Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Проект резолюції громадських слухань щодо Андріївського узвозу


3
Рейтинг
3


Голосів "за"
5

Голосів "проти"
2

Андріївський узвіз має виключний охоронний статус як невід'ємна частина Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", що захищений від будь-якої забудови та реконструкції, за винятком прокладання інженерних мереж та реконструкції інженерних споруд та доріг відповідними законами України та Постановами Київради...

Проект

РЕЗОЛЮЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО РЕСТАВРАЦІЇ АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ

Згідно з:

•Статтями 55, 57, 142 Конституції України;

•Статтею 22 закону України "Про столицю України – місто-герой Київ";

•Пунктом 42 частини 1 Статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

•Законом України "Про основи містобудування";

•Законом України "Про охорону культурної спадщини";

•Статтею 13 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні";

•Статтею 18 Закону "Про планування і забудову територій";

•Статтею 13 Статуту "Територіальної громади міста Києва", затвердженого рішенням Київської міської ради N37/1805 від 28 березня 2002 року;

20 травня 2008 р. о 19.00, членами територіальної громади міста Києва проведено громадські слухання з питання "Про вимоги громадськості щодо реставрації вулиці Андріївський узвіз" у приміщені КМДА (колонна зала) за адресою вул. Хрещатик, 36, про що було, згідно закону, завчасно повідомлено широку громадськість через оголошення у газеті "Хрещатик" від 7 травня 2008 року, інших засобах масової інформації.

Більшістю голосами учасники слухань прийняли наступну резолюцію.

Андріївський узвіз має виключний охоронний статус як невід'ємна частина Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", що захищений від будь-якої забудови та реконструкції, за винятком прокладання інженерних мереж та реконструкції інженерних споруд та доріг відповідними законами України та Постановами Київради... Зважаючи на це, планування будь-яких робіт на Андріївському узвозі повинно проводитися за участі громадськості, фахових експертів та жорсткого контролю з боку пам'яткоохоронних інституцій, керуючись ЗУ "Про охорону культурної спадщини" та чинним статусом вулиці.

Крім того, основоположним принципом є визнання комплексності робіт та відхід від побудинкового планування проведення реставраційних заходів.

З метою забезпечення прозорості процесу, участі громадськості та захисту історико-архітектурного та культурно-мистецького комплексу вулиці Андріївський узвіз:

І. Збереження архітектурного вигляду.

1.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації та визначеному в подальшому за рішенням КМР замовника робіт врахувати, що вулиця Андріївський узвіз у місті Києві є частиною Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" і є пам'яткою національного значення, отже знаходиться під охороною держави Україна. У зв'язку з цим, врахувати необхідність погодження проектно-кошторисної документації загалом і планів – проектів робіт зокрема з Державною службою охорони культурної спадщини Міністерства культури та туризму України у відповідності до п.17 ст.5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" та не виконувати жодних робіт без отримання письмового дозволу служби відповідно до ч.2 ст.22, ч.1 ст.26 Закону України "Про охорону культурної спадщини".

2.Державній службі охорони культурної спадщини проводити нагляд за проведенням робіт на вулиці Андріївський узвіз міста Києва відповідно до п.14 ст.5 Закону України "Про охорону культурної спадщини".

3.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації та іншим замовникам і виконавцям робіт врахувати, що будь-яким роботам з пам'яткою національного значення, якою є вулиця Андріївський узвіз, має відповідати термін "комплексна наукова р е с т а в р а ц і я", що передбачено ст.1 Закону України "Про охорону культурної спадщини". Надалі щодо робіт на вулиці Андріївський узвіз в місті Києві вживати виключно цей термін.

4.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації та визначеному замовнику врахувати, що під час проведення робіт необхідно повністю зберегти наявний характер середовища, зносити науково досліджені та мотивовано відібрані споруди і насадження, що порушують цей характер відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України N318 від 19.03.2002.

5.Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА при виготовленні архітектурно-планувального завдання, а Головному управлінню з з реставрації і благоустрою території вулиці Андріївський узвіз та реконструкції інженерних мереж цієї вулиці врахувати, що воно повинно бути зорієнтовано насамперед виключно на реставраційні роботи з можливими елементами пристосування без змін поверховості та змін стильового характеру архітектури (додаткових елементів декору, куполів, башт та шпилів).

6.Головному управлінню охорони культурної спадщини КМДА та Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА врахувати, що до початку підготовки проекту комплексної реставрації і благоустрою території вулиці Андріївський узвіз та реконструкції інженерних мереж та інженерних споруд цієї вулиці, повинно бути проведено комплексна інвентаризація та паспортизація будівель включаючи їх підземні частини. Результати виконаного обстеження повинні лягти в основу підготовки проекту та відображені у плановому та реставраційному завданнях, в архітектурно-планувальному завданні на розробку генерального плану комплексного проекту...

7.Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації на конкурсній основі визначити замовника та інвестора на виконання робіт з обов'язковим забезпеченням попереднього проведення археологічних досліджень на вулиці Андріївський узвіз. При складанні графіка виконання робіт врахувати, що реставраційні роботи повинні розпочинатися виключно після проведення докладних археологічних досліджень згідно чинного законодавства згідно ч.1, ч.2 ст.36 Закону України "Про охорону культурної спадщини".

8.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, замовнику та інвестору робіт врахувати неможливість будь-якої забудови вулиці Андріївський узвіз в місті Києві, Це вимагає термінового скасування всіх землевідведень під всі види будівельно-ремонробіт, крім, в результаті яких забудовник не забезпечив прозорої процедури обговорення з громадськістю проекту або запропонований проект не відповідає чинному пам'яткоохоронному законодавству України та статусу ареалу.

9.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, замовнику робіт врахувати, що під час розробки ПОБ проведення робіт з реставрації, благоустрою території вулиці Андріївський узвіз, реконструкції інженерних мереж, повинно бути забезпечено використання спеціальної легкої техніки.

10.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, замовнику робіт забезпечити під час проведення робіт з реставрації, благоустрою території вулиці Андріївський узвіз, реконструкції інженерних мереж повне збереження існуючих будинків та провести їх реставрацію на основі історичних матеріалів з максимальним використанням діючих для того часу технологій. Роботи з реставрації проводити з дотриманням вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини" з залученням фахівців – реставраторів.

11.Київській міській раді, підрозділам Київській міській державній адміністрації, замовнику робіт запровадити розробку соціальних планів ареалу природно-історичних ландшафтів та прилеглих територій.

12.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, замовнику робіт забезпечити поновлення охоронних дощок на будівлях, які інформують про їх історичну та культурну цінність.

13.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, замовнику робіт забезпечити встановлення стендів з історичною довідкою про Андріївський узвіз та детальну мапу узвозу на початку та в кінці вулиці.

14.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації та замовнику робіт заборонити ущільнення існуючої забудови та не допустити в ході будівельних робіт надбудов і прибудов, які спотворюють історичний вигляд узвозу згідно категоричної позиції громадськості щодо цього питання., а також забезпечити використання вільних місць у лінії забудови для створення рекреаційних зелених зон, при проектуванні яких передбачити оптимальну кількість лав для сидіння та інших місць відпочинку (альтанки, фонтани тощо).

15.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації та замовнику робіт врахувати, що рішення про реконструкцію інженерних мереж повинні бути обґрунтовані та відкриті для громадськості, не може суперечити реставраційному завданню і повинно враховувати пам'яткоохоронний статус об'єкта.

16.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, замовнику робіт забезпечити створення ефективної системи обмеження руху транзитного транспорту уздовж вулиці, зокрема з відповідними службами забезпечити можливість постійного перебування посту ДАІ на території Андріївського узвозу.

17.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, замовнику робіт врахувати, що основою будь-яких завдань на проектування по Андріївському узвозу може бути лише розроблений і затверджений в установленому порядку проект реставрації Андріївського узвозу як комплексної пам'ятки (як історія, ландшафт, містобудування, архітектура), яка знаходиться під охороною держави в складі Державного історико – архітектурного заповідника "Стародавній Київ".

18.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, Подільській районній у місті Києві адміністрації, замовнику робіт забезпечити збереження статусу творчих осередків орендованих художниками, творчими осередками спілок, майстрами приміщень та посприяти продовженню угод оренди.

19.Київській міській адміністрації створити профільну спеціальну комісію, до складу якої у рівних частина ввійдуть представники органів місцевої влади, працівників вулиці Андріївський узвіз, профільної громадськості та громадських організацій, що опікуються Андріївським узвозом протягом останніх років. Оприлюднити інформацію щодо створення комісії протягом місяця після проведення громадських слухань від 20 травня та зробити відкритою і прозорою процедуру входження до зазначеного органу. Одним з головних завдань спеціальної комісії повинна стати розробка Концепції розвитку Андріївського узвозу.

20.Київській міській державній адміністрації забезпечити перегляд питання щодо землевідведення на Андріївському узвозі на земельній ділянці за адресою Андріївський узвіз 14-16. Проекту запропонованої ПП "Маркон" порушує чинне пам'яткоохоронне законодавство, а громадськими слуханнями від 6 травня 2008 року вирішено звернутися до КМДА та КМР з вимогою заборонити проведення будівництва за зазначеною адресою.

ІІ Створення умов для відпочинку киян та гостей міста.

В Київській міській державній адміністрації забезпечити комфортне перебування для відвідувачів Андріївського узвозу та його благоустрій, як заповідної території сучасного рівня, а саме:

1.Забезпечити гостей Андріївського узвозу громадськими туалетами вздовж вулиці у відповідній кількості, потужності, та доступності;

2.Забезпечити Андріївський узвіз достатньою кількістю місць відпочинку (лав, альтанок тощо);

3.Встановити достатню кількість сміттєзбиральників, щоб запобігти захаращуванню вулиці.

ІІІ Збереження мистецького вернісажу на Андріївському Узвозі.

Андріївський узвіз є відомим у світі мистецьким вернісажем і одним з культурних центрів країни, збереження якого необхідне для розвитку мистецтв та підвищення туристичної привабливості міста. Тому, ми вважаємо, що під час реставрації для цього повинні бути здійснені наступні заходи:

1.У бруківці та фасадах повинні бути передбачені вмонтовані елементи кріплення, які б дозволяли митцям, розташовувати свої твори, не пошкоджуючи бруківку та фасади;

2.Ні в якому разі не повинно бути створено стаціонарних торгових місць у малих архітектурних формах, на кшталт речових ринків – це значно знизить мистецьку привабливість вулиці та спотворить її архітектурний вигляд.

3.Відповідальність за виконання двох попередніх пунктів покласти на Київську міську державну адміністрацію та Подільську районну державну адміністрацію у м. Києві.ІV Вільний доступ до інформації щодо реставрації та її оприлюднення.


1.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, замовнику робіт забезпечити вільний доступ громадян та громадських організацій до існуючої та тієї, що розробляється, містобудівельної документації.

2.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації, замовнику робіт оприлюднити у ЗМІ та на офіційному сайті КМДА Концепцію розвитку Андріївського узвозу. До обговорення Концепції залучити широку громадськість та фахівців.

3.Замовнику виконання робіт оприлюднити через пресу та сайт для загального використання в повному обсязі архітектурно-планувальне завдання, реставраційне завдання, технічні умови інженерних служб та умови для проектування Головного управління охорони культурної спадщини щодо вулиці Андріївський узвіз.

4.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації та замовнику робіт забезпечити відкрите та прозоре проведення конкурсу та тендеру на виконання зазначених робіт, забезпечити вільний та повний доступ громадськості та громадських організацій до всієї документації із зазначених питань.

5.Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації та замовнику робіт врахувати, що проект виконання робіт повинен мінімізувати незручності, пов'язані з реставрацією (під час проведення робіт повинна зберігатися можливість відвідування Андріївського узвозу мешканцями містами та туристами).V Відповідальність реставраторів.


1.Київською міською державною адміністрацією повинні бути передбачені жорсткі санкції для виконавців та погоджувальних органів комплексної наукової реставрації за будь-які порушення проекту реставрації і благоустрою території вулиці Андріївський узвіз та реконструкції інженерних мереж цієї вулиці.

Підписи.

Голова

Секретар

Проголосували:

ЗА-,

ПРОТИ –,

УТРИМАЛОСЬ –.

Всього брало участь у голосуванні –.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua