Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ОДЕЩИНИ ЗАСОБАМИ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ. Ч.2.

Waleresch | 26.12.2018 21:27

0
Рейтинг
0


Голосів "за"
0

Голосів "проти"
0

Козацька система виховання: наймудріша, бо вона озброєна багатющими знаннями, виробленими колективним генієм народу; найавторитетніша, бо її істинність підтверджена багатовіковою масовою практикою; найідейніша, бо базується на заповідях народної моралі, націлена на формування справжньої людини; найпрогресивніша, бо вона завжди знаходиться на передн

ІІ ЕТАП. 1997-2004. МОДЕЛІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ.

Модель-6. Школа козацького тілодуховиховання – основа фізичного та морального здоров'я нації.

Модель-7. Школа Джур та Дан.

Модель-8. Школа козацького виховання.

ІІІ ЕТАП. 2005-2013. МОДЕЛІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ.

Модель-9. Велика Козацька Рада.

Модель-10. Козацька педагогіка й сучасна освіта. План (поетапний) розвитку козацької школи.

Модель-11. Школа сучасного козацько-лицарського виховання.

Модель-12. Учнівське самоврядування в школі козацько-лицарського виховання.

Модель-13. Навчальний план школи козацько-лицарського виховання.

Модель-14. Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості.

Модель-15. Школа "Сокіл" ("Джура").

ІІ ЕТАП. 1997-2004. МОДЕЛІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ.

На цьому етапі моделі виховної роботи засобами козацької педагогіки (далі моделі) були розроблені після появи Указу Президента України "Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва" (N14/95 від 04.01.1995), Методичних рекомендацій педагогічним колективам закладів освіти України по відродженню історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва (Інформаційний збірник Міністерства освіти України, 1995, N11, червень), Програми діяльності дитячої та молодіжної організації Українського козацтва "Молода Січ" (1998), Указу Президента України "Про День Українського козацтва" (N966/99 від 07.08.1999) та появи в друкованих ЗМІ Одещини (газети "Одеські вісті", "Чорноморські новини", журнал "Наша школа") розробок-напрацювань козацьких педагогів (П.Ткач, В.Тимофєєв, П.Лавриненко, В.Гриценко, В.Вронська, І.Олійник, Т.Тома, М.Долгошеєнко, Т.Молчанова, В.Фоменчук, Г.Настаченко, І.Лісіцин, Т.Тодорова, В.Чумаченко, В.Біленко, А.Берлізов, М. та В.Нікіруй, М.Деревенча, В.Гавриленко, Л.Васелінга) і методистів (О.Чешенко, Г.Трифонова).

Модель-6. Школа козацького тілодуховиховання – основа фізичного та морального здоров'я нації.

У школах козацького тілодуховиховання – виховання юнаків – майбутніх воїнів – підпорядковане фізичному розвиткові та загартуванні. Педагоги досить ефективно використовують оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори для оздоровлення і загартування козачат. Під впливом регулярних дій зовнішнього середовища (сонця, повітря, води) відбувається поступове пристосування організму до змін, що сприяє профілактиці різноманітних захворювань, зміцненню здоров'я та повноцінному навчанню-вихованню.

Все в цій системі характеризується різноманітністю, збалансованістю та повноцінністю і разом з тим простотою та помірністю: сонце, повітря, вода, їжа, народна медицина та ін. Виховникі дивляться на простоту і помірність як на одну з важливих і необхідних умов перемог в боротьбі з ворогами: тільки той, хто переміг себе, свої надлишкові потреби, спроможний перемогти недруга.

Таким чином, систематичне виконання фізичних вправ разом з ефективною системою загартування (фізичного та психічного) виховують той тип козаків, які легко переносять спрагу та голод, спеку та холод і є надійними захисниками народу...

В школах цієї моделі згрупували напрямки козацього типу виховання в цикли – Культура тіловиховання та Духовна козацька культура задля ефективного використання потенціалу козацького способу життя.

І. КУЛЬТУРА ТІЛОВИХОВАННЯ: 1. Система здоров'я (фізична культура, сисема козацького тіловиховання, основи здоров'я). Здоровий спосіб життя. 2. Військова справа (козацька війсь¬кове мистецтво, початкова війська підготовка). Військово – патріотичне виховання.

II. ДУХОВНА КОЗАЦЬКА КУЛЬТУРА: 3. Козацький родовід. Родинно-сімейне виховання. 4. Козацькі традиції. Моральне ви¬ховання. 5. Козацька культура. Художньо – естетичне виховання.

Цикли та напрямки козацького тілодуховиховання.

Цикли Напрямки

І Культура тіловиховання 1 Система здоров'я:

1. Фізична культура

2. Система козацького тіловиховання

3. Основи здоров'я

2 Військова справа:

1. Козацьке військове мистецтво

2. Початкова військова підготовка

ІІ Духовна козацька культура 3 Козацький родовід

4 Козацькі традиції

5 Козацька культура

Напрямки, форми роботи з козацького тілодуховиховання.

Напрямки

Вікові групи Форми І ІІ ІІ ІV

Режим праці та відпочинку; ведення здорового способу життя; раціональне харчування Систематичне заняття фізкультурою та спортом Загарту-

вання: сонце, повітря, вода Психотренінг: козацьке характерництво

Козачата: 1-4 кл. Класна Фізична культура та основи здоров'я. Природознавство.

Позакласна Козацьке здоров'я. Спортивні гуртки.

Позашкільна Клуб "Січ". Козацьке таборування.

Джури:

5-6, 7-8 кл. Класна Фізична культура та основи здоров'я. Біологія.

Позакласна Козацьке здоров'я. Козацьке військове мистецтво. Спортивні гуртки.

Позашкільна Клуб "Січ". Козацьке таборування.

Молодики: 9-11 кл. Класна Фізична культура та основи здоро'вя. Біологія.

Позакласна Козацьке здоров'я. Початкова військова підготовка. Спортивні гуртки.

Позашкільна Клуб "Січ". Козацьке таборування.

Модель-7. Школа Джур та Дан.

Освітня модель школи Джур та Дан – творчо розвиває Модель-3 Козацька школа "Джура" й покликана перетворити навчально-виховний процес з інформаційно-пізнавального факту на соціально-культурне явище високого духовного насичення.

Освітньо-виховний ідеал школи Джур та Дан – особистість лицаря, мудрого і волелюбного громадянина незалежної України з національною самосвідомістю, гуманними цінностями, культурою мислення і перспективами духовного самовдосконалення.

Завдання трансформації загальноосвітньої школи у школу Джур та Дан: 1.Загальнонауковий аспект (міждисциплінарний): створити та соціально адаптувати концепцію відродження національної школи Джур та Дан. 2.Філософський аспект: дослідити історичні типи козацького освітянства та обґрунтувати методологічну модель наукового проектування соціально-культурного простору школи нового типу. 3.Соціологічний аспект: обґрунтувати та експериментально дослідити теорію лицарські зорієнтованої освітньої діяльності особистості-професіонала – вчителя, учня тощо. 4.Дидактичний аспект: здійснити науковий аналіз та практично перевірити на ефективність інноваційні освітні технології козацько-лицарського виховання та системи навчання від установчо-мотиваційної до духовно-лицарсько-естетичної. 5.Психологічний аспект: виявити, обґрунтувати й експериментально впровадити систему психомистецьких технологій духовного козацько-лицарського єднання вчителів та учнів школи.

Практичне значення програми трансформації загальноосвітньої школи у школу Джур та Дан – це саморозвивальний, козацько-лицарсько-духовно збагачений освітянський заклад інноваційного типу, який має стати наочним зразком нової національної школи, що вказуватиме один з вірогідних шляхів входження України до європейського соціально-культурного простору.

Модель-8. Школа козацького виховання.

Освітня модель Школа козацького виховання розвиває Модель-7 Школа Джур та Дан.

Вся робота з юними козаками та козачками у школах козацького виховання спрямовується на виховання в них любові до Подвигу в ім'я зміцнення і процвітання Української держави, бо народ (і особистість, зокрема) може спокійно в достатку жити лише в могутній незалежній державі.

В школах створена дитячо-юнацька організація "Молода Січ" Українського козацтва, що розгорнула свою діяльність на козацьких традиціях. В практику роботи школи входять нові форми роботи: посвята в козачата, фестивалі козацької пісні і танцю, козацько-старшинські банкети, лицарські турніри, козачі ігри та забави.

Класна робота в школі з козацького виховання проводиться (за домовленістю з Радою школи, сільською радою, райво) за рахунок шкільного компоненту (годин факультативів, курсів за вибором, консультацій) з основних дисциплін школи козацького виховання.

Позакласна робота з козацького виховання проводиться за рахунок годин гуртків та у формі Козацької республіки (одна з форм самоврядування учнівського колективу) і класних козацьких загонів.

Позашкільна робота з козацького виховання проводиться у формі діяльності дитячо-юнацької організації "Молода Січ" під патронатом паланкового (районного) осередку Українського козацтва.

ІІІ ЕТАП. 2005-2013. МОДЕЛІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ.

На цьому етапі моделі виховної роботи засобами козацької педагогіки (далі моделі) були розроблені після появи Указу Президента України "Про Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки" (N1092/2001 від 15.11.2001), Положення дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") Українського козацтва (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2003 N855, розробник П.Бровко), Концепції Державної програми розвитку Українського козацтва на 2006-2010 роки (2005) та появи в друкованих ЗМІ Одещини (газети "Одеські вісті", "Чорноморські новини", журнал "Наша школа") розробок-напрацювань козацьких педагогів (П.Ткач, В.Тимофєєв, П.Лавриненко, В.Гриценко, В.Вронська, І.Олійник, Т.Тома, М.Долгошеєнко, Т.Молчанова, Т.Тодорова, В.Чумаченко, В.Біленко, А.Берлізов, М. та В.Нікіруй, М.Деревенча, В.Гавриленко, Л.Васелінга, А.Кривенко, Ю.Назарук, І.Мельникова, О.Тиханська, В.Шевченко, О.Рябченко, М. і Т.Чороба, О.Рибак, І.Ющенко, М.Грибкова, В.Спориш, Л.Зубак, Х.Вуколова, Т.Римська, В.Носуленко, Н.Кравченко, Т.Вєлєва, Г.Радченко, Л.Арансон, А.Боляк, Н.Головченко, Т.Джугова, Н.Іванова, С.Златов, Л.Ісаєва, Л.Пораденко, Л.Мелєжа, В.Івасів, Л.Козубенко, В.Бурковська, Т.Фокіна) і методистів (О.Чешенко, Г.Трифонова, Б.Шестаков, Л.Розгон, М.Батюк, Т.Саннікова, С.Здрагат, І.Княжева, Л.Бурлакова).

Модель-9. Велика Козацька Рада.

Характерна для навчальних закладів міста Одеса, зокрема гімназії N9. Самодіяльна учнівська організація "Молода Січ" заснована на принципах Всеукраїнської дитячо-юнацької і молодіжної організації "Молода Січ".

Уся багатогранна навчально-виховна робота здійснюється на випробувальних віками підвалинах української національної ідеї, системі національних цінностей, які одночасно мають загальнолюдський зміст та характер.

Головною метою діяльності "Молодої Січі" навчального закладу є розвиток дитячого і юнацького руху, виховання учнів в дусі національної ідеї на високоефективних козацько-лицарських традиціях рідного народу, принципах християнської моралі.

Педагогічні колективи ухвалили козацьку педагогіку і вважають за доцільне і необхідне виховувати підростаюче майбутнє покоління саме на національних, державницьких та патріотичних ідеях, на засадах народної етнопедагогіки та козацько-лицарських традиціях, звичаях і духовності.

"Молода Січ" має чітку організаційно-педагогічну структуру. Не порушуючи склад учнівських класних колективів, основою діяльності "Молодої Січі" є первинні козацькі загони, які формуються на базі кожного класу. Такий принцип формування загонів дає можливість синхронно поєднувати навчальну діяльність та проведення багатогранної позакласної і позашкільної роботи в рамках самодіяльної козацької організації.

"Молода Січ" має свою символіку, атрибутику, прапор, емблему та інші відзнаки, передбачені її статутом. Очолює її кошовий отаман із старшинами загонів, що складає Велику козацьку Раду "Молодої Січі".

Високого статусу і емоційності набувають загальношкільні козацькі урочистості – Велике Козацьке Коло "Молодої Січі", яке проводиться двічі на рік – восени (на Покрову) та навесні.

З метою зміцнення наступності і спадкоємності поколінь, усвідомлення молоддю перспектив розвитку Українського козацтва "Молода Січ" навчальних закладів увійшла до складу і є структурним підрозділом козацьких організацій, що надає можливість налагоджувати тісні зв'язки сумісної роботи, проведення спільних виховних заходів тощо.

Модель-10. Козацька педагогіка й сучасна освіта. План (поетапний) розвитку козацької школи.

Були розроблені етапи розвитку козацької школи; плани діяльності керівників та педагогічного колективу школи, учнівського та батьківського колективів, громадськості та влади; передбачені можливі ризики.

І етап. Попередній. Процес зародження ідеї створення козацької школи.

2 етап. Підготовчий. Розроблено такі документи козацької школи: 1. Декларація "Філософія козацько-лицарського виховання в школі. Концептуальні засади". 2. Модель трансформації загальноосвітньої школи в козацьку школу. 3. Програма трансформації загальноосвітньої школи у школу козацько-лицарського виховання. 4. Тренінги, програми групового та індивідуального консультування адміністрації та вчителів школи з проблем теорії і практики козацько-лицарської системи навчання в школі цього типу.

3 етап. Концептуально-проектно-діагностичний. Розроблено такі документи козацької школи: 1. Комплексна діагностика розумового та особистісного розвитку вчителів і учнів школи. 2. Положення про козацьку школу. 3. Статут козацької школи. 4. Навчальний план козацької школи. 5. Орієнтовний перелік курсів (студій) козацької школи. 6. Навчальні програми за напрямками козацької. 7. Положення про класний козацький загін. 8. Положення про Козацьку республіку. Конституція Козацької республіки. 9. Статут шкільного куреня дитячо-юнацької організації Українського козацтва "Молода Січ". 10. Структура та посадові обов'язки осіб керівного складу шкільного куреня "Молодої Січі", Козацької республіки, класного козацького загону. 11. Програма розвитку козачати. Модель випускника школи.

4 етап. Організаційно-прогнозуючий. Розроблено такі документи козацької школи: 1. Системна диференціація та індивідуалізація навчання. Посібник "Форми, методи, прийоми козацько-лицарського виховання". 2. Інноваційна організація навчально-виховного процесу в козацькій школі (розклад навчальних занять, граф-схеми навчальних курсів тощо), авторські варіанти граф-схем навчальних курсів та наукових проектів змістовного модуля, авторські варіанти дидактичних модулів з основних навчальних предметів для козацької школи, варіанти сценаріїв занять з курсів козацько-лицарського виховання та навчання. 3. Система психодіагностичних методик, за якими визначається моральний потенціал особистості вчителя і учнів школи. 4. Модель самоврядування козацької школи. 5. Програма дистанційної підготовки педагога як психолога і дослідника з проблем козацько-лицарського виховання на базі загальноосвітньої школи. 6. Положення про козацьке таборування.

5 етап. Розвивально-формувальний. Розроблено такі документи козацької школи: 1. Козацько-лицарська система виховання як послідовність технологій і методик. Посібник "Види діяльності й форми занять з козацько-лицарського виховання школярів". 2. Моніторинг рівня розвитку учнів різних вікових категорій. 3. Мережа студій національно-культурного центру "Берегиня". 4. Повноцінний розвиток потенціалу школярів через ментально спроектований, насичений соціально-культурний простір школи. 5. Наукова і практична експертиза вдосконалених навчальних курсів для школи козацько-лицарського виховання. 6. Розробка та експериментальне вдосконалення учителями школи розвивальних міні-підручників. 7. Підготовка та апробація пробних програм самореалізації особистості учня на основі навчальних курсів. 8. Кадрове, матеріально-технічне, організаційно-технологічне і психолого-дидактичне забезпечення фундаментальної Програми трансформації загальноосвітньої школи в школу козацько-лицарського виховання. 9. Систематичне відстеження ефективності виховних технологій. 10. Мобілізація соціально-культурних та психологічних чинників оптимізації взаємозбагачення учасників навчального процесу.

6 етап. Результативно-узагальнюючий. Розроблено такі документи козацької школи: 1. Науково-фактуальний, статистичний і якісний аналіз результатів фундаментального соціально-психологічного експерименту – школа козацько-лицарського виховання. 2. Порівняльна характеристика версії системи козацько-лицарського виховання та навчання з версіями традиційного навчання і виховання. 3. Науково-практична акредитація ментально перевіреної, духовно збагаченої системи освітньо-виховної роботи школи козацько-лицарського виховання та вироблення рекомендацій щодо її масового впровадження у шкільну практику. 4. Теоретично-методологічний аналіз результатів виконання Програми трансформації загальноосвітньої школи у школу козацько-лицарського виховання, системна оцінка її наукового і практичного значення та оформлення здобутих результатів у вигляді наукових звітів і методичних рекомендацій (посібники, підручники, програми, статті, доповіді, тези).

7 етап. Відродження. Розробка нової, науково і практично досконалої Програми життєдіяльності школи козацько-лицарського виховання, що започаткує наступний етап фундаментального соціально-психологічного розвитку особистості козачати.

Модель-11. Школа сучасного козацько-лицарського виховання.

Ця модель школи козацько-лицарського виховання була визнана однією з кращих моделей школи цього типу в Україні (Всеукраїнський щотижневик "Освіта").

Школа працює в режимі навчально-виховного закладу нового типу – школи козацько-лицарського виховання. Педагогічний колектив широко використовує давні козацькі традиції, кодекси лицарської честі, гуманістичні та демократичні ідеї і адекватні засоби виховного впливу на підростаюче покоління...

СИСТЕМА ВИХОВАННЯ КОЗАКА ТА БЕРЕГИНІ У ГРОМАДІ.

ІІІ. Громадсько-

родинне Берегиня

виховання Козак

козака та берегині

ІІ. Родинно- ФІЛОСОФІЯ

шкільне Дана козацько-

виховання Джура лицарського

джури та дани виховання

І. Родинно-

дошкільне Леля

виховання Козача

козачати та лелі

Родинно-дошкільне виховання козачати та лелі здійснюється через роботу з батьками дошкільнят та введенням спеціальних курсів до програми дитячого садка.

Родинно-шкільне виховання джури та дани проводиться у формі школи козацько-лицарського виховання.

Громадсько-родинне виховання козака та берегині здійснюється через діяльність куреня Українського козацтва та жіночої громади Українського козацтва.

У практичній роботі педагоги дотримуються основних змістовних компонентів сучасного козацько-лицарського виховання молоді, які полягають у наступних фундаментальних положеннях:

1.Школа козацько-лицарського виховання – осередок лицарської духовності з державно-громадським управлінням.

2.Козача – центр навчального процесу, суб'єкт навчання і виховання.

3.Навчання і виховання козачати – це за своєю суттю самонавчання, самоосвіта, самовиховання, самоорганізація і самореалізація особистості.

4.Родинне національне виховання – природне, провідне виховання і батьки – головні вихователі протягом усього життя козачати.

5.Українознавство – наукова основа, духовна серцевина козацького навчально-виховного впливу в родині, школі, суспільному житті, філософія і політика державотворення.

6.Національне козацьке виховання – всеохоплююча і багатогранна система впливів, ідей, підходів, яка покликана пробуджувати, стимулювати розвиток закладених природою задатків, можливостей козачати, набуття ним етносоціального досвіду і реалізації завдання гуманізації системи освіти.

7.Українська козацька педагогіка – вітчизняна наука про виховання підростаючих поколінь українців, якій здавна притаманні глибокі гуманістичні традиції, яка постійно збагачується народною виховною мудрістю, вищими здобутками світової науки, культури.

Модель-12. Учнівське самоврядування в школі козацько-лицарського виховання.

Була розроблена модель учнівського самоврядування, що базується на традиціях лицарської верстви українського народу (козацтва) і яка була визнана однією із кращих на той час в школах України (Всеукраїнський щотижневик "Освіта").

Модель базується на дотриманні прав та обов'язків усіх суб'єктів навчально-виховного процесу: учнів, учителів, батьків, громадськості. Однією із складових частин його є учнівське самоврядування у формі Козацько-Отаманської республіки.

Загальна структура державно-громадського управління

шкіл козацько-лицарського виховання

Вищим органом учнівського самоврядування школи козацько-лицарського виховання є коло джур і дан (загальні збори учнів 5-9 класів), яке збирається не рідше 2-х разів на навчальний рік: у травні та у вересні.

На колі джур і дан заслуховується звіт про роботу ради джур і дан, обирається новий склад ради джур і дан (травень) та затверджується план роботи ради джур і дан (вересень). Новий склад ради джур і дан оновлюється не менш як на третину її членів і обирається терміном на один навчальний рік.

Рада джур і дан обирається у кількості 15 осіб (головного отамана ради джур і дан, головної берегині ради джур і дан, писаря ради джур і дан та 12 отаманів (берегинь) паланок (секторів роботи).

Структура учнівського самоврядування

шкіл козацько-лицарського виховання

Рада джур і дан працює за 4 циклами напрямків роботи (всього напрямків роботи – 10).

У школі є узгоджувальна рада джур і дан (у випадку розбіжностей в поглядах на якусь проблему між джурами та данами), яка складається з ради отаманів загонів і ради дан (берегинь) загонів. Отаманів та берегинь обирають на класних зборах джур і дан терміном на один навчальний рік.

До узгоджувальної ради джур і дан на правах співголів ради входять: головний отаман ради джур і дан та головна берегиня ради джур і дан.

Узгоджувальна рада джур і дан разом із писарем ради джур і дан складає координаційну раду цікавих справ.

З числа молодих козаків 9 класу обирається суд козацької честі терміном на один навчальний рік у такому складі: суддя, радник, писар. Лелі, дани, берегині не підсудні суду козацької честі.

Крім отаманів та берегинь, класні збори джур і дан обирають терміном на один рік (із обов'язковим піврічним звітом про роботу і можливістю переобрання) писаря, хорунжого, бунчужного, товмача, скарбничого та інших посадових осіб керівного складу класного козацького загону.

Модель-13. Навчальний план школи козацько-лицарського виховання.

Навчальний план школи козацько-лицарського виховання розроблено з урахуванням вимог Закону про освіту та основних положень Державної національної програми "Освіта". Він є перехідним для поступового трансформування загальноосвітньої школи у школу козацько-лицарського виховання, поступового приведення змісту навчально-виховного процесу у відповідність із сучасними суспільними і особистими потребами.

Навчальний план школи козацько-лицарського виховання. Варіативна частина. Цикли і напрямки.

Цикли предметів Напрямки Девіз напрямки (основна ідея)

І КУЛЬТУРА ТІЛОВИХОВАННЯ 1 Система здоров'я Від козацьких секретів здоров'я, тіловиховання – до олімпійських вершин.

2 Козацька військова справа Рідну Україну захищай по-лицарському, до загину.

ІІ ДУХОВНА КУЛЬТУРА 3 Родовід Козацькому роду нема переводу.

4 Традиції Любіть Україну, як сонце любіть.

5 Козацька культура Козацькими шляхами – до висот української духовності.

ІІІ КУЛЬТУРА ПРЕДМЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 Природа Плекати український храм природи.

7 Праця – навчання Всеукраїнська толока, особиста праця – тобі, Державна Україна.

8 Наука – техніка Науку і техніку – на службу нації, Україні.

ІУ СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРА 9 Держава – нація В душі і серці кожного із нас – Соборна Україна.

10 Історія козацтва Козацька наша слава не вмре, не поляже.

Навчальний план школи козацько-лицарського виховання. Варіативна частина. Шкільний компонент та гуртки.

Класи

Напрямки

Козачата та Лелі Джури та Дани Молоді Козаки та Берегині

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Система здоров'я

Діюча програма з фізичної культури. Система козацького тіловиховання. Авторська програма.

Діюча програма з валеології.

2 Козацька військова справа Козацьке військове мистецтво. Діюча Авторська програма. програма

з ДПЮ.

3

Родовід

Вивчення свого родоводу та видатних

козацьких родів. Авторська програма.

4

Традиції

Діюча програма з українознавства та

авторські спецкурси.

5 Козацька культура

Діючи програми факультативів, курсів за вибором

та гуртків з мистецтва, культури та ін.

Українська козацька культура. Авторська програма.

6

Природа

Діючи програми факультативів, курсів за вибором, гуртків з природничих дисциплін та авторські спецкурси.

7 Праця – навчання

Діючи програми факультативів, курсів за вибором, гуртків з навчальної та предметної діяльності, в тому числі й козацьких промислів.

8 Наука – техніка

Олімпіади та інтелектуальні змагання.

Авторські спецкурси. Робота МАН.

Діючи програми факультативів, курсів за вибором, гуртків з технічної творчості.

9 Держава – нація

Вивчення козацької Конституції. Авторська програма.

Діюча програма з правознавства.

10 Історія козацтва Історія козацтва. Авторська програма.

Перелік навчальних програм за напрямками школи козацько-лицарського виховання.

Програми згруповані за напрямками роботи школи в цикли:

І. КУЛЬТУРА ТІЛОВИХОВАННЯ. 1. Програма курсу "Козацьке тіловиховання". 2. Програма курсу "Козацьке військове мистецтво".

ІІ. ДУХОВНА КУЛЬТУРА. 3. Програма курсу "Родовід". 4. Програма курсу "Психологія духовного розвитку". 5. Програма курсу "Традиції". 6. Програма курсу "Історія козацької культури".

ІІІ. КУЛЬТУРА ПРЕДМЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 7. Програма курсу "Основи екологічних знань". 8. Програма курсу "Основи сучасного фермерського господарства". 9. Програма курсу "Тваринництво і основи підприємницької діяльності". 10. Програма курсу "Рослинництво і основи підприємницької діяльності". 11. Програма курсу "Організація і методика науково-дослідної діяльності учнів". 12. Програма курсу "Основи техніки".

ІУ. СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРА. 13. Програма курсу "Історія українського козацтва". 14. Програма курсу "Козацька Конституція".

Модель-14. Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості.

Система тілодуховиховання базується на традиціях збереження і зміцнення здоров'я козаків-запорожців. На Січі виховання молоді було підпорядковане фізичному розвиткові та загартуванню під впливом: регулярних вправ; дій зовнішнього середовища – сонця, повітря, води; раціонального харчування; режиму праці та відпочинку; засвоєння пласту козацької психофізичної культури – характерництва – все це на практиці формувало особливий стан тіла й душі: у здоровому тілі – здоровий дух (козаки казали: "Тіло грає"); та сучасному баченні ролі фізичної культури в школі: перевага освітньому напрямку – акцент на озброєнні школярів знаннями з історії фізичної культури, зокрема з основами козацького тілодуховиховання, гігієни, фізіології рухів, біомеханіки фізичних вправ і освоєння учнями методик навчання рухових дій, тренування, розвитку рухових здібностей тощо; але, разом з тим, ми не відкидаємо базових положень оздоровчого та тренувального напрямків...

Система ця враховує вікові та статеві особливості школярів і розрахована на весь термін навчання дитини в школі. Основна мета її – плекати фізично загартованих, із міцним здоров'ям, дужим тілом і духом синів і дочок України.

Цикли та напрямки козацького тілодуховиховання.

Цикли предметів Напрямки Девіз напрямку (основна ідея)

І КУЛЬТУРА ТІЛОВИХОВАННЯ 1 Система здоров'я Від козацьких секретів здоров'я, тіловиховання – до олімпійських вершин.

2 Козацька військова справа Рідну Україну захищай по-лицарському, до загину.

ІІ ДУХОВНА КУЛЬТУРА 3 Родовід Козацькому роду нема переводу.

4 Традиції Любіть Україну, як сонце любіть.

5 Козацька культура Козацькими шляхами – до висот української духовності.

ІІІ КУЛЬТУРА ПРЕДМЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 Природа Плекати український храм природи.

7 Праця – навчання Всеукраїнська толока, особиста праця – тобі, Державна Україна.

8 Наука – техніка Науку і техніку – на службу нації, Україні.

ІУ СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРА 9 Держава – нація В душі і серці кожного із нас – Соборна Україна.

10 Історія козацтва Козацька наша слава не вмре, не поляже.

Напрямки, форми роботи з козацького тілодуховиховання.

Напрямки

Вікові Форми

групи І ІІ ІІІ ІУ

Режим праці та відпочинку; ведення здорового способу життя; раціональне харчування. Систематичне заняття фізкультурою та спортом. Загартування: сонце, повітря, вода. Психотренінг: козацьке характерництво.

1-4 кл.

Козачата та

Лелі Класна

Основи здоров'я і фізкультура. ОБЖД. Природознавство.

Позакласна

Валеологія. Спортивні гуртки.

Позашкільна

Клуб "Січ". Козацьке таборування.

5-8 кл.

Джури та

Дани Класна

Фізкультура і здоров'я. ОБЖД. Біологія.

Позакласна

Валеологія. Козацьке військове мистецтво. Спортивні гуртки.

Позашкільна

Клуб "Січ". Козацьке таборування.

9-12 кл.

Козаки та Берегині Класна

Фізкультура і здоров'я. ОБЖД. Біологія.

Позакласна

Валеологія. ПВП. Спортивні гуртки.

Позашкільна

Клуб "Січ". Козацьке таборування.

Розроблено методичне забезпечення цієї ділянки роботи шкільного колективу: є програми, підручники, методичні посібники.

Положення про козацьке таборування (розробила Н.П.Галицька).

Козацьке таборування проводиться як підсумок чергового етапу фізкультурно-спортивної роботи в школі з метою плекання у кожних юних козака та козачки міцного здоров'я, загартування тіла й духу, формування уміння перемагати на спортивних змаганнях.

Козацьке таборування проводиться чотири рази на рік: осіннє – до 14 жовтня, зимове – до 1 березня, весняне – до районного туристського зльоту – до 25 травня, літнє – у липні-серпні – до 15 серпня.

Проводиться таборування за такою програмою:

І. Осіннє: 1. Конкурс емблем та девізів, конкурс козацької пісні. 2. Спортивна частина: естафета "Пластуни" (виконується у нитковому коридорі висотою 70 сантиметрів із дзвониками); конкурс "Сильна рука" (змагання з армреслінгу); конкурс "Перетягування канату" (змагаються команди почергово); підтягування у висі та у висі лежачи (перемогу одержує команда з найбільшою сумарною кількістю підтягувань); заключна "Велика естафета" (біг 5:60 метрів, заключний етап біжать отамани команд). 3. Конкурс "Козацький куліш" (враховується правильне обладнання вогнища, запалювання багаття на швидкість, оцінка за козацький обід). 4. Через 2-3 дні після таборування – конкурс козацьких листків.

ІІ. Зимове: 1. На початку грудня – спортивно-інтелектуальний конкурс "А ну-мо, хлопці-козаки!" Гурти готують назви, девізи, емблеми. Змагання включає завдання історичного характеру – вікторина, козацькі кросворди, знання козацької лексики. Музикальний конкурс перевіряє знання та вміння виконувати козацькі пісні. Спортивні змагання: амреслінг, підтягування у висі, згинання та розгинання рук в упорі на підлозі, присідання з молодшими козачатами на плечах, стрибки зі скакалкою. 2. Грудень – лютий, як випаде достатній сніг – випускний клас будує і захищає снігове містечко, а вся школа – штурмує його. За снаряди слугують сніжки. 3. Через 2-3 дні після таборування – конкурс козацьких листків.

ІІІ. Весняне: 1. Конкурс емблем і девізів, конкурс козацької пісні. 2. Спортивна частина: естафета "Пластуни"; конкурс "Сильна рука"; підтягування у висі та у висі лежачи; біг 60 метрів; розкладання та складання спортивного намету; знання рослин свого краю; медицина (перша допомога); розпалювання багаття на швидкість; складання рюкзака; "Велика естафета". 3. "Козацький куліш". 4. Через 2-3 дні після таборування – конкурс козацьких листків.

ІУ. Літнє: 1. Таборування проходить як багатоденний велопохід. Група туристів проходить веломаршрутом на Курортне (містечко на березі Чорного моря в Білгород-Дністровському районі Одеської області) і там розбиває наметове містечко. Тут козачата живуть 3-4 доби: навчаються плавати, пірнати, вправляються в основних туристських навичках, вчаться варити їжу та ін. 2. Кожен день проводяться конкурси: змагання з плавання та пірнання; змагання на знання козацької лексики та козацьких пісень і танців; змагання на знання козацьких оповідок, гуморесок та ін.; спортивні змагання: амреслінг, підтягування у висі, згинання та розгинання рук в упорі та ін. 3. Через 2-3 дні після таборування – конкурс козацьких листків.

У. У серпні-вересні підводяться підсумки таборування за рік і нагородження кращих козачат за цими підсумками.

Тематична табірна зміна "Чорноморські козаки" (оздоровчо-спортивне спрямування).

В сучасних умовах популярною формою організації оздоровчо-виховного процесу стали тематичні зміни. Актуальність проведення тематичних змін зумовлена тим, що протягом останніх років спостерігається загальна тенденція до зниження активності та ініціативи у дітей, які приїздять відпочивати до дитячих закладів.

Провідна ідея тематичної табірної зміни становить той стержень, який об'єднує в одне ціле все розмаїття справ та форм дозвіллєвої діяльності, робить час перебування в оздоровчому закладі цікавим і корисним для дітей. Вибір теми зміни дає змогу підвищити ефективність роботи працівників оздоровчого табору, допомагає їм зосередитися на обраному напрямі, конкретизувати мету та завдання роботи, підібрати матеріали, поліпшити свої знання, результати діяльності.

План роботи табору на зміну.

Ранок День Вечір

День 1 Зустріч та інструктування дітей. Екскурсії по табору. Знайомство в загонах.

День 2 Медична та спортивна діагностика. Концерт-експромт "Козацькому роду нема переводу". Вибори загонових отаманів та старшини; їх посвята.

День 3 Робота органів самоврядування в загонах. Урочисте відкриття табірної зміни "Чорноморські козаки". Презентація козацьких загонів. Козацька рада. Вибори кошового отамана та старшини; їх посвята.

День 4 Справи загону. Купання, оздоровчі процедури. Зустріч із Чорноморськими козаками. Музично-розважальна програма "Берегиня".

День 5 Справи загону. Купання, оздоровчі процедури. Відкриття малих козацьких ігор. Козацька танцотека.

День 6 Козацьке шоу "Вогонь, вода та мідні труби". Козацьке спортивне шоу "Сила та грація". Музично-розважальна програма "Козацька пісня".

День 7 Справи загону. Купання, оздоровчі процедури. Виступ ансамблю української народної музики "Гроно". Козацька танцотека.

День 8 Справи загону. Купання, оздоровчі процедури. "Колодач" – конкурси в загонах. Музично-розважальна програма "Мій отаман найкращий".

День 9 "Козача" – сюжетно-рольова гра на природі. "Козача" – сюжетно-рольова гра на природі. Посвята в Козачата та Лелі. Проводять Чорноморські козаки.

День 10 Справи загону. Купання, оздоровчі процедури. Супер-шоу "Летючі шаровари". Запуск повітряних зміїв. Вогнище "Козацький куліш".

День 11 Справи загону. Купання, оздоровчі процедури. День сміху та козацького дотепного слова. Козацька танцотека приколів.

День 12 "Джура" – сюжетно-рольова гра на природі. "Джура" – сюжетно-рольова гра на природі. Посвята в Джури та Дани. Проводять Чорноморські козаки.

День 13 Справи загону. Купання, оздоровчі процедури. "Отаман Сірко" – командні вистави-сценки за козацькими мотивами. Козацька танцотека.

День 14 Справи загону. Купання, оздоровчі процедури. Закриття малих козацьких ігор. Нагородження переможців. Костюмована козацька танцотека.

День 15 "Січ" – сюжетно-рольова гра на природі. "Січ" – сюжетно-рольова гра на природі. Посвята в Козаки та Берегині. Проводять Чорноморські козаки.

День 16 Справи загону. Купання, оздоровчі процедури. День іменинника "З днем народження, козак!" Вогнище "Козацька картопля".

День 17 Справи загону. Купання, оздоровчі процедури. Гала-концерт "Пернач". Прощальна козацька танцотека.

День 18 Від'їзд козаків та козачок. Дорога додому. Домашній вогник.

Модель-15. Школа "Сокіл" ("Джура").

Розроблено П.Бровко, інспектором Міністерства освіти і науки України, адаптовано педагогами Одещини.

РОЗДІЛ І. Напрямки та зміст національно-духовного та військово-патріотичного виховання "Джура" Українського козацтва: 1.Мій рідний край – вивчення історії рідного краю. 2.Гей ви, хлопці, славні запорожці – вивчення історії Запорозького козацтва. 3.Духовні цінності запорозьких козаків. 4.Козацькому роду нема переводу – відродження військово-спортивного мистецтва Українського козацтва. 5.Козацькими стежками – туристична краєзнавча робота. 6. Від козацьких забав до олімпійських вершин (тактична, вогнева, стройова, медично-санітарна, фізична, військово-прикладна, технічна підготовка, цивільна оборона, воєнна топографія). 7.Слава козацька не вмре, не загине – відродження народних мистецьких традицій.

Для дівчаток. 1.Хата моя, біла хата. 2.Рідна мати моя, ти ночей не доспала – пісні моєї мами. 3.Ой у лузі червона калина. 4.І на тим рушничкові – навчання жіночої майстерності. 5.До глибин народної медицини.

РОЗДІЛ ІІ. Організація та зміст військово-спортивної патріотичної гри "Джура" Українського козацтва. Положення про гру "Сокіл" ("Джура") розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту" "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та затверджено наказом Міністра освіти і науки України N855 від 25 грудня 2003 року.

Етапи гри: шкільний, районний-міський, обласний, Всеукраїнський.

Програма гри: 1.Стройова підготовка. 2.Історія Збройних Сил України (конкурс). 3.Вогнева підготовка. Стрільба з пневматичної гвинтівки. 4.Військова топографія (конкурс). 5.Цивільна оборона (конкурс). 6.Медико-санітарна підготовка (конкурс). 7.Фізична підготовка (спортивні змагання).


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua