Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

ДО ЯКИХ ПІР УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКУРОР ЧИНИТИМЕ СВАВІЛЛЯ?

ZBZS | 3.12.2009 14:46

0
Рейтинг
0


Голосів "за"
1

Голосів "проти"
1

Відкритий лист – скарга редакційної ради газети "Вісник малозахищених" та Ради "З'єднання борців "За справедливість"до прокурора Рівненської області ВЧЕТВЕРТЕ, в інтересах Дмитришиної Оксани Миколаївни у відповідь На N43-2009 від 06.11.09 з Острозької міжрайонної прокуратури, від ст. слідчого О.Ф. Шикера та на Виклик Острозького МР прокурора

СКАРГА 29.09.09 ми звернулися до Вас із ЗАЯВОЮ (в порядку статті 95 КПК України та у відповідності Конституції України ст.ст.27 ч.3, 36, 40, 55, ст.ст.1,15,19 Закону України "Про звернення громадян" (для підготовки до складання протоколу відповідно до ст.ст. 4 та 10 Закону України "Про боротьбу з корупцією").

Замість відповіді по суті, отримали відписку N71с-09 від 09.10.09 з Острозької міжрайонної прокуратури (МРП), а не від Вас, до кого зверталися. Негайно просили відповіді Вашої, а оскільки, наше з Вами листування, стало вартим опублікувати його, щоб Світ розсудив ставлення прокуратури до такого роду звернень та до порядку їх вирішення, то просили також назвати конкретних виконавців звернення і деталі виконання з підтвердженням копій резолюцій на ньому і на документах, що його стосуються. Але Ви нам їх не надали, хоч з часу звернення пройшло більше, ніж допускає максимально закон. Воно не сприймалося обласною прокуратурою у порядку, визначеному нашим зверненням, хоч ми маємо право так звернутися а прокуратура має обов'язок його забезпечити.

Знову, замість відповіді від Вас, отримали письмову вимогу з Острога копій договору дарування, яку ми Вам надіслали та заповіту, або іншого документу, на підставі якого Дмитришина набула права власності. Замість того, щоб захистити її право на власність, ст. слідчий Острозької МРП посилався на КПК України ст. 97, приїхав у Нетішин, намагався взяти пояснення з керівника правозахисної громадської організації і головного редактора газети з причини звернення до прокуратури, також домагався, і пішов шукати додому, з цією метою Дмитришину, хоч він не повинен переслідувати особу за звернення. Не провів, в порушення вказаної ним норми закону – ст.97 КПК, дій перевірки заявлених фактів, не долучив до участі у перевірці заявників і громадськість, яка на цьому наполягає. Брав у квартирі Дмитришиної, пояснення, проти її волі пояснювати без її представника, кликав свідків щоб підтвердили її відмову надати пояснення, хоч вона не порушник чи свідок а тому не має обов'язку і має право не давати пояснень. Коли ж його, за таку не прокурорську поведінку, виставили з квартири, як негідника, то він заявив, що вона все рівно нічого не докаже, бо спадщина не офрмлена Чи ж прокурор не знає, що те що належить дружині – належить й чоловікові? А чоловік ще живий. Чи може є таке в законі, що жінка повинна дарувати своє майно чоловікові, щоб він ним міг володіти? Навпаки – все спільне! У тім числі і не нажите спільно, до тих пір, поки вони не судяться. А ця сімя не судилая.

Після цього, ми третій раз (11.11.09р.) оскаржили Вам його незаконні дії. В скарзі, ми крім цього, запитували: "Чому у нього до сьогодні – 09.11.09р. нема пояснень тих, хто на землі Дмитришиної збудував двоповерхову будівлю, чому нема пояснень того голови, який дав дозвіл такого будівництва? Вам би сподобалося, якби ви прийшли на обійстя батька (який ще живий), а там вже хату, в якій вродилися, хтось розвалив і збудував, що хотів? Чому прокуратура отаке беззаконня отак свавільно захищає? Чому запитує голову Ради громадської організації чи Дмитришина член організації? Хто його на це повноважив? Вірогідно цей працівник прокуратури не зрозумів кого і як треба перевіряти. Просимо поясніть йому, що норма закону, на яку він посилається, не передбачає перевірку заявників а інші норми законів забороняють переслідувати тих, хто звернувся до прокуратури із заявою.

Ще раз наполягаємо на особистій відповіді обласним прокурором, хто відповідатиме за незаконну діяльність і зловмисну бездіяльність прокуратури?"

Для непосвячених у справу, пояснимо, що покійна мати Оксани Дмитришиної ще в 70-х роках отримала в дарунок обійстя від своїх батьків у селі Вельбівно Рівненської області, а жила мати з чоловіком в селі Нетішин Хмельницької області. Обійстя в Вельбівно пустувало, ніхто його не чіпав. Померла мати 2003р. так усе залишилося. Влітку 2009р., були у батька, і брат Оксани переглядав папери і знайшов Договір дарування. Оксана пішла подивитися на обійстя, то на ньому вже закінчується кимсь будівництво іншого двоповерхового будинку.

За третю скаргу, мешканцю міста Нетішин Хмельницької області громадянину Войтко Анатолію Григоровичу, який від свого імені скарг не подавав, надійшов, рекомендованим листом, виклик, з вимогою з'явитися до прокурора МРП у місто Острог Рівненської області. За які гріхи, питається, і по якому праву? Острозький міжрайонний прокурор, Л.В. Ковальчук, вказав за підставу, для виклику п. 4.ч. 1 ст. 20, але вона не дає права прокурору викликати (цитуємо): "Стаття 20. Повноваження прокурора При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право:... 4) викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону." – при цьому, не вказав, який закон Войтко порушив, звернувшись до прокуратури.

Прокурор, не маючи права викликати не порушника закону, використовуючи своє службове становище, лякає Войтка притягненням до відповідальності та погрожує доставити в прокуратуру за постановою прокурора. І знову посилається на цей самий закон ст.8, який, знову не дає йому права кликати не порушника: "Стаття 8... Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов'язковими...". Тобто, такі, що суперечать закону (п.4.ч.1 ст. 20) – не обов'язкові. Можливо прокурор гадає, що має право викликати в зв'язку з вимогою, цієї ж статі 8 в частині: "Посадові особи і громадяни зобов'язані з'являтись за викликом прокурора і давати пояснення з обставин, які з'ясовуються прокурорською перевіркою. В разі ухилення від прибуття посадова особа або громадянин за постановою прокурора можуть бути доставлені примусово органами міліції.". Тоді, хто прокурора навчив, що скарга громадянина є підставою для перевірки громадянина, який її написав? Адже, у п. 4.ч. 1 ст. 20 сказано інше. Чи такі неправомірні, пояснення прокуратура бере постійно? Для чого? Щоб зробити винним скаржника? Щоб відбити охоту скаржитися?

Чи у прокуратурі, починати перевірку із скаржника, то – неписане правило? До яких пір, український прокурор чинитиме свавілля?

Гляньмо і прокоментуємо дещо, як цей прокурор у цьому випадку забезпечив громадянину Войтко його права і свободи, встановлені Конституцію України?

Ст.3...честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави... Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Ст.6. Органи...виконавчої... влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Ст.8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Ст.19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади...їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ст.21... Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Стаття 27. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. – а прокурор вимагає від Войтка підтвердження права захищати Дмитришину, чому? Ст28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий... такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Ст.29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ст.34... Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. – чи ж вільно інформував Войтко прокуратуру, якщо його за це кличуть, з погрозами, давати пояснення, наче давати пояснення, для того, хто звернувся із заявою, то обов'язок? У якому законні знайшов таке прокурор? Ст.36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у... громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів... – яка свобода, коли на звернені на бланку організації з підписами члена організації, в інтересах якого звернення, і її керівника, а прокурор вимагає підтвердження права на звернення в інтересах тієї ж особи. Хоч звернення було не до нього, а до обласного прокурора, який дав вказівку зробити перевірку звернення, а не право на звернення. Що Войтко чи Дмитришина порушили, що з них вимагають пояснення за звернення? Ст.40. Усі мають право направляти... колективні письмові звернення... до органів державної влади, ... та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. – хіба прокурор не зобов'язаний забезпечити це право? А він його порушує, то чи понесе відповідальність? Ст.55... ч.5 Кожен (і Дмитришина) має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Ст.59... Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Ст.60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. – хіба законно прокурор дає виклик для пояснень, наче це обов'язок тих, хто звернувся? Чому прокурор не повідомляє про заходи перевірки і про час та місце їх проведення для участі у них (за бажанням) тих, хто звернувся, коли вони цього домагаються? Ст.64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Ст68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей... Ст.92. Виключно законами України визначаються: 1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;... Ст. 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:...

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. – згідно цього, Войтко, як голова Ради З'єднання борців "За справедливість", голова редакційної ради загальнодержавної газети "Вісник малозахищених", звернувся до прокуратури Рівненської області в інтересах Дмитришиної, яка є членом організації. Чому за це його, як громадянина, викликають до прокурора? У другу область, відривають від потрібної громадянам і суспільству роботи, від сталого укладу життя? – Хіба це свобода? Хіба це повага до честі і гідності?

Якщо прокурор МРП таке чинить з тим, про кого знає (бо отримав від обласного прокурора скаргу на бланку), що Войтко правозахисник – голова правозахисної громадської організації, і журналіст – голова редакційної ради загальнодержавної газети, то що він чинить, з тими, хто не знають прав?

Як такий порушник закону працює прокурором?

Що, при цьому, розказувати людям, щоб підняти авторитет прокуратури? Для чого така прокуратура?

Чому прокурор не розуміє, що має обов'язок і отримує плату за служіння громадянину, а не навпаки?

Войтку, нарешті, 61 рік від роду, сивий, – де у прокурора елементарна повага до людей похилого віку? Він що не знає, що їх заборонено законом не поважати, навіть при арештах?

Хто ж тоді має здійснювати нагляд за дотриманням закону? – Такий прокурор, що сам на кожному кроці порушує його?

Додатки, підписи


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua