Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
адміністративний устрій   влада   законодавча влада

Скрижаль організації життя Первинної громади. Розділ 2-4. Частина друга "Земне життя громади"

Пайташ Передрук | 25.06.2007 14:29

-12
Рейтинг
-12


Голосів "за"
3

Голосів "проти"
15

Адмінустрій,влада,законодавча влада

2.Адміністративний устрій Держави.

1.Основою Держави є Первинна громада; Первинна громада це організована за релігійною, територіальною та мовною ознакою співдружність осіб чоловічої та жіночої статі; для створення Первинної громади необхідна мінімальна кількість має бути не меншою за тридцять шість осіб у віці старше чотиринадцяти років. 2.Первинна громада уособлює всю повноту влади на своїй території; територією громади є всі землі, що на момент створення Первинної громади були у власності або в користуванні осіб, що об'єдналися в Первинну громаду, а також землі державного володіння (існуючої держави в якій створюється Первинна громада), землі приватних осіб та організацій, що знаходяться на території, що належала предкам осіб, які об'єдналися в Первинну громаду. 3.Закони Первинної громади, на її території є обов'язковими для виконання всіма, що постійно або тимчасово проживають на її території.

4.Первинна громада має свій прапор, свій герб, свій гімн, свою грошову (фінансову) систему. 5.Три і більше Первинних громади, що мають спільні межі, волею і за бажанням Первинних громад, що в них входять, об'єднуються у Територіальну громаду. 6.Первинні громади, що мають територіальні суперечності, не можуть входити до різних Територіальних громад.

7.Територіальна громада має свій прапор, свій герб, свій гімн, свою єдину грошову (фінансову) систему, за спільної згоди Первинних громад, що її утворюють. 8.Територіальна громада має свій адміністративний центр, що знаходиться в географічному центрі земель Територіальної громади. 9.Первинні громади делегують виконавчим органам Територіальної громади такі функції:

- охорону правопорядку на землі, на водах та у повітрі;

- захист власності Первинних громад та приватної власності, що знаходиться на території Первинних громад;

- інші функції (за виключенням законодавчої).

10.Територіальні громади, які межують одна з одною, волею і за бажанням Первинних громад, що в них входять, об'єднуються в Земельну громаду. 11.Територіальна громада не може входити в дві і більше Земельні громади.

12.Земельна громада має свій прапор, свій герб, свій гімн, свою грошову (фінансову) систему, за спільної згоди Первинних громад, що її утворюють. 13.Земельна громада має свій адміністративний центр, що знаходиться в географічному центрі земель Земельної громади. 14.Первинні громади делегують виконавчим органам Земельної громади такі функції:

- міжнародні економічні зв'язки з іноземними державами;

- зберігання запасу грошового (валютного) еквіваленту Первинних громад, що об'єднані в Землю та особистих запасів валютних еквівалентів громадян та гостів Земельної громади;

- інші функції (за виключенням законодавчої).

15.Земельні громади, що межують одна з одною, волею і за бажанням Первинних громад, що в них входять, об'єднуються в Регіональну громаду. 16.Земельна громада не може входити в дві і більше Регіональних громад. 17.Регіональна громада має свій прапор, свій герб, свій гімн, свою грошову (фінансову) систему, за спільної згоди Первинних громад, що її утворюють. 18.Регіональна громада має свій адміністративний центр, що знаходиться в географічному центрі земель Регіональної громади. 19.Первинні громади делегують виконавчим органам Регіональної громади такі функції:

- охорону кордонів Регіону та охорону кордонів Держави в межах Регіону;

- міжнародні зв'язки в галузях наукового і технічного розвитку;

- юридичний захист громадян Регіону за його межами;

- інші функції (за виключенням законодавчої).

20. Регіони, волею і за бажанням Первинних громад, що в них входять, об'єднуються в Державу. 21. Регіон не може одночасно входити в дві і більше держави. 22.Держава має свій прапор, свій герб, свій гімн, свою грошову (фінансову) систему, за спільної згоди Первинних громад, що її утворюють. 23.Держава має свій адміністративний центр, що знаходиться в географічному центрі земель Держави. 24.Первинні громади делегують виконавчим органам Держави такі функції:

- військовий захист території та життя громадян від посягань на них з

боку будь-якого ворога;

- міжнародно-правовий захист та консульську допомогу громадянам

Держави за її межами;

- інші функції (за виключенням законодавчої).

25.Адміністративні центри Території, Землі, Регіону, Держави на своїй території не можуть мати ніяких промислових, виробничих, фінансових, наукових, військових об'єктів та установ. 26.Приватної власності на території адміністративних центрів бути не може. 27.На території Адміністративних центрів існує тільки колективна власність Первинних громад, що входять в адміністративну одиницю, яку обслуговує даний Адміністративний центр. 28. Не може бути суміщення в одному Адміністративному центрі функцій адміністративних центрів різного рівня.

3.Влада.

1. Влада в Державі ділиться на законодавчу, виконавчу і судову. 2.Законодавча влада належить тільки Первинній громаді. 3.Виконавча влада Первинної громади є найвищою на її території. 4.Первинна громада в будь-який час може відкликати делегування певних функцій влади виконавчим органам Території, Землі, Регіону, Держави; якщо їх дії не відповідають Законам Первинної громади, або загрожують цілісності території Первинної громади та природному середовищу, або загрожують життю членів Первинної громади та життю мешканців громади з статусом гостя. 5.Суд Первинної громади діє виключно в межах Законів громади і його рішення є кінцевим на території громади. 6.У випадку, коли рішення Суду базується тільки на Законах, що діють тільки в межах однієї або декількох Первинних громад, однієї або декількох Територіальних громад, однієї або декількох Земельних громад, однієї або декількох Регіональних громад його присуд може бути опротестований в Колегії Суддів вищого об'єднання громад або у Верховній Колегії Суддів Держави. 7.Якщо члени Первинної громади не згідні з винесеним опротестуванням Колегіями Суддів вищих громадських об'єднань, вони звертаються до всіх Первинних громад з законодавчою ініціативою про розширення дії Закону, згідно якого винесено вирок. 8.При не підтриманні цієї законодавчої ініціативи на рівні інших вищих об'єднань громад, вирок діє по відношенню до порушника Закону тільки на території тієї Первинної громади або вищого об'єднання громад де цей Закон прийнятий. 8.Суд не вправі розглядати політичні питання, земельні суперечки між Первинними громадами, релігійні протиріччя і суперечки – все це є виключним правом Віче Первинної громади. 9.Судові та Виконавчі органи Первинної громади та вищих громадських організацій підконтрольні Віче Первинної громади. 10.Віче Первинної громади несе відповідальність за свої дії та прийняті рішення тільки перед Віче інших Первинних громад яких стосуються прийняті ним рішення. 11.Розгляд суперечок між Первинними громадами здійснюють узгоджувальні комісії створені з представників Первинних громад між якими існує суперечка. 12.Рішення узгоджувальної комісії вважається прийнятим якщо за нього проголосують на Віче всіх Первинних громад, що приймають участь у суперечці; всі рішення Віче оформляються у вигляді Закону (Законів).

4.Законодавча влада.

1.Первинним Законом для громади є цей Скрижаль Організації Життя та Заповіді дані людям Богом – записані в Новому Завіті. 2.Творцем всіх інших Законів є Первинна громада. 3. Первинна громада затверджує Закон на Віче. 4.Віче – загальні збори членів громади, що досягли чотиринадцятирічного віку, вважаються дієздатними та не обмежені в праві участі у Віче в судовому порядку за скоєні ними злочини. 5. Закон вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше восьмидесяти відсотків членів Первинної громади, що проживає на її території, але не менше семидесяти відсотків від всієї кількості громадян зареєстрованих в Первинній громаді. 6.Голосування проводиться на Віче способом підпису члена громади та відтиску його вказівного пальця правої руки в стовпчику "за Закон" або "проти Закону" в протоколі на протилежній стороні тексту Закону. 7.Відмова, утримання від голосування, не допускається. 8.У випадку відсутності в члена громади вказівного пальця правої руки, відтиск робиться будь-яким пальцем руки чи ноги, з обов'язковою вказівкою в кінці протоколу, яким пальцем зроблено відтиск і чому. 9.Членів Первинної громади, що тимчасово або постійно проживають за межами Первинної громади повідомляється про проведення Віче по прийняттю нового Закону, або відміні (зміні) старого Закону не менше ніж за тридцять календарних днів до його проведення. 10.Член Первинної громади вільний у своєму виборі – "за" чи "проти". 11.Будь-яке переслідування члена Первинної громади, здійснення на нього морального або фізичного тиску з метою досягнення результатів голосування на свою користь (в своїх інтересах) карається довічним вигнанням переслідувача (переслідувачів) за межі Первинної громади з позбавленням громадянства. 12. Закон діє на території тієї громади де він прийнятий з наступного дня після його прийняття. 13.Право законодавчої ініціативи мають всі члени Первинної громади з чотиринадцятирічного віку, що постійно проживають на території Первинної громади не працюють у Виконавчих органах, не є Суддями і не є Воїнами Первинної громади. 14.Віче може, за певні злочини, обмежувати законодавчу ініціативу членів Первинної громади на обмежений час. 15. Той хто пропонує зміну до Закону (новий Закон), тлумачить ідею нового Закону, або тлумачить причину відміни (зміни) діючого Закону і подає її на розгляд Громадському Наглядачу Законів, який протягом дев'яносто днів має перевірити наявність новизни, необхідності у прийнятті або у відміні, стилістично і орфографічно оформити Закон, розповсюдити його для вивчення і обговорення серед членів Первинної громади або аргументовано сповістити, в письмовому вигляді, законотворця про неприйнятність його законодавчої ініціативи. 16.У випадку незгоди законотворця з висновками Громадського Наглядача Законів, законотворець може самостійно виконати перевірку на наявність новизни, необхідності у прийнятті або відміні Закону, грамотно оформити Закон, розповсюдити його для вивчення і обговорення серед членів Первинної громади і якщо Закон буде прийнято, а діючий відмінено (змінено), то всі затрати, пов'язані з роботою по підготовці прийняттю (відміні, зміні) Закону йому буде відшкодовано за рахунок Громадського Наглядача Законів. 17.Закон, що має бути прийнятий або відмінений, проходить обговорення протягом тридцяти календарних днів. 18.Після закінчення обговорення законотворець має право зняти свою пропозицію по прийняттю нового Закону, зміні або повній відміні діючого Закону, або вимагати скликання Віче. 19.Реєстратор (керівник Реєстраційної Служби) Первинної громади призначає день проведення Віче по прийняттю (зміні, відміні) Закону та письмово повідомляє членів Первинної громади, що проживають на території громади та тих що проживають за її межами, про день і час його проведення. 20.Віче має бути проведене в термін не пізніше сорока п'яти календарних днів після закінчення обговорення Закону.

21.Якщо новий Закон (зміни а бо відміну діючого Закону) не буде підтримано то повторне голосування по даному Закону може бути проведене не раніше ніж через тисяча дев'яносто п'ять календарних днів. 22.Віче може скоротити цей термін, якщо це є життєвою необхідністю Первинної громади.

23. Якщо Закон прийнято всіма Первинними громадами Територіального об'єднання громад (Території) то він, з моменту прийняття його останньою Первинною громадою, що входить в дану Територіальну громаду є загальним Законом Території і йому присвоюється літера "Т".

24. Якщо Закон прийнято всіма Первинними громадами Земельного об'єднання громад (Земель) то він, з моменту прийняття його останньою Первинною громадою, що входить в дану Земельну громаду є загальним Законом Землі і йому присвоюється літера "З".

25. Якщо Закон прийнято всіма Первинними громадами Регіонального об'єднання громад (Регіону) то він, з моменту прийняття його останньою Первинною громадою, що входить в дану Регіональну громаду є загальним Законом Регіону і йому присвоюється літера "Р".

26. Якщо Закон прийнято всіма Первинними громадами Держави то він, з моменту прийняття його останньою Первинною громадою, що входить в Державу є загальним Законом Держави і йому присвоюється дві літери – перша літера назви держави і літера "Д".

27. Якщо зміна (відміна) Закону, або прийняття нового Закону проведена тільки в одній або декількох Первинних громадах то такий Закон, з моменту його прийняття (зміни або його відміни) перестає бути Державним і діє (або перестає діяти) на території всіх Первинних громад і вищих громадських об'єднань де ця зміна виконана (в такого Закону змінюється літера). 28.Громадський Наглядач Законів Первинної громади, де проведено зміну або відміну загальнодержавного Закону (прийняття нового Закону), письмово інформує про це Громадських Наглядачів Закону всіх Первинних громад, що входять в Державу і пропонує їм організувати проведення Віче по відміні Закону (проведенню змін в ньому або прийняттю нового Закону). 29.Громадський Наглядач Закону зобов'язаний організувати всю підготовчу роботу по проведенню Віче з метою зміни або відміни діючого Закону, прийняття нового Закону в своїй Первинній громаді. 30.Про прийняття нових Законів, змін діючих Законів та їх відмін, Громадський Наглядач Закону Первинної громади, протягом семи календарних днів, зобов'язаний дати письмову інформацію та нотаріально завірену копію Закону у Службу Реєстрації Законів Території. 31.Служба Реєстрації Законів Територіальної громади надає письмову інформацію про всі зміни в Законодавстві Територіальної громади Службі Реєстрації Законів Земельної громади до двадцять п'ятого дня щомісячно. 32.Служба Реєстрації Законів Земельної громади надає письмову інформацію про всі зміни в Законодавстві Земельної громади Службі Реєстрації Законів Регіональної громади до двадцять восьмого дня щомісячно. 33.Служба Реєстрації Законів Регіональної громади надає письмову інформацію про всі зміни в Законодавстві Регіональної громади Службі Реєстрації Законів Держави до тридцятого дня щомісячно. 34.Всі Закони є Законами прямої дії. 35.Закони не мають зворотної дії. 36.Закони мають бути викладені чітко і не мати подвійного змісту (довільного тлумачення).

37.ОСНОВНИМ ЗБІРНИКОМ ЗАКОНІВ ПЕРВИННОЇ ГРОМАДИ Є ЦЕЙ СКРИЖАЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ І ЗАПОВІДІ БОЖІ, ЩО Є ДОСТАТНІМ ЧИННИКОМ ДЛЯ ІСНУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ГРОМАДИ В ПРАВОВОМУ ПОЛІ; СКРИЖАЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ І ЗАПОВІДІ БОЖІ НІ ПЕРЕГЛЯДУ НІ ЗМІНАМ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ, ВОНИ АБО ПРИЙМАЮТЬСЯ ПЕРВИННОЮ ГРОМАДОЮ ДО КЕРІВНИЦТВА У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ АБО НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua