Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
суспільство   людина   інфокомунікаційна модель   нанотехнології   виживання   гомонанс   гомонансизм   ери поступу

HomoNanS як майбутня ЛЮДИНА


0
Рейтинг
0


Голосів "за"
6

Голосів "проти"
6

У статті по-новому та оригінально розглядається проблема-антиномія – ЛЮДИНА. Уперше запропоновано "Кардинально-новітню концепцію вдосконалення і трансформації Сучасної Людини (Homo Sapiens Sapien) у ГомоНанС (HomoNanS) – ГОМОНАНСИЗМ" на основі розвитку нанотехнологій зі збереженням людської біоіндивідуальності.

Здавна мудрі люди, великі мислителі і вчені, а з появою – різні науки: філософія, теологія і медицина (спершу), з часом – біологія, фізіологія, психіатрія, психологія, археологія, палеонтологія, онтологія, антропологія, а зі швидкоплинним поступом, особливо у ХІХ-ХХІ ст. – кібернетика, генетика, геноміка, тригнозис – всебічно досліджували людину. Як правило, шукали пояснення її феномену – інтелектуального, фізичного, психічного, морфологічного, тригнозисного, діяльного і духовного світу. Безумовно, у цих сферах людинознавства досягнуто фундаментальних результатів. Дійсно, медицина спокон-віку займається фізичним здоров'ям; психіатрія, релігія – душевним станом. Сучасні трансперсональні методики, техніки медитації, технології нейро-лінгвістичного програмування, спортивно-оздоровчі вправи і т.п. розвивають неабияк фізичні, психологічні, лінгвістичні, інтелектуальні, творчі та інші можливості людини. Але жодна із наук, як і у сиву давнину (окрім медицини), так і опісля (медицина, психіатрія, генетика) та й нині (медицина, нейрофізіологія, генетика, геронтологія, крионіка) зосереджуючись на збереженні, розвитку – не займалася найголовнішим – вдосконаленням самої людини як біоособини.

Науково стверджено, що біологічно-морфологічно людина не змінилася від часів своєї сформованості, оскільки після появи людини сучасного типу, природний відбір припинив свою видотворну функцію; суспільно-історичний розвиток уже не визначається змінами біологічних властивостей людини. Але стабілізація фізичного типу людина відносна: у межах видового, "сапієнсного" комплексу можливі різнонапрямкові зміни морфофункціональних характеристик, що нерідко приймають форму "епохальних зрушень". Вони можуть виражатися щодо онтології (буття) чи у змінах темпів онтогенезу (акселерації).

У сучасної людини вплив на ці процеси як біологічних, так і соціальних чинників у їх складній взаємодії – безперечний. То: Чи розвиватиметься людина тілоструктурно: внутрішньо і зовнішньо?" Чи виживе вона? Оскільки, безсумнівним, на даний час є те, що людина як Homo Sapiens відбулася, архіважлива її перспектива у викликах і вимірах часу. Якою ж вона буде надалі? Яке її майбуття з настанням пост-індустріального чи інформаційно-комунікаційного суспільства? Саме осмислення таких проблем передбачає пропонована "Кардинально-новітня концепція вдосконалення і трансформації Сучасної Людини (Homo Sapiens Sapiens) у ГомоНанС (HomoNanS) – ГОМОНАНСИЗМ".

ОБУМОВЛЕНІСТЬ МЕЖІ/КРИЗИ/ВИЧЕРПНОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ. Інтелектуальна біоістота виду приматів із родини гомінід, які наділені вищою нервовою системою, здатні до мови і абстрактного мислення, прямоходіння, виготовлення й використання знарядь праці і культури, з давніх-давен існувала як Homo Sapiens. Сучасну людину називають Homo Sapiens Sapiens (Людина розумна розумна). Так було за відомо-досліджуваних часів до та після нашої ери. Але як і мільйони років тому, тисячоліття – опісля, так і за нашоерівської доби, особливо, у ХІХ-ХХ-ХХІ ст., людина і людство, як ніколи, були і є, насамперед, на межі виживання/зникнення – через:

1. Похолодання – льодовикові періоди, природні аномалії, переохолодження людського організму, непристосованість до незвичайних явищ і т.п., що вело до загибелі.

2. Потепління – поступове чи різке підвищення температури, перегрівання людського тіла, затоплення чи підтоплення територій мешкання тощо – створення нестерпних умов проживання.

3. Епідемії – масові пандемії та прогресуючі невиліковні хвороби (чума, рак, СНІД та інші), що забирають численні людські життя.

4. Стихійні лиха – землетруси, вулкани, затоплення, селі, вимерзання та інші кліматичні і сейсмологічні катаклізми тощо, які завдають невиправних жертв, шкоди і лиха внаслідок бурхливої тектонічної активності на Землі

5. Війни – міжусобні, міжплемінні, міжнародні чи локальні, глобальні і т. п., увесь час служать розв'язанням політичних або економічних інтересів (конфліктів), забираючи міріади людських життів, спустошуючи життєдайні території.

6. Атомно-техногенна загроза – АЕС, озброєння та інше, що неминуче приводить до знищення всього живого на Землі.

7. Наркоманію – посилення хворобливого психічного стану все більшої кількості людей з набуттям ознак епідемії.

8. Зневіру в Бога, крах релігій, цивілізаційна війна релігій, що підриває морально-ціннісні основи найбільш стійкого світогляду та орієнтиру і поведінки.

9. Поступову відсутність ресурсів (продовольства, з надрів – копалин, води, фауни, флори та інших природних ресурсів), що унеможливлює нормальне існування та розвиток людини.

10. Великі синхронні рецесії високорозвинених країн (інших), які призводять до одночасного скорочення ВВП – одного з найважливіших показників розвитку економіки будь-якої країни, що характеризує кінцевий результат виробничої діяльності у сфері матеріального і нематеріального виробництва.

11. Глобальні і національні фінансово-економічні кризи країн, які призводять до краху банківської системи, паралічу промислового і агропромислового, сільськогосподарського виробництва (іншого), масового безробіття тощо.

12. Сучасне ракетно-ядерне (тощо), лазерне, мікрохвильове, фотонне та інше озброєння, спрямоване на знищення народів і країн.

13. Глобалізацію організованої злочинності (мафії) – її міжнародне транскордонне поширення, що загрожує корумпованості з владою і бізнесом у світових масштабах.

14. Крах ідеологій – марксизму, ленінізму, сталінізму, комунізму, соціалізму, маоїзму, соціал-демократизму та інших, що привели людство в програмно-ідеологічний, політичний та соціально-економічний тупики.

15. Крах імператризму, монархізму, царизму, більшовизму, тоталітаризму і демократизму як систем державного управління, які не забезпечили процвітання людей, народів і країн (подолання голоду, конфліктів, ворожнечі, бідності, расизму і т.д.).

16. Деградацію молодого покоління, що обумовлено його ураженням алкоголізмом, наркоманією, курінням, фетишизацією, цинізмом, поклонінням фальші, речовизацією тощо.

17. Сексуальне виродження – насильства, кровозмішування, педофілія, зоофілія, екзофілія, статева розбещеність і аморальність та інше.

18. Сатанізм, дияволізм та розмаїте секстанство, які деструктуризують народи і суспільства.

19. Наявності у більшості землян – невдоволених своїм життям: нещасливих, нереалізованих, хворих, усіляко залежних, бідних і т д.

20. Клонування людини, що є неоднозначним і з генетичної, і з моральної чи світоглядної позицій, може ліквідувати інститут ЛЮДИНИ, батьківства; неетично використовуватися у суспільстві, а, головне, зупинити розвиток біоіндивідуального людського роду.


Швидкість змін і потенційна небезпека некерованих процесів за теперішнього і майбутнього суспільства наскільки велика, що людська бездіяльність лише посилює їхню катастрофічну плинність та неминучість...

Виживання людини у ХХ та ХХІ ст. стало наріжним каменем її функціонального існування та поступу як найдовершенішого біовиду.

З погляду історико-антропологічного розвитку можна стверджувати, що Сучасна Людина впродовж усієї своєї еволюції збагачувалася (видозмінювалася): досвідно, інтелектуально, середовищно, зовнішньо, інформаційно, культурологічно, світоглядно і т.д. Гуманізм, як система світогляду, був найкращим до того моменту, коли людський інтелект почав кардинально впливати на еволюційні, революційні, інформаційні, технологічні (чи інші) процеси, полишаючи тяжкі наслідки: вихід з- під контролю атомної енергії, перенасичення вуглекислим газом, масове забруднення довкілля, техногенні катастрофи, руйнування свідомості, втрата духовності, рокові діагнози тощо. Людство, як ніколи, опинилося на межі свого існування, оскільки Сучасна Людина не в змозі:

- вилікуватися від масових хвороб (раку, СНІДу, серцево-судинної системи) та інших захворювань, зокрема, на рівні ДНК;

- протистояти вірусам та інфекціям, які уражають і знешкоджують людські організми;

- приборкати "мирний атом" – численні катастрофи на атомних електростанціях, субмаринах та інших ядерних об'єктах;

- зупинити безмежне забруднення довкілля відходами виробництва та відновити його якісне і продуктивне функціонування;

- справитися з інформаційними потоками засобів масової комунікації – поліканальним обвалом інформації з інтернету, телебачення, радіомовлення, газет і журналів, реклами, кінематографу, театру тощо;

- зупинити старіння, смертність і вимирання, що має геометричну прогресію та інші фатальності.


Фактори перебування людини на межі або ж її вичерпності переконливо підтверджуються науковими дослідженнями, статистикою, тенденціями, прогнозами і передбаченнями, які засвідчують фатальну перспективу сучасної людини і людства...

Отже, на даному етапі Сучасна Людина уже не в змозі самостійно справитися з викликами Часу і освоювати надалі оптимальну нішу своєї ефективної Життєдіяльності – вона все більше стає споживацькою, деструктивною, безпорадною, залежною, отупілою, безсилою, нервовою, страждальною, руйнівною, розладнаною тощо...

ЗВІДСИ – КАРДИНАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: СУЧАСНА ЛЮДИНА ПОТРЕБУЄ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ З МЕТОЮ СВОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАДЛЯ ВИЖИВАННЯ і ПОСТУПУ.


Найбільш утвердженою і поширеною є думка, що мільйони і соні тисяч років Живий Розум на Землі розвивався за законами біологічної еволюції, незалежно від волі живих істот. Але, можливо, Живий Розум на Землі розвивався за усіма Чотирма теоріями походження Сучасної Людини – автономно/періодично/інтегрально, тобто, за:

І Теорією еволюційного походження Людини.

ІІ Теорію Боготворення Людини (за Божою подібністю).

ІІ Теорією походження сучасних людей від всепланетних "Мислеформ".

ІV Теорією інопланетного заселення.

Та віддавна й понині – "Живий розум" – це Гомосапієнс. Наближається час, коли Розумне Життя стане здатним змінювати саме себе: свій Розум, своє тіло, свій організм, свою свідомість і психіку, свій інтелект оптимально-ефективно і у тисячі/мільйони разів швидше та раціональніше, аніж це робила Матінка Природа. Настає епоха воле-технологічного розвитку Розуму на Землі, тобто – переходу до Гомонансу.

ГОМОНАНС ЯК ПОСТЛЮДИНА майбутнього СУСПІЛЬСТВА. З XІХ ст. людина почала активно втручатися у природний добір та розвиток. На початку XX ст. до медицини додалися біотехнології, а із середини століття – геронтологія, що недавно змістила акценти з продовження життя у старості на тотальне омолодження. В останні десятиліття до цього додалися дослідження у сфері штучного інтелекту і людської свідомості, чіпізації людського організму, а,головне, – біо-інженерні, геномні, нейронні, ДНК-комп'ютерні, біо-інформаційні та інші гуманотехнології...

Разом із масштабними розвитком технологій з'явилася нова система цінностей – трансгуманізм (англ. transhumanism; інколи позначається: >H абоH+) як новий етап гуманізму. Його ще можна називати "постгуманізмом" або "ньюгуманізмом". Префікс "транс" у даному випадку утворює значення "те, що лежить за межами чого-небудь", "виходить за межі". Людство вперше у своїй історії перебуває на такому рівні, що дозволяє керувати самим собою. Тому і з'явився трансгуманізм, що визнає змогу і бажаність фундаментальних змін у становищі людини за допомогою передових технологій з метою ліквідації невиліковуваних хвороб, страждань, старіння і смерті, а також значного посилення фізичних, розумових, творчих, психологічних, інформаційно-технологічних можливостей людини.

Трансгуманізм можна розглядати як предтечію гомонансизму, оскільки він вважається філософською рухом, синтезом філософії і науки в основі якого гіпотеза: Людина не є останньою ланкою еволюції і саме тому її можна вдосконалюватися до безкінечності. А трансгуманіст – це людина, яка самовдосконалюється, використовуючи самотужки досягнення науково-технічного прогресу... Але ж чи в змозі і під силу людині таке самовдини досконалення? Ясна річ, не в змозі: ні фінансово, ні організаційно, ні технологічно... Водночас – трансгуманізм передбачає фізичну заміну людини на Постлюдину, фактично робота зі штучнм інтелектом. Тобто, теперішня людина як біовид – зникне. Але чи може взагалі зникнути людина у Всесвіті?

Кардинально-новітня концепція вдосконалення та поступу Сучасної Людини (ГомоНанС – HomoNanS) – ГОМОНАНСИЗМ – передбачає магістральний напрямок перетворення Сучасної Людини у ГомоНанСа (HomoNanS) – на основі розвитку нанотехнологій у фарватері ІКТ зі збереженням людської біоіндивідуальної основи.

ГОМОНАНСИЗМ можна тлумачити як перетворення/вдосконалення та поступ Сучасної Людини в ГомоНанСа/HomoNanS
), тобто:

Homo (Гомо) - Людина як вид живих розумних організмів, які на сучасному етапі існування живого життя перебувають на найвищому рівні розвитку і досягнули цього у результаті довгого і складного процесу історико-еволюційного прогресу (антропогенезу) (або іншого походження).

Nan (o) (Нано) – нанотехнологічна, тобто вдосконалена/перетворена на основі міждисциплінарної фундаментально-прикладної науки-технології, в якій вивчаються і використовуються закономірності фізичних і хімічних систем протяжністю порядку кількох нанометрів або часток нанометра (нанометр – це одна мільярдна частка метра або, що те ж саме, що одна мільйонна частка міліметра). Нанотехнологія -це розробка і виробництво з розмірами і точністями (0,1-100 нм) матеріалів, приладів та інших електронних, механічних і немеханічних пристроїв, в яких застосовуються подібні закономірності. Нанотехнології мають справу з процесами, які протікають у просторових сферах нанометрових розмірів. Тобто: нанотехнології можна означити як технології, основані на маніпуляції окремими атомами і молекулами для побудови структур із наперед заданими властивостями. Нанотехнологічне вдосконаленя людини здійснюється на основі нанобіотехнології, наномедицини, наноосвіти, нанофармації та багатьох інших.

Sapiens (Сапієнс) – розумна, тобто серед людиноподібних істот вона вирізняється найвищим ступенем розвитку психіки, свідомості й осмисленості суспільного життя; єдина володіє мислеформами, розвиненим виробництвом, культурою і здатна до їх організації і творення. Виокремленою особливістю людини є свідомість, що сформувалася на основі суспільно-трудової діяльності або вона була наділена нею першопочатково.
Гомонансизм -це не лише світогляд і філософія новітньої Людини, а, насамперед, наука-практика її реального перетворення, яка передбачає створення суспільства ГомоНанСів. Альфа і Омега гомонансиму – це ГОМОНАНС – НОВА Людина, зі збереженням своєї індивідуальності і всього людського, що притаманне гомосапієнсу; це – не робот чи напів-робот або якийсь інфокомунікатор. Гомонанс – нововдосконалена людина, адекватна суспільству, яка водночас має людські – серце, душу і розум; психіку, свідомість, мислення.

Таке гомонансне перетворення – це ймовірно єдина (у даний час і на майбуття) можливість виживання Розумного Життя у якості ГомоНанСа,, яке нині зовсім беззахисне перед глобальними природними і суспільними катаклізмами.

Гомонансизм – це утвердження цінності і поліфункціональності окремої неотехнологічної людської особистості. Гомонансизм відкриває кардинально нові можливості і перспективи, які були вічними нерозв'язаними проблемами людства:

• Продовження життя і припинення старіння людини.

Геронтологи, згідно з гомонансизмом, уже стоять на порозі переходу кількості знань у якість. Зокрема, це відбудеться завдяки поліпшенню якості життя, ефективності медицини, що вчиться не тільки виліковувати "всі і уся", але і заміняти хворі органи здоровими. Зазначені процеси розвиваються семимильними кроками завдяки прогрессу трасплантації органів, вирощених у штучних умовах. У звичайну медичну практику впроваджується ксенотрансплантація, тобто пересадження вирощених органів у тварин для людини.

• Виліковування фатальних хвороб, зокрема: онкологічних, психічних, вроджених каліцтв завдяки наномедицині тощо. Це досягяється застосуванням у лікуванні технологій стовбурових клітин, процесорним ДНК тощо.

• Технології штучного інтелекту (ТШІ) кардинально посилять розумові і фізичні можливост людини.

• Молекулярна нанобіологія зробить можливий достаток будь-яких ресурсів для кожної людини і т.д.

Така перетворювальна вдосконаленість сучасної Людини, тобто, основна стратегія гомонансизму, матиме кілька ер в епоху постідустріальноо (майбутнього) суспільства:

Перша – ера віртуальної реальності на основі глобального розвитку ІКТ та Інтернету, що забезпечує появу глокальних інформаційно-комунікаційних мереж та нового інноваційного покоління – Homo Internetus.

Друга – роботехнічна революція, що вже почалася і приведе людство до безлюдного промислового, агропромислового, матеріально-технічного, (іншого) виробництва та його інфраструктури (банківської системи, сервісу тощо). Нанороботи (чи наноботи) – це гіпотетичні пристрої розміром одиниці і десятки нанометрів (один нанометр – це мільйонна доля міліметра), які можуть самостійно маніпулювати окремими атомами. Переставляючи атоми, нанороботи у змозі самовідтворюватися, продукувати із довільного матеріалу (води, землі, повітря тощо) будь-які предмети і т.д.: змінам можуть піддаватися фактично будь-які речовини: органічні, неорганічні, штучні тощо. У підсумку – нанороботи (асемблери – самовідтворювальні або диасемблери – деконструюючі) шляхом маніпуляцій з молекулами зможуть створювати будь-яку істоту чи предмет або ж додавати їх для необхідної вдосконаленості.

У новому суспільстві створюються і розвиватимуться виробництва, які не вимагають участі людини. Нині у світі вже працює понад 600 тис. роботів. З'явилися заводи роботів "out lіght" ("без світла"), де всі процеси автоматизовані, тому світло у тамтешніх цехах без потреби. У деяких країнах вже успішно працюють роботизовані магазини без продавців і т.п.

Третя – перебудова-вдосконалення організму (тіла) Сучасної Людини, що передбачає вдосконалення його інтелектуально-тілесної субстанції завдяки нанотехнологіям (мікрочіпізація, різні нанопосилення людської функціональності тощо). Нині вельми прогресує практика впровадження різного роду чіпів та імплантатів задля поліпшення/збереження здоров'я і життя людини, розширення її функціональних можливостей (кардіочіпи, сенсорні, радіочіпи, імплантатні, електродні, цифрові та багато інших чіпів-імплантатів).

Четверта – ера перебудови-вдосконалення інтелектуальності (свідомості) Сучасної Людини, що нині сприймається як зовсім неймовірне – скачування шматків різних програм з мозку іншої людини чи баз даних і завантажування собі. Кожна вдосконалена людина зможе обмінюватися своїми особистими знаннями, інформацією, досвідом, поглядами, світоглядом тощо.

П'ята ера – неминуче злиття Свідомості Сучасної Людини з Комп'ютером (Гігапроцесором), зберігаючи при цьому людську біоіндивідуальну основу. Спочатку в людський мозок – наш "софт" – можна буде додавати штучно створені програми (кому чого чи не вистачає або кому що хочеться)... Ну, а потім грань між штучним інтелектом і людиною остаточно зітреться. Можливе об'єднання усіх в деяку єдину систему – ЗверхРозум, але при цьому без утрати людської індивідуальності ГомоНанСа. Оптимізм таких перспектив базується на стрімкому прогресі технологій у сферах, що відносяться до значеннєвих полів гомонансизму: наногенетики, геронтології, нанобіології, нанофізіології, генної інжененрії, робототехніки, дослідження мозку, створення штучного інтелекту, геноміки, криогенотехніки та інших. Усі такі прикладні науки, начебто, "спали" до останнього часу, а тепер, прокинувшись, здійснюють якісний стрибок у людське майбуття.

Люди навчаться швидко і безболісно поліпшувати себе: фізично, інтелектуально; творчо; інформаційно; менеджерськи; бізнесово і т.д.

У кожній ері інформаційного суспільства домінантою виступає певний фактор-розвиток, приміром, у першій – це суцільна комп'ютеризація та інтернетизація і т.д. Але у цілому – процесс гомонасизму є інтегральним, тобто, зміни Людини відбуваються у кожній ері домінантино і водночас вони мають спільні площини, приміром, розвиток ІКТ, нанотехнологій, їх поєднання тощо.


Третя, четверта і п'ята ери народжують кардинально-новітню вдосконалену Людину – ГомоНанС, відкриваючи епоху її майбуття на основі інтегрального синтезу "Людина – нанотехнології – штучний розум – комп'ютер – інтернет – ГомоНанС".

Стратегія гомонансизму:
постійне вивчення досягнень науки і техніки, сприяння впровадження перспективних набутків, своєчасне попередження небезпеки і моральних проблем, які можуть гальмувати науково-технічний поступ;

• розширення свободи окремої людини-особистості, яка прагне використовувати досягнення науково-технічного прогресу для свого самовдосконалення;

• використання нанотехнологій та ІКТ як ресурсів і життєвого простору, достатнього для сучасних людей і гомонансів.


В основі гомонансизму – новітні досягнення НТП: нанотехнології, біотехнології, ІК-технології, розробки зі створення штучного інтелекту (ШІ), завантаження свідомості у комп'ютерну пам'ять і крионіку тощо.

Світ, Людина постійно змінюються. І швидкість цих змін небачено наростає, несучи неіснуючі раніше можливості. Уже зараз сучасна людина живе у двох світах – у реальній і віртуальній дійсності, є, так би мовити, "реаловіртом", що обумовлює "реаловіртний спосіб життєдіяльності". Людину й людство уже накриває ера віртуальної реальності. За нею вибухне робототехнічна революція, у результаті якої людство перейде в іншу фазу існування, тому що працювати у звичному розумінні цього слова йому вже не доведеться. Після робототехніки наступить черга перебудови людського тіла і, потім, свідомості. З'явиться штучний інтелект людського рівня – спілкуючись з ним, ми будемо фактично усвідомлювати, що говоримо з розумною істотою. Нарешті, гряде етап неминучого поєднання людської свідомості з комп'ютером. Так появляється кардинально-новітня вдосконалена Людина – ГомоНанС. А що залишається нам, звичайним людям? Тільки готувати себе – свій Розум, тіло і свідомість до радикальних змін!?... Чи сприяти і прискорювати усвідомлено процесс народження ГомоНанСа – аби подолати фатальні виклики, вижити, зажити щасливо, благодатно-життєдайно (без криз, аномалій, катаклізмів, воєн, терору, хвороб, аморальностей тощо), бути творчо-технологічно, громадянськи, духовно адекватними рівню і поступу видозміненої чи новітньої цивілізації.

Валентин В. БУГРИМ, академік

м. Київ Україна 9 лютого 2009 р.


The insufficiently known problem of informative society – man is newly examined in the article: its new – essence, status, change, prospect in the conditions of IKT. The base infocommunicative model of man IC is constructed. It is in the first time declared 'The cardinal newest conception of modern man perfection and transformation (Homo Sapiens Sapiens) in HomoNanS (HomoNanS) – homonansizm' on the basis of nanotechnologies' development with saving of man bioindividum.

Див. також:

Персональний сайт Валентина Бугрима

Коментарі

© 2007 - 2012, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua