Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

ХТО ТАКІ БРОДНИКИ

fudziyama | 20.06.2009 03:10

-3
Рейтинг
-3


Голосів "за"
4

Голосів "проти"
7

Слід відмітити, що прихід хазар до Північного Приазов'я співпав з процесом активної колонізації його слов'янами. При цьому відносини слов'ян і хазар довгий час в цьому регіоні були мирними.

 ХТО ТАКІ БРОДНИКИ
ХТО ТАКІ БРОДНИКИ

Уривок з книги

Миколи Руденка

"Крізь Пітьму Тисячоліть"

Слід відмітити, що прихід хазар до Північного Приазов'я співпав з процесом активної колонізації його слов'янами. При цьому відносини слов'ян і хазар довгий час в цьому регіоні були мирними. Про це, зокрема, свідчить Л.Гумільов в книзі "Древняя Русь и Великая степь". Слов'янська ж колонізація Північного Приазов'я, як і Північного Причорномор'я, почалася ще до утворення Київської Русі і носила специфічний характер. Вона, як писав Б.Рибаков в праці "Древние славяне в Причерноморье", не була подібна до пересування цілих народів, які у будь-якому випадку залишають матеріальні сліди. "Піонерами колонізації, – пише він, – були ті, що відокремлюються землеробськими слов'янськими племенами дружини, які організовано пробивалися через кочовницькі заслони і частково осідали в Причорномор'ї в сусідстві з іншомовним і інокультурним місцевим населенням". Тому, за свідченням того ж автора, вже "...в VIII – IX століттях по берегах Чорного і Азовського морів на найбільших річках Східного Причорномор'я було безліч слов'яно-руських поселенців, що займалися землеробством і торгівлею". Колонізація Північного Приазов'я слов'янами співпала за часом з початком осідання хазар, болгар і аланів на землі і незабаром зробила цей процес бурхливим. Слов'яни селилися зазвичай на берегах річок у бродів і переправ. Аборигени також стали осідати поряд з ними, використовуючи їх досвід будівництва житла. Саме тому житла приазовського типу салтово-маяцької культури були двокамерними, тобто такими, якими вони були у слов'ян: з сирцевої цегли на кам'яних цоколях. Водночас аборигени переймали і досвід ведення землеробства. В той же час дружинники, створюючи свої сім'ї, ріднилися з аборигенами і сприймали їх побутову культуру. Тому в Приазов'ї і простежуються археологічні численні пам'ятники саме місцевого, приазовського варіанту салтово-маяцької культури і дуже рідкісні знахідки чисто слов'янського походження, наприклад, типу бронзового медальйона-змійовика, знайденого на південно-східній околиці села Гранітне Тельманівського району. Зате, як свідчать археологи, пам'ятники хазарського періоду на території прибережної частини Північного Приазов'я досить численні. Тільки у Новоазовському районі вони виявлені в околицях населених пунктів Гусельщиково, Комінтерново, Обрив, Приморське, Сєдово, в Першотравневому – в Мелекіно, Юр'ївці, Ялті, у Володарському – в Кальчику і Українці і в Тельманівському – в Коньково і Новоселівці. Знайдені вони і в межах нинішнього міста, а саме в Самариній Балці, Талаковці, Старому Криму і на територіях комбінатів імені Ілліча і "Азовсталь". Зокрема, в ході земляних робіт в початковому періоді будівництва металургійного гіганта Н.Макаренко і П.Піневіч протягом 1928 – 1931 років зробили ряд знахідок, що відносяться саме до періоду салтово-маяцької культури. Так, на мису, де впадає Кальміус в море, Н.Макаренко знайшов городище, що мало форму квадрата, сторони якого мали довжину 200 метрів. Одна сторона його виходила до моря, інша граничила з урвищем, висота якого перевищувала 5 метрів, а ще дві сторони відмежовувалися балочками. Це, на думку П.Піневича, міг бути феодальний замок, оскільки в цьому квадраті були залишки кам'яної кладки. Як писав П.Піневич в "Дневнике архео-логических работ на Мариупольщине" за 1929 рік, городище було сусідом з селищєм, а в "Звіті" 1928 року, ймовірно, оцінив ще одну знахідку як "торжище" або "тимчасове селище". Вже одні ці знахідки говорять про інтенсивність життя на території міста в хазарські часи. Існування у той час "торгового селища" на правому березі Кальміуса свідчило про торгові зв'язки тодішніх жителів поселення з своїми сусідами. До речі, історики і археологи пишуть, що у племен салтово-маяцької культури існували торгові відносини зі східними слов'янами, а пізніше із староруською державою. До того ж дані про те, що населення, яке жило в гирлі Кальміуса в VIII – X ст., займалося торгівлею, узгоджуються із ствердженням археолога В.Міхеєва в його книзі "Подонье в составе Хазарского каганата", що "розташовані на берегах великих і малих річок салтовські поселення були не тільки землеробськими, але і торговими центрами". Про те, що і усередині Хазарського каганата йшла активна торгівля, пише науковий співробітник міського краєзнавчого музею Л.Кучугура в роботі "Памятники салтово-маяцкой культуры в устье Кальмиуса (по материалам П.М.Пиневича и Н.Е.Макаренко) ". На її думку, амфори, знайдені в межах салтовського поселення на території "Азовсталі", були завезені ззовні. Археологи ж стверджують, що такі амфори вироблялися в Криму. З приведених вище висловів можна зробити висновок, що у поселення в гирлі Кальміуса тоді була пристань, куди поступали привезені товари, і, ті ж самі амфори, і звідки відправлялося вирощене в прилеглих степах зерно, здобута в морі і в Кальміусі риба і виготовлений з осетрових риб'ячий клей; пристань, звідки йшли на рибний лов і куди поверталися з виловом осетрових місцеві рибалки. І чи не про неї згадується в "Описании Ново-российских губерний" 1804 року, цитату з якого наводить А.Скальковський в "Хронологиче-ском описании истории Новороссийского края", де мовиться, що "поблизу Маріуполя примітна ще стародавня гавань, занесена піском і мулом"?... Про те, що поселення в гирлі Кальміуса було торговим центром, говорять і нумізматичні знахідки: монет піздньоримського періоду на території "Азовсталі" і Міськострова; дірхемів аббасидського халіфа Абу-Джабара ель Мансура – на території стану "3000" комбінату імені Ілліча, а також візантійських монет поблизу села Кальчик і міста Новоазовськ. Крім того, знахідки нумізматики свідчать про те, що завдяки наявності пристані до поселення в гирлі Кальміуса тяжіли не тільки розташовані поряд, але і віддаленіші поселення землеробів. Саме там їх жителі могли збути надлишки своєї продукції і придбати необхідні їм товари і предмети побуту, у тому числі і амфори. Про все, що відбувалося в пониззі Кальміуса 10 – 12 століть назад, ми могли б мати ясніше і, головне, достовірне уявлення, якби в кінці двадцятих – початку тридцятих років XX століття після відкриття Маріупольського могильника відклали хоч би на десяток років будівництво металургійного заводу і дали археологам можливість спокійно, не поспішаючи, вести розкопки. Можливо, навіть могли б бути знайдені і письмові джерела. Адже, як пише С.Плетньова в книзі "Хаза-ры", серед жителів Хазарії була широко поширена грамота. Нею володіли "прості будівельники фортеці і степові кочовики середнього достатку". Крім того, грамотними були і еврєї-раввіністи, що емігрували з Візантії і інших країн, і що наповнили Хазарію. Вони, як пише Л.Гумільов, "займалися торгівлею, до чого хазари здібностей не проявляли". І, за його словами, саме вони перетворили Хазарію з маленького ханства в провідну державу середньовіччя. А коли в Хазарії освічених було багато, то і мала існувати можливість того, що який-небудь манускрипт приніс би нам розгадку таїни "стародавнього міста Адомахи". Але археологам не дали можливості ретельно вивчити, як у минулому ішло життя в гирлі Кальміуса. Тоді, в роки першої радянської п'ятирічки, Сталін вимагав скажених темпів індустріалізації, а інтереси такої науки, як археологія, його зовсім не цікавили. Загадка Домахи (Адомахи) і до сьогодні, як і сто років тому, залишається загадкою. І марними вважалися спроби її розгадати. Річ у тому, що місцеві краєзнавці впродовж більш ніж сторіччя намагалися розгадати її, пов'язуючи це ім'я з присутністю запорозьких козаків в гирлі Кальміуса. Так, автор краєзнавчої збірки, що вийшла в 1892 році, "Мариуполь и его окрестности" Г.Тимошевський допускав, що Домаха (Адомаха) могла бути ім'ям козацького поселення. В той же час він не виключив і грецького походження селища Домаха з античних часів. Л.Яруцький в "Кальмиусской паланке" написав, що Домаха "місто, найімовірніше, легендарне ніж історичне", а Л.Кузьмінков в історико-критичному нарисі "Переселение крымских греков в Север-ное Приазовье в 1778 – 1780 гг." найменування "козачого зимовника Домаха" називає "плодом легенд і фантазії місцевих краєзнавців". Помилка маріупольських краєзнавців полягає в тому, що спроба розгадати таємницю Домахи (Адомахи) завжди ув'язувалася з присутністю саме запорозьких козаків в гирлі Кальміуса. Тому і йшли в хід версії про легендарну козачку Домаху і про домаху-шаблю з дамаської сталі. Найближче до істини опинилася точка зору історика Р.Саєнко, яка в роботі "Из истории основания г.Мариуполя" висловила припущення про те, що "місто" Домаха (або Адомаха) дійсно існувало задовго до появи тут запорозьких козаків". Таке припущення відсовувало існування Адомахи углиб століть, і, отже, розгадка його таємниці ставала все більш примарною і практично майже нездійсненною. Але, як і в подібних випадках – на допомогу прийшла лінгвістика, а точніше, така її дисципліна, як топонімія. Адже тільки вона допомогла, наприклад, з'ясувати ареал проживання прадавніх слов'ян і зробити ряд інших відкриттів. Отже, Домаха (Адомаха), як і Маріуполь, є топонімами. І якщо в походженні топоніма (імені міста) Маріуполь і до сьогодні немає ясності, про що писав Л.Яруцький в "Мариупольской старине", то з топонімом Домаха (Адомаха) справи йдуть набагато складніше. Насправді, топоніми Домаха, Адомаха, Адомахія, що зустрічаються в історичній літературі, представляють великий інтерес для топонімії. Якщо придивитися до них уважно з погляду цієї науки, то стане ясно, що найстародавнішим з них є топонім Адомаха, який пристосовував до своєї мови кожен народ, що стикався з ним. Ім'я Адомаха, що прийшло із старовини, було незрозумілим українцям і росіянам, і вони, відкинувши початкову букву "а", перетворили його на Домаху, що може означати і жіноче ім'я, і козачу назву шаблі з дамаської сталі, про що писав в "Мариупольской старине" Л.Яруцький. Незрозумілим воно було і грекам, що переселилися в Приазов'я. І вони, перетворивши Адомаху на еллінозвучну Адомахію, потім висунули тезу "про грецьке походження залишків цього стародавнього міста". Але ні легенда про козачку Домаху, ні інші версії, згадані Л.Яруцьким, ні твердження про відносини "кримських греків, що ніколи не уривалися, з кальміуською країною", про що пише Л.Кузьмінков, не мали і не мають під собою твердого ґрунту. Хоч би вже тому, що, приймаючи доуваги тільки топоніми Домаха і Адомахія, вони повністю ігнорують стародавнішу і не зовсім зрозумілу Адомаху. А це означає, що вони не думають те, що Адомаха не тільки стародавнє, але й іншомовне слово, не пов'язане ні з російською, ні з грецькою мовами. Але зупинимося поки на російській мові. Річ у тому, що вона, як пише відомий лінгвіст і письменник в книзі "Слово о словах" Л.Успенський, майже абсолютно не терпить слів, які починаються із звуку і букви "а". Звідси витікає висновок, що слово "Адомаха" або щось схоже на нього треба шукати в мовах інших народів, які могли занести його в Приазов'я. І таке слово знайшлося... у староєврейській мові. Це слово – "адамах" – означало у стародавніх іудеїв "глина", "волога червона земля". На перший погляд може здатися, що слово "адамах" не має ніякого зв'язку з нашою Адомахою, оскільки країна стародавніх євреїв і в часі, і у відстані була далеко від Приазов'я. І, проте, такий зв'язок спостерігається досить чітко. Річ у тому, що Північне Приазов'я в VIII-X ст. входило в Хазарський каганат, в якому, починаючи з IX століття, іудейська релігія стала державною. А це означає, що кожний з хазар, прийнявши нову віру, міг знати, що бог Ієгова створив першу людину з глини ("адамах") і дав йому ім'я Адам, щоб той знав, з чого він був створений. Це слово міг занести на берег Кальміуса і хто-небудь з численних євреїв, що займалися торгівлею у Хазарїї. А щоб зрозуміти, як це могло відбутися, слід знову звернутися до топонімії, яка свідчить, що люди в будь-якої точці земної кулі, будь-якій національності або племінної залежності, в будь-які часи завжди прагнули дати імена об'єктам природи, що зустрічалися на кожному кроці, – будь то струмок, річка, озеро, ліс, гора, урвище, скеля і т.д. При цьому, даючи їм імена, вони виходили з якоїсь характерної особливості кожного об'єкту. Тому хтось з жителів поселення на лівому березі гирла Кальміуса – чи то будівельник замку хазар, чи то торговець єврей – дав ім'я Адамах урвищу з оголенням глини, на якому і розміщувалося поселення. Підкреслимо, що глина була для місцевих жителів сировиною як для виготовлення цегли-сирцю, так і для гончарних робіт. Подібних прикладів найменування географічних об'єктів, пов'язаних з корисними копалинами, можна знайти множину і на сьогоднішніх географічних картах. Так, на Уралі є місто Азбест і гора Магнітна, в Луганській області – місто Антрацит і селище Мілове, а в Краснодарському краї – населений пункт Біла Глина... З часом ім'я глинистого урвища отримало і поселення салтово-маяцької культури, що стояло на ньому. А до нас ім'я поселення Адамах крізь тисячоліття дійшло тому, що стало відомим слав'яноруським поселенцям в Північному Приазов'ї. Тут слід відмітити одну, але дуже істотну деталь. Ім'я Адамах носило поселення на лівому березі річки. А Адомаху у всіх літературних джерелах називають стародавнім містом. Містом в історичному значенні цього слова, тобто огородженим місцем, фортецею. Причому на правому березі, там, де було засновано сучасне місто. До того ж слід нагадати, що в "Камеральном описании городу Мариуполю", поміщеному в "Межовой книге 1826 года", його автор Я.Калоферов писав, що на території міста "...колись була влаштована фортеця на ім'я невідома, якої бастіони і рови понині в натурі видно". Із сказаного вище виходить, що в ході колонізації побережжя Азовського моря одна з дружин поселилася в гирлі Кальміуса на правому його березі. Адже, як пише В.Каргалов в своїй роботі "Фео-дальная Русь и кочевники", слов'янські поселення будувалися "на високих річкових берегах і оточувалися валами, глибокими ровами і міцними дерев'яними стінами". На користь цього твердження говорить той факт, що князь Ігор після невдалого походу на Візантію в 941 році, рятуючись на своїх суднах від переслідування візантійськими бойовими кораблями, не став підніматися по Дніпру, а пішов в Азовське море, щоб скористатися так званим секретним водним шляхом по Кальміусу – Кальчику – Солоній – Самарі і потім Дніпру. Про це, зокрема, писав історик XIX століття Ф.Брун в роботі "След древнего речного пу-ти из Днепра в Азовское море". Поступив так Ігор тому, що знав про печенізьку засідку у дніпровських порогів. Знав він напевно і про те, що в гирлі Кальміуса зустріне не ворожих степовиків-кочівників, а своїх одноплемінників. І якщо, з погляду достовірності, повернення Ігоря до Києва через Азовське море і Кальміус може служити лише непрямим підтвердженням, то прямим є стародавні генуезькі карти, які, як пише В.Мавродін в роботі "Русское мореходство на южных морях (Черном, Азовском и Каспийском) с древнейших времен и до XVI века включительно", розміщують "російські порти у Кальміуса". А це може означати тільки те, що окрім гавані на лівому була і гавань на правому березі річки біля міста Адомахи. В історичній літературі є і інші свідоцтва того, що прибережна частина Північного Приазов'я була обжита слов'янами в VIII-XII ст. Так, в підготовлених А.Гаркаві "Сказаниях мусульман-ских писателей о славянах и русских" поміщено повідомлення сучасника хазар Ибн-аль-Факіра про маршрут русов по Чорному і Азовському морях, Дону і Волзі в Каспійське море. У ньому цей арабський автор Азовське море не випадково називає Слав'янським, а Північне Приазов'я – Славонією. Далі український історик П.Лаврів в "Історії Південно-Східної України" повідомляє, що в X – XIII століттях слов'яни жили поблизу Кальміуса і Міуса, а М.Грушевський пише, що в XII – XIII століттях від Дону до Дунаю на узбережжі Азовського і Чорного морів були росіяни. Нарешті, Нікита Акомінат в своєму "Слове" в 1190 році писав наступне: "...и ті бродники, що зневажають смерть, гілка росіян". Про бродників же в Великій Радянській Енциклопедії мовиться, що це "залишки древньослов'янського населення південноруських степів", "войовниче населення берегів Азовського моря і Нижнього Дону (XII – XIII ст.) ". Тут необхідно чітко позначити, що ж є терміном "бродники". Відомий філолог-славіст І.Срезневський в праці "Материа-лы для словаря древнерусского языка по письмен-ным памятникам" свідчить, що слово "бродник" походить від іменника "брід", а не від дієслова "бродити". Отже, бродниками називали тих, хто жив у бродів і переправ і контролював їх. І ще треба визначити, що собою являли бродники з етнічної точки зору. За свідченням Великої Радянської Енциклопедії, це слов'яни. Л.Гумільов стверджує, що це православні хазари, а О.Бубенок в книзі "Ясы и брод-ники в степях Восточной Европы" пише, що це алани-яси, які жили в Північному Приазов'ї, і при цьому підкреслює, що їх самоназва "фурдаси" в перекладі староруською мовою означала "річкові аси", "бродники". Як не дивно, але в кожному з приведених вище тверджень міститься істина. Річ у тому, що цілий ряд учених убачає в бродниках нащадків і слов'ян, і аланів, і болгар, і хазар. І оскільки слов'яни як в економічному, так і суспільному розвитку стояли вище за багатоетнічне населення Північного Приазов'я, то інші протягом IX – XI століть настільки ослов'янилися, що їх в XII столітті стали називати росіянами, як це зробив згадуваний візантійський письменник Нікита Акомінат. Територія, на якій жили бродники, тягнулася уздовж сивого Азова до самих низов'їв Дону і була відома не тільки в князівствах Київської Русі, але я в Західній Європі. В угорських документах, як пише П.Голубовський в роботі "Печенеги, торки и половцы до нашествия татар", йшлося про направлення на початку XII століття католицьких місіонерів в країну Броднію, яка знаходилася "в безпосередній близькості від Азовського моря". Самі ж бродники були соціальною спільністю, що сповідала християнство, і були, на думку багатьох учених, військово-промисловою і торговою вольницею. З військової точки зору бродники представляли значну силу. Це підтверджують і Іпатіївський, і Воскресенський літописи. У них є повідомлення про те, що в 1147 році бродники допомагали чернігівському князеві Святославові Олеговичу – на його прохання – в боротьбі з київським князем Ізяславом Мстиславовичем. Військова сила потрібна була бродникам і для захисту своїх меж від набігів кочівників, вірогідність яких була реальною. Хоча, судячи по тривалості існування вольниці, відносини з половцями найчастіше були добросусідськими, а іноді навіть союзницькими. Адже в тих же літописах мовиться, що на допомогу Святославові бродники прийшли в союзі з половцями: "бродници и половци приидоше к немоу мнози". Військова сила потрібна була бродникам і для морських походів. Так, В.Мавродін в роботі "Русское мореходство на южных морях" підкреслює, між іншим, що "останніми морськими походами... перед тим, як татари відрізали Русь від гирл її річок і морського узбережжя, були походи саме російської вольниці". Відмітимо тут, що В.Мавродін був не останнім серед істориків, які беззастережно стверджували, що бродники є військово-промисловою і торговою вольницею. І ця вольниця цілком могла змагатися з генуезькими купцями в торгівлі рибою, рибним клеєм, хутром і іншими продуктами своїх промислів. Адже не дарма ж вони поміщали на своїх картах "російські порти" в гирлі Кальміуса. Наявність цих "портів", а також вигідний військово-стратегічний і економічний стан стародавнього міста Адамахи визначали його значення якщо не головного, то одного з провідних опорних пунктів вольниці. І, найімовірніше, він був резиденцією предводителів бродників. Зокрема, ім'я одного з них – воєводи Плоскині – донесли до нас Лаврентіївський і Новгородський літописи. Вони оповідають про те, що в битві на Калці в 1223 році бродники виступили на стороні монголо-татар, а Плоскиня в цій битві порушив хресне цілування князеві Мстиславу Київському. На користь того, що Плоскиня жив в Адомасі, говорить те, що від гирла Кальміуса до місця злощасної битви було, як мовиться, рукою подати. По-друге, сам факт виступу проти своїх єдиновірців-слов'ян і порушення хресного цілування стане зрозумілим, якщо виходити з тієї, що виникла перед Плоскинею, дилеми: або прийняти ультиматум Джебе і Субедея і здатися на милість переможця, стати данниками і взяти участь в битві на їх стороні, або битися без всякої надії на перемогу, наперед знаючи, що місто і вся Броднія будуть віддані вогню і мечу, а жителі – болісній смерті. Таку дилему розв'язати Плоскиня сам не міг. Це могло зробити тільки своєрідне віче вольниці, яке занесли слов'яни-переселенці, а зберегли їх численні нащадки. І віче вибрало перше. Про те, що бродники стали данниками монголо-татар, свідчить лист угорського короля Бели IV папі Римському Інокентію, написаний в 1254 році, в якому він повідомляє, що татари "примусили платити дань Русь, Куманію, Бродників, Булгарію" тобто Київську Русь, половців, бродників, волзьких булгар. У зв'язку з цим не можна виключати, що місто бродників в гирлі Кальміуса могло існувати після 1223 року ще багато і багато десятиліть. Адже монголо-татари зберігали поселення бродників, що обслуговували переправи, і до того ж платили дань. Зокрема, про те, що в Північному Приазов'ї, яке стало частинкою Дикого Поля, зустрічалися російські селища, писали і Плано Карпіні в "Истории Монголов" після завершення дипломатичної місії до Монголії в 1245 – 1247 роках, і Віллем Рубрук в "Путешествии в Вос-точные страны", яку він зробив з такою ж дипломатичною місією до Центральної Монголії в 1253 – 1255 роках. Про те ж писав і венеціанський торговець і дипломат Іосафат Барбаро в "Пу-тешествие в Тану", зробленим їм в 1436 році. Проте, на жаль, з того, що вони написали, ніщо не говорить про долю, що осягнула і "країну Броднію", і місто бродників Адомаху. Чи то останні поволі згасли в результаті сутичок, що не припинялися, з улусами татар, чи то перестали існувати в 1380 році, коли зі сходу по Північному Приазов'ю пройшла орда нащадка Чінгісхана хана Тохтамиша, щоб в битві на Калці схрестити мечі з раттю хана Мамая, який збирав там після поразки на Куликовому полі сили для нового походу на Москву. А може, і Адомаху, і всі поселення бродників змели з лиця землі в сімдесяті роки XV сторіччя навала османських турок, як це вони зробили з татарським поселенням Качибей, що існувало на місці нинішньої Одеси, а потім і з венеціанською Таною і татарським Азаком в гирлі Дону, заснувавши на місці Азака знамениту фортецю Азов. Як би там не було, але кінець життя міста Адомахи і прилеглих поселень не означав кінця життю його жителів і жителів Броднії. Рятуючись від загибелі, вони пішли в приморські степи. Про це пише в роботі "Русское мореплавание на Каспийском, Азовском и Черном морях (XVII в.) " історик Ю.Тушин: "На Дикому полі... продовжувало жити, хоч і сильно поріділе російське населення. Це були мисливці, рибалки, скотарі, так звані бродники". Бродники, що пішли до степу, і стали попередниками козацтва. Зокрема, М.Котляр, проаналізувавши половецькі, візантійські, угорські джерела і російські літописи, в своїй роботі "Кто такие бродники (к проблеме возникновения ка-зачества) " робить висновок про те, що назва "козак" починає часто звучати якраз тоді, коли зникають вісті про бродників. Про те, що бродники, які пішли до степу, стали попередниками козаків, ще в 1582 році писав у виданій в Кенігсберзі "Хронике польской, литовской, жмудской и Всией Руси" історик того часу Мацей Стрийковський. З ним солідарні багато істориків, зокрема Б.Греков, А.Якубовський, А.Попов. До речі, Н.Волинкін одну зі своїх робіт так і назвав "Предшественники каза-чества – бродники". При цьому Б.Греков, називаючи бродників прототипом пізнішого козацтва, пише, що вони були слов'янами, які жили на берегах Азовського моря. Як пише М.Котляр, козацтво народилося не на голому місці і не відразу. На користь цього говорить становлення смислового змісту слова "козак". Вперше воно з'явилося в "Тайной истории монголов" (1240 р.) і означало в перекладі "самотній, не пов'язаний з будинком, сім'єю". У словнику половецької мови (Соdеx Сumаnis) воно переводилося як "вартовий", "конвоїр", на кримському ж варіанті татарської мови вже в XIV столітті слово "козак" означало людину вольную, незалежную, утікача, наїзника, а також здобувача, бродягу. Багато істориків, ґрунтуючись на письмових джерелах, стверджують, що козацтво в Україні виникло в самому кінці XV століття. Проте такий видний фахівець з історії козацтва, як В.Голобуцький, вважає, що "хоча документальні відомості про козаків відносяться лише до кінця XV століття, виникнення козацтва слід віднести до більш раннього періоду". Спочатку бродники і їх нащадки об'єднувалися в окремі загони і, як і їх предки, займалися рибним ловом, полюванням і скотарством. З часом вже в XVI столітті їх ряди поповнювалися тікаючими від польського гніту селянами з Правобережної України. Як пише Ю.Тушин, вони "заселяли порожні землі по Дніпру і його притокам: Орелі, Самарі, Московці, Кінським Водам, Вовчій і іншим річкам. Потім разом вони "простягнули" себе до р.Міус, "поселились" по річках Кальміус, Кальчик і по березі Азовського моря"... І лише в першій третині XVI століття Дмитро Вишневецький об'єднав численні загони козаків в Запорозьку Січь. І виникло козацтво первинно на півдні Дикого Степу. На користь цієї версії говорить, по-перше, думка польського історика М.Стрийковського, що жив в XVI сторіччі, по-друге, татарське походження самого терміну "козак" і, нарешті, той факт, що в козачому лексиконі є чимало тюркських слів, таких, наприклад, як "кош", "клейнод", "паланка", "осавул", "тулумбаси" і т.д. І увійти до козачого лексикону татарські слова могли тільки в процесі тривалого спілкування. Ліквідацію Запорізької Січі і прагнення стерти навіть пам'ять про неї дореволюційна та і післяжовтнева історіографія пояснювала тим, що Катерина, начебто, не могла пробачити козакам пугачівщини, і в підтвердження цьому багато істориків приводили рішення Ради при високому царському дворі "винищити кошових козаків, як кубло їх сваволі", прийняте в травні 1775 року, тобто відразу після страти Пугачова. Проте це пояснення навряд чи прикриває антикозачу, антиукраїнську спрямованість політики Катерини II. Адже з п'яти що існували тоді козацтв було знищене тільки запорізьке, таке, що знаходилося далеко від епіцентра пугачівщини, тоді як Оренбурзьке і Яїцьке, що безпосередньо брали участь в селянській війні, уціліли – лише Яїцьке все в тому ж 1775 року було перейменовано в Уральське. Та і сама імператриця не приховувала, що її понад усе дратувало прагнення запорізьких козаків до незалежності. У своєму маніфесті після того, як 100-тисячна армія генерала Текелія зробила свою справу, вона писала: "Сечь Запорожская вконец уже разрушена со истреблением на будущее время и на-звания запорожских казаков... за оскорбление наше-го императорского величества через поступки и дерз-новение, оказанное от сих казаков в неповиновении нашим высочайшим повелениям". З тих пір і по сьогоднішній день історія українських, запорізьких земель і, зокрема, Північного Приазов'я освітлювалася і освітлюється поки так, як мислила Катерина II. Саме у цьому криється причина того, що місцеві історики не хочуть рахуватися з коренями міста. Тому зараз, коли відновлюється дійсна історія України, коли відновлюється українське козацтво, пора відновити і істину в питанні, хто і коли заснував наше місто. І записати в його історію, що його засновниками є запорізькі козаки. А роком його заснування вважати – поки немає раніших і переконливіших даних – 1734 рік. І зробити це треба на рівні владних структур. І тоді у всіх довідниках буде написано: Маріуполь заснований в 1734, місто – з 1780 року.

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua