Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Засади існування громади Інтернет-авторів "Є!"

Юрій Самсон | 5.01.2009 15:33

25
Рейтинг
25


Голосів "за"
29

Голосів "проти"
4

Ми, українські автори з різних країн світу, об'єднуємось в громаду Інтернет-авторів "Є!" задля пошуку відповідей на виклики та загрози, що їх містить неготовність суспільної свідомості до швидкого та адекватного реагування на надшвидке збільшення долі Інтернету в інформаційному просторі Українства.

Засади існування громади Інтернет-авторів ''Є!''
3 січня цього року на мій заклик зустрітись відгукнулось шестеро авторів Народної правди. Зустріч пройшла напрочуд вдало. Було прийнято рішення про створення громади та розроблено засади діяльності, які пропоную вашій увазі. Запрошую друзів та однодумців приєднуватись!

Що нас непокоїть?

Здобувши власну державність, Українство стало на шлях вільного розвитку і йде ним, хоча й не достатньо, але все ж швидким темпом, до загальнолюдської мети – свободи, рівності, щастя, добробуту та братерства.

Розвиток інформаційних технологій у свою чергу породжує все нові, незнані донедавна, виклики перед нашим суспільством.

Інтернет в короткий час став ще однією сферою буття багатьох українців і вже має значний вплив на суспільні процеси в Україні.

Остання спроба організувати в Україні масові акції протесту 22 грудня 2008 року за допомогою Інтернет-публікацій, на яку існуючий політикум відреагував значно жвавіше, аніж суспільство, окрім всього показала, що політикум сучасної Україні в значній мірі і сам є віртуальним. Дійсно, коли політичні партії, парламентарі, міністри, судді, прем'єр-міністр та президент мало цікавляться (а часто й взагалі не знають), які негативні процеси відбуваються в економіці, соціальній чи комунальній сфері більшості невеличких містечок України, а в селах і поготів, уявлення не мають про настрої цілих соціальних груп, але при цьому як один реагують наче на подію на той чи інший допис, скажімо, "Української правди" (бажаємо подальшого успішного розвитку цьому та іншим ЗМІ), стає очевидним, що Інтернет часто має більший вплив на існуючу Українську державу, аніж суспільство.

У високій степені інформативності української політики можна б було побачити сам позитив, якби за інформацією, що впливає на прийняття рішень, часто на найвищому рівні, стояли б відповідальні персоніфіковані джерела.

На жаль, більшість Інтернет-авторів є анонімними, "ніки" в Укр-неті давно прирівняні за впливовістю до особистостей, а оскільки за "ніками" часто-густо стоять не відповідальні автори, а інституції, часто з-за кордонів України, наслідки їх впливу на політичні та соціальні процеси бувають вкрай негативними.

Водночас, неготовність українського суспільства, яке все активніше користується таким великим винаходом Людства як Інтернет, відмежувати у своєму сприйнятті анонімну, часто провокативну інформацію від авторської, за якою стоїть відповідальне джерело, несе загрозу економічній, політичній, а нерідко й фізичній безпеці кожного українця.

Однозначно виступаючи проти будь-якого обмеження чи контролю за поширенням інформації Інтернетом, ми, українські автори з різних країн світу, об'єднуємось задля пошуку відповідей на виклики та загрози, що їх містить неготовність суспільної свідомості до швидкого та адекватного реагування на надшвидке збільшення долі Інтернету в інформаційному просторі Українства.

Ми об'єднуємось в громаду Інтернет-авторів "Є!".

"Є!" символізує українську унікальність – культурну та особисту кожного українського автора.Що ми пропонуємо натомість?

Власним прикладом та згуртованістю ми продемонструємо головні засади віртуального життя українського автора:

І. Відповідальність.

Ми вважаємо власну присутність в Інтернеті не розвагою чи дозвіллям, але відповідальною роботою на досягнення суспільної користі.

Ми заявляємо про добровільну готовність відповідати за правдивість поширеної нами інформації, що її розповсюджуємо мережею, не залежно від того, де і яким чином її публікуватимемо. Також ми готові нести відповідальність за наслідки розповсюджених нами закликів до тих чи інших соціальних акцій та ініціатив. Під інформацією ми розуміємо будь-які відомості, дописи, коментарі, відео чи графічні зображення, звукові повідомлення тощо. Під відповідальністю ми маємо на увазі як індивідуальну – кожного унікального автора, так і колективну – відповідальність громади "Є!" за тих авторів, які до неї входять.

ІІ. Персоніфікованість (Ім'я).

Ми свідомо та добровільно відмовляємось від анонімного способу поширення інформації Інтернетом. Ми публікуватимемо дописи, підписуючи їх власними іменами. Там, де така можливість не передбачена, або в тих Інтернет-спільнотах, де нас вже знають під "ніками", ми й надалі користуватимемось ними, чітко зазначаючи, що особа, яка стоїть за відповідним "ніком", є членом громади Інтернет-авторів "Є!", проінформувала громаду "Є!" про використання відповідного "ніку" на відповідному ресурсі, а відтак її справжнє ім'я відоме громаді "Є!". Тож у випадку виникнення відповідальності, згідно попереднього пункту, ми готові, аби громада "Є!" відкрила наші імена.

Виняток з цього правила становлять українські дописувачі Інтернету, що перебувають на території тоталітарних або таких, що допускають переслідування українських авторів за висловлену позицію, держав, зокрема Росії, Молдови, Румунії, Казахстану тощо.

Імена членів громади Інтернет-авторів "Є!" з таких держав відомі Раді громади, але оприлюдненню не підлягають.

У всіх випадках, коли члени громади "Є!" публікуються під псевдонімами, повідомивши про це громаду, громада "Є!" виступає колективним гарантом дотримання автором засад діяльності громади "Є!".

Ми працюємо для того, щоб в подальшому всі члени нашої громади змогли взагалі відмовитись від "ніків" та псевдонімів в мережі.

ІІІ. Адекватність (Глузд).

Ми прикладатимемо всі зусилля для того, аби наші дописи та форма розповсюдження інформації були максимально об'єктивними, адекватними інтересам Українства та позбавленими наших особистих чи притаманних тим чи іншим соціальним, релігійним тощо групам колективних комплексів та фобій.

Ми приділятимемо належну увагу гострим суспільним та політичним питанням, утримуючись від дріб'язковості та поверхневості.

Ми утримуємось від зведення особистих порахунків.

Ми ігноруємо провокаційні, образливі випади на власну адресу.

ІV. Інтелектуалізм (Розум).

Торкаючись теми чи проблеми, ми приділятимемо достатньо зусиль та уваги для вивчення предмету публікації, дискусії чи коментування.

Ми працюватимемо задля підвищення рівня інтелектуальності публікацій та дискусій на всіх Інтернет-ресурсах, на яких присутні.

Ми не будемо толерувати невігластво та неуцтво в собі та навколо себе.

V. Солідарність (Братерство).

Ми переконані, що великий український геній Іван Франко мав рацію, повсякчас підкреслюючи: "Громада – велика сила!". Ми готові підтримувати не тільки членів громади Інтернет-авторів "Є!", але кожного українського автора, який, на наш погляд, стремить до дотримання наших засад та своєю Інтернет-активністю сприяє розвиткові Українства. Ми надаватимемо всю посильну допомогу членам нашої громади не тільки в Інтернеті, але в усіх аспектах життя, творчості, професійної чи громадської діяльності.

Ми не допускатимемо образ чи приниження честі та гідності членів громади "Є!", не дамо їх безкарно кривдити ні в мережі, ні в житті.

В середині громади ми завжди коректно та тактовно вкажемо одне одному на допущені помилки, ми надамо допомогу одне одному в подоланні наших вад. Ми не мовчатимемо й не терпітимемо помилок одне одного – ми вкажемо на них вчасно, поки не насміялись з них сторонні. Ми не виноситимемо конфліктів чи суперечок між членами громади на публічний розсуд, ми не кликатимемо за третейських суддів сторонніх.

Ми працюватимемо спільно на створення умов і можливостей для творчого та особистого росту кожного члена громади "Є!".

VІ. Ефективність (Дієвість).

Ми розуміємо, що кожну хвилину нашого життя може бути використано на користь Українству та Людству, а може бути згаяно безтямно і незворотно. Це стосується і часу, проведеного нами в мережі.

Тож ми прикладемо зусилля, аби наша присутність в Інтернеті стала роботою задля України та Українства. Відтак роботою ефективною, потрібною та корисною. Ми плануватимемо та здійснюватимемо дослідження, проекти, акції для розв'язання конкретних проблем та досягнення актуальних соціальних цілей.

Ми власним прикладом заохочуватимемо інших дописувачів мережі до дотримання викладених вище засад. Ми залучатимемо нових членів до громади. Ми розширимо територію присутності Українства в Інтернеті.

Ми відмовляємось від нав'язаних нам плачів про наші національні біди, ми готові до тяжкої та повсякденної праці задля могутності та добробуту Батьківщини.

Ми готові співпрацювати з соціальними, громадськими, політичними, релігійними групами та організаціями для користі світового Українства.

Ми свідомі, що потужний український дух в Інтернеті – вагомий внесок в розвиток духу Людства в цілому.

Що ми шануємо?

Ми визначаємо головні незаперечні цінності, яким не може суперечити наш інтелектуальний доробок, поширюваний мережею:

І. Українськість.

Великі наші попередники, які в найтяжчі історично несприятливі для Українства часи окупації, геноциду та терору зберігали та розвивали нашу національну ідентичність, своїм головним гаслом мали: "Будуй Україну навколо себе!". Вони берегли та будували Україну в жорстоких рамках окупаційних шкіл та університетів, в сибірах та на еміграції, в тюрмах та концтаборах, в криївках та підпіллі.

Умови для будівництва України навколо себе сьогодні незрівнянно сприятливіші. Будуймо Україну в Інтернеті, оскільки ми тут присутні.

Українська мова давно вже не є лишень комунікативним засобом, але стала інструментом досягнення українських цілей та оборонницею від ворожих Українству зазіхань.

Розвиток, захист та поширення української мови вважатимемо пріоритетним завданням наших публікацій.

Допомога іншомовним українцям повернутись в лоно материнської мови – завдання для тих, хто українською володіє досконало.

Вивчення української, плекання власних навичок та тренування мовної майстерності, постійна мовна практика – справа для тих українців, хто з різних причин мовою володіє не достатньо.

Очищення мови нашої, дерусифікація правопису, оживлення багатющої нашої лексики – справа, що є до душі кожному члену громади "Є!".

Підтримка українського мистецтва, літератури, кіно, театру – культури в цілому – голосні гасла багатьох, хто хотів би завоювати симпатії Українства. Члени нашої громади розуміють, що тільки копітка робота і повсякчасне піклування про велич власної культури дасть результат. Ми не гаятимемо сили на обговорення чужого, ми плекатимемо своє. Ми не витрачатимемо ні копійки коштів, ні хвильки часу, ні біту інформації на чуже, бо всіх цих ресурсів до дрібнички потребує культура українська. Наші зусилля буде спрямовано на те, аби зона української культури в Інтернеті розширилась до належних їй розмірів.

Нерозумно переконувати тих, хто не відчуває потреби повернення до Українства в середині України, а при цьому не помічати мільйони українців, розкиданих світами, які б за певних умов готові були повернутись на Батьківщину і віддано працювати для величі Українства. Повернення українців до дому, особливо з регіонів бідності, нестабільності та диктатури – тема, яка потребує повсякчасного висвітлення в Інтернеті.

Ми розроблятимемо й реалізовуватимемо програми та заходи з розвитку та поширення української мови, підтримки української культури, сприяння репатріації українців.

ІІ. Демократія.

Українські автори-члени громади "Є!" переконані державники-самостійники. Ми відкидаємо саму дискусію щодо державної самостійності України, територіальної цілісності нашої держави. Це константи, які нікому вже не змінити, тому ми не допустимо навіть сумнівів щодо цих питань, ми не дозволимо втягнути себе в суперечки щодо них.

Але дискусія серед українців про те, якою має бути держава, неминуча. Впевнені, тільки в повсякденному розмірковуванні над цим питанням ми знаходитимемо правильні відповіді на гострі питання сьогодення і будучини.

Українці складають абсолютну більшість населення держави Україна. Технологічними різними трюками, терором та зухвальством, підкупами та фальсифікаціями в державі, якою вона є сьогодні, встановлено диктатуру меншості – російськомовної, по чужому думаючої, меншості часто ворожої Українству.

Найефективнішим виходом з існуючої ситуації стало б відродження традиційної для української державності демократії, як влади більшості. Коли українська більшість побудувала б державу загального добробуту, в якій кожен захотів би стати українцем за мовою, культурою та світоглядом.

Будь-які фантазії на тему побудови в Україні недемократичного режиму вважаємо зазіханням на право українців, як абсолютної більшості населення України, бути повноправними господарями власної держави.

Для поновлення демократичного режиму в Україні ми своєю присутністю в Інтернеті сприятимемо видаленню з політичної системи держави антиукраїнських політичних сил, які заперечують саму перспективу існування Самостійної Соборної Української Держави (КПУ, ПСПУ тощо), а також різного роду політичних проектів, інспірованих з-за кордону.

Ми підтримуватимемо ініціативи всіх українських політичних сил, спрямовані на встановлення партійної виборчої системи за так званими "відкритими списками", коли кожен член українського парламенту обирається виборцями конкретного виборчого округу.

Ми своїми публікаціями підтримуватимемо контроль суспільства, а не політичних партій, за виборчою системою України. Ситуація, коли виборчі комісії формуються парламентськими партіями – перший крок до встановлення олігархічної диктатури, яка маніпуляціями та фальсифікаціями перетворить вільні вибори на систему з перерозподілу влади між декількома політико-фінансовими холдінгами.

Ми сприятимемо всім програмам з відокремлення влади від бізнесу та боротьби з корупцією.

ІІІ. Права людини.

Впродовж своєї багатотисячної державницької історії українцям належить найвагоміший в Світі внесок в розвиток поняття прав людини та практики їх гарантування і захисту. Від Руської правди, через Конституцію Пилипа Орлика, до державотворчих документів України початку ХХ сторіччя український державний геній виписував найпередовіші правові норми в обороні прав і вольностей людини і громадянина. В бездержавний період українці найбільше потерпали від політики окупантів з нехтування наших прав та свобод. Тому наші національно-визвольні змагання від Хмельниччини до УПА та Української Гельсінської Спілки завжди поруч з вимогою національної державності висували вимогу святості прав людини.

Тому наші національно-визвольні змагання, як боротьба також і за права та свободи людини, були такими привабливими для сотень тисяч українців іншого етнічного коріння, що були провідниками українського національного руху – від Петра Могили та Пилипа Орлика, до В'ячеслава Липинського, Дмитра Донцова та Олени Теліги і Юрія Клена. Саме тому наша боротьба завжди викликала симпатії у вільних народів Світу.

Тому в нашій діяльності ми безкомпромісно ставатимемо громадою в обороні прав людини. Найперше нашу пильну увагу ми приділятимемо фактам порушення чи недотримання індивідуальних прав конкретних українських громадян.

Свободу світогляду та конституційний принцип відокремлення церкви від держави та школи від церкви, які перманентно ставляться під сумнів тими чи іншими політичними, релігійними, а часто і державними чинниками, ми захищатимемо всіма доступними нам методами.

Ми гарантуємо в своїй діяльності шанувати честь та гідність кожної особи, не допускати образ, розповсюдження брехні та втручання в особисте життя особи.

Вважаємо недостойним та неприпустимим розпалювання соціальної ворожнечі, ненависті до окремих громадян України або етнічних, релігійних чи соціальних груп нашого суспільства.

Ми всіляко сприятимемо реалізації та захисту природних прав людини в Україні.

ІV. Краса.

Ми глибоко переконані, що однією з визначальних національних рис Українства є глибоке і усвідомлене відчуття краси.

Традиційно, все, що творили українці, мало бути красивим. Тому ми маємо найкрасивішу в Світі мову, найдосконалішу пісню, одну з найпотужніших літератур.

Тому в кожній дії своїй ми, члени громади "Є!", плекатимемо українське відчуття краси.

V. Людина.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека – найвища соціальна цінність. І для нас це не просто конституційна норма, але глибоке внутрішнє переконання, громадянський та ментальний дороговказ.

Наша діяльність в мережі буде найперше спрямована на підтримку тих, хто потребує допомоги в своїй соціальній самореалізації, кому потрібне сприяння в реалізації права на освіту, роботу, фах, творчість. Хто не може реалізувати ці потреби самостійно – на підтримку дітей-сиріт та дітей, що не можуть розраховувати на допомогу власних сімей, на адаптацію інвалідів та хворих, старих та немічних тощо.

І нехай наші наміри плодоносять конкретними справами. В ім'я Людини, во Славу України!

Олена Олійник

Ekain

Дмитро_Суми

Олександер Башук

ЗЕРО

Юрій Самсон

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua