Народні блоги
http://narodna.pravda.com.ua/politics/48f5a6a524cba/

Громадське об'єднання "Наша земля".

Ігор Гурчик | 15.10.2008 11:15

Цілі, та устав ГО"НЗ".

Громадське об'єднання ''Наша земля''.
4 вересня 2008 року було зареєстроване ГО"Наша земля".

Це об'єднання створили члени ініціативної групи, організованої в грудні 2007 року, яка представляє громаду Микільської слобідки м.Києва, та бореться з незаконною, варварською забудовою останнього шматка дніпровського берега на Слобідці.

Приводжу тексти наших керівних документів, для тих груп які ставлять перед собою подібні цілі.

======================================================

Принципи організаціонної побудови, та процедури прийняття рішень в ГО"НЗ", розроблені на основі уставу ініціативної групи по захисту Микільскої слобідки від незаконної забудови, прийнятого в 2007 році.

На наших спільних київських антирейдерських зборах я вже неодноразово викладав цей варіант, і він достатнньо відомий.

Але приведу його і тут, бо він може бути корисний для невеликих ініціативнх груп.

В основі уставу закладено процедури максимально прозорого управління та прийняття рішень, на що за звичай не звертається увага.

Звичайно існування лише тексту уставу, це ще не гарантія працездатності групи. Але зрузумілі та прозорі правила взаємодії дуже допомагають для знаходження взаєморозуміння.

=======================================================

Устав ініціативної групи мікрорайону "Микільська слобідка".

Для проведення необхідних заходів, по захисту рекреаційної зони Микільської слобідки від знищення, створюється структура управління яка складається з ініціативної групи обраної громадою, та активістів.

Принципи взаємодії в групі.

1.Ініціативна група складається з координаторів.

2.Координатори відповідають за різні напрямки роботи групи.

3.Координатори мають рівні права при прийнятті рішень всередині групи.

4.Для координації дій групи обирається координатор групи.

5.Будь-які документи від імені групи, в обов'язковому порядку розглядаються простою більшістю групи, з наступним прийняттям рішення з розглянутого питання.

6.В разі неможливості прийняття одноголосного рішення, рішення приймаються простою більшістю. Голосують:"за","проти","утримався","особлива думка".

7.Рішення групи вважаються прийнятими після:обговорення, голосування, оформлення, та присутності підписів простої більшості членів групи.

8.При необхідності, ініціативна група може вводити нових членів, а також виключати членів групи. Рішення приймаються простою більшістю, з наступним затверженням цих рішень на найближчих загальних зборах громади.

9.Третина ініціативної групи має право ініціювати загальні збори громади.

26.12.2007.

========================================================

Розширеним варіантом уставу ініціативної групи Микільскої слобідки є устав ГО"Наша земля":

Загальні засади.

Основною метою, яку ставить перед собою організація, є задоволення та захист законних екологічних, економічних, соціальних та інших спільних прав та інтересів своїх членів, які стосуються головного національного багатства України – землі, що є основою існування та об'єктом права власності всього Українського народу.

Для досягнення основної мети, організація може вдаватися до будь яких дій та заходів, що не суперечать Конституції України.

Крім нас нашу землю не захистить ніхто!

Україна, це – наша земля!

Держава – для людей!

Права та обов'язки членів ГО.

1.Членство в ГО може бути індивідуальним, або колективним (представники від об'єднань громадян).

2.Членами ГО можуть бути дієздатні особи, що досягли 16-ти річного віку, які визнають принципи і мету діяльності ГО, та дотримуються вимог цього Статуту.

3.Членство в ГО не виключає членства в інших об'єднаннях громадян, якщо це не суперечить цілям і завданням ГО.

4.Члени організації мають право:

- добровільно набувати членство в ГО, та виходити з членів ГО, за особистою письмовою заявою;

- брати участь в заходах, що проводить ГО;

- обирати та бути обраним до керівних органів ГО;

- вносити пропозиції до керівних органів ГО стосовно її діяльності;

- отримувати інформацію щодо діяльності ГО.

5. Члени ГО зобов'язані дотримуватись вимог Статуту ГО та виконувати рішення і доручення ГО або Ради ГО.

6.Члени ГО, які без поважних причин систематично не беруть участь в роботі ГО, не виконують доручень Ради ГО, не виконують Статутних вимог або дискредитують ГО своїми діями чи висловлюваннями, можуть бути виключені з членів ГО за рішенням Загальних зборів або ж Ради ГО, з подальшим затвердженням виключення на найближчих Зборах.

Структура ГО та її керівні органи.

1.Вищим керівним органом ГО є Загальні збори (далі – Збори).

У Загальних зборах беруть участь члени ГО, та запрошені Радою ГО особи.

Головуючий та Секретар зборів обираються з числа присутніх на зборах членів Зборів. Головуючий організовує та веде Збори, а Секретар веде протокол Зборів.

Рішення Зборів оформлюється у вигляді протоколу і підписується Головуючим та Секретарем зборів.

2. Чергові Збори скликаються Радою ГО не рідше одного разу на рік. 2.1.Позачергові Збори скликаються у разі необхідності на вимогу не менш 1/3 членів ГО або не менш 1/3 членів Ради ГО.

3. Загальні збори можуть приймати будь-яке рішення з питань, що відносяться до статутної діяльності організації.

4. Збори вважаються правочинними, якщо на них присутні не менш (½) +1 від загальної кількості членів ГО або не менш 2/3 представників колективних об'єднань, до яких входить не менш (½) +1 від загальної кількості членів ГО.

5. Рішення Зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх на Зборах.

6. Збори обирають Координаційну раду ГО (далі: Рада), що виконує рішення Загальних зборів, і є керівним органом ГО, який здійснює поточне керівництво в період між Зборами.

7. Рада складається з членів ГО.

7.1. Члени Ради мають рівні права при прийнятті рішень: один член Ради має один голос. В роботі Ради приймають участь відповідальні за окремі напрямки роботи Ради, з правом дорадчого голосу.

7.2.Робота Ради визначається Регламентом, який затверджується Зборами.

8. Рада на своєму першому після Загальних зборів засіданні обирає координатора Ради, який проводить підготовку, веде засідання Ради, та

контролює виконання прийнятих рішень.

8.1. Ротація координатора Ради ГО відбувається раз на 6 місяців.

8.2. Одна особа не може бути координатором Ради ГО два строки поспіль.

9. Будь-які документи, що виходять від імені Ради ГО, обов'язково розглядаються простою більшістю Ради ГО з наступним прийняттям рішення з данного питання.

10. Рішення Ради ГО вважаються прийнятими після:

10.1. Обговорення.

10.2. Голосування;

10.3. Оформлення рішення у вигляді документу за наявності підписів простої більшості від загальної кількості членів Ради ГО.

10.4.За будь-які дії, чи заяви, будь-кого з членів ГО, що не були прийняті згідно з наведеною у п.10 процедурою, ГО відповідальності не несе.

11. В разі неможливості прийняття одноголосного рішення (консенсус), необхідне рішення приймаються простою більшистю Ради. Голосують: "за", "проти", "утримався", "особлива думка".

12. При необхідності Рада ГО може вводити до свого складу нових членів, а також виключати зі складу Ради ГО. Рішення приймається простою більшістю від присутніх членів Ради ГО, з обов'язковим затвердженням цих рішень на найближчих Загальних зборах ГО.

13. ГО може мати необхідні для його статутної діяльності кошти та майно. Кошти ГО можуть надходити за рахунок внесків членів ГО або добровільних пожертв від осіб, установ, організацій. Відповідальним за облік та зберігання коштів ГО є казначей ГО, якого призначає Рада ГО.

14. Ні одна з окремих груп чи індивідуальний член ГО не може одноосібно приймати рішення щодо загальних питань стосовно ГО.

15. Ні одна з окремих груп чи індивідуальний член ГО не може стати правонаступником ГО.

16. ГО розпускається за згодою не менш ніж ¾ від загальної кількості членів ГО на Загальних Зборах.


© 2007 - 2012, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua