З першого дня нового року обраний посадовець приступає до виконання своїх обов'язків. 31.Всі посадовці виконавчих служб Територіальної громади рівні в своїх правах. 32. Посадовці виконавчих служб Територіальної громади ніяких рангів не мають.

32. Робота виконавчих служб Територіальної громади є колегіальною. 33. На початку спільного засідання служби, що проводиться один раз на тиждень, обирається голова та секретар засідання, які проводять засідання і ведуть його протокол. 34.Протоколи засідань щорічно здаються в Архівну службу Територіальної громади. 35.На засіданнях проводиться розподіл обов'язків між посадовцями служби на тиждень (або інший період але не більше ніж на шість місяців) і звіт про виконану роботу за минулий період.

5.3.Виконавчі служби Земельної громади.

1.Земельна громада має виконавчі служби (посадовців). 2.Всі виконавчі служби Земельної громади незалежні одна від одної, непідзвітні одна одній. 3.Всі посадовці виконавчих служб обираються на Віче Первинних громад, що входять в Земельну громаду і підзвітні Віче Первинних громад. 4.При виборі посадовців виконавчих органів Земельної громади кількість їх у виконавчій службі Земельної громади має відповідати кількості Первинних громад, що входять в цю Земельну громаду, або кратна їм. 5.Контроль за діяльністю посадових осіб виконавчих служб (посадовців) здійснює Контрольна Служба Земельної громади, яка щорічно до двадцятого листопада надсилає звіт про діяльність посадовця в Первинну громаду, що його обрала; звіт надсилається Контролеру Первинної громади; член Контрольної служби не може контролювати роботу посадовців від Первинної громади, що його обрала. 6.Всі посадовці виконавчих служб обираються на Віче терміном на один рік, загальний неперервний термін перебування на одній і тій же посаді не може перевищувати трьох років підряд.

7.Обов'язковими службами в Земельній громаді є:

- Реєстраційна служба Земельної громади;

- Служба міжнародних економічних зв'язків Земельної громади;

- Контрольна служба Земельної громади;

- Архівна служба Земельної громади;

- Скарбниця Земельної громади;

- Служба збереження продовольчого та речового недоторканого запасу Земельної громади.

8.Всі посадовці мають мати закінчену вищу освіту. 9.Всі посадовці виконавчих служб Земельної громади підзвітні Первинним громадам, що їх обрали. 10. Посадовці Первинних, Територіальних громад непідзвітні посадовцям виконавчих служб Земельної громади.

11.Вибори посадовців виконавчих служб Земельної громади проводяться на Віче Первинної громади таємним голосуванням будь-якої форми (за рішенням простої більшості присутніх на Віче). 12.Участь у Віче Первинної громади приймають всі громадяни Держави, що на момент проведення Віче проживають (зареєстровані) на території Первинної громади. 13.Кандидат на посаду вважається обраним, якщо за нього проголосувала проста більшість громадян, що проживають в Первинній громаді. 14.Кандидат на посаду може бути заявлений будь-яким громадянином, що проживає на території Первинної громади, до першого грудня щорічно. 15.Реєстр кандидатів веде Реєстратор Первинної громади (Реєстраційна служба Первинної громади). 16.Реєстратор до п'ятого грудня повідомляє всіх кандидатів про реєстрацію їх кандидатами на посаду. 17.Кандидат на посаду до десятого грудня визначається з посадою на яку він бажає залишитися в списках і письмово повідомляє про це Реєстратора. 18.Кандидат на посаду може відмовитися від участі по всіх списках де його зареєстровано, за винятком, якщо в якомусь із списків претендентом на посаду зареєстровано тільки його одного. 19.Кандидатом на посаду може бути будь-який громадянин Держави, незалежно від того чи є він членом цієї Первинної громади. 20.Не може бути зареєстрованим кандидатом на посаду особа, що досягла пенсійного віку. 21.Реєстратор слідкує щоб кандидатами на посаду не були зареєстровані: громадяни, що займали цю посаду три рази підряд; громадяни, що мають непогашену судимість; громадяни обмежені в своїх правах; особи з статусом гостя; неповнолітні громадяни; пенсіонери; Судді; Воїни Первинної громади та інші громадяни на яких діє обмеження згідно Закону Земельної громади. 22.Реєстратор Первинної громади з своїми помічниками проводить підготовку до проведення Віче по виборах посадових осіб виконавчих служб Земельної громади. 23.Вибори посадових осіб виконавчих служб Земельної громади проводяться на Віче одночасно з виборами посадових осіб Первинної громади і в порядку передбаченому по виборах посадових осіб Первинної громади. 24. Обраним посадовим особам виконавчих служб Земельної громади Реєстратором Первинної громади видається посвідчення єдиного зразка.

25.Нотаріально завірена копія протоколу Віче Первинної громади передається в Архівну службу Земельної громади. 26.Передача справ від старих посадовців новообраним посадовцям проводиться у період з двадцять третього грудня по тридцять перше грудня. 27.В період передачі справ всі документи, що видаються посадовцями підписуються як старим так і новим посадовцем. 28.Новообраний посадовець приступає до самостійного виконання своїх обов'язків з першого дня нового року.

29. Двадцять третього грудня, обраний посадовець переїжджає в адміністративний центр Земельної громади для прийняття справ. 30. З першого дня нового року обраний посадовець приступає до виконання своїх обов'язків. 31.Всі посадовці виконавчих служб Земельної громади рівні в своїх правах. 32. Посадовці виконавчих служб Земельної громади ніяких рангів не мають.

32. Робота виконавчих служб Земельної громади є колегіальною. 33. На початку спільного засідання служби, що проводиться один раз на тиждень, обирається голова та секретар засідання, які проводять засідання і ведуть його протокол. 34.Протоколи засідань щорічно здаються в Архівну службу Земельної громади. 35.На засіданнях проводиться розподіл обов'язків між посадовцями служби на тиждень (або інший період але не більше ніж на шість місяців) і звіт про виконану роботу за минулий період. 36.Для посадовців Служби міжнародних економічних зв'язків термін проведення спільних засідань встановлюється один раз на місяць.

5.4.Виконавчі служби Регіональної громади.

1.Регіональна громада має виконавчі служби (посадовців). 2.Всі виконавчі служби Регіональної громади незалежні одна від одної, непідзвітні одна одній. 3.Всі посадовці виконавчих служб обираються на Віче Первинних громад, що входять в Регіональну громаду і підзвітні Віче Первинних громад. 4.При виборі посадовців виконавчих служб Регіональної громади кількість їх у службі виконавчого органу Регіональної громади має відповідати кількості Первинних громад, що входять в цю Регіональну громаду, або кратна їм. 5.Контроль за діяльністю посадових осіб виконавчих служб (посадовців) здійснює Контрольна Служба Регіональної громади, яка щорічно до двадцятого листопада надсилає звіт про діяльність посадовця в Первинну громаду, що його обрала; звіт надсилається Контролеру Первинної громади; член Контрольної служби не може контролювати роботу посадовців від Первинної громади, що його обрала. 6.Всі посадовці виконавчих служб обираються на Віче терміном на один рік, загальний неперервний термін перебування на одній і тій же посаді не може перевищувати трьох років підряд.

7.Обов'язковими службами в Регіональній громаді є:

- Реєстраційна служба Регіональної громади;

- Служба міжнародних зв'язків наукового і технічного розвитку Регіональної громади;

- Контрольна служба Регіональної громади;

- Архівна служба Регіональної громади;

- Скарбниця Регіональної громади;

- Адвокатська служба Регіональної громади по захисту громадян за її межами;

- Митна служба Регіону;

- Служба охорони кордонів Регіону і Держави.

8.Всі посадовці мають мати закінчену вищу освіту. 9.Всі посадовці виконавчих служб Регіональної громади підзвітні Первинним громадам, що їх обрали. 10. Посадовці Первинних, Територіальних, Земельних громад непідзвітні посадовцям виконавчих служб Регіональної громади.

11.Вибори посадовців виконавчих служб Регіональної громади проводяться на Віче Первинної громади таємним голосуванням будь-якої форми (за рішенням простої більшості присутніх на Віче). 12.Участь у Віче Первинної громади приймають всі громадяни Держави, що на момент проведення Віче проживають на території Первинної громади. 13.Кандидат на посаду вважається обраним, якщо за нього проголосувала проста більшість громадян, що проживають в Первинній громаді. 14.Кандидат на посаду може бути заявлений будь-яким громадянином, що проживає на території Первинної громади, до першого грудня щорічно. 15.Реєстр кандидатів веде Реєстратор Первинної громади (Реєстраційна служба Первинної громади). 16.Реєстратор до п'ятого грудня повідомляє всіх кандидатів про реєстрацію їх кандидатами на посаду. 17.Кандидат на посаду до десятого грудня визначається з посадою на яку він бажає залишитися в списках і письмово повідомляє про це Реєстратора. 18.Кандидат на посаду може відмовитися від участі по всіх списках де його зареєстровано, за винятком, якщо в якомусь із списків претендентом на посаду зареєстровано тільки його одного. 19.Кандидатом на посаду може бути будь-який громадянин Держави, незалежно від того чи є він членом цієї Первинної громади. 20.Не може бути зареєстрованим кандидатом на посаду особа, що досягла пенсійного віку. 21.Реєстратор слідкує щоб кандидатами на посаду не були зареєстровані: громадяни, що займали цю посаду три рази підряд; громадяни обмежені в своїх правах; особи з статусом гостя; неповнолітні громадяни; пенсіонери; Судді та інші громадяни на яких діє обмеження згідно Закону Регіональної громади; (Воїни Первинної громади обираються в Армію Держави та Службу захисту кордонів Регіону та Держави). 22.Реєстратор Первинної громади з своїми помічниками проводить підготовку до проведення Віче по виборах посадових осіб виконавчих служб Земельної громади. 23.Вибори посадових осіб виконавчих служб Регіональної громади проводяться на Віче одночасно з виборами посадових осіб Первинної громади і в порядку передбаченому по виборах посадових осіб Первинної громади. 24. Обраним посадовим особам виконавчих служб Регіональної громади Реєстратором Первинної громади видається посвідчення єдиного зразка.

25.Нотаріально завірена копія протоколу Віче Первинної громади передається в Архівну службу Регіональної громади. 26.Передача справ від старих посадовців новообраним посадовцям проводиться у період з двадцять третього грудня по тридцять першого грудня. 27.В період передачі справ всі документи, що видаються посадовцями підписуються як старим так і новим посадовцем. 28.Новообраний посадовець приступає до самостійного виконання своїх обов'язків з першого дня нового року.

29. Двадцять третього грудня, обраний посадовець переїжджає в адміністративний центр Регіональної громади для прийняття справ. 30. З першого дня нового року обраний посадовець приступає до виконання своїх обов'язків. 31.Всі посадовці виконавчих служб Регіональної громади рівні в своїх правах. 32. Посадовці виконавчих служб Регіональної громади ніяких рангів не мають.

33. Робота виконавчих служб Регіональної громади є колегіальною; служба ділиться на секції. 34. На початку спільного засідання секції, що проводиться один раз на тиждень та засідання служби, що проводиться раз у три місяці обирається голова та секретар засідання, які проводять засідання і ведуть його протокол. 35.Протоколи засідань щорічно здаються в Архівну службу Регіональної громади. 36.На засіданнях проводиться розподіл обов'язків між посадовцями секції на тиждень (служби на три місяці) і звіт про виконану роботу за минулий період. 37.Для посадовців Служби міжнародних зв'язків наукового і технічного розвитку та Адвокатської служби, термін проведення спільних засідань, для секцій, встановлюється один раз на місяць.

38.Посадовці – воїни Служби захисту кордонів Регіону і Держави мають свій статус. 39. Посадовці Служби захисту кордонів Регіону і Держави забезпечують захист кордонів, займаються військовим вишколом і здають двічі на рік військові іспити (зимою і літом).

5.5.Виконавчі служби Держави.

1.Держава має виконавчі служби (посадовців). 2.Всі виконавчі служби Держави незалежні одна від одної, непідзвітні одна одній. 3.Всі посадовці виконавчих служб обираються на Віче Первинних громад, що входять в Державу і підзвітні Віче Первинних громад. 4.При виборі посадовців виконавчих служб Держави, кількість їх у виконавчій службі Держави має відповідати кількості Первинних громад, що входять в цю Державу, або кратна їм. 5.Контроль за діяльністю посадових осіб виконавчих служб (посадовців) здійснює Контрольна Служба Держави, яка щорічно до двадцятого листопада надсилає звіт про діяльність посадовця в Первинну громаду, що його обрала; звіт надсилається Контролеру Первинної громади; посадовець Контрольної Служби Держави не може контролювати роботу посадовців від Первинної громади, що його обрала. 6.Всі посадовці виконавчих служб обираються на Віче терміном на один рік, загальний неперервний термін перебування на одній і тій же посаді не може перевищувати трьох років підряд.

7.Обов'язковими службами в Державі є:

- Реєстраційна служба Держави;

- Служба військового захисту території та життя громадян – Армія Держави (невійськова служба, що забезпечує життєдіяльність та боєздатність Армії Держави та прикордонних військ Держави);

- Контрольна служба Держави;

- Архівна служба Держави;

- Служба міжнародного правового захисту громадян Держави;

- Служба консульської допомоги громадянам Держави за її межами

- Армія Держави і як її складова Прикордонна Служба Держави.

8.Всі посадовці мають мати закінчену вищу освіту. 9.Всі посадовці виконавчих служб Держави підзвітні Первинним громадам, що їх обрали. 10. Посадовці Первинних, Територіальних, Земельних, Регіональних громад непідзвітні посадовцям виконавчих служб Держави.

11.Вибори посадовців виконавчих служб Держави проводяться на Віче Первинної громади таємним голосуванням будь-якої форми (за рішенням простої більшості присутніх на Віче). 12.Участь у Віче Первинної громади приймають всі громадяни Держави, що на момент проведення Віче проживають (зареєстровані) на території Первинної громади. 13.Кандидат на посаду вважається обраним, якщо за нього проголосувала проста більшість громадян, що проживають в Первинній громаді. 14.Кандидат на посаду може бути заявлений будь-яким громадянином, що проживає на території Первинної громади, до першого грудня щорічно. 15.Реєстр кандидатів веде Реєстратор Первинної (Реєстраційна служба Первинної громади). 16.Реєстратор до п'ятого грудня повідомляє всіх кандидатів про реєстрацію їх кандидатами на посаду. 17.Кандидат на посаду до десятого грудня визначається з посадою на яку він бажає залишитися в списках і письмово повідомляє про це Реєстратора. 18.Кандидат на посаду може відмовитися від участі по всіх списках де його зареєстровано, за винятком, якщо в якомусь із списків претендентом на посаду зареєстровано тільки його одного (не може відмовлятися від обрання Воїн Первинної громади). 19.Кандидатом на посаду може бути будь-який громадянин Держави, незалежно від того чи є він членом цієї Первинної громади. 20.Не може бути зареєстрованим кандидатом на посаду особа, що досягла пенсійного віку. 21.Реєстратор слідкує щоб кандидатами на посаду не були зареєстровані: громадяни, що займали цю посаду три рази підряд; громадяни обмежені в своїх правах; особи з статусом гостя; неповнолітні громадяни; пенсіонери; Судді та інші громадяни на яких діє обмеження згідно Закону Держави; (Воїни Первинної громади обираються в Армію Держави). 22.Реєстратор Первинної громади з своїми помічниками проводить підготовку до проведення Віче по виборах посадових осіб виконавчих служб Держави. 23.Вибори посадових осіб виконавчих служб Держави проводяться на Віче одночасно з виборами посадових осіб Первинної громади і в порядку передбаченому по виборах посадових осіб Первинної громади. 24. Обраним посадовим особам виконавчих служб Держави Реєстратором Первинної громади видається посвідчення єдиного зразка.

25.Нотаріально завірена копія протоколу Віче Первинної громади передається в Архівну службу Держави. 26.Передача справ від старих посадовців новообраним посадовцям проводиться у період з двадцять третього грудня по тридцять перше грудня. 27.В період передачі справ всі документи, що видаються посадовцями підписуються як старим так і новим посадовцем. 28.Новообраний посадовець приступає до самостійного виконання своїх обов'язків з першого дня нового року.

29. Двадцять третього грудня, обраний посадовець переїжджає в адміністративний центр (столицю) Держави для прийняття справ, а Воїн Держави по місцю проходження військової служби. 30. З першого дня нового року обраний посадовець приступає до виконання своїх обов'язків. 31.Всі посадовці виконавчих служб Держави рівні в своїх правах. 32. Посадовці виконавчих служб Держави ніяких рангів не мають (за винятком посадовців дипломатичної служби – служби консульської допомоги та Армії Держави (Прикордонних військ Держави), що мають свої статуси). 33. Посадовці служби консульської допомоги можуть мати ранг посла, консула або відповідального представника. 34.Воїни Армії Держави мають свій Статут.

32. Робота виконавчих служб Держави є колегіальною; служба ділиться на секції. 33. На початку спільного засідання секції, що проводиться один раз на тиждень та засідання служби, що проводиться раз у три місяці обирається голова та секретар засідання, які проводять засідання і ведуть його протокол. 34.Протоколи засідань щорічно здаються в Архівну службу Держави. 35.На засіданнях проводиться розподіл обов'язків між посадовцями секції на тиждень (служби на три місяці) і звіт про виконану роботу за минулий період. 36.Для посадовців Служби міжнародного правового захисту та консульської допомоги, термін проведення спільних засідань, для секцій, встановлюється один раз на місяць (посадовці цих служб можуть самостійно звітуватися про свою роботу письмово один раз за шістдесят днів – звіт надсилається посадовцем спеціальною поштою в Контрольну Службу Держави).

37. Воїни Армії Держави засідань не проводять. 38.Воїни Армії Держави проводять військовий вишкіл і двічі на рік здають військові іспити (зимою і літом).


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua