Народні блоги
http://narodna.pravda.com.ua/life/4759a31a7238b/

Емоційно-інтелектуальна сфера людини

Wolivan | 7.12.2007 21:46

"Людина явно створена для мислення,
у цьому вся її гідність.Уся ж її заслуга й
весь обов'язок – це мислити, як належить.


"Людина явно створена для мислення,

у цьому вся її гідність.Уся ж її заслуга й

весь обов'язок – це мислити, як належить.

Отже, порядок мислення такий – розпочинати

від себе, свого Творця і своєї цілі."

Блез Паскаль.Емоції (хвилювання, збудження) – психічне відображення дійсності у формі переживання, відношення предметів, явищ і ситуацій до потреб і прагнень людини.

Пізнання – процес активного відображення об'єктивного світу в свідомості людини.

Інтелект (розум, пізнання) – здатність до мислення, особливо до його вищих, теоретичних рівнів.

Свідомість – властивий людині спосіб відношення до світу через суспільно вироблену систему знань, закріплених у мові, в усіх її смислах і значеннях; найвища форма відображення матерії.

Самосвідомість – усвідомлення людиною самої себе, своїх якостей, думок, почуттів, інтересів, дій, явищ, ролі в природі і суспільстві.

Воля – здатність переборювати особисті суб'єктивні жадання і підпорядковувати свою діяльність суспільно заданим, вищим, контрольованим розумом цілям.

Відчуття – відображення окремих властивостей предметів і явищ об'єктивної дійсності внаслідок безпосереднього впливу їх на органи чуттів (і душу).

Почуття – форма суб'єктивного, безпосереднього переживання людиною взаємовідношень з позитивними чи негативними для неї явищами суспільної дійсності і природи.

Думка – розумове явище, яке разом з образами і емоціями є основоположною формою відображення оточуючої дійсності у свідомості особи.

Оцінка – ціннісне судження, будь-яке висловлювання, що містить позитивне чи негативне ставлення до чогось чи когось.

Осуд (схвалення) – моральна оцінка різних явищ соціальної дійсності (насамперед людських вчинків), встановлення їхньої значущості, відповідності або невідповідності вимогам суспільної моралі.

Позиція – охоплює ставлення людини до дійсності в трьох площинах: пізнавальній (інтелект), емоційній (почуття) і мотиваційно-спрямовуючій (поведінка); вони не виступають окремо, а взаємно обумовлюються.

Мораль – система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють моральну поведінку людей.

Віра – засіб освоєння досвіду попередніх поколінь, сприйняття сподівань, очікувань та надій щодо майбутнього; одна з категорій світогляду.

Надія – одна з форм сприйняття майбутнього в духовному житті людини, де бажане, потрібне чи необхідне бачиться й очікується як реальність, що повинна здійснитися.

Любов – глибоке й інтимне почуття, в якому найвільніше, а тому найповніше виявляється особистість. У любові знаходить вияв безкорислива й самовіддана спрямованість на певний об'кт, відмова від егоїстичних нахилів, потреба до об'єднання і зближення людей.

Види любові: Ерос – статевий потяг; Філія – прихильність; Карітас – милосердя; Агапе – безумовна любов (недивлячись ні на що).

Натхнення – особливий стан людини, який характеризується піднесенням її творчих сил, активізацією всіх психічних процесів.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua