Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

СПРАВЖНІ ГЕРОЇ УКРАЇНИ: 100-річний ювілей уславленого маріупольського сталевара Макара МАЗАЯ


-4
Рейтинг
-4


Голосів "за"
1

Голосів "проти"
5

Відкритий конкурс творів, віршів і малюнків назустріч 100-річному ювілею всесвітньовідомого металурга, сталевара-рекордсмена Макара МАЗАЯ

СПРАВЖНІ ГЕРОЇ УКРАЇНИ: 100-річний ювілей уславленого маріупольського сталевара Макара МАЗАЯ
НАЗУСТРІЧ 100-річному ювілею всесвітньовідомого металурга, сталевара-рекордсмена Макара МАЗАЯ – Відкритий конкурс творів, віршів і малюнків

Прес-центр ВАТ "ММК імені Ілліча" і редакція газети "Іллічівець" запрошують школярів, студентів, мешканців Маріуполя, Приазов'я та інших регіонів України взяти участь у відкритому конкурсі творів, віршів і малюнків, присвяченому 100-річному ювілею легендарного маріупольського сталевара Макара Микитовича Мазая.

Мета нашого конкурсу – з'ясування сучасного уявлення населення (і особливо молоді!) Про подвиг прославив Маріуполь сталевара, виявлення рівня інформованості школярів і студентів про життя Макара Мазая. Адже ця людина займає особливе місце в історії України і Маріуполя як видатний трудівник і безстрашний герой-підпільник часів Великої Вітчизняної війни.

На конкурс приймаються творчі роботи (твори, вірші та малюнки), пов'язані з життям і діяльністю знаменитого сталевара. Тематика їх не обмежується.

У конкурсі можуть взяти участь не тільки індивідуальні автори, а й авторські колективи. При поданні роботи двома або більше авторами необхідно відобразити внесок кожного з них на етапах збору, обробки і написання матеріалу. Вік учасників не обмежений. Від однієї організації приймається не більше 10 робіт. Для їх оцінки оргкомітетом сформований експертна рада, до якого залучаються фахівці з відповідних напрямків.

На конкурсі засновуються окремі номінації:

"За кращий твір про Макара Мазая",

"За кращий вірш про Макара Мазая",

"За кращий малюнок з образом Макара Мазая",

"За кращий твір про металургів",

"За кращий вірш про металургів",

"За кращий малюнок з образом металурга",

"За кращий твір про комбінат імені Ілліча",

"За кращий вірш про комбінат імені Ілліча",

"За кращий малюнок, пов'язаний з комбінатом імені Ілліча",

"За краще дослідження життя і подвигу Макара Мазая",

"За кращу роботу, представлену сільській школою",

"За найвищу активність серед установ освіти".

Крім того, зацікавлені організації за погодженням з оргкомітетом можуть заснувати власні номінації і провести в них підведення підсумків та нагородження.

Для участі в конкурсі необхідно представити свою роботу особисто, або надіслати до редакції поштою з позначкою "На конкурс", або переслати по електронній пошті на адресу р-а-r-n-а-s@bk.ru до 13 квітня 2010 включно.

Адреса для поштових листів: 87504, Маріуполь, вул. Семашко 17, редакція газети "Іллічівець", на конкурс.

Друкований або рукописний обсяг робіт не обмежується. До розгляду на конкурс приймаються роботи на українській і російській мовах. Роботи, надіслані на конкурс з поштою та доставлені особисто, не повертаються.

Підсумки конкурсу будуть підведені з 13 по 16 квітня 2010 експертною радою. Автори робіт, які отримали найвищі оцінки (а також їх класні керівники – для школярів), запрошуються на церемонію нагородження в квітні, дата якої буде опублікована в газеті "Іллічівець".

Конкурс проходить за підтримки відділу корпоративної роботи та ради ветеранів ВАТ "ММК імені Ілліча",

ТОВ "Маріупольське телебачення", творчого об'єднання "Парнас". Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками. Найбільш цікаві роботи будуть опубліковані в газеті "Іллічівець" та на сайті www.ilich.in.ua/pegas.

Навстречу 100-летнему юбилею Макара Мазая – Стартует открытый конкурс сочинений, стихотворений и рисунков

Пресс-центр ОАО "ММК имени Ильича" и редакция газеты "Ильичевец" приглашают школьников, студентов, жителей Мариуполя, Приазовья и других регионов Украины принять участие в открытом конкурсе сочинений, стихотворений и рисунков, посвященном 100-летнему юбилею легендарного мариупольского сталевара Макара Никитича Мазая.

Цель нашего конкурса – выяснение современного представления населения (и особенно молодежи!) о подвиге прославившего Мариуполь сталевара, выявление уровня информированности школьников и студентов о жизни Макара Мазая. Ведь этот человек занимает особое место в истории Украины и Мариуполя как доблест-ный труженик и бесстрашный герой.

На конкурс принимаются творческие работы (сочинения, стихотворения и рисунки), связанные с жизнью и деятельностью знаменитого сталевара. Тематика их не ограничивается.

В конкурсе могут принять участие не только индивидуальные авторы, но и авторские коллективы. При представлении работы двумя или более авторами необходимо отразить вклад каждого из них на этапах сбора, обработки и написания материала. Возраст участников не ограничен. От одной организации принимается не более 10 работ. Для их оценки оргкомитетом сформирован экспертный совет, в который привлекаются специалисты по соответствующим направлениям.

На конкурсе учреждаются отдельные номинации:

"За лучшее сочинение о Макаре Мазае",

"За лучшее стихотворение о Макаре Мазае",

"За лучший рисунок с образом Макара Мазая",

"За лучшее сочинение о металлургах",

"За лучшее стихотворение о металлургах",

"За лучший рисунок с образом металлурга",

"За лучшее сочинение о комбинате имени Ильича",

"За лучшее стихотворение о комбинате имени Ильича",

"За лучший рисунок, связанный с комбинатом имени Ильича",

"За лучшее исследование жизни и подвига Макара Мазая",

"За лучшую работу, представленную сельской школой",

"За самую высокую активность среди учреждений образования".

Кроме того, заинтересованные организации по согласованию с оргкомитетом могут учредить собственные номинации и провести в них подведение итогов и награждение.

Для участия в конкурсе необходимо представить свою работу лично, или прислать в редакцию по почте с пометкой "На конкурс", или переслать по электронной почте на адрес р-а-г-п-а-s@bk.ru до 13 апреля 2010 года включительно.

Адрес для почтовых писем: 87504, Мариуполь, ул. Семашко 17, редакция газеты "Ильичевец", на конкурс.

Печатный либо рукописный объем работ не ограничивается. К рассмотрению на конкурс принимаются работы на украинском и русском языках. Работы, присланные на конкурс по почте и доставленные лично, не возвращаются.

Итоги конкурса будут подведены с 13 по 16 апреля 2010 года экспертным советом. Авторы работ, получивших наивысшие оценки (а также их классные руководители – для школьников), приглашаются на церемонию награждения в апреле, дата которой будет опубликована в газете "Ильичевец".

Конкурс проходит при поддержке отдела корпоративной работы и совета ветеранов ОАО "ММК имени Ильича",

ООО "Мариупольское телевидение", творческого объединения "Парнас". Победители конкурса награждаются дипломами и подарками. Наиболее интересные работы будут опубликованы в газете "Ильичевец" и на сайте www.ilich.in.ua/pegas.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua