Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ОДЕЩИНИ ЗАСОБАМИ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ. Ч.3.

Waleresch | 26.12.2018 21:28

0
Рейтинг
0


Голосів "за"
0

Голосів "проти"
0

Народні традиції, звичаї та обряди об'єднують минуле і майбутнє народу. Практично прилучаючись до них, учнівська молодь убирає в себе філософський, психологічний, ідейно-моральний і естетичний зміст, у неї формується козацька самобутність, творче ставлення до дійсності...

ІV. СУЧАСНИЙ СТАН. 2013-2018. ПОШУК МОДЕЛІ. ЧАС ВИХОВУВАТИ ЛИЦАРІВ.

На цьому етапі моделі виховної роботи засобами козацької педагогіки (далі моделі) з'являються після появи нового Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура" (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України N687 від 13.06.2012), Указу Президента України "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" (N334 від 12.06.2015), наказу Міністерства освіти і науки України N641 від 16.06.2015 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді і Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах" та появи в друкованих ЗМІ Одещини (газети "Одеські вісті", "Чорноморські новини", журнал "Наша школа") розробок-напрацювань козацьких педагогів (В.Тимофєєв, П.Лавриненко, В.Гриценко, В.Вронська, І.Олійник, Т.Тома, М.Долгошеєнко, Т.Молчанова, Т.Тодорова, В.Чумаченко, М. та В.Нікіруй, І.Мельникова, О.Тиханська, Т.Дьякова, Т.Кузаконь, О.Рибак, І.Ющенко, М.Грибкова, В.Спориш, Л.Зубак, Х.Вуколова, В.Носуленко, Н.Кравченко, М.Богаченко, Ю.Дімов) і методистів (Г.Римська).

Вашій увазі надаються дві сучасні моделі. Перша розроблена клубом "Джура" (упорядник А.Грива на основі матеріалів козаків-педагогів П.Бровка, Ю.Руденка, В.Тимофєєва та ін.). Друга розроблена Асоціацією шкіл козацько-лицарського виховання Буджаку – надрукована у Всеукраїнському щотижневику "Освіта" в жовтні-листопаді 2016.

Модель-16. Система патріотичного виховання дітей і молоді "Джура" (на основі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри "Сокіл" ("Джура").

В Україні джурами називали молодих вихованців, зброєносців і помічників досвідченого козака; інститут джур був дуже поширений і авторитетний, бо існував протягом усієї історії козацтва. Стати джурою міг не кожен, а лише той, хто годився до козацької служби, пройшовши певні випробовування – як фізичні, так і моральні. Причому духовна загартованість передувала фізичній, якої набували упродовж кількох років. Виховувалися перш за все розважливість та поміркованість, впевненість у собі і власних силах. За існуючою у Війську Запорозькому традицією кожен козак на схилі життя мав підготувати для служби у Війську замість себе молодого юнака. У джури брали своїх молодших родичів (якщо вони були), а частіше – сторонніх підлітків, яких спочатку привчали до ведення козацького господарства, а пізніше, вже на Січі, навчали військовій справі. Система виховання була досить жорсткою.

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура") була запроваджена в середовищі учнівської молоді ще з 2004 року. З 2012 року діє нове положення про гру. Останні декілька років ведеться активна робота над покращенням існуючої нормативно-правової бази гри, поширення гри "Сокіл" ("Джура"). Це здійснюється Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України спільно з Радою козацьких отаманів України, при сприянні Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, а також Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

За цей час гра "Сокіл" ("Джура") зарекомендувала себе, як одна з найбільш популярних форм позашкільної роботи з виховання молоді. Але існуючий стан патріотично-виховної роботи і практика впровадження та поширення гри висвітлили цілу низку проблем в організації виховного процесу.

Мета-місія гри "Сокіл" ("Джура"): сприяти фізичному, морально-психологічному, інтелектуальному, ідейно-світоглядовому та духовному вихованню і самовихованню української молоді на добрих громадян та провідників суспільства на основі українських національних традицій та християнської моралі.

Ідейні засади гри "Сокіл" ("Джура") виходять із лицарського покликання "Служіння Богові, Батьківщині, ближнім". Виховний ідеал гри – козак-лицар, свідомий, відповідальний та повновартісний громадянин-патріот, провідник у суспільстві. Завданням гри "Сокіл" ("Джура") є формування козацько-лицарського типу сучасної молодої людини.

Учасником гри може стати кожна дитина віком від 7 до 18 років, яка любить Україну, хоче добре знати її історію та культуру, яка поділяє світогляд Українського Козацтва. Учасниками гри "Сокіл" ("Джура") є учнівська молодь загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, об'єднана на добровільних засадах у рої, сотні, курені тощо.

Учасники гри "Сокіл" ("Джура") поділяються на козачат (молодші школярі віком 7-10 років), джур козацьких (школярі середніх класів віком 11-15 років), молодих козаків (школярі старших класів віком 16-18 років). У грі "Сокіл" ("Джура") можуть брати участь особи старші 18 років у статусі "Козак-наставник", які залучаються до виховної роботи з дітьми та молоддю.

Фахівці говорять, що дитячо-юнацька військово-спортивна гра "Сокіл" ("Джура") є частиною інструментарію, яким можна привернути увагу молоді до проблем становлення нашої державності, відновлення та збереження історичних надбань народу, сформувати у дітей високий сенс життя, глибоку любов до нації, самовідданого служіння Батьківщині. Учасники гри "Джура" власним прикладом надихають юних українців (та й дорослих теж) долучатися до здорового способу життя, духовно збагачуватись і розвиватися фізично.

Це своєрідна загальнодержавна система патріотичного виховання, що охоплює навчально-виховний процес, а також участь шкільних команд у фінальних етапах гри – міських, районних, обласних і всеукраїнському.

Ось що каже керівник головного штабу Всеукраїнського дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") Анатолій Грива: "Гра – це форма проведення. Але водночас це повинна бути державна система національно-патріотичного виховання українця. Гра "Джура" – не лише міський етап чи районний, а постійна робота у школах. Організаторами гри є державна система освіти та козацтво. Козацьких організацій в Україні нараховується близько 700. Гра ж продемонструвала справжність козацьких організацій. Називати себе козаком – одне, а видавати суспільно-потрібний продукт – інше. Суспільству потрібен козак, який може щось розповісти дітям, провести виховну роботу, прийти у козацькому одязі, зіграти на бандурі, показати бойове мистецтво".

Модель-17. Школа-Січ: модель школи національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства – основні положення. Час виховувати лицарів – після нас не буде нас, а справи залишаться.

Народна мудрість говорить: якщо хочеш залишити про себе пам'ять на п'ятдесят років – вирощуй сад, на сто – будуй будинок, на тисячу – виховуй сина. Народ, що бажає зберегти себе в історії, повинен піклуватися про виховання своїх синів.

Тому, на сучасному етапі розвитку держави головне – увага до школи – первинному осередку формування громадянина, патріота. Держава живе й розвивається доти, доки в ній живе багатим духовним життям школа. А для цього школа повинна стати осередком зустрічі дитинства із справді загальнолюдським – дитинча має частіше зазирати у вічність – саме школа стоїть у витоків духовності суспільства...

Загальновідомо – рівень розвитку освіти – мірило рівня кваліфікації і культури будь-якого суспільства, важливий показник його прогресу або регресу. Найважливішою закономірністю розвитку системи освіти є єдність її структурних елементів: навчання і виховання. В системі освіти виховання відіграє провідну роль, а навчання є тільки засіб виховання. Навчання, відірване від виховання і без опори на нього розвиває тільки розум, накопичує знання і не може дати позитивних результатів. Лише поєднання навчання і виховання особистості формує у неї культуру самостійного мислення, розвиває і зміцнює духовні здібності і характер, формує світогляд, моральні норми і соціальну позицию. Тому формування душі як основної якості людини, визначення її духовних пріоритетів, обґрунтування системи цінностей, на яких має базуватися життя дитини – основний напрямок сучасного виховання в умовах рідної національної школи; виховання повинно бути національним.

Отже, головне завдання школи на сучасному етапі – протистояння бездуховності, руйнації національної моралі; для цього вона (школа) має стати осередком духовності, берегинею духу громади; має бути відкритим навчально-виховним закладом з громадсько-державним управлінням.

Один з шляхів вирішення проблем сучасного виховання учнів – національно-патріотичне виховання у формі козацько-лицарського гарту ("лише виховуючи українця, можна виховати українця") та розумні ідеологізація і політизація виховного процесу (формування патріота, громадського діяча починається з його участі в діяльності дитячих і юнацьких громадських організацій); якби мали таке виховання, 7 млн. українців-шукачів долі за кордоном наводили б лад сьогодні на своїй землі, в своїй державі; а це – не найгірші громадяни.

Додам, неможливо виховати особистість тільки в школі; школа виховує разом із сім'єю, виробничими колективами, громадою.

Отже, сьогодні система виховної роботи навчальних закладів Задністров'я з козацько-лицарського виховання молоді складається з таких блоків:

1. Родинно-дошкільне виховання козаченяти та леліняти (діти до 6 років) здійснюється через роботу з батьками дошкільнят та введенням спеціальних курсів до програми дитячого садочка.

2. Родинно-шкільне виховання козача та лелі (діти до 6-9 років), джури та дани (діти та підлітки 10-13 років), молодика та берегині (юнаки та юнки з 14 років) проводиться у формі роботи школи козацько-лицарського гарту:

А. Класна робота за рахунок шкільного компоненту (варіативної складової навчального плану) з основних дисциплін козацько-лицарського виховання.

Б. Позакласна робота за рахунок годин гуртків, у формі Козацької республіки (самоврядування учнівського колективу) та класних козацьких загонів.

В. Позашкільна робота у формі діяльності дитячо-юнацької організації українського козацтва – "Джура", "Січ", "Молода Січ", "Пласт".

3. Громадсько-родинне виховання молодика та берегині (молодь з 14 років) здійснюється через діяльність куренів українського козацтва та жіночої громади українського козацтва, роботи Центру, клубів та ін. громадських об'єднань козацького спрямування.

4. Громадсько-родинне таборове виховання козака та козачки (молодика та берегині, джури та дани, козача та лелі) на всіх етапах козацького гарту (в тому числі й у "вишах") здійснюється через систематичний фізичний, психологічний, трудовий, морально-духовний вишкіл.

Концепція школи цього типу звертає увагу педагогів на виховний потенціал Кодексу буття Українського козацтва, куди входять Кодекс лицарської честі, Кодекс лицарської духовності та Заповіді милосердя. Впровадження в виховну роботу вимог Кодексів забезпечує формування та виховання такого духовного стану молоді – молодих громадян України, козаків, яке в народі збереглося як розуміння козацького духу, того особливого соціального положення українського козацтва в суспільстві, яке слугувало опорою народу і державі протягом віків.

Навчально-виховні заклади, що працюють в напрямку козацько-лицарського виховання, функціонують за універсальними законами розвитку соціальних систем, тому потребують комплексу основних концептуально-методичних документів. Ці документи розроблені автором статті, пройшли апробацію в навчально-виховних закладах козацького спрямування Південноукраїнського Задністров'я, надруковані та виставлені в Інтернеті.

V. ПЕРСПЕКТИВИ І ЗАВДАННЯ.

Розробка комплексної системи національно-патріотичного виховання і запровадження її у закладах освіти (створення виховної системи навчального закладу) – головна умова успішного виховання сучасного громадянина України.

В перспективі об'єднання двох моделей виховних систем – "Джура" і Школи національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства – мають дати інноваційну систему виховання учнівської молоді засобами козацької педагогіки, але, необхідно (задля повноти виховного впливу) мати дієву дитячо-юнацьку організацію ("Джура", "Січ", "Молода Січ", "Пласт", "Сокіл"), яка є відгалуженням дорослої національно-патріотичної громадської організації – козацтва.

Ніщо не повертається в традиційних формах, час диктує свої. Не усі форми відповідають сучасності і в козацькій діяльності: нині інший тип виробничих відносин, побуту, потреб та свідомості. Але козацький дух не втрачає сили, енергії, цілеспрямованості. Тому не можуть не використовуватися такі принципи козацтва, як любов до сім'ї, роду і нації; до рідної природи, оселі, землі; дух лицарства і волелюбності, життєносний дух побратимства; дух особової, соціальної і національної самосвідомості, гідності та честі...

Досвід багаторічної діяльності нашої Асоціації навчальних закладів козацького спрямування вивів формулу успіху модернізації систем виховання на засадах козацької педагогіки: "Синтез чужих досягнень і власних традицій".

Тому для козацьких навчальних закладів (теоретично):

1. Козацькі ідеї повинні відносно легко і безболісно усвідомлюватися широким загалом.

2. Козацькі новації повинні органічно продовжувати і розвивати віками усталені українські козацькі національні традиції.

3. Черговість і темпи впровадження козацьких новацій визначаються мірою їхньої сплетеності в мережу віками вироблених і закорінених у українській козацькій національній свідомості цінностей.

Тому для козацьких навчальних закладів (практично):

4. Взаємодія із владою; делегування козаків до влади; залучення представників влади до козацтва. Взаємодія із впливовими людьми, знаними педагогами; залучення їх до козацтва.

5. Підготовка кадрового резерву козацтва (в тому числі й у владі) – починаючи із дитячого садочка-школи-виша – через систему козацьких (поки що громадських) навчальних закладів-курсів-тренінгів-семінарів тощо.

6. Увага дитячо-юнацьким молодіжним козацьким організаціям – "Січ", "Молода Січ", "Сокіл", "Пласт", "Джура".

7. Увага козакам-характерникам. Увага козачатам-характерникам.

Лише виховуючи українця, можна виховати українця. Тому історія вчить, що ефективне те, що утверджує своє. А своє у нас – козацтво – спосіб життя вільної людини, яка зі зброєю в руках захищала Богом дані їй вольності й права, зокрема право на Свободу.

Колись мені мій дід (дунайський некрасівський козак – старовірський священик) казав: "Молодь необхідно вчити релігії, дисципліні, пошані до закону, любові до науки і праці, почуттю відповідальності – це в подальшому житті буде їй необхідним". Потім додав: "А ще вони повинні бути козаками, й, коли треба, брати шаблюки!"

Панове козаки! Пані берегині! Душу – Богові! Життя – Україні! Серце – народові-нації! Честь – козацтву-лицарству! Слава Україні! Слава козакам!

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ:

1. Тимофєєв В.Я. Адамівський Осередок Козацтва. Останнє десятиріччя ХХ ст. – перше десятиріччя ХХ ст. Суб'єктивні нотатки Козака – 1. Білгород-Дністровський. Вид. "СП "Петрекс". 2003. 324 с.

https://ru.calameo.com/books/00544689532687460de2a

2. Тимофєєв В.Я. Задністрова Січ. Початок ІІІ тисячоліття. Суб'єктивні нотатки Козака – 2. Білгород-Дністровський. Вид. "Отаман". 2010. 464 с.

https://ru.calameo.com/books/00544689501725b68dc41

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21All=%3C.%3EID%3DUKR0002796%3C.%3E&&S21FMT=fullwebr

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21All=%3C.%3EID%3DUKR0002797%3C.%3E&&S21FMT=fullwebr

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21All=%3C.%3EID%3DUKR0002798%3C.%3E&&S21FMT=fullwebr

3. Тимофєєв В.Я. Буджацьке козацтво. ІІІ тисячоліття. Суб'єктивні нотатки Козака – 3. Білгород-Дністровський. Вид. "Гетьман". 2013. 372 с.

4. Тимофєєв В.Я. Українське Буджацьке козацтво. ІІІ тисячоліття. Суб'єктивні нотатки Козака – 4. Білгород-Дністровський. Вид. "Гетьман". 2018. 424 с.

5. Українське Буджацьке козацтво. Енциклопедія. Дніпро. Вид. "Середняк Т.К.". 2017. 376 с.

6. Тимофєєв В.Я. Виховання козака-лицаря. Білгород-Дністровський. Вид. "СПД СП". 2007. 202 с.

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=UKR0002795

7. Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання. Дніпро. Вид. "Середняк Т.К.". 2015. 260 с.

https://ru.calameo.com/books/005446895ec85ce634a6e

8. Адамівська школа козацько-лицарського виховання.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_ (%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87)

9. Українське Буджацьке козацтво (Задністрова Січ).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_ (%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87)

10. Козацька педагогіка.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0

11. Сучасне українське козацтво.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua